Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Oddbjørn Kolmann Johnsen

[#25148] Hvem var John Olsen Nævestad ?

Recommended Posts

Guest Jan Oddbjørn Kolmann Johnsen

John Olsen Nævestad, født i Holt ca. 1820, giftet seg i 1848 med Asberg Halvorsdatter Hæsdalen. De fikk 6 barn. Men i perioden 1856 - 1861 døde begge to samt 5 av barna ! (epidemisk sykdom ?)Den eneste gjenlevende, min oldefar - Ole Johnsen, ble sogneprest i Øksendal og Ålvundeid på Nordmøre. Da Ole giftet seg oppga han som fars yrke - trælasthandler. Kan noen gi opplysninger omkring John Olsen f. Nævestad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det må vel være din oldefar (Ole Johnsen) som er 'logerende', 14 år gammel, på plassen Hæsdalen i Vegårshei ved ft. 1865. Plassmannen ved tellinga er 'Husmand med Jord' Gunder Halvorsen. Det er også anført at han er 'Skr.' - sannsynligvis skredder. Kona heter Asberg Ingebrectsdatter (også 37 år), og de har barna Halvor (13), Ingebrect Andreas (4) og Tørber (11). På plassen bor også Gunder Halvorsens foreldre, 'Føderaadsmand' Halvor Gundersen (71) og Torber Syvertsdatter (62). Disse er antakelig dine tipp-oldeforeldre, for det er mye som tyder på at Gunder Halvorsen og din oldemor Asberg Halvorsdatter er søsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I de to siste linjene i mitt forrige innlegg har jeg selvsagt bommet på generasjonene. Halvor og Torber er dine tipp-tipp-oldeforeldre - og Asberg Halvorsdtr. din tipp-oldemor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Jeg leter fremdeles etter John Olsen Nævestad og opplysninger om hans opphav. Hvem kan gi meg et spor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Jeg skulle også likt å vite hvor det ble av Asberg, Gunder og de tre barna som er nevnt i innlegg nr. 2. I boken 'Liv og arbeid langs Skjerkavassdraget' opplyses det nemlig at - 'Seinare var det en husmann som hette John som dreiv Hæsdalen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Du har rett i dine antagelser Oddbjørn, men jeg står fremdeles fast på Asberg, Gunder og de tre barna. Jeg kan ikke finne igjen noen av disse i 1900-tellingen. Er de da utvandret eller døde mon tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget ikke før nå at det var kommet liv i denne debatten igjen. Jeg har dessverre heller ikke funnet de personene du leter etter i ft. 1900. De kan, som du antyder, ha utvandret - eller i hvert fall flyttet. Når det gjelder John Olsens opphav, er jeg litt nysgjerrig på hvilke kilder som knytter faren til Nævestad i Holt - og også hvilke kilder som oppgir at begge foreldrene og alle søsknene døde i perioden 1856-1861. Jeg finner ingen John Olsen NÆvestad i bygdeboka for Holt, men der har vel du også lett?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Det er døpt flere barn med navn John Olsen i Holt i perioden 1819-1821, men bare én hvor foreldrenes bosted er oppgitt som Nævestad.John Olsen, f. 16/4 og døpt 13/5-1821. Foreldre: Søefarende og Inderst Ole Nielsen og Anne Nielsdatter Nævestad. Faddere: Ingeborg Nielsdatter Strømen, Kirsten Kystolsdatter Skierkholt, Niels Kystolsen Berge, Anders Pedersen Nævestad og Svening Andersen Østre Næs. (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 7, nr. 24).Jeg har funnet 4 søsken som er døpt i Holt fra 1813 og utover (jeg har ikke undersøkt før 1813). Disse er: 1) Kjøstol, f. 26/6 og døpt 3/7-1814, 2) Birthe, f. 12/5 og døpt 2/6-1816, 3) Salve, døpt 25/12-1818 (f.dato ikke oppgitt) og 4) Gustav, f. 28/11 og døpt 25/12-1822.Ved de 3 første barnedåpene bodde familien på Strømsland, men da Gustav ble døpt bodde de på Nævestad. I 1814 kalles Ole Nilsen for 'Gmd' (gårdmann), i 1816 inderst og i 1822 matros og inderst (ingenting oppgitt i 1818).Strømsland ligger snaue 2 km. øst for Nævestad, like i nærheten av Laget. Begge gårdene ligger ved Nævestadfjorden, langt øst i Tvedestrand kommune. Laget har tidligere vært opplagssted for tømmer, derav navnet. Hvis John Olsen har blitt boende på Nævestad er det derfor ikke usannsynlig at han har arbeidet som trelasthandler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

