Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Espen Berg

[#25116] Nettleseruavhengighet...

Recommended Posts

Gjest Espen Berg

Jeg er en Mac-bruker, og søking i folketellingene blir rett og slett nesten umulig på prestegjeldnivå. Jeg får ikke opp noe tekstfelt for å skrive inn søket mitt. På nasjonalt nivå fungerer det bra, men hvis jeg klikker meg inn på et prestegjeld så får jeg opp listebokser med ymse valg, men ikke noe tekstfelt i tillegg. Hvis jeg sitter på min Linux-maskin på kontoret får jeg opp tekstfelt også.Til opplysning bruker jeg nettleseren Safari. Og nei, det er ikke aktuelt å bruke IE! Poenget mitt var bare om det ikke er mulig å lage en web-applikasjon som ikke krever at du har en bestemt versjon av OSet og nettleseren for å få ting til å fungere? (www.w3c.org) Hilsen Espen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lasse Hægland

Fungerer ikke i Firefox på Mac heller, så her er det tilsynelatende tatt noen snarveier i programmeringen. Er det så vanskelig å følge standardene...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Uner tema 25090 opplyses det at det for øyeblikket fungerer bare med IE eller Opera. Jeg bruker Mozilla og det gitt bra til å begynne med, men en feil må ha oppstått underveis. Som dere ser der, er Digitalarkivet oppmerksomme på problemet.Problemet er ellers tatt opp av andre med mer eller mindre følelsesladde innlegg f.eks. under tema 24787.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Det er tydeligvis ikke legitimt å snakke om standardkompatibel HTML i dette forum. Det er visst helt greit at tagger blir plassert i vilkårlig rekkefølge, så lenge dette fungerer i Internet Explorer. Så jeg antar at vi som har valgt å avstå fra Windows/IE ikke har noen stemmerett her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per helge seglsten

Å snakke om? Mitt inntrykk er at det er legitimt å snakke om nesten hva det skal være her inne. At alle dine innlegg, Leif, fremdeles står på trykk under tema 24787 tyder på en voltairesk raushet også overfor dem som foretrekker å hyle, fråde, skjelle ut og gå helt av skaftet, noe som ikke er 'legitimt' blant voksne, edru folk særlig mange andre steder. Jeg kan forstå skepsisen til verdens rikeste mann og hans imperium, men selv Mac-, Linux- og alle andre ikke-microsoftsk hard- og softwarebrukere må kunne avkreves folkeskikk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Det som er god folkeskikk er å skrive korrekt HTML. Den måten du kommenterer mine innlegg på viser bare at ikke du skjønner bæret av hva det egentlig handler om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Pkt 1. At det DA i øyeblikket ikke virker for alle skyldes primært et 'punchefeil' i det Jan O skulle reise bort. Han fikk likevel rettet en feil som 99% av brukerne var plaget med. Han kunne i stedet tatt DA av nett inntil de siste også fikk være med, men da hadde det blitt mer oppstyr.Pkt 2. DA er et tilbud ikke en tjeneste. En tjeneste i denne sammenhengen er normalt noe du betaler for.Pkt 3. Hvordan kan du kreve at noen skal følge en 'standard' når du selv ikke er i stand til å følge de relativt rause reglene for kommunikasjon som er gitt for disse sidene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Tor Andersen skrev:'Pkt 1. At det DA i øyeblikket ikke virker for alle skyldes primært et 'punchefeil' i det Jan O skulle reise bort.'PUNCHEFEIL?!?!?! At koden ikke ligner grisen er en punchefeil? Dette må være århundrets eufemisme.'Pkt 2. DA er et tilbud ikke en tjeneste. En tjeneste i denne sammenhengen er normalt noe du betaler for.'Jeg betaler for denne tjenesten via skatteseddelen. Da synes jeg faktisk at den skal fungere i en fritt valgt nettleser.'Pkt 3. Hvordan kan du kreve at noen skal følge en 'standard' når du selv ikke er i stand til å følge de relativt rause reglene for kommunikasjon som er gitt for disse sidene?'Kan du opplyse meg konkret om hvilke regler jeg ikke er i stand til å følge?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Jeg har kommentert språkbruk i et annet innlegg, og jeg tror denne debatt fører ingen steds hen. Synes Dere bør gi Jan Oldervoll en mulighet til å kunne svare for seg i forhold til innleggene. Når det gjelder svar på Leif sitt siste spørsmål i det siste innlegget, så tror jeg det er nok å henvise til Ordensreglene pkt. 5. Dette innlegg er ikke meint for å kritisere, men for å få ett saklig nivå. Leif du har beskrevet problemstilling godt, men også brukt ett ordspråk som jeg personlig ikke synes noe om, men det er jo min oppfattning. Viser for øvrig til mitt innlegg under annen debatt. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per helge seglsten

