Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#25444] Lauge Thomassen, sogneprest i Modum

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har forsøkt å svare på et spørsmål i tema 21568, men det har blitt noe galt der. Jeg prøver derfor igjen:Lauge Thomassen hadde disse barna, det er uvisst om de var med Ragnhild Andersdtr. (d.e. 1595), da hun ikke er oppkalt (etter NST V s. 260 og et maleri i Drammens Museum):1) Thomas Laugesen f. ca. 1566, gift 8/9 1594 på Toten med Margrethe Olsdtr., datter av rådmann i Oslo Ole Reersen og Gunhild Mogensdtr. Thomas var 1593 sogneprest til Toten, 1602 sogneprest i Oslo, fra 1624 i Christiania. Stiftsprost. Han døde i pesten 1630.2) Jens Laugesen3) Christoffer Laugesen4) Daniel Laugesen, g.m. Åse Olsdtr., datter av rådmann i Oslo Ole Reersen og Gunhild Mogensdtr. Daniel var kapellan hos sin far i Modum, og etterfulgte ham her som sogneprest til sin død i 1633.5) Laurits Laugesen6) Lauge Laugesen7) Margrethe Laugesdtr., gift 1) med Peder Christensen Buskerud, fogd i Buskerud, bosatt på gården Buskerud i Modum, d. august 1609, gift 2) 1610 med Hr. Niels Knudsen, sogneprest i Norderhov.8) Maren Laugesdtr. g.m. Hr. Bent Christoffersen Haard, sogneprest til Våle fra 1599 til sin død i 1634.9) Dorthe Laugesdtr. g.m. Hr. Mads Hansen Pors, sogneprest til Sigdal fra 1605 til ca. 1637, da han døde. Dorthe døde 1666.Maleriet oppbevart i Drammens Museum viser hr. Lauge og kona Ragnhild samt 6 sønner og 3 døtre. Alle er i renessansedrakt med pipekrage. Mennene har brunt kortklipt hår (bortsett fra Lauge, som er nærmest skallet), brunt fippskjegg, sort frakk og knebukser, samt sort kappe. Kvinnene har sort lue med bredt hvitt pannelin, sort kjoleliv, rødt skjørt med hvitt forkle og stor sort kappe. Over hver person står skrevet vedkommendes fornavn, samt den første bokstav i farsnavnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Jansen

