Jump to content
Arkivverket

[#25276] Martin Luthers norske etterkommere?


Guest Andreas Snildal

Recommended Posts

Guest Gullbjørg Storvik

Hei. Det er en besnærende tanke, men den er ikke sann. Jeg har selv lett etter denne Paul Schubart, men han har nok aldri vært prest hverken i Loppa eller Kvæfjord. Historien kom opp etter at en av Maren Marie Scubarts etterkommere fikk lagd en slektshistoriegranskning. Han hadde vært i Amerika i mange år, lagt seg opp litt penger,og tok turen til gamlelandet.Som mange 'amerikanere' hadde han lyst til å finne ut mest mulig om sin tyske familigren. Han engasjerte en slektsforsker, Nordby tror jeg han het, for å gjøre jobben, og som mange av datidens granskere tok han litt lettvinte løsninger. Den første delen av denne listen er helt riktig. Den inneholder både fødselsår og dødsår for alle ledd, men når vi så kommer til Paul Schubart, så ser vi at den avviker helt fra det andre. Han antydes å være født ca.1700-10, og det finnes ikke dødsår. Man antar at en Paul Schubart nok har vært å finne, da det i sin tid var gjort en henvendelse til Lutherfamilien i forbindelse med arv, men denne P.S. ble absolutt avvist som medlem av familien. Lutherfamilien har sin slektsbok, og den fines bl.a. ved universitetsbiblioteket i Lund. Maren Marie Schubart som ble gift i Kvæfjord med Anders Pedersen var datter av kirurg/feltskjærer Jens Asser Schubart og Maren Marie Johnsdtr.Bie. Hun var deres eneste barn, og var født i Kristiansund i 1764. Hennes far var f. i Bergen, og der bodde også Maren en periode, for i 1786 får hun datteren Marie Weronica med den emgelske språkmesteren Hasemy Haverman. Jens Asser Schubarts far var parykkmester Erhard Schubart som var født i Bremen, og hans foreldre Hans Heinrich Schubart og Marie Ritt kom fra Bremen til Bergen ca.1710. Denne Schubartfamilien kan selvsagt være i slekt med Lutherfamiliens Schubartgren. Det var synd for Peder Hagen (amerikaneren) at den slektsgranskeren han engasjerte sjusket med arbeidet, for jeg tror ikke det var det han ønsket. Jeg skulle imidlertid gjerne ønsket å vite mer om Maren Marie Johnsdtr. Bie. Hun var f.1729 og døde i barsel 21.11-1764. Hun og Jens Asser Schubart ble gift i Trondheim FK 22.02.1764 De bodde i Kr.sund, men hun var muligens fra Tronheim siden ekteskapet ble inngått der. Er det noen som vet? Hilsen Gullbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Hei igjen. Jeg glemte å klargjøre at den Maren M. Schubart og Anders Pedersen hadde mange barn, og 4 av disse voks opp og fikk mange etterkommere. Den eldste datteren Dorothea ble gift med handelsmann Wilhelm Klerck i Bossekop Alta. De hadde 5 barn. Datter nr.2 var Andrea, og hun ble gift med Peder Olsen på Strand i Kvæfjord. De hadde 8 barn, og det var en av deres etterkommere som dro til Amerika. Yngstedatteren Maren Marie Bie ble gift med handelsmann Marcus Arnt Buck i Øksfjord Loppa, og den eneste sønnen, Peder Benjamin Pedersen ble gift med Brita Mathisdtr.Hætta fra Kautokeino, og de hadde 14 barn, og bodde i Øksfjordbotn. Dette for ordens skyld, slik at man ikke skal være i tvil om hvem Schubartetterkommerne i Loppa er. Maren og Marcus Buck hadde 11 barn, og mange av deres etterkommere dro også til Amerika. Hilsen Gullbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Tusen takk for kunnskapsrikt svar, Gullbjørg Storvik!Jeg hadde en mistanke om at denne historien var for god til å være sann. Et godt eksempel på at man ikke skal stole på alt man finner på internett - selv ikke i et ekspertrost internettleksikon (jf. artikkel i Aftenposten 4. oktober i år).Vet du forresten når denne amerikaneren bestilte denne slektsutredningen?Hilsen Andreas

Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Andreas. Om jeg ikke husker feil var det like rundt århundreskiftet 1900, kaskje litt senere. Jeg har disse papirene, de tilhører slekta. Det er fullt av feil i mye av det som er skrevet, store sammenblandinger av diverse slektninger.Ved hjelp av Yngve Nedrebø fikk jeg tak i tråden på Schubartene, og det var minst like spennende som Luther. For flere tiår skrav bl.a. Harald Samuelsberg Loppas historie, og i den sammenhengen fikk han tak i den slektslisten som i sin tid ble utarbeidet. Ingen i familien hadde noen grunn til å tro noe annet enn at dette var sant, og via omveier ble denne historien etterhvert trykt. Slik ble den spredt i det vide og brede. Jeg var for noen år siden i kontakt med en amerikansk dame som er etterkommer etter Peder Hagen, og hun ble vel nærmest fornærmet på meg da jeg våget å antyde at historien var et falsum. Historien er nok også trykt i amerikanske puplikasjoner. Det blir ikke mere rett av den grunn. Om Paul Schubart har vært en person som har levd, så er han ikke forfar til Schubartetterkommerne i Loppa. Erhard Schubart hadde mange søsken, og enkelte av denne slekta tok etterhvert opphold i Kristiansund, og muligens er der fortsatt etterkommere etter noen av disse. Jens Asser Schubart giftet seg igjen i 1765 i Kr.sund med Maren Elisabeth Klæbo Aarst, og de fikk også en datter, Stinchen Margrethe f.1766 i Kr.sund. Han ble relativt fort enkemann også i dette ekteskapet, og selv omkom han ved en ulykkeshendelse på Vefsn i 1769, dit han var kommet som feltskjæer på Kulstadøren. Stinchen Margrethe ble gift i Brønnøy med handelsmann og jektebåtskipper Jacob Nilsen Bugge. Jeg skal i løpet av helgen se gjennom mine papirer, så skal jeg kontakte deg vedr. saken. Hilsen Gullbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Maren Marie Bie fødd 1729 var vel neppe datter av ein ''John''. Mest trulig må far hennar ha vore Lars Henriksen Bie, prokurator og kjøpmann i Kristiansund. Etter Kristiansunds Historie var han ''inngiftet i familiene Femmer og Ascanius''.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg har før stilt spørsmål om Maren Marie Bie Pettersen gift med Markus A. Buch (1865: Lenke)Er dette den same Maren Marie Bie som Gullbjørg og Bjørn skriv om? Sjå gjerne tema 12320 eller 22011, og svar gjerne i sistnemnde tema. For ho var vel neppe etterkommar av Martin Luther?

Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Hei igjen. Ifølge Hornemanns slektstavler var Jens Asser Schubarts første kones navn:Maren Marie Johnsdtr.Bie. I hennes skifte som ble opplest 2.06.1765 omtales hun kun som Maren Bie. Enkemannen og datteren Maren M.Bie Schubart var arvinger. Til Knut S. Ja, den Maren M.Bie du refererer til er den samme jeg har nevnt tidligere, og hun er ikke etterkommer etter Martin Luther. Som svar til alle lenkene, ja, der fantes flere av Schubartene som kom til Kr.sundstraktene. Jens Asser Schubarts far Erhard hadde disse søsknene: 1.Marie(Mette)Margrethe f.før.1700 i Bremen. Gift 2ganger,1721 m.høker Theves Wilde og 1745 m. kjøpm.Carl Magnussen Gram. 2.Jan(Johan)Jacob, f.ca.1700 i Bremen.Gift 1738 i Bergen med Maria Castberg. 3.Erhard, f.1703 i Bremen.Gift 1730 m.Stinchen Jensdtr. Wild. Foreldre til Jens Asser. 4.Heinrich, f.1705 Bremen. Gift 2ganger, først med Catharina Magdalena Busch som døde 1755 og han gifet seg da 1756 med Sabina Larsdtr. Bie. Han var kjøpm. i Kr.sund , og var 1742 en av de 12 første borgerne av Kr.sund. Ingen barn. 5.Alhed(Aleth)f.1710 i Bergen. Gift 2 ganger, først med ? Bie og neste gang m. ? Fyrstenberg. 6.Dorothea Elisabeth.f.1713 Bergen. Henne har jeg ikke mer viten om. 7.Henriche,f.1714 Bergen. Gift 1742 m.klokker Martinus Jocumsen Kruse. 8.Wibeche f.1717 Bergen. Gift 1749 m.kjøpm. Hans Ulrik Morsing i Kr.sund. 9.Johanne, f.1719 Bergen. Foreløpig ingen viten. 10.Janniche, f.ca.1715 Bergen = d. 1788, ugift. Jeg har ikke nevnt noen barn av de forsj., men det er barn etter flere. Ekteparet Wilde hadde bl.a. sønnen,Theves Wilde jr., og han ble justisråd og borgermester i Helsingør. Huset han han bodde i har en plakett hvor han omtales. En av mine slektninger har vært der og sett, og det skal visst være et staselig hus. Når det gjelder Lutherlisten så var det en herre ved navn dr.O.M. Nordli som ga Peder Olsen Hagen den informasjonen som listen er bygd på. Ifølge brevet jeg har så skriver en av P.O.H:s etterkommer det slik:'dr.O.M.Nordli whu gave Peder Olsen this information made the following remarks:It seems reasonable that you a man of 79 year are now five generations removed from the Paul Shubart.' Peder Olsen var f. 1860 på Strand i Kvæfjord, så denne slektslisten har altså blitt hans i 1939,altså noen år senere enn jeg husket først. Katharina Sophia Rudolph og Johan August Schubart hadde 5 barn, og det fjerde barnets navn var Benedict Friedrich August Schubart og var f. ca. 1701, og det er denne gutten som er forsøkt gjort om til Benedict PAUL Friedrich A.Schubart. Statsarkivet i Tromsø har jo et hefte med oversikt over prester, kapellaner og andre kirkelige idivider, og denne listen har jeg sett på flere ganger, uten noensinne å finne Paul Schubart der. Skulle han ha vært prest eller noe annet i Sand på 1700 tallet, ja så er det merkelig at han aldri nevnes. Hilsen Gullbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for svært interessante og utfyllande opplysningar. Eg har litt til: Ekteparet Hans Heinrich Schubart og Marie Ritt hadde endå ein son, nemlig Hans Jørgen Schubart, som døydde 1742 eller noke før (søstra Alhed venta arv etter han).Alhed Schubart var først gift med Lars Pedersen Bie (c1700-42), kremmar på Hareidstrand på Sunnmøre. Det blei halde skifte etter han 1742. Denne Lars Bie må ha vore søskenbarn til Lars Henriksen Bie i Kristiansund. Alhed og Lars Pedersen Bie hadde barna Anne Katrine Bie (1742-1813), gift med Halvard Knutson på Raudøya i Ørsta, og Lars Larsson Bie (1743-1802) (fødd etter at faren var daud) i Stokksund, Herøy på Sunnmøre.Alhed blei andre gangen gift med Hans Christian Fürstenberg, gullsmedson fra Kristiansund, som også var kremmar på Hareidstrand. Dei hadde sonen Christian Fürstenberg (1745-93), bonde på Ovra i Hareid, som var gift med prestedatra Elisabet Hansdt Høgh. Dei var utfattige.Endelig: Hornemann må, etter mitt skjønn, ha skreve feil farsnamn på Maren Marie; noken Jon Bie er aldri nemnt.

