Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#25445] Christoffer Axelsen Garmager, Røros 2 stk?

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

Først fra Rørosboka:1. Christoffer Axelsen Garmager (1702-1767) gift med Eva Clausd Sommer (1698-1761), hadde barna Ane f 1728, Claus f 1732, trillinger i 1736 (to stk Eva + Gjertrud), Ole f 1738, Axel f 1741. Christoffer var bruker av Ernstgrubba øvre, som hans far overtok etter svigerfaren, garmaker Ernst Christoffersen (den første garmaker på Røros).2. I hus nr 41 Christoffer Axelsen Garmager, gift i 1732 med Dorthe Evensd Selbygg. Barn: Ane f 1728, Claus f 1732, Ole f 1733, Svend f 1734, Gjertrud f 1736, Even f 1737, Ole f 1738, Axel f 1741, Kirsten f 1742, Peder f 1743.Det er tydelig at det er en sammenblanding her, men det synes klart at den første var gift med ei Sommer (i forhold til faddere) - og hun dør jo ikke før langt seinere, og det er også tydelig at nr 2 gifter seg midt i en barnefødsel til nr 1 osv (finner både giftemål og fødsel i kirkeboka). Trillingfødselen (der alle skulle ha dødd), finnes igjen i kirkeboka, men der er bare to stk Eva ført som død etter få dager og Gjertrud er i bygdeboka også ført på Garmager nr 2.Begge føres i kirkeboka uten navnet Garmager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Ja, dette må jo være en sammenblanding. Hvis det var to omtrent jevnaldrende Christopher Axelsen på Røros på denne tiden, er det ikke så rart at sånt kan oppstå, men kanskje litt rart dersom originalkildene ikke bruker noe mer enn fornavn og patronymer.Hvis vi forutsetter at to personer ble født på Røros rundt 1701, burde fedrene finnes i 1701-manntallet. Da finnes to alternativer. 1) Garmaker Axel Rasmussen som i 1701 hadde én sønn, nemlig Christopher, 4 år. I 1705 hadde Axel to sønner. Teoretisk kan begge ha hett Christopher. 2) Skredder Axel Olsen som i 1701 hadde tre sønner. I 1705 hadde han fire sønner. Den fjerde sønnen kan ha hett Christopher.På 1720- og 1730-tallet opptrer en Rasmus Axelsen på Røros, bl.a. som fadder for Christopher Axelsen. Fadderenes sammensetning tyder på at denne Rasmus var en sønn av garmaker Axel Rasmussen (dvs. født etter 1700). Dette skulle derfor tale for alternativ 2) ovenfor. Da er det vel kanskje den yngste Christopher Axelsen som dør i 1758, 56 år gammel?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Ja, dette høres riktig ut. Jeg har forøvrig notert den nevnte Rasmus som født i 1704 (Rørosboka) og sønn av garmakeren og hustru Anne Ernstdatter, som brukte Ernstgrubba øvre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

I henhold til Rørosboka hadde Axel Garmager også en sønn Ernst (1706-1786).For å forsøke å finne ut av ungeflokken til de to Christoffer Axelsen, blir man vel nødt til å kikke på navn og faddere...Claus f 1732 må tilhøre Garmager og hustru Clausdatter.Axel f 1741 har Selbygg-fadder, så han hører vel til den andre.Even er vel av Selbygg-slekt (mor Evensdatter).Gjertrud f 1736 er ikke ført samtidig med de to Eva (tvillingene), men de er født samme år, og Gjertrud har som fadder Ernst Axelsen og Maria Sommer, så Gjertrud må være av Garmager og de to Eva-ene av Selbygg.Ane f 1728 må være Garmager, født 4 år før den andre gifter seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Nei - Gjertrud er født 09.01.1736 og Eva (som i kirkeboka er oppført som den tredje datter født 10.01.1736, hjemmedøpt og død straks etter, så alle tre (trillinger) er nok Garmager - alle døde etter få dager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Og den Eva som ble født først, dvs 09.01.1736 og døpt 15.01., hadde som faddere bl.a. Rasmus Axelsen og Anne Sommer, så her er det ingen tvil om at trillingene var Garmager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hei Arnstein!Hvilke av de to Axel i 1701 stammer du fra, garmakeren eller skredderen? Jeg stammer fra sistnevnte.Med hilsen fra din 'cousin' Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hei Astrid!Nei - det er tante til denne Christoffer Garmaker, dvs vår felles (er det ikke?) Regina Elisabeth Ernstdatter, gift med Anders Guldal, som er min ane.Mh Arnstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg ser forresten at ei enke på 93 år begraves 27.07.1738 - Bente Ingebrigtsdatter, som ser ut til å ha vært gift med en Lars Garmager (som da var død på dette tidspunkt). Jeg er ikke spesielt interessert i disse, men dersom noen vet om han er av nevnte Garmager-slekt, så vil jeg gjerne vite hvordan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jo, vår felles. Axel Rasmussen kom forresten fra gården Rygg i Oppstryn i Nordfjord. Jeg anbefaler deg å lese tema 14897 i Arkivforum. Axel var halvbror av Anders Rasmussen som i 1701 tjente hos Anders Guldal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Rent umiddelbart tror jeg ikke han var det - kunne du fortelle litt mer om etterslekt av denne Lars?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg tror jeg har vært innom disse to. Ble ikke Bente etter den første mannens død senere gift med en Ole Grip? (har dessverre ingen notater)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg vet ikke mer om disse, men det er vel kanskje ikke sikkert at denne Lars er den tidligere ektefellen. Kanskje er det den samme Lars som begraves 27.02.1752, 84 år og kalles Lars Halvorsen Garmager? Kanskje var han sønn av Bente?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