Min ane er Lagmand Christen Laugesen far til Maren som giftet seg med Ole(Oluf) Torchildsen Hønen på Ringerike. Kan noen finne en forbindelse til Lauge Tomasen, eller avkrefte dette? Har ingen fødselsdatoer på disse personene. Men Ole/Oluf står i manntallet i 1666 og er da lensmann. Opplysningene mine er hentet fra Ringeriske slekter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Jeg hiver meg på her.En av min manns ane er Lisbeth Thomasdatter f. 1609 g.m. Hans Carsten Tanche Lisbeth skal være datter av en Thomas Laugesen som var sogneprest og Margrethe Olufdatter el. Olsdatter.Kan det være sønn nr.1. Thomas som er far til LisbethHilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Det er en stor artikkel om 'Det fornemme bryluppet på Toten' hvor det informeres om denne slekten i Romerike historielags årbok 1990 s.266-270. Tomas Laugessonsogneprest til modum1576-1602 ble gift med Ragnhild Andersdt. faren var Anders Nielssøn rådmann og senere borgermester i Oslo. Sønnen Thomas laugesson 1566-1630 ble sogneprest til Toten 1593,prost 1594, spr. og stiftprost i Oslo g.m Margrethe Olsd6t. far rådmann Oluf Reiersson gm Gunnhild Mogensdt Store Re på Stange på Hedmark. Se bind XI fra Romerike historielag.Hilsen Kjersti Aamodt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har ikke sett kildebelagt at Ragnhild skulle være datter til Anders Nilssøn. Noen som har det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Takk til Kjersti, jeg får ta meg en tur på biblioteket og låne denne boka du nevnet og se om opplysningene som jeg har fått er rett.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Kommentar til Svein Arnolf, innlegg (5).Jeg har heller ikke sett dette kildebelagt, men har opp gjennom årene sett endel tavler. Viser bare et helt kort sammendrag av noen av disse:Hilleborg Jonsdtr d.1578 - gm dansken Niels Jørgensen d.1549 i Oslo. Blandt deres barn var:1. Den kjente biskopen Jens Nielsøn f.ca.1538 - d.1600.2. Ingeborg Nielsdtr gm sognepr. i Odalen, Niels Bjørnsøn.3. Anders Nielsøn gm Kirsten Rasmusdtr Paludan. ---Deres datter Ragnille gm sognepresten på Modum Lauge Thomesøn. Var tilstede i 'Det fornemme bryllup på Hallingstad 8.sept.1594'. Her viede biskop Jens Nielsøn deres sønn Thomas Laugesøn med Margrethe Mogensdtr).Dette er sjølsagt ikke noe vi kan føre opp på anesirklene. Men undrer meg på om biskop Jens Nielsøn var farbror til Ragnille A. ?Eller kan jeg rett og slett kutte ut disse noget tvilsomme slektsforbindelser? mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Rettelse til mitt innlegg (7):Brudens navn ved vielsen 1594 skal selvsagt være Margrethe Olufsdatter ( IKKE Mogensdtr ). Men brudens mor var Gunhild Mogensdtr. Nok om det.Synd at denne biskop Jens Nielsøn ikke var like flittig i å nedtegne sin egen slekt, som han var av å notere i sine visitasbøker. mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei Svein Arnolf :)Jeg har heller ikke sett det kildebelagt, at Ragnhild skulle være datter til Anders Nilssøn, men Ove H. Eggum skriver i sin konklusjon i artikkelen `Det fornemme bryllup på Toten 8.september 1594´ (RHÅ XI 1980) følgende:Lauge Thomassøn, brudgommens far, var g.m. Ragnhild Andersdatter, dtr. av borgermester i Oslo Anders Nielssøn, biskop Jens Nielssøns bror.Biskop Jens Nielssøns visitasbok beretter: Den 8. september visiterte bispen Hoff hovedkjerke på Toten og prekte sjøl over Matheus 6, ingen kan tjene to herrer.Etter gudstjenesten viet han sognets prest, Thomas Laugessøn, med sin brud Margrethe Olufsdatter, fogden Peder Knudssøns stedatter.En skulle vel tro at det tyder på nære familiebånd, når det er selveste bispen som står for vielsen. Bispen er da Ragnhild Andersdatters onkel, og `grandonkel´til bruden.*Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Tja. Jeg har sett påstanden om Ragnhilds foreldre nylig også i ett av de tidligere numrene av NST, så Eggum kan jo like gjerne ha fått det derfra. Det er egentlig trolig. Folk skriver av hverandre. Problemet er at det heller ikke i NST er kildebelagt, og så lenge det ikke er dét, vil i hvert fall ikke jeg sette det opp.Når det gjelder slektskap på det nevnte bryllupet, har det blitt gjort feilkonklusjoner der før. Det gjelder Dyre Mogensens kone Mette, som ble tillagt faren Rasmus Hjort. Dette er IKKE god latin i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :)Nei,som du påpeker er det er ingen kilder å forholde seg til.For mange av personene som er tilstede ved bryllupet, er deres forbindelse til brudeparet ramset opp.Men, en stusser litt når selveste biskopen Jens Nielssøn står for vielsen av paret.Det kan vel ikke sies å være daglig kost å bli viet av selveste bispen, med mindre det forelå en familieforbindelse.Men, ikke vet jeg....*Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Antagelig bygger den angitte artikkelen 'Det fornemme bryluppet på Toten' hvor det informeres om denne slekten i Romerike historielags årbok 1990, på artikkelen 'Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594' i NST nr. 5 (1936)av S.H. Finne-Grønn. Her er noen supplerende opplysninger fra den artikkelen:- (til (9) og (10): På det omtalte epifatiemaleriet er hr. Lauges kone kun omtalt som Ragnhild A.d. Finne-Grønn omtaler henne som Andersdatter(?)(altså usikker på hva A-en står for), og sier videre at hun kanskje kan ha vært datter av den tidligere, ukjente presten på Modum. Det kan vel tyde på at Ragnhilds opphav er ukjent.- ( til (2))Finne-Grønn benekter sin egen tidligere påstand om at fogd i Buskerud, senere lagmann i Fredrikstad, og fra 1643 proprietær på Modum, Christen Laugesen, var sønn av hr. Lauge Thomasen. Navnet Christen fins ikke på epifatiet, og han kan følgelig ikke være en sønn av hr. Lauge.- hr. Bent Christophersen Haard, gift med hr. Lauges datter Maren, oppgis å være brorsønn til biskop Jens Nielsen - altså en familieforbindelse!- til (7): Den Anders Nielsen som er tilstede i bryllupet, hevdes av F-G å være biskopens søstersønn, f. 10/7 1567, sønn av sogneprest til Strøm i Odalen hr. Niels Bjørnsen, som 20/10 1566 hadde ektet bispens søster Ingeborg Nielsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Se relatert tema nr. 33947 'Hvem var Lauritz Lagessønn, på Ringerike 1629?'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Hansen

