Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Kåre Solberg

[#25764] Hjelp til kirkebokoppslag, Christiania. Hans Heides vielse, ca. 1801 og barn

Recommended Posts

Gjest Leif Kåre Solberg

Jeg antar at boktrykker og høker Hans Hejde var svigerfar til medlem av Revierhavnens Baatforening fra 1853: urmaker, senere tannlege Carl Johan Brinck. Lenke Videre antar jeg at han var bestefar til to av båtforeningens styremedlemmer: Maler Ole Theodor Heide, f. ca. 1833 (styremedl. 1854-63) og tannlege Hans Ollof (Oluf) Heide, (1848-1927). (styremedl. 1902-06). Carl Johan Brinck ble etter først å ha gjennomgått en kvakksalverprosess i 1847, en landets første godkjente tannleger ved kgl. res. av 1851 og 1852. Forekomsten av en rekke tannleger blant etterkommerne i hans antatte svingerfamilie styrker tesen om diverse Heider som søsken. Likeledes gir tilknytningen til båtforeningen en svak indikasjon. I det nedenstående har jeg med god hjelp av Wenche Hervig og hennes mor satt opp et utkast til anerekke hvor bruddene – antatte sammenhenger som ikke er verifisert er markert med *. Disse sammenhengene skulle jeg om mulig få verifisert eller falsifisert fra kirkebøkene. Har noen en mulighet for å gjøre dette for meg? Hvis noen i tillegg har mer på forhistorien til Hans Heide (1776) vil også det være interessant. Fra FS kan det utledes en anerekke for Ole Theodore Ericksen Heide (1834-1923). Så langt jeg kan se er dette enten en grunnleggende feilkopling i FS (jeg finner ingen støtte i folketellingene på denne rekken), eller det dreier seg om to navnebrødre på samme alder. For ordens skyld gjengir jeg også denne rekken til slutt. 1. Hans Hejde, 27 år (f. ca. 1776) Ugift ”Bogtryker svende” hos Bogtryker Jens Ørbech Berg i Vestre Qvarteer, Christiania.(FT 01) – Hans Hejde Borgerbrev som Høker 27.01.1807 (Borgerrulle, Christiania 1815)1.1. *Ukjent sønn, f. 1801-04, gift med Olea Heide, f. ca. 1803 i Solør (FT 65)1.1.1. Oluf Heide, f. 1823 i Kongsvinger, Slagter i Moss, (FT 65/75) Borgerbrev som Slakter, Christiania 1860 (f. år 1827 i Borgerrullen) (Innleverte borgerskap og attester, Kristiania 1827) Gift med Maren Heide, f. ca. 1822 i Rygge og død før 1875.1.1.2. John Heide, f. 1827 på Kongsvinger, Skomagermester eget Værksted, bosatt i Moss i 1875. Gift med Karoline Heide, f. 1830 i Christiania.1.1.3. *Henrik Heide, f. ca. 1832 i Christiania(?). Bogtrykker (FT 65). Gift med Ingeborg Klevgaard, f. 1831 i Søndre Aurdal1.1.4. Ole Theodor Heide, f. ca. 1833 på Kongsvinger, Maler. Gift med Julie, f. ca. 1833 i Aker, antatt i Christiania ca. 1855. (FT 65) Borgerbrev som Malermester i Kongsvinger, des.1855, lærebrev 1854 i Christiania, (offisielt) utflyttet til Christiania 1860 (Borgerskap i Kongsvinger 1855-1879) Styremedl. i Revierhavnens Baatforening 1854-631.1.5. Hans A. Heide, f. 1855 på Kongsvinger, Snedker. Gift med Thea Heide, f. 1855 i Høland. Bosatt på Holmen i Asker (FT 1900)1.2. *Sophie Marie Heide f. 5.01.1805 i Christiania i følge Wenche Hervigs familieoverleveringer. Med samme kilde har hun (maleren?) Hans Haagensen Heide som mulig far. Gift med urmaker, senere tannlege Carl Johan Brinck. Medlem Revierhavnens Baatforening fra 1853.1.2.1. Hulda Lene Marie Brinck, f. 