Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sissel Johnsen

[#25151] En annen Peder Benoni Pedersen, f. ca. 1745, sannsynligvis Lurøy, Nordland

Recommended Posts

Guest Sissel Johnsen

Peder Benoni Pedersen kom sørover i landet som soldat, og giftet seg med Margrete Larsdatter Røra, Eidanger, Telemark. De giftet seg 21.08.1777 i Eidanger. Bodde på Røra i FT 1782 og 1801. Døde ca. 1805. Kan noen gi meg opplysninger om ham/dem, blir jeg glad.MvhSissel Johnsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Fant disse lenkene – men de bringer deg kanskje ikke noe særlig videre: [url="http://tore.vamraak.no/slekt/slekt.asp?indnr=5458>http://tore.vamraak.no/slekt/slekt.asp?indnr=5458http://tore.vamraak.no/slekt/slekt.asp?indnr=5459http://tore.vamraak.no/slekt/slekt.asp?indnr=4425Du kjenner vel dette fra før, men her Lenke fant jeg følgende om Peder Benoni Pedersen og Margrethe Larsdatter (tar kun med det som gjelder dem, men etterslekten er også beskrevet):”Kjøpmann Jacob Nielsen Leerstang i Brevik hadde omkring 1720 kjøpt Røra gård som den gang var prostigods under Gjerpen. Leerstang-slekten satt med eiendomsretten helt fram til 1788. Gården ble da delt og solgt til Peder Pedersen og Niels Hansen. Det ble holdt en delingsforretning på gården. Peder Pedersen valgte den nordlige delen av eiendommen med saga som stod i Røtuelva (denne eiendommen). Niels Hansen fikk den sørlige delen av Røra (senere bruksnummer 1) samt kvernbruk med redskap. Peder Pedersen kjøpte bruket for 555 riksdaler. I 1795 solgte han Plassen (senere bruksnummer 10). Dette bruket fikk en skyld på 2 skinn. Samme år ble også saga ved Røtua og tilhørende tomt solgt.I «Boken om Eidanger» av I. C. Ramberg som utkom i 1918, kan en mellom annet lese om de forskjellige gårdene og slektene i Eidanger. På sidene 472 og 473 finner vi følgende om Røraslegten»:«Omkr. 1750 levet i Opistua paa Røra en mand, som het Lars. Han hadde en søn Nils, der forpagtet Sollid og omkring 1800 blev gift med Anne Marie, en datter av Mikkel Sætre. Gamle Lars hadde ogsaa en datter, Margrete, som i 1776 blev gift med Benoni Pedersen. Han var fra Lure paa Helgeland og kom hernedover som soldat og blev inkvartert paa Røra. De bodde de første 6 aar paa Østvedt, hvor han drev som skomaker og flyttet senere til Røra. Paa denne tid, var Røra leilændingsgaard, og tilhørte en Breviksmand. Da Peder Benoni i nogle aar hadde hat eiendommen til leie, kom den under auktion, og han fik da tilslaget paa den nordre part, der siden den tid har tilhørt hans familie.Benoni døde allerede i 1805; og Margrethe 1810. De hadde 2 sønner; Ole, født 1767, var den ældste og blev sjømand og tat tilfange av engelskmændene, men fik rømt i Calcutta 1805 og var fraværende i 15 aar. Han tilbragte sine sidste leveaar som lægdslem i Bjørkedalen. Hans yngre bror Peder fik av sin mor i 1809 skjøte paa Røra, n, for 1000 rd. Han var født i 1776 og døde i 1848. Peder Benoni hadde desuten 4 døtre, hvis arvelod blev 182 rd. 2 ort 2¼ sk. og de 2 yngste skulde desuten ha sit tilhold hos broren paa Røra som hittil.Den ældste søster Marie var gift første gang med Jens Olsen Sand; anden gang med Lars Olsen Rød, der blev stamfar til familien Røe i Brevik. Søsteren Anne blev gift med Anders Isaksen Vissevaag. Den 3. søster, Pernille f. 1791 blev gift med Iver Mikkelsen Pladsen, og den yngste søster, Larine, f. 1794, blev gift med broren, Søren Mikkelsen Sætre. Nils Hansen kjøpte den søndre part av Røra, og gamle Lønnebakken garanterte baade for ham og Peder Benoni.»Etter Peder Pedersens død i 1805 overtok enken, Margrethe Larsdatter, driften av bruket. Hun satt med eiendomsretten fram til 1809. Dette året skjøtet hun bruket over på sønnen, Peder Pedersen, for 1000 riksdaler samt fritt hus og brensel for resten av sin levetid. Eiendommen hadde en skyld på 1 hud og 10½ skinn under matrikkelnummer 26.” (Tekstutsnittet slutt)I 1767 ble Lurøy ble skilt ut som eget prestegjeld fra Rødøy, så hvis du skal søke etter Peder Benoni Pedersen, er det Rødøy-bøkene som er aktuelle. De starter i 1739 og er tilgjengelige i Digitalarkivet. Der har sikkert også du funnet to Peder Pedersen, den ene døpt 1745 Lenke og den andre døpt 1749