I aktuell kirkebok for Vegårshei ser en at John Olsen Nævestad fra Holt sogn og Asberg Halvorsdatter Hestdalen ble gift 2. juli 1848. Johns far er oppført kun som Ole Johnsen. Brudens far var Halvor Hestdalen. Når sogneprest Ole Johnsen giftet seg oppga han som far og hans yrke: 'John Olsen, trælasthandler.' I forbindelse med John Olsens skifte (13 A4-sider) står følgende: 'Skifte efter John Olsen Uberg eller Selaasdalen af. Vegarsheien.' Jeg har også lett i bygdeboka for Holt uten å bli klokere av det.Jeg skriver på et kompendium om sogneprest Ole Johnsen, og fra dette sakser jeg følgende om dødsfallene til Oles familiemedlemmer. Kilden er kirkebok for Vegårshei (microfilmstudier) som samsvarer med opplysningene i skiftene etter Oles foreldre: 'Ole blir eneste gjenlevende av den store familien. I distriktet gikk det på den tiden epidemiske sjukdommer samtidig som tuberkulose var utbredt, og det må ha vært sjukdom som nær utraderte familien. 8 år gammel var Ole foreldreløs og søskenløs. Dødsfallene i kronologisk rekkefølge: Anne f. 6.10.1849, død 18.8.1856, 6 år gammel. John (Oles far), død 28.8.1858, 36 år gammel. Anne, død 21.3.1859, 2 år gammel. Halvor, død 5.9.1859, 5 år gammel. Anne Johanne, død 9.9.1859, 5 mnd gammel. Hun og Halvor begraves samme dag. Oles mor, Asberg/Asbør, dør 23.7.1860, 34 år gammel. Siste gjenlevende søster, Torbør, dør 12.1.1861. 10 år gammel.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Jeg kan også nevne at i kallsboken for Øksendal og Ålvundeid prestegjeld har en kollega av Ole skrevet etter Oles død at hans far var 'Kjøbmand i Vegaarsheien'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La meg da følge opp med noen spekulasjoner med utgangspunkt i bygdeboka for Holt. Ut fra Gunnars kirkebok-opplysninger fant jeg familien under gården Strømsland, men informasjonen der var heller sparsom:Ole Nilsen Strømsland, g. m. Anne Nilsdtr. Strømsland.Barn:a. Tjøstolv Olsen, f. 1814b. Berte Olsdtr., f. 1816c. Salve Olsen., f. 1818Mer interessant er det nok å se på noen fadderne ved John Olsen Nævestads dåp i 1821. To av dem, Kirsten Kystolsdatter Skierkholt og Niels Kystolsen Berge, kunne man mistenke for å være søsken. Et par oppslag i bygdeboka avkrefter imidlertid dette. Derimot viser det seg at 1. fadder Ingeborg Nielsdatter Strømmen (f. 1793) er datter til 3. fadder Niels Kystolsen Berge 1756-1836). Ingeborg Nielsdtr. giftet seg 1815 med enkemann Jon Nielsen Strømmen, som tidligere hadde vært gift med hennes søster, Anne Nielsdtr. (1784-1813). Deres mor (Niels Kystolsen Berges hustru) var Berte Gustavsdatter (1766-1818) fra Nes Verk (datter til hammermester Gustav Jensen og Anne Torsdtr. Tveite). 2. fadder Kirsten Kystolsdtr. Skierkholt (f. 1800) var datter til Tjøstolv Halvorsen Skjerkholt og Guri Nilsdtr. Strømmen. Hun 'burde' vært søster til Jon Nielsen Strømmen, men er ikke nevnt blant hans søsken.Så kommer vi til en interessant kobling: Tjøstolv Halvorsen Skjerkholts tante (søster til faren, Halvor Ambjørnsen Skj.) - Guri Ambjørnsdtr. Skjerkholt (f. 1737) var g. m. Niels Salvesen Strømmen. Her må det imidlertid være en del rot i bygdeboka, for slår vi så opp på Strømmen, finner vi der en Niels Salvesen fra Ramlet i passende alder som er gift med Ingeborg Olsdtr. Strømmen (1740-1806) - og hun er datter til Jon Olsen Strømmen (1707-1764) og Marte Salvesdtr. Grændsen.Blant det sistnevnte parets barn finner vi en Ole Nielsen, f. 1782 (ingenting om ev. ekteskap og barn er opplyst), som vel kan være en god kandidat til å være John Olsens far.Bygdeboka er altså her ikke helt etterrettelig, men jeg har i hvert fall en sterk fornemmelse av at John Olsens far (og kanskje også hans mor) har opphavet sitt i denne slektskretsen. De navnene de valgte å gi barna sine, passer jo også relativt godt inn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K.Johnsen