1839 død før 1900. Gift 3.02.1866 i Trefoldighet Menighet med (Edvard Alexander? - FS) Mortensen - Lodsoldermann (NB!) Morten Anton Mortensen, f. 1835. Enkemann i 1900, Bosatt: Øvre Voldgade 1 (FT 1900)1.2.1.1. Herbert Brinck Mortensen, f. 1877 Tandlægeelev (FT 1900)1.2.1.2. Annen etterslekt? Brinck-Mortensen (optiker i Storgata, Oslo i en årrekke).1.2.2. Herman Jørgen Fredrik Brinck, 26.6.1843 - 12.8.1879, også tannlege. Gift 23.11.1867 med Emma Annette Maurer, 2.9.1847 - 27.5.1913. Også hun kommer fra håndverker- og handelsborgerfamilier med røtter i Danmark. (FT 1900): Bosatt på Solhaug, Frøken Hammers Sanatorium i Østre Aker1.3. * Hans Heide, 6.2.1813 - 21.11.1863, Maler. (Gravsten). Viet 1. gang med Olava Heide født Sørum, 6.8.1821 - 16.10.1852. (Gravsten). Viet 2. gang 27.09.1857 i Domkirken, Christiania (FS) med Karen Dorthea Sørum, 2.1.1825 - 25.11.1899 (Gravsten). Merknad: Far Hans Heide, viet, med Husband previously married. Additional data in original record. (FS) – i FT 65 er åpenbart Hans Heide død, mens enken Karen Dorthea Heide, f. Sørum, 42 år (f. ca. 1823) er bosatt i Nedre Slotsgade med fire barn i alder 6 til 18 år som alle er født i Christiania..1.3.1. Hans Ollof (Oluf) Heide, 16.2.1848 - 6.2.1927. (Gravsten). Tandlæge – Lærling (FT 65) – Tannlege FT 1900. Styremedl. i Revierhavnens Baatforening 1902-061.3.2. Karen Sophie Christiane Heide, 16 år1.3.3. Sigurd Sørum Heide, 23.11.1858 - 10.4.1908– Tannlege, Kristiania Gift med Beate Magdalene født Eide 12.7.1857 - 22.5.1925, f. i Molde (Gravsten - FT 1900) Ole Theodore Ericksen Heide – et blindspor? Ole Theodore Ericksen Heide (1834-1923). Ole Theodores foreldre: Erick Halversen Lonheiden (1793- 1852) og Ingeborg Andersdatter (1792- 1876). Gift i Oslo 13 Apr 1866 med Kaaren Mathea Gudmondsdatter. - Ericks foreldre: Husmand med jord og gevorben soldat på Oustbøl, Winger (FT 01) Halvor Eriksen (1760- 1841) og Gunhild Torgersdatter (1770- 1853). - Ingeborgs foreldre: Anders Andersen og Maria Eriksdatter (Muligens Bonde og gaardbeboer Anders Andersen på Oldre ggård i Wangs sogn. Han er i 2det ægteskab - Ingeborg Andersdatter er ”Hans barn” i FT 01).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Gunnar Arntzen

Malermester Hans Heide hadde også en tredje sønn, som i likhet med sine to eldre brødre ble tannlege: Ragnvald Heide (f. 8.9.1860 i Christiania, d. 14.2.1917 i Paris). Han var gift med Ragna Sofie Valborg Schibsted (f. 3.9.1863), datter av o.r.sakfører Christian Oluf Schibsted (1835-1909) og Oline Sophie Lind (1836-99). Ragnvald Heide tok norsk tannlegeeksamen 1881, men flyttet året etter til Paris og bodde der resten av livet, fra 1885 (som 25-åring) professor ved tannlegehøyskolen i Paris, samtidig som han drev fasjonabel tannlegepraksis på Boulevard Haussmann. Sønne Albert Heide overtok praksisen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk for svar. Det er hyggelig når det kommer bevegelse på et tilsynelatende dødt tema. Tannlegeprofessoren Ragnvald Heide ser jeg som en ekstra bonus som bekrefter familieinnflytelsen fra urmakeren, kvakksalveren og tannlegen Carl Johan Brinck. Jeg har likevel et fortsatt problem med å få bekreftet anerekken. Er det mulig å få bekreftet