Jump to content
Arkivverket

[#25357] Orkdal -Even Schomager


Guest Øystein Lillegaard

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

Maria Bebudelsesdag 1734 døpes Ragnhild Evensdatter i Orkdal. Far er Even Schomager. Kjenner noen til denne Even Schomager?Jeg går ut i fra at det her menes Even Skomaker, men siden jeg sjelden har sett en yrkestittel brukt som fars etternavn lurer jeg på om det er noen mulighet for at navnet kan være Schumacher?

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Det er slett ikke uvanlig på den tiden at det ble brukt titler som 'etternavn'. Bl.a. var det mye brykt i gruvemiljøkretser. Denne familien bodde på Øren (Orkdalsøra). Her var det også håndtverksmiljø, og slike titler ble brukt en del i kirkebøkene også her. Når det gjelder denne dåpen mener jeg også helt sikkert at det står Even skomager.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Guest Bjørn Olsen

Even Svensen skomaker dukket opp på Orkdalsøra, dagens Orkanger, i 1729. Det året ble han viet i Orkdal til Ane Henriksdatter.Vi vet ennå ikke hvor paret kom ifra. Trolig var Even en soldat fra bygdene her om kring som var ferdig med tjenesten. Da var det greit å skaffe seg en strandsitterplass på Øra, som var en sammenvokst husklynge på begge sider av fogderigrensen mellom Orkdal og Strinda. Det var mange håndverkere, militære, skippere, sjøfolk, og handlende som bodde her. Her bygslet de tomt, satte opp eller kjøpte hus. Strandsitterne her hadde gjerne jord til noen sauer og en gris.Even bodde på Hovsøra, delen av Orkdalsøra som lå under Orkdal.De fikk flere barn på stedet. Av dem som vokste opp er kjent:1. Datteren Fredrike Evensdatter, født 1730, gift 1754 i Orkdal med Hans Monsen på Øra.2. Datteren Ragnhild Evensdatter, født 1730, gift I i 1758 med Fredrik Iversen Bergem/Tuveng (død 1762 – skifte i Orkdal), gift II i 1763 med Erik Jonsen på Hovsøra.Det var inn i sistnevnte datters familie smed Heggelund Johnsen giftet seg på Orkanger under Brukstida, eller Thams-familiens regjeringstid på Orkdalsøra 1867-1914.Huset ble revet ut av Orkla før smeden kom hit. Huset ble gjenreist ca. 1810-1830 på Nerviksøra med adresse Fjordgata 7. (Kilde: Håkon Hoffs Orkangerboka, side 230)

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk for opplysninger Bjørn! Jeg hadde oversett dåpen i 1730, noe som gjorde at jeg trodde at Even giftet seg noen år senere. Fødselen til Ragnhild må være feil, etter min mening er hun født i 1734? Som du nevner så ble hun gift med Erik Johnsen i siste ekteskap, jeg stammer fra disse to gjennom Heggelund som du nevner, vet ikke om du eller andre kjenner til hvor Erik Johnsen Hofsøren stammer fra?

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Hei Inger! Jeg kan i alle fall ikke si om dette er samme Even Svendsen eller ikke. Jeg vet jo at du kjenner godt til slektene i området, og det forundrer meg ikke om det skulle være samme Even som senere er å finne i Orkanger. Kanskje noen andre vet mer?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Olsen

Om Ragnhild Evensdatter (innlegg 5) er korrekt fødselsår 1734. Trykkleif fra meg.Rettssaken (innlegg 7) handlet om at prosten Ross i 1767 hadde kastet ut gamle fru Brun fra husene på Hov gård. Fru Brun het Ane Katrine Frost og var enke etter major Frants Olsen Brun. Noen effekter ”og husgeråd var kastet ut på marken uten videre”. Erik Jonsen, 28 år gammel, boende på Orkdalsøra hadde bivånet opptrinnet og ble innstemt som det 13. av 19. vitner i saken. (Kilde: Orkdal sorenskriverembete. Tingbok 9, side 422 b ff)

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk igjen Bjørn! Jeg trodde rettsaken kanskje dreide seg om Erik Jonsen mer 'direkte', men den viser i alle fall at Erik bodde der på den tiden. Har sett på dåpen til Fredrikka i 1730- som er nevnt tidligere (2), det ser ut som om en av hennes faddere kan komme fra AAe, er ikke sikker om det kan være Aae eller Aasen det menes?