Svein Arnolf!På dine websider lister du Lage Larsen Bratval f.ca. 1613 som sønn av Lars Lagesen Hesleberg. Hva er kildene for dette slektsskapet?Jeg har forresten alltid lurt på opphavet til Lagesen-familien på Ringerike. Er det nettopp denne sognepresten Lauge Thomassen?Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Kilde for slektskapet: Samme jordegods. Send meg en mail for mer info.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olaf Svensson

En Lauge Laugesen var 1613 slottsfogd på Akershus. Sønnen til Lauge Thomassen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Interessant. Vet du hvor lenge han var der? Nå må man jo ellers huske på at navnet La(u)ge ikke var helt ukjent blant øvrigheten på tidlig 1600-tall: Buskerud-fogden Christen Laugesen på samme tid er et eksempel på en som IKKE var sønn av Modum-presten.I Norderhov finner man ellers faktisk en Lauge på Hverven fra og med 1614, da han avløser en Anders Hverven. Lauge er der ennå i 1617, mens det i 1625 nevnes en Martha Hverven. Enken? Farsnavnet til Lage Hverven kjennes ikke. Men det fantes på denne tiden faktisk en Lage Lagesen i Norderhov, og han nevnes som kirkeverge i to diplomer 1616-1617 (Norderhov prestearkiv). I det første diplomet av 14/6 1616 kalles han interessant nok for Lars Lagesen. Det som i hvert fall er sikkert, er at navnet Lage ikke var vanlig hos vanlige bønder på tidlig 1600-tall.Jeg tror derfor at lensmann Lars (Lauritz) Lagesen Hesleberg, som nevnes i Norderhov senest 1610, og Christoffer Lagesen Søndre Setrang, som nevnes der senest 1599/1600, begge var sønner til Lauge Thomassen. Den siste hadde ellers en sønn Lage Christoffersen, som i tiden 1631-33 var kapellan i Modum hos sin formodede onkel hr. Daniel Laugesen, som var sogneprest der. Lage ble senere sogneprest til Sauherad og var gift 5/10 1634 med Anne Bendixdtr., datter til lagmann Bendix Olufsen på Agdesiden og Margrethe Bentsdtr. (NPT I s. 351).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olaf Svensson

Nei, dessverre. Han er vitne i en rettsak som er relativt fyldig omtalt i Edvard Bulls 'Akers historie'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.