at boktrykker og høker Hans Hejde (f. ca. 1776) var far til: Sophie Marie Heide f. 5.01.1805 og Malermester? Hans Heide, 6.2.1813 - 21.11.1863, samt en sønn med ukjent navn og andre vitaldata, åpenbart bosatt på Kongsvinger og gift med Olea Heide, jfr. nr. 1.1? Hvem var Hans Hejde gift med? Finnes det andre opplysninger om ham? Var Bogtrykker Henrik Heide, f. ca. 1832 i Christiania også en sønn av Olea Heide og den ukjente? Er hele anerekken i FS til Ole Theodore Ericksen Heide (1834-1923) et eneste stort blindspor - eventuelt rent vrøvl?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Har rukket en liten tur på Deichman, og kan bekrefte følgende:Sophia Maria Heide, født 5. januar, døpt 11. januar 1805 i Oslo Domkirke (MINI 5), foreldre: Hans Haagensen Heide Bogtrykker-Svend og hustrue Oline Smith.Hans Heide, født 6. februar, døpt 10. mars 1813,(MINI 6)foreldre: Hans Haagensen Hejde, Borger, Høker og Bogtrykker-Svend og kone Anna Eline Smith.Så da er i allfall de søsken, og Hans Haagensen Hejde svigerfar til Carl Johan Brinck. Hans Heide jr. er forlover og malermester når søsteren gifter seg med Brinck.Av Hans Heide jr.s barn har jeg foreløpig: 1840: født 14. 10, døpt 22.11, Emma Caroline Andrea, foreldre Hans Heide Borger og Malermester og hustru Petronella Olava født Sørum. (blant faddere: urmaker Brinck og tanten jomfru Christiane Heyde, hun født 12.10.1807)1843: 7.4, Håkon Hans, Hans Heide Malermester og hustru Olava født Sørum, i Grændsen, ser ut som om barnet er hjemmedøbt og så død?Det var det jeg rakk, vet ikke om det blir tid til mer i julekaketiden.Wenche Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Wenche. Takk for innsatsen på Deichman. Sophia Maria og Hans Heide d.y. er nå bekreftet.Etter å ha søkt mer på FS begynner jeg å komme i tvil om den ukjente Heide 1.1 var bror til disse to. Han var gift med Olea Heide, (f. ca. 1803), og far til minst fem håndverkersønner, alle født på Kongsvinger, herunder maleren Ole Theodor som satt i båtforeningens styre fra 1853. Jeg ser det var flere Heider på Kongsvinger og Glomdalen. Den jevngamle Ole Theodore Ericksen Heide (1834-1923) hadde bakgrunn fra Vinger, og bl.a. en Hans Heide (1718-79) ble født på Kongsvinger. Det viser at det var en gammel Heide-tilknytning dit. Denne Hans (1718-79) kan selvsagt ha vær far eller bestefar til Hans Haagensen Heide, men det kan også dreie seg om en ellers ukjent Kongsvingergren, eller sågar en annen Heide-slekt. Vi får etter hvert prøve å nøste dette fra dåpen på Kongsvinger for disse fem brødrene, men nå får du ta deg av julekakene. Vedlagt følger den ajourførte anetavlen så langt: 1. Hans Haagensen Heide, 27 år (f. ca. 1776), gift etter 1801 med Oline Smith. ”Bogtryker svende” hos Bogtryker Jens Ørbech Berg i Vestre Qvarteer, Christiania. (FT 01) – Hans Hejde Borgerbrev som Høker 27.01.1807 (Borgerrulle, Christiania 1815) [På tross av høkerbrevet av 1807 (Hvis det er den samme Hans Hejde – det er flere kandidater), er han oppgitt som boktrykkersvenn ved dåpen i 1813.] 1.1. *Ukjent sønn, f. 1801-04, gift med Olea Heide, f. ca. 1803 i Solør (FT 65) 1.1.1. Oluf Heide, f. 1823 i Kongsvinger, Slagter i Moss, (FT 65/75) Borgerbrev som Slakter, Christiania 1860 (f. år 1827 i Borgerrullen) (Innleverte borgerskap og attester, Kristiania 1827) Gift med Maren Heide, f. ca. 1822 i Rygge og død før 1875. 