Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#25670] Ignatius Ræmisch (1761?-1830), vinhandlar og biljardhaldar i Bergen - kvarifrå?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Ignatius Ræmisch dukkar opp i Bergen på 1790-talet som kjøpmann, vinhandlar og biljardhaldar. Eg veit ikkje kvar han kom ifrå, men skal me dømma etter namni på borni hans, kan foreldri hans ha vore Mathias og Mariane!? Han var gift tre gonger, først med to søstrer Bol(l)man frå Bergen og sidan i Hafslo 31.7.1815 med Else Jørgensdotter (Joranger), døypt i Hafslo 13.10.1779. Ignatius fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet, eitt frå det andre, og so denne sonen med Else Jørgensdotter:* Jacob Henrik Ignatiusson Ræmisch, fødd i Bergen 23.1.1817.Ignatius Ræmisch døydde i Bergen 20.2.1830, men siste kona Else ser eg ikkje noko meir til...!Når det gjeld sonen Jacob, so var han skomakar, men han var i mange år på arbeidsanstalten i Bergen og døydde der som almisselem 9.12.1886. Men her er det noko merkeleg: Jacob fekk tre uekte born, først tvillingar i 1845, medan han framleis var ungkar, og so eit barn i 1863, og då var han enkjemann. Men noko ekteskap kan ikkje eg finna for han i Bergen!Eg har i hovudsak desse spørsmåli:* Er det nokon som kan gje meg tips og opphavet til vinhandlar Ignatius Ræmisch? Han er ikkje nemnd i Undersøkelseskommisjonen frå 1804, men kanskje borgarbøkene for Bergen kan hjelpa?* Kvar kan det ha vorte av kona Else Jørgensdotter?* Og endeleg, er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om sonen Jacob Ræmisch og kven han gifte seg med?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Ludvig Kvamme

Jacob Henrik Ræmisch 23.01.1817 i Bergen, død i Bergen 09.12.1886 gift på Voss 11.10.1846 med Ingeborg Olsdatter Drøgsvold f.19.12.1817 på Drøgsvold, Vinje og dør i Bergen 12.01.1852, begravet fra Domkirken. Tvillingene Ingeborg og Anna Mari blir født 07.05.1846, altså før foreldrene gifter seg. Niels Johan f.13.10.1847 død 09.01.1848, ny Niels Johan 02.01.1849 dør 09.02.1851. Jacob Henrik er far til en datter Anna Jacobine f.01.02.1863, mor er pige Anne Johanne Nielsen. Barnet dør 11.04.1863. Jacob henrik sin far Ignatius skal være fra Saksen, Tyskland født ca 1762, fikk borgerbrev i Bergen i 1794.Ignatius giftet seg i Hafslo 31.07.1815 med Else Jørgensdatter Joranger, døpt 13.10.1797. Jeg har ikke funnet henne død i Bergen.Antar at hennes foreldre må være Jørgen jonsen Joranger og Lisabeth Augundatter Høgi, Else født utenfor ekteskap. Jørgen sine foreldre: Jon Jørgensen Øvre Joranger, Elsa Hansdatter Kjørlog, opplysninger hentet fra bygdebok.Mvh. Johan Ludvig Kvamme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ein sein, men hjarteleg takk til Johan Ludvig for innlegget frå november ifjor!Eg står framleis ''bom fast'' på problemi kring denne huslyden! Ikkje finn eg lagnaden til Elsa Jørgensdotter, og ikkje finn eg opphavet i Tyskland til Ignatius Ræmisch!Eg spekulerer på kva som er kjelda for at Ignatius Ræmisch skal vera komen frå Sachsen? Er det kanskje borgarboki frå 1794?Eg har søkt på FamilySearch og funne talrike Ræmisch's spreidde over det meste av Tyskland, men namnet synest vera uvanleg i einskilde bundesland, som til dømes i Niedersachsen og i Sachsen-Anhalt! Derimot finn eg denne vigsli i Trier, Rheinland-Phalz:Julius Ignatius Rämisch gift i Trier 16.10.1845 med Anna Maria Clemens. Denne Julius Ignatius ser ut til å vera fødd i Malino i Schlesien kring 1820 av foreldri Daniel Rämisch og Johanna Hironimus...Ignatius er eit svært uvanleg namn, so kanskje er det ein samanhang mellom Julius Ignatius Rämisch frå Schlesien og ''vår'' Ignatius Ræmisch?Eg vonar at det er kome nye lesarar til som kan ha synspunkt på dette?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Ludvig Kvamme

Det er riktig som du nevner at det er borgerbok for Bergen som sier at Ignatius Ræmisch kommer fra Saksen i Tyskland. Han fikk borgerbrev i 1794. Har søkt en del på F.S. men har ikke funnet noen kandidater som kan være foreldre til Ignatius. Ignatius Ræmisch er forøvrig min tipp-tipp oldefar.Mvh. Johan Ludvig Kvamme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Navnet Ignatius tyder vel i hvert fall på opphav i et katolsk område (noen protestant ville vel neppe oppkalt barnet sitt etter jesuittgrunnleggeren Ignatius Loyola).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel opplysninger du for lengst har notert deg, men jeg ser av basen over tvangsarbeidere i Bergen at det går noen år fra Jacob Ræmisch er inne for første gang til han registreres for andre gang. Kanskje det kan ha vært i den tiden han både rakk å bli gift og enkemann, og gikk fra daglønner til skomaker Lenke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I 1875 er Jacob Ræmisch fattiglem, med adresse 18-6a [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71301&gardpostnr=20888&merk=20888#ovre>Lenke Adressen tilsvarer Allehelgensgate 3 LenkeSer også at Jacob Ræmisch var innsatt i fengslet i Bergen både i 1863 Lenke og i 1870 Lenke Kanskje det kan finnes en mappe eller domsakt på Ræmisch med noen flere personalia?? Jf. disse opplysningene på nettsidene til Statsarkivet i Bergen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Jarane

Jeg leste i Bergens Tidene for en del år siden at Ræmisch kommer av yrket skraphandler. Kanskje far til Ignatus var en skraphandler fra Saksen? Han er forøvrig min 4. tipp-oldefar.Mvh Tom Jarane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.