Link to post
Share on other sites
Guest Gullbjørg Storvik

Til Bjørn. Tusen takk for nye opplysninger om Schubartene.Ja, jeg tenkte nok at der kunne være flere barn, for mellom Heinrich f.1705 og Alhed, f.1710 er det nå ihvertfall plass til ett barn. Jeg har sett 2 fosjellige skrift etter Hornemann, i det ene skriver han Johnsdtr. på denne måten, og i det andre uten h. Ja, her står det fortsatt en gåte å løse. Bergen er jo et oppkomme av spennende navn.Erhard Schubarts kone Stinchen Wild var f. 1701 som datter av Jens Assersen og Grethe Wiil. Dette etternavnet har væet skrevet både Wiil-Wiel og Wild. Jeg lurer jo på om hun har tilknyttning til Wilde.Assersen har jeg også funnet skrevet Adtzersen.Han omtales som tollbetjent ved sitt første ekteskap i 1697 med Wenche Olsdtr. Haas. Med Schubartfam. kom også Marie Ritts mor, som også het Marie. Hun døde i Bergen 1720, og hennes skifte viste at det var 4 barn som arvet. 1.Johan Rytt(dette navnet har også vært skrevet forsj.) Han var død i Bremen, men hadde etterlatt seg 2 barn. 2.Marie Rytt Schubart 3.Alheit Rytt som også kom til Bergen, der hun i 1718 ble gift ned Johan Kønning. 4.Kønigonda Rytt. Hun var gift med parykkmaker Christian Overmand i Hambug. Så kan man fabulere litt, for i Bergen hadde Thil Ryt i 1674 fått borgerskap. Han var f. 1652 i Bremen og ble gift i Bergen 1677 med Gjertrud Enochsdtr. Mange barn. I tillegg var også Gjert Ryt fra Bremen kommet til Bergen der han døde i 1691. Han var gift med Maren Andersdtr. og hadde barn. Sannsynligvis var disse Ryt/Rytt/Rittene i slekt med hverandre. Ser du nevner Hareid. I den forbindelse skal jeg lage ett nytt emneinnlegg om sleken Flem. Hilsen Gullbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Sjølv om tråden vart spunne slik at han ikkje heng i hop med utgangspunktet, gav han mykje interessant informasjon, og han ser ut til å kunne hjelpe meg å finne ut av ei nøtt er har slite med lenge (jf innl. 8). Takk, spesielt til Gullbjørg, for interessant informasjon nordfra!

Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Jeg ser at 'noen' har satt et spørsmålstegn i tittelen, og det er selvsagt noe jeg burde ha gjort idet jeg startet temaet. I en ideell verden hadde noen av de siste innleggene blitt overført til et eget tema.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Som ''redaktør'' kan du vel opprette eit nytt tema, t.d Schubart og Bie, og så klistre inn heile Luthertemaet der...? Dermed blir det søkbart.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Reidar Wirum Bye

Som innehaver av Martin Luther Nachkommerbuch kan jeg bekrefte at Paul Schubart-om han overhode har eksistert-aldri har vært prest ved Sand anneks eller noe annet sted i Nord-Norge.Den person som startet eventyret om Luthers norske slekt i vår sammenheng brukte bevisst uttrykket 'You are most likely to be ....' osv. Noen Paul S. finnes ikke blandt M.L.s efterkommere.Derimot KAN enP.S være efterkommer av en brorgren i Lutherslekten.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
  • 3 years later...
Guest Terje Aarland

Jeg har ikke noe å tilføye, men en i slekten min har sagt at vi har våre aner fra Marting Luther, men hvordan sammenhengen er finner jeg ikke ut av. Jeg vet at slekten min stammer fra adelen i Sunnhordland, men vet ikke om det er noen sammenheng der? Jeg har også noen aner fra Bergen, men om det hjelper til å løse saken vet jeg ikke?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Etter at denne tråden ble startet opp, har Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2006) utgitt en ny Martin-Luther-biografi av Volker Leppin (ISBN 978-3-534-17961-9). Et imponerende arbeide. Her er det en særdeles bra bibliografi, også over hans slektsforhold. Nå er det i den minste mulig å orientere seg i den store litteraturen om Martins etterslekt. Hans navn var forøvrig, inntil 1517, Martin Luder.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.