1.1.2. John Heide, f. 1827 på Kongsvinger, Skomagermester eget Værksted, bosatt i Moss i 1875. Gift med Karoline Heide, f. 1830 i Christiania. 1.1.3. *Henrik Heide, f. ca. 1832 i Christiania(?). Bogtrykker (FT 65). Gift med Ingeborg Klevgaard, f. 1831 i Søndre Aurdal 1.1.4. Ole Theodor Heide, f. ca. 1833 på Kongsvinger, Maler. Gift med Julie, f. ca. 1833 i Aker, antatt i Christiania ca. 1855. (FT 65) Borgerbrev som Malermester i Kongsvinger, des.1855, lærebrev 1854 i Christiania, (offisielt) utflyttet til Christiania 1860 (Borgerskap i Kongsvinger 1855-1879) Styremedl. i Revierhavnens Baatforening 1854-63 1.1.5. Hans A. Heide, f. 1855 på Kongsvinger, Snedker. Gift med Thea Heide, f. 1855 i Høland. Bosatt på Holmen i Asker (FT 1900) 1.2. Sophie Marie Heide f. 5.01.1805, døpt 11. januar 1805 i Oslo Domkirke i Christiania (MINI 5). Gift med urmaker, senere tannlege Carl Johan Brinck. Medlem Revierhavnens Baatforening fra 1853. 1.2.1. Hulda Lene Marie Brinck, f. 1839 død før 1900. Gift 3.02.1866 i Trefoldighet Menighet med (Edvard Alexander? - FS) Mortensen - Lodsoldermann (NB!) Morten Anton Mortensen, f. 1835. Enkemann i 1900, Bosatt: Øvre Voldgade 1 (FT 1900) 1.2.1.1. Herbert Brinck Mortensen, f. 1877 Tandlægeelev (FT 1900) 1.2.1.2. Annen etterslekt? Brinck-Mortensen (optiker i Storgata, Oslo i en årrekke). 1.2.2. Herman Jørgen Fredrik Brinck, 26.6.1843 - 12.8.1879, også tannlege. Gift 23.11.1867 med Emma Annette Maurer, 2.9.1847 - 27.5.1913. Også hun kommer fra håndverker- og handelsborgerfamilier med røtter i Danmark. (FT 1900): Bosatt på Solhaug, Frøken Hammers Sanatorium i Østre Aker 1.3. Christiane Heyde, hun født 12.10.1807, Jomfru 1840 (fadder Emma Caroline Andrea) 1.4. Hans Heide, født 6. februar, døpt 10. mars 1813, (MINI 6) – død 21.11.1863, Maler. (Gravsten). Viet 1. gang med Olava Heide født Sørum,. (Gravsten). Viet 1. gang 14.03.1840 i Bragernes (FS) med Petronella Olava født Sørum, 6.8.1821 - 16.10.1852. Viet 2. gang 27.09.1857 i Domkirken, Christiania (FS) med Karen Dorthea Sørum, 2.1.1825 - 25.11.1899 (Gravsten). Merknad : Far Hans Heide, viet, med Husband previously married. Additional data in original record. (FS) – i FT 65 er åpenbart Hans Heide død, mens enken Karen Dorthea Heide, f. Sørum, 42 år (f. ca. 1823) er bosatt i Nedre Slotsgade med fire barn i alder 6 til 18 år som alle er født i Christiania. 1.4.1. Emma Caroline Andrea Heide, f. 14.10.40, døpt 22.11.1840 1.4.2. Håkon Hans, f. 7.4.1843, Hans Heide Malermester og hustru Olava født Sørum, i Grændsen, ser ut som om barnet er hjemmedøpt og så død? 1.4.3. Hans Ollof (Oluf) Heide, 16.2.1848 - 6.2.1927. (Gravsten). Tandlæge – Lærling (FT 65) – Tannlege FT 1900. Styremedl. i Revierhavnens Baatforening 1902-06 1.4.4. Karen Sophie Christiane Heide, f. 1849 (16 år FT 65) 1.4.5. Sigurd Sørum Heide, 23.11.1858 - 10.4.1908– Tannlege, Kristiania Gift med Beate Magdalene født Eide 12.7.1857 - 22.5.1925, f. i Molde (Gravsten - FT 1900)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Det er noe jeg ikke får til å stemme helt i starten. Hans Heide nevnt i folketellingen 