...finner kanskje løsningen i 1701, men nå må jeg dra på jobb!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg er den første til å si at jeg har rotet (innlegg 13) - et 'gammelt skinn' som meg bør ikke stole på sin hukommelse!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

I 'Slekt og Data' nr 4/1995 hadde Finn Holden en artikkel om Christopher Axelsen Garmaker og Christopher Axelsen Skrædder'. Den er sikkert verdt å ta en kikk på.Når det gjelder Lars Halvorsen Garmaker, så sier et manntall fra 1705 at han var ugift, men at han forsørger sin mor, 2 brødre og 1 søster. Brødrene må vel da være Joen Halvers., 14 år, og Knud Halversen, 11 år, som Lars bodde sammen med i 1701. Om det så fantes to garmakere på Røros som het Lars (Halvorsen) eller bare én, skal ikke jeg ha sagt, men vi skal kanskje ikke se helt bort fra at opplysningen i kirkeboka (om at Bente Ingebrigtsdatter var enke etter 'Lars Garmager') ikke er helt korrekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk for det! Da har kanskje Holden rettet opp litt i forholdet mellom disse to Christopher. Dette var før jeg ble medlem av DIS, så jeg får vel forsøke om biblioteket har nummeret.Når det gjelder Lars Garmager, så kan det vel tenkes at dette bare var arbeidstittelen hans, og at navnet går ut med ham, i-og-med at han var ugift.Ellers så står Lars under rubrikken 'far' i kirkeboka som ligger på nettet. Det var vel ofte 'anhørige' eller den som underholdt avdøde som ble oppført? Om det var ektefelle, far eller sønn kunne vel kanskje være tilfeldig? Men jeg mener å ha sett flere ganger at en avdød ektefelle også er oppført i rubrikken 'far'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Huff - jeg har alltid benyttet den i Tromsø når det gjelder Røros, men nå ser jeg at dette også ligger her, og at det her står 'forsørger': Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Så da er DET oppklart. Men akkurat hva som står i kirkeboka, sier ikke dette noe om. Kanskje har avskriveren lest noe sånt som 'Bente Ingebrigtsd., sal. Lars Garmagers', - en vanlig formulering i kirkebøkene. Men så spørs det da hvor tydelig 'sal.' er skrevet. Kanskje det står 'hr.', 'sr.' eller noe annet. Dette er jo bare en ren spekulasjon, men fordi det er en tilsynelatende uoverensstemmelse her, bør originalkilden sjekkes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Astrid (innlegg 10): Ja, nå har jeg kikka på arkivforumet - hadde sett dette før, men kobla ikke da med kona mi sine aner, som er Karen Rasmusdatter, som det var skifte etter i 1694 (gift med Ingebrigt Opdal). At Karen var søster av Axel Garmager, hadde jeg faktisk ikke fått med meg. Dette var artig!Lånte du bygdeboka? Vet du noe mer om Sigrid Olsd Berge? Jeg ser forresten at det er antydet at hun kanskje var barnebarn av Torgils Olsen Berge som er nevnt på bruket på 1620-tallet. Da står det kanskje ikke noe mer om foreldre i boka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Ja, jeg lånte bygdeboka for Innvik for ca to år siden, men har ikke notert noe mer om Sigrid Olsdatter Berge enn det som fremkommer av nevnte tema. Det er mulig det står mer om henne, men det husker jeg ikke lenger. Jeg fikk imidlertid notert ned en god del informasjon om ulike folk som dro til Røros på 1600/1700 - tallet.Jeg har nå kikket nærmere på mine notater (som nå etter hvert kommer inn i et dataprogram!), og ser at jeg har notert meg at Torgils Olsen var bruker på Haraldbruket under Berge (Bind I av bygdeboka, side 336).I utgangspunktet var jeg på jakt etter opprinnelsen til en av mine aner på Røros som kom fra Nordfjord, Colben Olsen med brødrene Harald Gullikstad og Oluf Olsen Nordfjord (død før 1700). Jeg fant ingenting om disse, men jeg noterte ned det jeg fant om andre folk nevnt i bygdeboka som gjorde rørosing av seg.Mvh. Astrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Det kunne være interessant å nevne i farten at noen med etternavnet Berg(e) på Røros kom fra Berge i Oppstryn. Oluf Clausen (med tilnavnet Nordfjord i 1705) var sønn av Claus Omundsen fra Ivarbruket under Berge, og Oluf Clausens sønn kaller seg Ole Olsen Berg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Når Sigrid Berge dør (skifte 1711), er datteren Karen på Røros død (skifte 1694), men hun skal da (1711) ha to barn på Røros. Men du, Astrid, skriver bare om Petronille nevnt i skiftet. Hadde hun to i 1711, så må det ha vært to i 1694 også, for da var hun jo død. Vet du noe om hvem dette eventuelt er, eller er det kanskje feil i skiftet etter mora?Samtidig; er det noen som vet noe mer om Ingebrigt Olsen Opdal enn at det var skifte etter han og kona i 1684?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.