Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#25110] Johannes Andersson - klokkar i Hardanger kring 1740 - kven var han?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Gardbrukar Jens Rasmusson på Urnes i Hafslo (1630-1690) hadde mellom ei dotter:Sara Jensdotter, truleg fødd kring 1675, døydde før 1742. Ho hadde vore gift med ein Johannes Andersson i Hardanger, som i 1742 opptrer som klokkar og enkjemann ved eit skifte i Sogn. Det levde att fire born etter Sara:* Anders Johannesson* Mandrup Johannesson* Bentha Johannesdotter* Cathrina JohannesdotterKan nokon hjelpa meg identifisera bustaden til denne huslyden og skaffa meg litt fleire opplysningar om dei?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Dette er vel Jens Rasmusson Urnes gift med Bentha Christensd. Rønnei?Eg veit frå BB i Ulvik at Sara vart gift med sonen til presten der nede Anders Andersson Rieber og Katrina Helvig Larsdtr. (Lauritz) Galtung, han Johannes.Etter Ulvik BB så fekk desse folki sju born:Katharina Helvig (1696-1780) enda på Vestreheim, UlvikElisabeth Marie (1698- ) til Ulvik, Fryste.Benthe (1700-1780) til Ulvik, Sygnestveit.Herborg (1702- ) Ulvik.Hillborg (1707-1719) Ulvik.Anders (1708-1743) UkjentMandrup (1711-1792) til Ulvik, Øydvin.Det er også nemnt i denne BB at Sara skulle være ei futedotter frå Sogn, men det var vel heller dotterdotte.Garden i Ulvik er då Fryste.Eg har frå før etterlyst opphavet til han Jens utan noko hell.Mvn. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I FamilySearch/Ancestrial File har jeg funnet Mandrup Johannesen, hans foreldre og søsken: [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/AF/individual_record.asp?recid=11649296&lds=0®ion=-1®ionfriendly=&frompage=99>Lenke og LenkeIfølge FS – som alltid bør sjekkes mot kilder pga eventuelle feilregistreringer – heter Mandrups far Johannes Andersson Riber, sønn av Anders Andersson Riber og Katrine Lauritsdatter Helvik LenkeSom Katrine Lauritsdatter Helviks foreldre er oppført Laurits Galtung Johannesson og Elisabeth Orning Ottersdatter Lenke.Laurits Galtung Johannessons foreldre er – fremdeles iflg. FS – Johannes Lauritsen og Herborg Torbjørnsen Lenke, mens foreldrene til Elisabeth Orning Ottersdatter er Otte Tomassen og Anne Eriksen Lenke.Når vi kommer til Johannes Lauritsens foreldre, ser det heller kaotisk ut på ”foreldresiden” Lenke, mens Herborg Torbjørnsens foreldre iflg. FS skal være Torbjørn Olasen og Herborg Pedersen Lenke og LenkeNår det gjelder ovennevnte Elisabeth Orning Ottersdatters far, Otte Tomassen, er han iflg. FS sønn av Tomas Svendsen Orning og Dorthe Munk Christensdatter Lenke. Som du ser, skal de sistnevnte være fra Jylland, Dorte nærmere bestemt fra Ellingaard, Jylland, Danmark, og Tomas Svendsens foreldre heter Svend Vagnsen (Vognsen) Orning og Marie von Randau