1801 var med stor sikkerhet ikke født i Christiania ( en gjetning: 'Smaalehnene'). Temmelig sikkert heller ikke i Akers menigheter, men er på litt tynnere is der. Hans Heide gifter seg ikke i vor Frelser før Sophie Marie døpes som 'ektefødt'.En Hans Haagensen gifter seg i Slotskirken 14.04.1804 med Lene Pettersdatter (trolovet 05.03.1804). I min film er navnet Heide føyet til hans etternavn, umulig å se om det er gjort samtidig eller i ettertid. Begge var ugifte. Jeg har ikke sett dette paret senere (uten at det betyr noe som helst, jeg har ikke arbeidet særlig omfattende med tiden etter 1800). Lene og Eline/Olene, tja....Ikke et konstruktivt bidrag akkurat, bare en følelse....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Den Hans Haagensen du har i Slotskirken høres spennende ut. Jeg hadde planer om å sjekke der. I de kirkebok-oppføringene jeg fant står konen som Oline Smith (1805), Anna Olene Smith (1807), Anna Eline Smith (1813), i 1839 er det en Madame Lena Heide som er fadder til Sophie Marie og Carl Johans barn, Hulda LENE Marie. Det peker vel i retning av at det var Lene/Oline/Olene som var den foretrukne delen av navnet. 1801-tellingen har denne Olina Smit: Lenke . Ekteskap i Slotskirken går vel bra da? ¨At de er innflyttere til byen er vel mærmest en selvfølge og Kongsvinger-traktene for Heide er der jeg kommer til å prøve først, med bakgrunn i Leif Kåre Solbergs opplysninger om Heidene der. Hans Haagensen Heide kan kanskje ende opp som grandonkel snarere enn bestefar til Ole Theodor.Hvis det er riktig vielse Geir Kamsvaag Berntsen har funnet så er jeg iallfall kommet et skritt til, siden Lene/Oline har fått et patronym. Jeg tror på den magefølelsen.Wenche Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Geir Ingen grunn til lav selvfølelse for lite konstruktive bidrag – tvert om. Funnet av vielsen er viktig. Patronymet bekrefter Wenches funn om at vi må se etter en Haagen Heide. Vielsesdatoen, 14.04.1804, gir indirekte viktig informasjon om pkt. 1.1. NN Heide. Hans eldste sønn Oluf Heide er født 1823, hvilket gjør det høyst usannsynlig at 1.1. NN Heide er født senere enn 1804, og mest sannsynlig er han født på 1790-tallet. Vielsesdatoen utelukker nærmest at 1.1. NN Heide kan ha vær født i ekteskap av Hans Haagensen Heide og Lene Pettersdatter. Han må enten være født u.e. eller av andre foreldre. Det at du heller ikke finner dåpen hans understøtter at han kan ha andre foreldre. I så fall er det sannsynlig at NNs foreldrene var en Heide på Kongsvinger slik jeg antydet i innlegg (5) – kanskje en etterkommer av Hans Heide (1718-79), født på Kongsvinger. Denne Hans (1718-79) kan selvsagt ha vær far til en Haagen og bestefar til både boktrykkersvennen Hans Haagensen Heide, og til 1.1. NN Heides far. Det kan også dreie seg om en fjernere Kongsvingergren, eller en annen Heide-slekt? Hvorfor mener du at Hans Heide ikke gifter seg før Sophie Marie døpes som 'ektefødt'? Mener du at han ikke kan være identisk med den Hans Haagensen (Heide) som giftet seg 14.04.1804? Når du skriver: ”Jeg har ikke sett dette paret senere” er jeg usikker på hva du mener? For meg virker det relativt sikkert at boktrykkersvenn Hans Haagensen Heide som er registrert som