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Fredricha døpes i Orkdal den 19 trinit 1730, som Even Schomagers datter. Faddere er Joen Monss, Joen Schredder, Joen Amundssen i prestegården, Gunhild Kroen, Iver Aaes eller Aasens q(uinde) på Øren, Dordi Evensdatter på Øren

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Olsen

FLETTFØINGSKONTRAKT 1806Takk Øystein, for informasjonene om Heggelund Johnsen (tema 39225). Beklager at rettssaken på Hov gård ikke var så spennende som du hadde håpet.Men her er en eksklusiv liten godbit for deg og familien din. I Orkdal historielags årbok for 1993, (side 53-56) hadde Einar Leland en spennende artikkel ”En trygg alderdom” – først på 1800-talet. Kilden for artikkelen var en såkalt flettføingskontrakt frta 1806, som Arnfinn Heggelund hadde lånt artikkelforfatteren. En flettføingskontrakt var en form for kår. I dette tilfelle var det en gammel enke som ga alt sitt jordiske gods til Jon Eriksen Øren, mot å få ”Kost, Klæder og Opvartning, samt alle Livets Fornødenheter” livet ut.Men Lelands artikkel forteller bare halve historien. Her er resten: I 1766 giftet ungkar Lars Larsen Aune seg med pigen Jertru Sivertsdatter Hove i Bynes kirke. Paret flyttet til Hovsøra, der de bodde resten av sin tid.De to fra Byneset kjøpte eller bygde et hus, som var eiendommen som i dag har adresse Kaares gate 37. Hoff kaller huset Iver Evjens hus i Orkangerboka, side 247. Men helt fram til brukstida ble huset og folkene her kalt Aune.Lars Larsen Bynes eller Aune og kona fikk i 1767 datteren Guri Larsdatter. Fadderne var ved dåpen i Orkdal i 1767: Jens Rømme, Jens Rimestad, Helle Rømme, Lars Haukes? og Marit Olsdatter Øren.Guri Larsdatter Aune ble deres eneste barn.I 1782 døde Lars Larsen Bynes, og det ble skiftet etter ham (Orkdal skifteprotokoll nr. 7, side 660 ff). Det var ett – etter forholdene – rikt bo med storbåt, halvpart av naust i fjæra, stue med kjøkken og loft over med to sengeplasser, stabbur, låve og fehus.Enka Jertrud Sivertsdatter og datteren satt igjen med 47 riksdaler hver. De holdt bruket gående ved leid hjelp og de tok folk inn folk i losji. Jertrud Aune måtte svare formueskatt i 1789. Hun finnes i folketellingen i 1801 med to losjerende fiskere hos seg.Datteren Guri Larsdatter ble forlovet med Jon Eriksen, sønn av Erik Jonsen og Ragnhild Eriksdatter Tuveng på Hovsøra.I 1799 døde imidlertid Guri Larsdatter i barselseng. Barnet døde også. I Orkdal kirkebok står: Jon Eriksen Ørens trolovede Guri Larsdatter, 31 år, og Jon Eriksen Ørens dødfødte barn.Gamle Jertru Sivertsdatter Bynes/Aune hadde nå ingen nær familie på Orkdalsøra, men hun holdt det gående til 1806.Da inngikk hun den over nevnte flettføingskontrakten med mannen som var tenkt å bli hennes svigersønn. Hun solgte, flyttet hjem til Jon Eriksen og overlot alt sitt jordiske gods til ham. Jon Eriksen var i mellomtiden blitt gift i 1804 med Ingrid Pedersdatter Dyndal og hadde fått egen familie.Hos Jon Eriksen med familie endte den gamle damen sitt liv.Dette var altså bakgrunnen for flettføingskontrakten i Orkdal historielags årbok i 1993.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Ja, dette var en skikkelig godbit! Ser at Jon døper sin første datter for Guri, eller Guru. Årsaken synes å være åpenbar etter å ha lest overstårende.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Overnevnte Fredrikka (innlegg 4), må være Hendricha, hun døpes i 1730 og blir gift med Hans Monsen i 1754. Det kan nevnes at hun i 1667 får ett barn utenfor ekteskap med Hans Schinch.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest Bjørn Olsen