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

I flg. 'Ættebok for Lekve - Hjeltnes' s. 80, av Hans Bergo, var Johannes Andersen Riber sønn av soknepresten i Eidfjord Anders Andersen Riber fra Danmark og Katarina Helvik Lauritsdtr. Galtung.Han ble i 1695 gift med Sygni Jensdatter Frøystein. I 1704 ble han satt til klokker i Granvin. Johannes døde i 1730.I 'Slektstavler ' over Kristoffer Sjurdssen og Martha Sjurdsdotter Hjeltnes slekt av H. Lindebrekke , 1915, blir kona til Johannes Andersen kallt Sygni.På s. 10 i samme bok står det : ' Den siste sogneprest til Eidfjords kald , førend sognet blev lagt til Granvin , var Anders Riber. Han var en rik mand og eiet flere gaarde i Eidfjord og Ulvik. Han hadde sønner og døtre. De blev alle bondefolk. Hans yngste søn Johannes blev klokker til Gravens kald og bodde paa Frøystein. Hans kone var en fogeddatter fra Sogn og het Sara'.Dette skal være dagboksnotat av stortingsmann Arne Brynjelsen Spilde, d. 1862, over hans hustru Sara Pedersdatters slekt.Johannes Anderssens kone blir her kalt både Sygni og Sara. Men Sara er det navnet som har gått igjen i slekta helt fram til i dag. Mvh. Britt D. Hjeltnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje, Grethe og Britt for interessante og verdifulle opplysningar!Her er det mykje å gripa fatt i. Eg har diverre ikkje tilgang til ætteboki for Ulvik der eg no er, men er interessert i personopplysningar om alle borni til Sara og Johannes Andersson på Frøystein og ektemakane deira, i den grad dette ligg føre! Eg set forresten spørsmål ved dødsåret til Johannes Andersson - 1730? Men det kan sjølvsagt vera ein feil i skiftet frå 1742. Uansett må dotteri Elisabeth Marie, liksom døtrene Hilleborg og Herborg, vera avlidne før 1742(?).Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Skifte du visar til det må være eit skifte etter ho Brithe Jensd. Urnes og som kanskje døydde på Øvrebø i Luster, skifte halde den 22.11.1742. Dette var nok heller eit folkesamt skifte, ho Brithe hadde mange barnebarn :-).Det er litt rart at Johannes er nemnt i skifte utan at han skal være nemnt som 'død', kanskje det er nemnt i original skiftet. Johannes ville i dette skifte kanskje ha vore rundt 70 år.Eg har ei linje in til Sogn, son av Bentha Johannesd. og Amund Olsson Sygnestveit, Torkel som kom til Aurland, Indrelid og som breidde seg viare til Leikanger, Lærdal og Årdal.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Britt D. Hjeltnes

Jeg har et notat om Sara Jensdotter :'I Ættarbok for Ulvik, s. 44, er kona til Johannes skriven for Sara Jensdotter. Ei futa dotter frå Sogn seier ei segn. Det er også tilføyd med penn : Frå Urnes i Sogn. Mori var dotter til futen Kristen Rønne'. Begravelsen til Johannes eller Sara kan være vanskelig å finne . Kirkebøkene fram til 1739 for Ulvik / Granvin er svært ufullstendige. Presten som hadde dette kallet var drikkfeldig og opptatt av andre ting enn kirkebokføring.'Granvin i Fortid og Nutid av O.Olafsen s. 180. Boka er skrevet i 1922.- Bertel Jensen Worm f. 1701 , dimitert fra Bergens skole 1720 og ble i 1728 udnævnt til sogneprest i Ulvik. Han har gjort seg bekjent ved sitt lastefulde liv. Han var saaledes en dranker og slagsbroder, og der siges om ham , at der var ikke den synd eller last , hvori han ikke havde gjort sig skyldig. Han blev i 1739 tvunget til at bytte embede med sognepresten i Høiland , Jæderen , som om det skulde være bedre, at han forførte og forargede menigheten her end i Ulvik. Han døde i Høiland 1742. Han var gift med Sisilie Margretha - som døde i Bergen 1765 -Mvh. Britt D. Hjeltnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje og Britt for nye utfyllande opplysningar! No tek dette til å komma seg, men framleis er det usemje om fleire av datoane, til dømes dødsåret til Bentha (1750, 1779 eller 1780?). Datoen 18.4. er vel gravferdsdatoen hennar? Og det same gjeld vel datoane oppgjevne for både Cathrina (2.11.1780) og Mandrup (1.7.1792)?Når det gjeld Elisabeth, vil eg framleis velgja å tru at ho døydde før 1742!Nok ein gong, takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.