far til Sophie Marie 1805 og Hans 1813, er identisk med den Hans Haagensen (Heide) som giftet seg 1804: både patronym og slektsnavn stemmer (med mindre du mener at tilføyelsen: ”Heide” ikke bør forstås som et bekreftende supplement, men er basert på en tidlig misforståelse). Yrket, boktrykkersvenn, ved dåp i 1804 og 1813, tilsier at han også må være identisk med den Hans Hejde vi finner i FT 01. - Derimot er jeg mer usikker på om han er identisk med den Hans Hejde som fikk borgerbrev som høker 27.01.1807. Man kan kanskje være mer usikker på om hustruen fra 1804, Lene Pettersdatter, er identisk med Oline Smith/Anna Eline Smith fra 1805 og 1813. Isolert sett kan det vel virke noe tvilsomt at Lene og Eline/Olene skulle være varianter av samme navn, mens vekslingen mellom patronym og slektsnavn jo var vanlig. Når hun skrives om ”Pettersdatter” respektive ”Smith” indikerer ikke det, etter mitt skjønn, at det dreier seg om ulike personer, men på den annen side letter det heller ikke identifiseringen. Det som teller for meg er at det går bare ni mnd. fra Hans Haagensen (Heide) gifter seg 14.04.1804 med Lene Pettersdatter til Hans Haagensen Heide 11. januar 1805 får barn med hustrue Oline Smith. Hvis man først aksepterer at Hans Haagensen Heide er den samme person ved disse to begivenheter, tilsier konteksten at man nødvendigvis også må akseptere at Lene Pettersdatter og Oline Smith er den samme person. I FT 01 gis det bare ett tilslag på varianter av ”Lene Smith” i passende alder, tjenestepiken Olina Smit i Christiania. 23 år [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10301&gardpostnr=153&personpostnr=1684&merk=1684#ovre>Lenke. og dette er antagelig ikke den Oline Hansdatter Smith f. 1783 som finnes på FS

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Høker Hans Heide: Jeg tror det er den samme som boktrykkersvennen. I 1805 og 1807 er yrke boktrykkersvenn, i 1813 er han borger og HØKER og Bogtrykker-Svend, ved vielsen til Sophie Marie er han høker. Han fikk nok ikke opprykk til mester og måtte finne mer inntektsgivende arbeid. Forøvrig er boghandler Diurendahl og boktrykker Niels I. Berg faddere til Christiana i 1807.Jeg mener også at vekslingen Oline, Eline og Lene ikke er unormal, har støtt på noe lignende med vokalskifte og også enkle og doble konsonanter. Som arbeidshypotese er vielsen i 1804 meget god, nesten 100% mener jeg.Wenche Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Til siste innlegg avsnitt 3:'Hvorfor mener du at Hans Heide ikke gifter seg før Sophie Marie døpes som 'ektefødt'?' Med det mente jeg kun at det ikke er noen vielse med Hans Heide (eller Hans Haagensen for den saks skyld) i vor Frelsers mellom folketellingen 01.02.1801 og dåpen, en vielse som måtte ha funnet sted da i en annen kirke da hun var ektefødt. Altså forsåvidt en bekreftelse av 'funnet'.Når jeg skriver at jeg ikke har sett paret senere, er det i denne skriveformen (men det må understrekes at jeg har arbeidet meget begrenset i denne tidsperioden) jeg ikke har funnet paret - kanskje nettopp fordi de er oppført som Hans H. Heide og Olene/Eline Smith. Opplysningen er ikke sterk nok til å bekrefte noe, men noe 'parallelt' par er altså ikke funnet av meg - noe