EKTESKAP SOM SKAR SEGDu har helt rett, Øystein. Det er jeg som har slumset igjen – med navnet til Henrike denne gangen.Den andre datteren til Even Svensen skomaker og Ane Henriksdatter het Henrike Evensdatter, født 1730.Det ble skiftet på Hovsøra ”hos den erlige og velagte dannemand Even Svendsen skomager efter hans avdøde hustru, den --- og gudfryktige, nu salige dannekvinne Anne Henrichsdatter” den 13. juli 1764. (Kilde: Orkdal skifteprotokoll nr. 6, side 522).Dette var et standard strandsitterbo til en brutto verdi av 94 riksdaler (rdr.). Det inneholdt en ku kalt Stiern (verd 6 rdr.) En gammel storbåt med seil dregg og tau til 8 rdr. og en mindre båt med ditto til 4 rdr. Det fantes noen få sildegarn i boet.Husene på plassen med stuer, vinduer, ovner, kjøkken, stabbur, fjøs, låve og naust i fjæra, ble gitt en verdi av 60 rdr.Paret hadde 12 rdr. utestående til kanselliråd Henrik Lysholm i Trondhjem, 20 rdr. til én Syver Olsen og 6 rdr. til Jon Jonsen Fossum.Da all gjeld var trukket fra sto det igjen 3 rdr. 2 ort og 8 skilling. Even Svensen fikk 1 rdr. 3 ort og 4 skilling. Døtrene Ragnhild og Henrike fikk 3 ort og 14 skilling hver.HANS MONSEN OG STOR ERIKI dette skifte står det om Henrike Evensdatters mann Hans Monsen (skrevet Hans Mogensen) at ”velagte Hans Mogensen har været borte ett års tid” og det sies at han ”er i Nordlandene”.Hele ekteskapet mellom Hans Monsen og Henrike Evensdatter trenger litt belysning.Flere opplysninger indikerer at dette var et ekteskap der ektefellene ikke hadde bodd sammen på mange år. Et ekteskap som var gått i frø og var pro forma. Man gadd kanskje ikke å skille seg. Det kostet jo penger. Den mest nærliggende forklaringen på at ekteskapet skar seg var den uvanlige stor aldersforskjellen mellom ektefellene.Hans Monsen var sønnesønn av Stor Erik eller Erik Olsen (1611-1676) på Nerviksøra. Hans etterkommere var sentrale skikkelser på Orkdalsøra i mange generasjoner etterpå.Hans Monsen var født allerede omkring 1687. Ved soldatmanntallet i 1701 bodde han hjemme hos sin far Mons Eriksen og var 14 år gammel.Han ble gift trolig for første gang i Strinda 1719 med Kirsten Estensdatter (1695-1751). De fikk sønnene Mons (1719) og Jon (1720). De døde nok som barn. Jeg finner at bare en sønn, Esten Hansen (1723-1788), som nådde voksen alder. Esten Hansen giftet seg i 1749 til et bruk på Hovsøra kalt Meistad. (mer om ham for eksempel i innlegg 44542, (12) under mellomtitlene ARNT LARSEN og ANE PEDERSDATTER WILMANN).Da Hans Monsen så giftet seg andre gang i 1754 med Henrike Evensdatter var brudgommen omkring 67 år. Bruden var 24.Hvilket arrangement dette var vet vi jo ikke helt. Men særlig vellykket var det ikke. Snodige aldersforskjeller mellom ektefeller finnes det tallrike eksempler på. Og det gikk begge veier: Unge menn gift med eldre kvinner. Unge kvinner gift med eldre menn, som her.Mye av dette kom av leveforholdene: Kvinner bukket ofte under av mange fødsler. Menn på Orkdalsøra druknet i stort omfang under fraktefart og fiske. Hverdagen på Orkdalsøra var som hvor som helst i landet: Skulle det drives en gård eller et bruk måtte det mann og kvinne til. Hadde man ikke råd til å leie hjelp, var utveien å finne en ny partner.De fleste menn og kvinner på Orkdalsøra hadde minst to livsledsagere i løpet av levetiden. Mange menn hadde tre og fire koner. Tre ektemenn var slett ikke uvanlig for kvinner, heller.Det var nok ikke alltid den store kjærlighet og gjensidig varme som var bakgrunnen for ekteskapsinngåelsen. Det gjaldt å få mat på bordet og å holde hjulene i gang.Av og til gikk det selvfølgelig galt. Trolig gjorde det også det for ektefellene Hans Monsen (født 1687) og Fredrike Evensdatter (født 1730).Ved ekstraskatten i 1762 bodde Hans Monsen som tjener hos sønnen Esten Hansen Meistad og kona Kari Olsdatter Spranget på Hovsøra.Henrike Evensdatter bodde i 1762 hjemme hos foreldrene Even Svensen skomaker og kona Ane Henriksdatter.I skifteforretningen etter Ane Henriksdatter i 1764 ble det altså opplyst (se over) at Hans Monsen hadde oppholdt seg i Nord-Norge ett års tid.I 1767 fikk Henrike Evensdatter, ”Hans Mogensens hustrus et uekte pikebarn avled med Hans Schink som er gift mann på Øren”.Senere samme år døde Hans Monsen. Det står ikke annet enn gl. Hans Mogensen Øren i klokkerboken, men han må ha vært omkring 80 år gammel.Jeg har ikke funnet mer stoff om Henrike Evensdatter og barnet hennes på Orkdalsøra. Trolig flyttet de.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Hei Bjørn! Takk for nye og flotte opplysninger! Det var da svært til god omtale av Even i skiftet. Er det noen som kjenner til hvor det ble ev Henrikke Evensdatter og Hans Schienk sin uekte sønn?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.