Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkel Fagerli

[#25135] Birthe Marie Berggren og Johannes Clausen, Sandefjord, Rygge, Moss

Recommended Posts

Guest Torkel Fagerli

Birthe Marie Berggren var født 26. november 1812 i Grimestadstranden på Tjøme. Hun var datter av Johan Berggren og Anne Olsdatter, og vokste opp i Sandefjord. Konfirmert i Sandefjord 23. september 1827.I Sandefjord fikk hun i 1837 en datter født utenfor ekteskap. Barnefaren var Mathias Ingebretsen, som tjente hos enken Helvig Bull i Bogen, Stokke.Gift i Sandefjord 25. august 1848 med ungkar og snekkersvenn Johannes Clausen, som da oppholdt seg i Sandefjord. Han var født i Rygge 18. januar 1819 og var sønn av Claus Johannesen og Else Jørgensdatter, Buberg. Foreldrene flyttet fra Rygge til Moss i desember 1826 sammen med fire barn. De bodde før dette i Nerumdalen i Moss.Johannes Clausen tok 7. november 1848 borgerskap som handelsmann i Larvik, bl.a. brennevinsutskjenking. I forbindelse med inngåelsen av borgerskapet ble det bl.a. opplyst at han en tid hadde arbeidet for snekkermester Chr. Heiss i Moss. I årene 1845 og 1846 hadde han til forskjellige tider arbeidet hos snekkermester Ellefsen i Moss. I perioden ca. 1846 til 1848 bodde han i Larvik. Han flyttet da til Sandefjord. Borgerskapet ble oppsagt 21.juni 1850.Birthe hadde minst fire barn, hvorav tre med Johannes Clausen:1 Inger Andrea Mathiasdatter, født i Sandefjord 12. januar 1837 i Sandefjord Konfirmert i Sandefjord 5. oktober 1851.2 Claus Julius Johannesen, født i Sandefjord 10. januar 1849.3 Jørgen Christian Johannesen, født i Larvik 9. oktober 1850. Død samme sted 12. januar 1851.4 Anne Helene Johannesdatter, født i Larvik 9. oktober 1850.Jeg har ikke funnet opplysninger om denne familien etter 1851. Kan noen hjelpe?. Kan de ha utvandret?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Carlsen

Selv om dette innlegget er gammelt, så drar jeg det frem igjen, da jeg stiller det samme spørsmålet. Noen som i mellomtiden har opplysninger om dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Det skal være to forskjellige grener av Berggren/Berggreen i eldre tider i Norge. Den ene kan en følge greit tilbake til Johan Berggreen ca 1690-1763 (født i Kjøbenhavn) far til kjøpmann og kirkeverge Heinrich Johansen Berggreen i Skien 1720-1789.Den andre grenen har sitt utspring i Sverige. Denne kom til Norge et godt stykke ut på 1800-tallet så vidt jeg har erfart. Navnet Johan er godt representert i begge grener, men pga årstall og sted, tror jeg denne Johan må stamme fra foran nevnte Heinrich.Anne Olsdatter skal være født i 1789 i Sandar. De hadde også sønnene Jahn Ole født i 1815 og Nils født 1823 i Sandar (og trolig flere barn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Carlsen

Takker så mye for svaret om fam. Berggren. Jeg er egt. ute etter fam. Clausen (Johannes og Birte), da Johannes er i min slekt, så jeg håpet noen hadde opplysninger om dem. Finner de ikke i FT 1865; har forsøkte forskjellige steder. Det virker som de er sunket i jorden (eller emigrert?). Kan ikke finne noe emigrantprotokoller for Vestfold i DA. Noen som har tips?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkel Fagerli

Hei,Johannes og Birthe Marie utvandret til Nord Amerika i 1853 ifølge kirkeboken for Larvik. Innførselen sier da ikke noe om barn.For øvrig er den aktuelle Berggren-slekten den som kom fra Sverige tidlig på 1800-tallet, der Birthe Maries far er stamfaren for den norske grenen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Carlsen

Takk for svaret. Da hadde du rett i din antagelse i 2004 at de hadde emigrert til Amerika. Fint, da har jeg noe å gå etter. Kanskje har du funnet dem i Amerika - er i så fall interessert i når de døde og hvor. Johannes blir bror til min tippoldefar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Her har en bror til Birthe Marie, Jahn Oluf, se Lenke ft1865 for Sandar. Der finner en også moren Anne Olsdatter, som enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.