som gjør vielsen i Slotskirken enda mer interessant.Smaalehnene var kun basert på at jeg har registrert Heide-familier der på 1700-tallet (og selvsagt i Christiania, men sistenevnte har i det minste ikke en rett 'by-linje' til Harald Heide. Så Østfold var kun gjetning, ikke en kvalifisert gjetning engang.Dette ble dårlig formulert, men mat venter så jeg håper budskapet var forståelig og håper på overbærenhet om prosaen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Det finnes to slekter Heide i Norge. Jeg har under her brukt boka ”Slekten Heide i 350 år” av Ole Heide Aas 1934 som kilde. Deres stamfar i Norge er regnet (i 1934) som Peder Johansen Heide som kom til Norge ca 1600. Bak i boka beskrives med noen linjer også en Hans Heide som blir regnet som stamfar til den yngre slekt Heide. Disse Heideslektene er det vel utredet mer om siden denne boka ble skrevet. Skriver av hva som står om Hans Heide fra den ”yngre slekt”: * Han vites å være kommet fra Danmark til Kristiansand, hvorfra han senere flyttet til Christiania, hvor han, efter hva man tror å vite, fikk ansettelse som faktor i Morgenbladet, der som bekjent startet i 1819. Biskop Pavels omtaler i sine dagbøker en Heide som i 1815 søkte om norsk statsborgerrett, og det ligger nær å tro at denne herre var Hans Heide. Denne slekt teller en flerhet av kjente tannleger. En av disse, dr. Hans Olaf Heide, var en av stifterne og første formann i Den Norske Tannlægeforening i Christiania for 50 år siden (boka utgitt 1936). En annen Ragnvald Heide, var professor ved L’école et l’hôspital dentaire i Paris, hvor han også hadde stor anseelse som praktiserende tannlege. En tredje tannlege er Ivar Heide, Jessheim*Jeg finner inni boken (i den eldre Heideslekten) en malermester Ole Theodor Thommelstad Heide f. 1834 i Kongsvinger, død 1928 i Oslo. Kan det være en av dem du leter etter? Denne Ole Theodor var sønn av Andreas Benjamin Heide født i Lardal 4.8.1791, og hans andre hustru Olea Olsd. Brøter, død 1883. Hun var 18 år ved ekteskapet 17.1.1823.Andreas Benjamin Heides foreldre: Jens Christian Heide døpt i Biri 9.9.1734 og Anne Kirstine Benjaminsd Berg f. 1761, død i Holmestrand 5.9.1843.Ingen Carl Johan Brinck nevnt i denne Heideboka.Mulig jeg bare roter dette til.Hilsen Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Takk, Liv. Du roter ikke, du har fått plassert begge grenene. Tannlegene Hans Olaf og Ragnvald Heide er sønner av malermester Hans Heide, hvis far er boktrykkersvenn og høker Hans Haagensen Heide. Malermesteren er svoger av tannlege Carl Johan Brinck, derfor denne innblandingen med Brinckene. Ole Theodor kommer inn med båtforeningen. Vi tenkte vi kunne finne en slektsforbindelse mellom to medlemmer i Revierhavnens båtforening, nemlig Ole Theodor Heide og Carl Johan Brinck som var gift med Sophie Marie Heide, men det ser ut til å være to slekter (eller grener?)av Heide-familien. At en boktrykkersvenn kan bli faktor i Morgenbladet, tja, det er jo i faget, skal prøve å sjekke den. Og takk for opplysningen om boken.Wenche Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

