Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Godberg

[#25108] 'Näsing S. Odal P. Sverige' Hva betyr det, og hvor ligger det?

Recommended Posts

Guest Magne Godberg

Olaus Mathisen f. 1820 Næsing S. Odal P. Sverige (kilde 1875-tellingen Skjeberg hvor han er nr. 2205)Hva betyr 'Näsing S. Odal P. Sverige'? Hvor ligger i så fall dette stedet?MVHMagne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Hei Magne.Det er ikke Næsinge Sogn, Odal Prestegjeld da? Det er det jeg tenker på i allefall... Hvor det ligger aner jeg ikke.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Näsinge sokn vil jeg (fremdels) tro.Odal P. - kan det være Hogdal prestegjeld, dvs. Hogdal sokn som ligger oppe i nord det også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Denne stedsangivelsen ser litt underlig ut. Hvis vi holder fast ved at 'Næsing' står for 'Näsinge' i Bohuslän, så kan kanskje 'Odal' være feil for 'Hodal'? Näsinge pastorat besto på den aktuelle tiden av tre sogn: Näsinge, Hodal og Lommeland. Mitt tips er derfor at det egentlig skulle ha stått 'Hodal S, Näsinge P, Sverige'.Jeg har en database over døpte i Näsinge pastorat, men kan ikke finne noen Olaus Mathisen døpt i Hodal i 1820. Jeg fant en i 1825, men det er kanskje litt stor feil? I Lommeland ble det født en Olaus Mathisen i 1820, så det finnes altså flere muligheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

For ordens skyld: Hodal sogn som jeg omtaler i mitt forrige innlegg, er selvsagt identisk med Hogdal som Nina nevner. Begge navneformer brukes. Hogdal er vel det offisielle navn i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Hvem er opplyst å skulle være Olaves far? Hans far skal være Matis Olsen(-son).M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Tenker du på han som ble født i Lommeland, Magne? Om ham kan jeg fortelle at han ble døpt 3. febr. 1820, hans foreldre var Matthes Olsson og Anna Britta Nilsdotter og de bodde på Råsshult som ligger like vest for Lommeland krk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