I HTML-land er kanskje definisjonen på god folkeskikk at man skriver korrekt HTML. I resten av verden er god folkeskikk noe helt annet. Jeg konstaterer at du har greie på HTML-koding, noe ikke jeg har. Og at jeg har god peiling på folkeskikk, noe ikke du har. Personlig er jeg glad det er slik, og ikke omvendt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Alvheim

hadde i grunnen ikke tenkt å blande meg bort i dette visvaset, men nå sprakk det litt her.til de av dere som tror at DA er noe man betaler så forbannet mye for over skatteseddelen... vil bare opplyse at jeg har brukt store deler av en ellers fin og fredelig søndag på å skrive av konfirmantlister... helt uten noen form for kompensasjon...håper å være klar med nye tjue år om ikke altfor lenge... de som har omløp nok i knotten til å sjekke digitalpensjonatet vil finne at det ikke er første gang jeg bruker av fritiden min til slike ting...og de vil finne at det faktisk er ganske mange sånne 'tullinger' som meg...sånne som sitter rundtom og håper at de gjør andre en tjeneste...sånne som meg som håper at de originale papirene kan leve hundre år lengre ved at infoen finnes på nettet.men selvfølgelig...hvis det er et ønske så kan jeg la vær å fullføre. kan tilogmed be Jan & co om å fjerne de basene jeg har registrert. tror nesten at jeg kan få med meg ganske mange andre 'tullinger' på den idéen...tror at mange av dem har rimelige greie oppfatninger av hva som kan kalles folkeskikkbruk DA for alt det er verdt. det er et kjempeverktøy og kan bare bli bedre ved hjelp av konstruktive innspill. Som fx at de som har peiling på korrekte fremstillinger på nettet også gidder å bruke av fritiden sin og tilbyr all hjelp og assistanse.kan vi så gå videre?med vennlig men litt 'giret' hilsen Anders

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Berg

Det var ikke meningen å starte en krig på grunn av dette. Jeg synes vi skal legge denne debatten død inntil Jan Oldervoll får en mulighet til å svare. Det er sannsynligvis bare en liten filleting som skal til for at det skal fungere bra på de fleste nettlesere.Og til de som registrerer sine databaser i DA: Dere gjør en kjempejobb som er utrolig godt tatt imot av de som benytter seg av DA.Husk også at det nye søkesystemet i DA er nytt. Nytt system betyr naturligvis barnesykdommer som lukes ut etter hvert som de oppdages. Vi bør gi utviklerne en sjanse til å rydde litt i koden etter hvert som småfeil oppdages.Så skal jeg passe på å ikke starte slike debatter med for krasse innlegg! Hilsen Espen (som faktisk er utrolig takknemlig for at DA faktisk eksisterer)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Til (8): Reglene står finnes fra DAs hovedside. Se spesielt pkt 5 og det følgende.Digitalarkivets debattforum Me har 16. februar 2002 sett i drift eit nytt debattforumsystem, med litt andre inndelingar av tema. Les meir om dette på hjelpesida som du finn lenke til inne på debattsidene, og ver merksam på at hjelpeteksta endrar seg etter kvar i systemet du er. Foruma er:Eit arkivforum som gjeld spørsmål om Digitalarkivet og om kjeldene/databasane me har, om arkivsaker generelt, eller spørsmål direkte til Statsarkivet i Bergen. Velj gruppe etter kven spørsmålet skal rettast til. Eit brukarforum for spørsmål der du vender deg til andre brukarar av Digitalarkivet. Det kan vera spørsmål om andre kjelder enn dei me har, etterlysing av personar, eller kva det måtte vere. Her har ikkje Digitalarkivet ansvar for å svara. Om det er etterlysninga av personar bør namn og prestegjeld/kommune eller anna geografisk avgrensing gå fram av tittelen, om mogeleg. Hugs også på å plassera innlegget under riktig fylke. Lar det seg ikkje plassera, vel gruppa 'Generelt'. Me har laga nokre ordensreglar på korleis diskusjonane i foruma skal gå føre seg:1) Det skal berre vera ein diskusjon per tema. Dersom nokon av debattantane ynskjer å å gripa fatt i eitt av elementa for å diskutera dette vidare, og dermed går på sida av temaet, skal vedkomande oppretta eit nytt tema. Han eller ho kan, om ynskjeleg, opplysa om at ein diskusjon om dette sidetemaet er starta i ein anna debatt (bruk temanr.)2) Så langt som det er mogleg skal ein svara på same språk som den som stiller spørsmålet. Dersom ein ikkje kjenner seg stø nok i dette språket, kan ein svara på norsk og eventuelt be om hjelp til oversetjing frå andre debattantar.. Me må kunna gå ut frå at ein som stiller spørsmål på eit anna språk enn norsk gjer det fordi ein ikkje er stø nok i norsk. Unntak frå denne regelen er svensk og dansk.3) Alle har fritt innsyn i diskusjonane og ein må difor vera varsam med å gje ut opplysningar om levande personar, eller opplysningar som på andre måtar kan såra, krenka eller skada.4) Ein står fritt til å sitere fra andre diskusjonar. Når ein siterer, skal ein tydeleg markera at dette er eit sitat, og samstundes oppgje namn på forfattar og nummeret på temaet det er henta frå.5) Tonen mellom debattantane i debattforuma skal vera høfleg. Ein skal gå ut frå at den som stiller spørsmåla meiner det seriøst, og ein skal svara deretter.Digitalarkivet har rett til å flytta tema mellom foruma og gruppene, slik me sjølve finn det best, og til å skjule innlegg me finn upassande. Me vil også kunna stenga ute debattantar som ikkje rettar seg etter dei ordensreglane som me har skissert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kvernhusvik