Det er veldig interessant å få innspill omkring denne gåten som jeg har klødd meg mye i hodet over. Jeg ser ellers at det er litt sprik i aldersopplysningene når det gjelder John Olsen. Da han giftet seg er det oppført i kirkeboken som fødested 'Nævestad i Holtsogn' og alder - 28 år (altså født omkring 1820). Ved dødsfallet 28. august 1858 står det 'John Olsen, gift mand og inderst 36 1/2 aar Selaasdalen' (ut fra dette født omkring 1822).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

I innlegg 9 hevdes det at faren til John Olsen het Ole Johnsen, ut i fra innlegg 12 tolker jeg dette bare som en skrivefeil. At aldersangivelsene ikke helt stemmer betyr ingen ting, det gjør de nesten aldri. I dette tilfelle ligger feilen godt innenfor den feilmargin vi kan regne. Legg ellers merke til at moren til den John jeg fant døpt i 1821 het Anne, det gjør også eldste datteren til den John Olsen vi søker opphavet til. Da passer det med oppkalling etter farmor. For å komme videre i denne saken kan det ellers være nyttig å kjenne navnene til fadderne da barna til John og Asberg ble døpt i Vegårshei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Jeg må nesten si beklageligvis, men John Olsens far er ved giftermålet oppgitt til å være en 'Ole Johnsen'. Opplysningen skulle selvsagt ha vært gitt tidligere av meg - men har beklageligvis blitt utelatt. Dersom jeg ikke leste feil da jeg studerte kirkeboken på microfilm, er dette navnet vi må forholde oss til. Dette er vel også et logisk farsnavn. Jeg har ikke notert meg navnene på fadderne da barna ble døpt. John Olsens mor kan en vel anta het Anne da John og Asberg tydeligvis holdt seg til de klare reglene for gjenkalling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Forut for vielsen mellom John Olsen og Asberg Halvorsdtr. 2/7 1848 har der nok vært en trolovelse - og i den forbindelse har det vært med to forlovere/kausjonister. Har du notert navnene deres? Det kan godt være at trolovelsen er ført inn sammen med vielsen (som en tilleggskommentar/fotnote). Da vil forlovernes navn stå der.Jeg har nå også kikket litt i Hallvard Tveitens 'Vegårsheislektstavler' uten å bli noe klokere. Hesdalen er ikke nevnt der, så vidt jeg kan se - og det finnes ingen relevant informasjon under Selåsdalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Ja her ser det ut til at oppkallingsreglene er fulgt til punkt og prikke. Eldste sønnen Ola er oppkalt etter sin farfar, nesteldste Halvor etter sin morfar og nesteldste datter etter sin mormor. Eldste datter het Anne, og det gjør også de to yngste, oppkalt etter avdøde søstre. Da er det all grunn til å tro at moren til John Olsen het Anne. Da leter vi altså etter en John Olsen, f. ca. 1821, trolig i Holt, med foreldre Ole Johnsen og Anne. Jeg finner bare én passende kandidat i kirkeboka for Holt i perioden 1818-24, og det er denne:John Olsen, f. 10/2 og døpt 11/3-1821. Foreldre: Huusmand Ole Jonsen og Anne Johnsdatter Buenæs. Faddere: Anne Jonsdatter Buenæs, Ingri Jonsdatter Uberg, Ole Albretsen Ousel, Jon Jonsen Buenæs og Gunder Larsen Gjerslien (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 7, nr. 17).Legg merke til at en av fadderne bodde på Uberg i Vegårshei, det kan ha vært en tante. Ved skifte etter John Olsen (se innlegg 9) kalles han 'John Olsen Uberg eller Selaasdalen af. Vegarsheien', her kan det være en sammenheng.Jeg antar at det i kirkeboka ved vielsen til John og Asberg er oppgitt Nævestad under rubrikken brudgommens føde- og oppholdssted. Hvis det bare står ett navn der, burde det strengt tatt bety at dette både var fødested og bosted ved vielsen, men det kan vi nok ikke regne meg. Det er derimot grunn til å tro at John i hvert fall har bodd på Nævestad da han giftet seg. Han kan ha flyttet dit med foreldrene sin eller som voksen og tatt seg arbeid som trelasthandler ved Laget hvor det var stor utskiping av tømmer.Men alt dette blir bare spekulasjoner, det trengs flere opplysninger om John Olsen for å komme videre på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Takk for den Gunnar. Dette er det mest interessante så langt. Jeg ser i Digitalarkivets skannede kirkebok 'Vegårshei: 1835-1852 Ministerialbok', at det ved giftermålet til John og Asberg (2. juli 1848) for hans vedkommende oppgis som vaksinasjonsdato 22. august 1822. For vaksinasjonen er det vel en mulighet for å finne ut noe mere fra kirkeboken (farsnavn og oppholdssted).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vaksinasjonsdatoen vil også vanligvis være innført ved konfirmasjonen, og den burde det jo være mulig å finne i den samme skannede ministerialboka (ant. ca. 1836-37). Der vil også farsnavn og bosted være oppgitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Beklager! Han var jo født i Holt. Men vaksinasjonsdatoen vil vanligvis ikke ligge så langt etter fødselsdatoen. Gunnars kandidat står nok derfor fremdeles sterkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe T. Røed