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Johnsen

Takk for langt og opplysende innlegg. Hadde nok disse opplysningene fra før, men artig å se at det er lett å få hjelp i slektsforskingen. Mvh Sissel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest helmin kvennodd

Hei!! her er en lenke til eidangerboka,Lenke. mvh helmin fra brevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Johnsen

Tusen takk, jeg har faktisk lest dette før også. Det er egentlig tida før han kom til Eidanger, ev. når han kom, som er mest interessant akkurat nå. Mvh Sissel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg fant et gammelt emne her, som ble skrevet i en periode jeg ikke hadde tilgang til pc. Jeg kan ikke hjelpe videre nå iallefall. Vil bare si at det er riktig at Lurøy og Træna ble utskilt fra Rødøy prestegjeld i 1767, men gikk inn igjen sammen med Rødøy i 1774. Lurøy og Træna gikk deretter under Rødøy prestegjeld til 1825, men det er likevel ført egne kirkebøker for Lurøy og Træna for perioden 1767-1824. Denne kirkeboka er ikke ute på internett. Hvis det ikke hadde vært for at jeg skal flytte, så kunne jeg kanskje vært til hjelp her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissel Johnsen

Artig med svar uansett. Kanskje dette kan sette andre på sporet av noe? Det er alltid kjekt å få frisket opp innleggene sineMvh Sissel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Nei han er ikke så lett å finne ut av denne Peder Pedersen. Bare noen kommentarer.I kb. for finner vi Peder Pedersen Røra begravet 20. mars 1805. Han er oppgitt å være 61 år. Jeg legger merke til at han ikke er kalt Peder Benoni, verken ved begravelsen eller trolovelse/vielse, hvor han kalles Peder Pedersen Nordlending! Siden navnet Benoni ikke finnes i kirkebøkene (i Eidanger i alle fall), tenker jeg meg at 'Benoni' kan være et kallenavn han har fått - eller tatt selv, fordi han kom fra Nord-Norge.Ifølge alder v. begravelsen skulle han være f. rundt 1744. Det virker derfor på meg som om f-år 1745 er det eneste som ev. kan passe av de to Peder Pedersen fra kb. i Rødøy. Forutsatt at vi da vet at han kom derfra! Ramberg opplyser jo at han kom fra Lurø - og det er vel ingen direkte grunn til å betvile det. Men ser vi i kirkebøkene for Rødøy på de to aktuelle Peder, er ingen av dem døpt på kirkested Lurøy. PP f. 1745 er døpt på Meløy, PP dpt. 1749, på Rødøy. Det er vel mest naturlig å bli døpt i en kirke der en bor?Selvsagt kan familien eller Peder ha flyttet til Lurø senere. Men det åpner opp for muligheten at vår Peder Pedersen KANSKJE kan være født/døpt et annet sted enn på Lurøy/Meløy/Rødøy, men at han bodde på Lurøy før han kom til Eidanger.Som sagt, bare noen kommentarer. Hadde vært artig om noen fant ut noe mer om han. Har sett litt på faddere v. barnedåper av Peder og Margretes barn, men ikke kommer så mye lenger. En Jon Nordlending er fadder til deres yngste datter Larine i 1794. Han er muligens samme person som heter John Pedersen i FT 1801 for Eidanger; 41 år, ugift tjenestefolk for en familie i ladestedet Brevik. Han kunne i så fall være en bror av Peder. Jeg har foreløpig ikke bltt klokere av det. Finner ingen slik Jon/Joen/John i kirkebøkene fra Rødøy jeg synes passer.mvh Per Arne Rødh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Jeg har i min database en Peder Benoni Pedersen. Han døde 17.10.1844 på Sørarnøy i Gildeskål. Han var gift med Lava Iversen fra Guddal, Sør Trøndelag, født 1803. Lava døde i 1860. Jeg vet foreløbig ikke hvor denne Pder B. Pedersen var født.Mvh. Birger Forsmo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Dette er vel den andre, dvs. den 'opprinnelige' Peder Benoni Pedersen, som det var en annen diskusjon om her på forumet.Se 24891: Peder Benoni Pedersenmvh Per Arne Rødh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Mulig dette er kjent for andre. Men apropos hvor Pedder Benoni Pedersen kom fra.Jeg sjekket for moro skyld alle fornavn 'Benoni' i FT 1801. Og bortsett fra ytterst få i Sør-Norge, kom de alle fra Nordland. Det var altså ingen Benoni i 'Finnmarken', dav. Troms og Finnmark.Så i den grad 'Peder Benoni' er hans rette navn, bør han vel i alle fall være fra Nordland, og ikke lenger nord...mvh Per Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.