Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Davidsen

[#25211] Marit Andersdatter Juul, Kristiansund/Averøy - Tingvoll?

Recommended Posts

Guest Bjørn Davidsen

Ei av formødrene mine, Marit Andersdatter (Juul) vart gift i Kristiansund 1809 med soldaten Arnt Nilsen frå Forfoden i Åfjord, S-T. Dette var under Napoleonskrigane - og Arnt var utkommandert til å verje Kristiansund. Marit var høggravid då dei gifte seg. Dei fekk fleire born og flutte seinare til Steen på Averøy. To av døtrene flutte på 1830-talet til Ålesund og vart gifte der. Ei av dei vart tippoldemora mi og hamna seinare i Bergen. Dei andre borna vart gifte på Averøy.Eg har sjekka bygdeboka for Averøy og veit kva den seier om familien. Der står det m.a. at Marit var fødd kring 1780 og døydde 1853.I 1801-teljinga for Tingvoll finst det ei Marith Andersdtr. som tenestejente på eit av Juul-gardsbruka, 17 år gamal. Eg trur dette er rette jenta. Men eg har leita i Tingvoll-bøkene etter opphavet hennar, utan å finne det.Er der nokon som veit meir om denne Marith, eller som har tilgang på konfirmera i Tingvoll for tida kring 1800? Vona er å finne foreldrekandidatar som det er eit skifte etter som kan stadfeste opphavet til Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Lette i konfirmantlistene omkring 1800, og fant flere, men fant ut vi skulle heller sjekke hvilke Marit Andersdtr som ble født i Tingvoll i tidsrommet 1773-1793 og brukte IGI på www.familysearch.org til det. Der dukket det opp fire piker, og vi begynte å sjekke bakfra. Den første vi så på ble døpt i Tingvoll kirke 27/2 1791, og faren het 'Anders Iversen Juul'Tingvoll kirkebok 1776-1794, pag 221: Tingvoll hoved Sogn; Søndag Sexag: Døbt Anders Iversen Juul (Juul understreket) og kone Berit Golliksd. Pige barn N. Marit (Marit understreket) fød d. 20de Febr. Test: Anders Flemsæterhaug, Iver Golliksen ibid, Eli Stenersd. Flemsæterhaug, Marit Iversd Juul, Randi Evensd. Flemen.Dette kan jo være riktig person, men vi har ikke tid til nå og sjekke de andre. Denne familien finnes her i FT1801 Lenke og det står litt om familien i Gards- og ættesoge for Tingvoll, band 1 av Hans Hyldbakk (1961) s.485, men dessverre ingenting om lagnaden til denne familien, bare at det var en ny byksler av plassen Lille-Ranem under Kvalvåg i 1806. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Takk for innsatsen så langt. Eg skal sjå meir i Hylbak når eg kjem på SAB.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg understreker kan: Hun kan jo være innflytter. PÅ den tid var det en jente som flyttet herfra Otta og til det aktuelle området ca 1780 og ble min tipptippoldemor fra Averøy. Det var faktisk flytting på den tiden. Hva om det kastes frem en kandidat, du godtar den og den er feil ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg har ikkje tenk å godta nokon kandidat utan vidare. Eg har leita etter henne i lengre tid, innimellom alt anna. Den einaste peikepinn eg har, er at då ho vigdest, står det Juul attom namnet. Meir veit eg ikkje, men det hadde jo vore morosamt om eg klarte å finne og dokumentera opphavet ...Elles har eg eit par til slike på den tida både i Lærdal og Askøy/Fjell å slite med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Bjørn! Her er utskrifta av vigselsprotokollen for Qværnes: 'Julii 25de forlangte ungkarl soldat Arnt Nielsen Forfoden (Stegne) af Aaefjords Præstegield at bliwe efter foregaaende tillysning egtewiet i Christiansunds Kirke den 8de Augusti med pige Marit Andersdatter Juul- Han har erholdt wedbørlig rilladelse at indtræde i ægteskab, og for ægteskabets lowlighed cavere' P.J. Gerg. Lars Christensen Salbuvig. Ægtewiet meldte dag a Compastor.De bodde i Kristiansund til 1827 da Arnt kjøpte Hestvika på Averøya av Stangvik kirke og bosatte seg der. Der har deres etterkommerne bodd til nå. Pr. dato er garden fraflytta og en del av den er utlagt til industriområde. familien bodde aldri på Stene, så det må være en misforståelse av parantesen i vigselsboka. I tillegg til de barna som er nemnt i ABB, bind 2, s. 120, har jeg seinere funnet dattera Regine Sofie, f. 1823, g. m. Henrik Dandsk ? (Hylte) i Bergen. Ni barn. Mvh. Endre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Regine Sofie er tippoldemora mi. Ho vart gift i Ålesund med Henrik Davidsen Hytte frå Bergen. Dei budde i Ålesund nokre år, men flutte til Bergen kring 1848 (då oldefaren min vart fødd i Bergen).Stene (Steen) går att mange stader i kyrkjebøker og folketeljingar, òg i samband med systera Henriette som òg flutte til Ålesund saman med systera. Ho vart gift der, ho òg - to gonger. Ein son av henne (med ein Paulsen) vart gift med eldste dottera til Regine - i Bergen. Dei hamna seinare på Andenes! (ft 1900)Så etterkommerne kan eg etter måten bra. Og bygdeboka for Averøy har eg studert. Det som står att er å finne kor Marit Andersdotter kom frå og kven ho ætta frå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Berre ein korreksjon til det du skriv, Endre:Regine Sofie var fødd i 1818, ogho fekk ialt 10 born, etter det eg har funne. Tre av dei var fødde i Ålesund (ein son før ekteskap, men han døydde i Bergen lenge før dei flutte dit).