Det finnes jo folk i Oslo idag som heter Nævestad, kanskje de vet noe mer. Det kunne jo være værd et forsøk om det ikke allerede er prøvet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Da tror jeg saken er løst. Jeg fant nemlig dette i kirkeboka for Holt:John Olsen, vaksinert 27/8-1822, alder: 1 1/4 år, far: Ole Nielsen, føde- og oppholdssted: Nævestad (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 337, nr. 22).I kirkeboka for Vegårshei er det angitt at John Olsen er vaksinert 27/8-1822 og ikke 22/8 som det hevdes i innlegg 17. Det er heller ingen som er vaksinert i Holt 22/8-1822. Da er det all grunn til å tro jeg har funnet rett person døpt i Holt 13/5-1821 (se innlegg 8). Det er nok bare presten som har oppgitt galt farsnavn på John Olsens far ved vielsen i 1848.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Takk igjen Gunnar. Dette bør vel være løsningen (jeg blingset på datoen for vaksinasjonen). Det var det oppgitte farsnavnet ved giftermålet til John og Asberg som kludret det til for meg da jeg lette tidligere. Å finne sogneprest Ole Johnsens slektslinjer bakover har vært spesielt morsomt. Det hele har nemlig vært en gåte. Det viser seg at Ole Johnsen er registrert med feil fødselsår/dato. Offisielt er fødselsdatoen 21.2.1853 som også står på hans gravstein. Den riktige datoen er imidlertid 29.2.1852. Han ble konfirmert i Holt i 1867, ikke i 1869 som han selv oppga. Hans tragiske barndom er sikkert årsaken til at dataene (bevisst eller ubevisst?) er blitt feilaktige. Det var en gammel skolebok på et mørkloft som førte til løsningen. I den sto – Ole Johnsen Hæsdalen. Hæsdalen var imidlertid kraftig overstrøket med blyant, og bare nitidig arbeid med et viskelær avslørte plassnavnet. Uten dette hadde gåten som to generasjoner før meg hadde grublet over fortsatt videre.Ellers fant jeg i de skannede kirkebøkene for Vegårshei hvor det i første omgang ble av folkene på Hæsdalen (se innlegg 2,5,6 og 7). De flyttet til Holt i 1875. Kanskje du har noen opplysninger om de også Gunnar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Av kirkeboka for Vegårshei ser jeg at Ole Johnsen var f. 29/2 og døpt 8/4-1852. Men da han ble konfirmert 6/10-1867 i Holt (bodde da på Solberg) er han oppgitt å være f. 29/2 og døpt 8/4-1853, samtidig som det står at han ble vaksinert 2/9-1852!! Før Ole giftet seg har han trolig henvendt seg til soknepresten i Holt for å få en konfirmasjonsattest. Så har presten skrevet av kirkeboka, men vært litt unøyaktig med det andre sifferet i fødselsdatoen, dermed ble fødselsdatoen/året 21/2-1853. Det tror jeg i hvert fall er den mest nærliggende forklaringen.Jeg har ellers funnet noe ut om familien etter at de flyttet til Holt i 1875.Skredder og gift mann, Halvor Gundersen (f. 1795), døde 14/7-1879, bostedet var da Strømsland. Der bodde også sønnen Gunder (Gunnar) i år 1900:LenkeOg det var nettopp på Strømsland at Ole Nilsen og Anne Nilsdtr. bodde i 1814, 1816 og 1818 (se innlegg 8). Gunder døde 24/1-1905 av nyresykdom, han var enkemann og 'follougsmann' og bodde fortsatt på Strømsland. Det står riktignok at han var f. 1828 på Strømsland, men det er selvfølgelig feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan O.K. Johnsen

Det er jo morsomt da - at vi kommer i mål til tross for de mange feilføringene i kirkebøkene. Oles konfirmasjonsår er i tillegg feilaktig oppført til 1869 ved hans giftermål i 1904 i Sunndal (se innlegg 22). Etter at mange i bygda hadde lurt på hvor Ole stammet fra, mannet en seg opp til å spørre. 'Jeg kommer både herfra og derfra jeg' - svarte den folkekjære sognepresten, så ville han ikke ha mere snakk om den saken.Det var ellers svært interessant med opplysninger omkring de som flyttet fra Hæsdalen.Se ellers tema 36913 i brukerforumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.