I forhold til farens navn kunne Olaves i Lommeland passe, men hva med de i Näsinge pastorat? Kan noen av dem passe hvis vi ser bort ifra fødselsåret?Det endelige spørsmålet blir nok: Hvordan skal vi eventuelt kunne konkludere med noen av dem? Men finner vi ham i utflyttingslistene så burde vi være en stort skritt videre.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I Hodal (Hogdal) finner vi dette som kan passe hvis vi godtar litt slingringsmonn på fødselsår (og navn):18. okt. 1815: Olof. Foreldre: Mattes Andersson og Oleana Svendsdotter. Bopel: StrandI Näsinge sogn finner vi dette:8. sep. 1825: Olaus. Foreldre: Mathhes Hansson og Anne Andersdotter. Bopel: Norr Ytten.Og i Lommeland sogn:3. febr. 1820: Olaus. Foreldre: Matthes Olsson og Anna Britta Nilsdotter. Bopel: Råsshult.31. jan. 1824: Olof. Foreldre: Mattes Thenman og Anna Bofsdotter.Alle disse er døpt i Näsinge pastorat. Det er vel kanskje han fra Lommeland som passer best. Hvis det finnes indikasjoner på at faren hadde Olsson som patronym, vil jeg vel likevel holde en knapp på ham. Det er tross alt ikke mer enn 5 km fra gården Mosstorp der familien slo seg ned på 1830-tallet til de andre kirkene i pastoratet (Näsinge og Hogdal). Men så kan det jo selvsagt tenkes at Olaus ikke var døpt i Näsinge i det hele tatt, men at familien kom flyttende dit mens han var liten. Da blir det hele verre å finne ut av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Ved Olaves gifte i Skjeberg i 1848 ble hans fars navn oppgitt til Matis Olsen. Jeg er enig med deg Knut, i at det må være ham i Lommeland i 1820 som må være mest nærliggende å tro må være rette Olaves.Det er ikke noe som indikerer annet enn at Olaves familie kom utenbygds fra, og dermed at Olaves er født noe annet sted enn hvor dette tema antyder.Slik jeg ser det nå, må utflyttingslistene sjekkes. Dersom det opplyses at Olaves flyttet rundt 1843 og oppgav Skjeberg som destinasjon, da vil jeg si at det er sikkert nok at vi har funnet riktig person.Derfor: Har noen mulighet til å gjøre et oppslag i kirkeboken for nevnte sted, utflyttingslistene ca. 1843. Hvis ikke du har tilgang på disse kirkebøkene da Knut.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Til Magne: Jeg har bare data for fødte, viede og døde i Näsinge. Utflyttingsdata for Båhuslän finnes i såkalte 'utflyttningslängder'. For Näsinge er de bevart for periodene 1811-1817, 1819-1824, 1839-1886. Det mangler altså noen år, men vi kan jo håpe at Olaus flyttet til Norge etter 1838! Utflyttningslängdene er mikrofilmet og til salgs hos det svenske Riksarkivet (Ref. SE/SVAR/GLA-133140081/BI/B: 1). Det kan jo kanskje være verdt å prøve et spørsmål om oppslag på Anbytarforum?Først ville jeg likevel gått litt grundigere til verks med norske kilder. Hva står om fødested ved vielsen i 1848? Finnes innflyttingsdata til Skjeberg i kirkeboka (årstall, fødested)? Og til slutt: Østfold Historielag har laget en omfattende database over svensker som 'emigrerte' til Norge. Det er mulig de tar betalt for oppslag i databasen eller at man må kjøpe databasen på CD, men det kan kanskje være verdt prisen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Alle kilder i Skjeberg er sjekket, og de gir ikke andre opplysninger enn dem som har kommet frem i dette temaet.Olaves innflyttet i Skjeberg i 1843, og oppgav da å komme fra Næsinge. Jeg vil derfor tro at han flyttet ut etter 1838. Men kan selvfølgelig ha flakket litt, det vet jeg ikke noe om.Emmigrantbasen er sjekket og kan ikke gi flere opplysninger.Ved gifte står Næsinge i Sverige, altså ikke mer å bli klok av.Det er nok utflyttingslängdene som vi skal ha fatt i da...M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Hei, Magne!Se mailen jeg har sender deg nå!Vi leter videre i Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Hei, takk for hjelpen, alle sammen!Jeg har forsøkt å lete på genline, og når det gjelder Olaus Mathisen fant jeg en kandidat på Genline ID: 939.16.80900Olaus Mathisen flytter til Näsinge fra Skee. Han er født 1821, så vidt jeg ser.kan dette være vår mann?Se også tema 25080 for referanse.MVHMagne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Hei, denne Olaus Mathisen finnes igjen her i Skees utflyttingslegder.Skriften er vanskelig å tyde.Kommer tilbake når og om jeg har klart å lese den.Genline ID: 947.33.83800M!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Finner ham født her, tror jeg:1.aug akkurat som det står i utflyttingspapirene.Genline ID 947.40.77700 Klarer ikke å lese så mye på stående fot.Faren heter Matis Olson og moren heter Märtha? Hva tror du, Magne?M!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Hei igjen,jo, det tyder på at det er rette person. MEN, er han født i Skee så er jo det motsigende til det som står i FT1875 Skjeberg. Der var der jo Næsinge S og Odal P om jeg ikke husker helt feil.Men hadde vi klart å finne ham i utflyttigslengdene rundt år 1843 med opplyst destinasjon Norge, og helst Skjeberg, så må jeg si at jeg ville vært temmelig overbevist.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har tatt en kikk på dette paret. Dräng Mattis Olsson Hjälmberg ble viet til Marta Olsdotter Hogen i Skee den 24. okt. 1817. De fikk såvidt jeg kan se, disse barna: Olaus (dpt. 13. sep. 1819), Olaus (dpt. 1. aug. 1821) og Anna Britta (dpt. 6. apr. 1824). Jeg har lett i kirkebokdatabasen for Näsinge pastorat for å se om paret kan ha flyttet dit etter 1824, men finner ikke at de har hatt noen barn til dåpen i Näsinge eller Hodal kirker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Så lenge du ikke finner at de har hatt noen barn til dåp i Näsinge eller Hodal så kan vi heller ikke trekke slutningen at det er riktig Olaves.Det er jo litt ergerlig hvis vi skal gi opp på dette nå som jeg tror vi er temmelig nær løsningen, og muligens også har fatt i riktig person.Jeg tror det er utflyttingslengdene vi må få sjekket. Så vidt jeg kunne se fantes det ingen for det tidspunktet på Genline.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Ble norsk statsborger før 1900. Hvordan finner man ut mer om det?Hei, i temaet som jeg refererte til tidligere (25080) skriver jeg om min oldefar (Martin Toreson)Grunnen til at jeg undersøker Olaus er at jeg lurer på om det var en forbindelse mellom Martins far, Tore Mattson, og svigerfaren til Martins mor, Olaus Mattson.Martin ble født i Sverige i 1873/74, se (25080) for alle detaljer. I 1900 er han norsk statsborger. Altså ble han på et tidspunkt norsk statsborger. Kan vi finne mer info om ham i papirene fra denne handlingen, så som fødested?Hvordan gjør vi i så fall det?MVHMagne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg er blitt klar over annen mulig kilde som kan fortelle om den aktuelle Olaus var sønn av Mathias Olsen fra Skee. I Sverige førte prestene lister over såkalte 'husförhör' der den enkelte familie ble registrert regelmessig. Var ett familiemedlem flyttet ut av sognet, så ble det ført inn opplysninger om det, - gjerne også hvortil. Finner man husförhör for familien til denne Mathias, kan man forvente opplysninger om hvor det ble av Olaus. Hvis denne Lenke virker, vil man se at husförhör for Skee er tilgjengelige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.