Til Anders i (15), jeg underskriver helt på det du sier, har faktisk tatt litt konsekvensen av det allerede for noen uker siden, og det er ikke DA sin skyld...Til Espen i (16), ditt åpningsinnlegg er da helt greit, det er klart DA skal funke med hvilken som helst datamaskin og nettleser etter vedtatte standarder, det vil det helt sikkert gjøre etterhvert også. Oppfatter ikke innlegget som krasst.Sjøl er jeg WinXP/IE bruker, jeg driter i om det er å følge flokken :-)Jeg forstår utmerket godt at folk blir frustrerte når ting krøller seg, jeg blir da det sjøl. Det er bare den gamle visa om at det er bedre med konstruktiv kritikk enn ren utskjelling. Flertallet av innlegg både her og der tyder på at de aller fleste har en klar mening om hvor grensen går, og det synes jeg er bra!En god søndagskveld ønskes alle,mvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Alvheim

håper ikke du har tenkt å gi deg??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kvernhusvik

Gi meg gjør jeg aldri, synes det er altfor morsomt til det. Skrev av 50 vielser i kveld, en annen dag tar jeg 50 til. Kommer bare til å være litt skeptisk til å legge alt rett ut. Som med alt annet i livet, ved å hjelpe seg selv hjelper man andre, og slektsforskermiljøet vil jeg påstå er helt unikt her, men det har desverre utviklet seg en ukultur med litt vel mye kreving på mange områder fra enkelte. Jeg understreker at jeg snakker om et veldig lite mindretall, av den store majoritet er det full innsats begge veier, det er det som gjør denne hobbyen så fin og spennende.mvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Alvheim

har roa meg litt ned no....og du sa alt eg hadde lyst til. dei fleste er 'goe'....men at dei andre ikkje forstår!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

DA sine program er ikkje skrivne for at dei bere skal kunna brukast i Internett Explorer. Det er faktisk ikkje eingong slik at dei blir testa i IE i den grad dei burde. Grunnen er at eg sjølv ikkje brukar IE. Men det er for enkelt å sei at atin skal følgja standardarar. Ein grunn til det er at her dreier det seg om genererte sider der ein i realitetn ikkje kan testa alle mulige sider som måtte bli generert. Men målsetjing er at dei mest brukte nettlesarane skal fungera. Men me innrømmer at me har eit problem her. Me er i eit Windows-miljø og testar berre dei vanlgaste nettlesarane i Windows. Me har korkje Mac-maskiner eller brukar Linux. Og det går langt over vår kapasitetet om me kvar gong gjer forandringar skulle testa gjennom ei rekkje nettlesarar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Feilen i kodinga som gjorde at søkefelt ikkje vart synleg er retta. Det ser greitt ut i dei nettlesarar eg har tilgang til og vil tru det er i orden også i andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

Det virker fint og flott i Mozilla! Takker! Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkel R. Bråthen

Og i Safari for Mac..., :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.