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Bjørn! Takk for korreksjonen. Eg hadde notert dette i margen på sida om Hestvika, men ikkje kjelda mi. Det var skrive med små og utydeleg skrift, men etter at eg sendte innlegget såg eg at namnet var Davidsen. Eg fann også eit par av døtrene i Ålesund 1865. Ein finn ikkje noko haldepunkt i telleinga for 1801, så Marit har kanskje tent på Gyl i Tingvoll og teke namnet med seg til Kristiansund. Dei som brukte Juul-namnet på Nordmøre, kom derifrå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, eg trur det er ho tenestejenta eg nemnde på det eine Juul-bruket i 1801, 17 år gamal då. Men kor ho kom frå, veit eg altså ikkje.I 1865 er Henriette i Ålesund, oppattgift med Jens Juhler. Dessutan er vel dotter til Regine og Henrik der, gift med ein Paulsen (som altså er son av Henriette).Men eldste bror til Henrik var òg gift i Ålesund med ei Ingeborg frå Molde. Dei hadde tre born. Dottera vart gift med ein Devold. Den eine sonen flutte til Trondheim (er der i 1875), gifte seg og reiste seinare til Amerika. Han var attende på vitjing i 1914. Andre sonen finn eg ikkje att etter 1865. Desse skriv seg for Davidsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Den jenta vi fant fram som var født i 1791, kan vel strykes som kandidat. Vi fant en Marit Andersdatter som ble konfirmert i Tingvoll 3. juli 1809, og hun het da Marit Andersdtr Qvalvog, 18 Aar fattig. Dette er vel hun som ble født i 1791, siden de bodde på Kvalvåg. At hun 3 uker senere skulle troloves på Kvernes, er vel litt for utrolig.Vi har derfor begynt å sjekke de andre kandidatene som vi leter etter. Det er 3 Marit Andersdøtre som blir født i Tingvoll hovedsogn i 1784. Den ene av dem har sannsynligvis samme far som hun i 1791; Anders Iversen Juul:Tingvoll kirkebok 1776-1794, pag 113, Skiertorsdag (1784): Døbt Et uægte Pige barn. Faderen Anders Iversen Juul moderen Ragnil Rasmusd. barnets nafn Marit. fød d. 6te April. Test: Mons Gundersen Juul, Bersvend Iversen ibid., Anne Olsd. ibid., Aletta Jonsd. ibid., Marit Iversd. ibid.Anders Juul finner du i Gards- og ættesoge for Tingvoll, band II, av Hans Hyldbakk (1963) under Sivertstua p Gyl, side 81. Denne Marit Andersdtr kan jo stemme mer med den du er på utkikk etter. Ole Monsen som Marit Andersdtr i FT1801 Lenke var tjenestepike hos var sønn av Mons Gundersen Juul som var fadder for denne Marit Andersdatter. I våre øyne øker det i alle fall sannsynligheten for at det er samme jente som ble født i 1784 som er på Gyl i 1801. Hvis det er henne, vil du ikke få noen hjelp i skiftedokumentene, for siden hun var uekte hadde hun ikke krav på arv.Den andre Marit Andersdtr døpes Dom 10ma a Trinit (1784). Døbt Anders Halvorsen Talsæt og Kone Kari Olsd. Pige barn N. Marit fød d. 10de Augusti. Test: Anders Nilsen Bergem, Auden Monsen Bersaas, Siri Olsd. Rimstad, Kari Giørgensd. Rønningen, Pigen Eli Tostensd. Rimstad.Den tredje: Dom 2de Adventus (1784). Døbt Anders Gulliksens Flemsæterhaugs og konen Eli Stenersd Pigebarn N. Marit fød d 30te Novembr. Mhv Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Hjarteleg takk båe to. Ho i 1891 trur eg vi kan stryke frå lista. Marit var jo høggravid då ho gifte seg i 1809 og må difor ha vore i Kristiansund minst innpå året.Sidan ho nyttar namnet Juul, har eg ei sterk kjensle for at det er dottera til Anders Iversen og Ragnhil Rasmusdtr. Ho må jo ha hatt fengje det namnet frå ein stad. Men eg ser jo problemet med å kunne dokumentera dette.Eg skal sjå nærare på namnelikskap i barneflokken når eg kjem med heim. Skal etter kvart òg sjekke evt. faddare, sjølv om det er lite truleg at folk frå Gyl kom til Kristiansund for å vera faddere til borna hennar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen1

Vi har prøvd å finne ut av hvor de to andre Marit'ene ble av ved hjelp av bygdebøkene. Marit Andersdtr Flemsæterhaug står omtalt i Tingvoll band I s. 274, og der står det at hun ble 'gift 1811 med Arnt Jakobson Røsdal.' Og da kan vi vel utelukke henne også.Den andre, Marit Andersdtr Talset, har vi ikke greid å finne ut av. For Talset står i Nesset bind 3, og den boka er p.t. utlånt fra Kristiansund folkebibliotek.Både MA Talset og Flemsæterhaug konfirmeres i Tingvoll hovedsogn i 1800, men har foreløpig ikke funnet noen andre Marit Andersdtr konfirmert i perioden. Må nok sjekke det nærmere, men kan ikke garantere at det skjer før i midten av november. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Marit Andersdatter Talset, f 1784 døde ugift 1839. (Nesset bin III s 190)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gerd Åby Bjerkestrand

Lette etter opphavet til Marit Andersdatter Juul, og kom over denne diskusjonen fra i fjor. Dermed fikk jeg masse nyttig hjelp og svar. TUSEN TAKK til dere dyktige Nordmøringer (Endre og Tor&Tor, som jeg har fått hjelp fra tidligere).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.