I et kortvarig fravær fra Brukarforum ser jeg at det har vært en livlig og fruktbar aktivitet på dette temaet. Wenche og Geir har brakt frem nye opplysninger og synspunkter, og Liv har kommet på banen med slektsboken: Aas, Ole Heide: ”Slekten Heide i 350 år”. Tønsberg 1934 Det opprinnelige spørsmålet i headingen: ”Hans Heides vielse, ca. 1801 og barn?” kan vel nå i all hovedsak anses som tilfredsstillende besvart. Det virker klart at det bare dreide seg om én voksen Hans Heide i Christiania i de første årene etter 1800. Med Wenches supplerende opplysninger om at han skiftevis oppgis som høker og boktrykkersvenn, faller også borgerskapstildelingen som høker på plass. Ved hjelp av Aas rydder Liv opp i de grunnleggende slektsforholdene; det er (minst) to Heide-slekter. Tannlegene mv. tilhører den ”yngste” Heide-slekten, mens maleren Ole Theodor H. tilhører en annen og ”eldre” Heide-slekt. Selv har jeg faglige interesser knyttet til begge slektene. Malermester (og kunstmaler?) Ole Theodor Heide satt i foreningens første ordinære styre (1854-63). Sophie Marie Heide var gift med urmakeren, kvakksalveren og tannlegen Carl Johan Brinck som ikke bare var tannlegepioner, men også lystseiler- og båtforeningspioner. Hans nevø, tannlegeforeningsstifteren Hans Olaf Heide, satt som sentralt styremedlem i båtforeningen (1902-08) da den flyttet til Hovedøya, hvor den ennå har tilhold. (Foreningen, med kulturhistorie i veggene, har stadig et glimrende kjøkken i byens best beliggende uterestaurant hvor medlemmene og deres gjester er velkomne. Det skal være meg en fornøyelse å invitere debattdeltagerne på mine temaer dit ut til våren. Hvis noen er interessert: ta e-postkontakt: leif.k.solberg@c2i.net) Når det gjelder fordelingen av personer mellom slektene kan jeg i øyeblikket bare se en løs ende. Basert på kronologi og yrke hadde jeg tentativt plassert boktrykker Henrik Heide (f. ca. 1832, g.m. Ingeborg Klevgaard) i det som nå viser seg som den ”eldste” slekten, men den foreløpige slektsplasseringen har hele tiden vært usikker fordi han var født i Christiania i motsetning til sine antatte søsken som var født på Kongsvinger. Etter Livs opprydding i Heide-slektene faller grunnlaget for denne plasseringen bort. Boktrykker-argumentet tilsier fortsatt at han var sønnesønn av Hans Heide d.e., men kronologien i det som hittil er kjent om barna til Hans Heide d.e. gjør en konkret slektsplassering vanskelig. Kan det tenkes at H.H. d.e. også hadde en ellers ukjent sønn som ble Henrik Heides far? Alternativt: kan han være etterkommer og oppkalt etter den Henrik Blickfeldt Heide som sammen med Martha Baardsen Teven blir foreldre til Hans Henriksen Heide, f. 04.10.1772 i Fet, Akershus, g.m. Martha Halvorsen 16.12.1805, død 12.05.1829, alt i Fet, Akershus. (FS)? Jeg er noe usikker på troverdigheten når Aas skriver om Hans Heide som den norske stamfar til den yngste Heide-slekten: ”Han vites å være kommet fra Danmark til Kristiansand, hvorfra han senere flyttet til Christiania, hvor han, efter hva man tror å vite, fikk ansettelse som faktor i Morgenbladet, der som bekjent startet i 1819. Biskop Pavels omtaler i sine dagbøker en Heide som i 1815 søkte om norsk statsborgerrett, og det ligger nær å tro at denne herre var Hans Heide.” Kanskje i motsetning til Wenche, er jeg ikke så skeptisk til påstanden om at Hans H fikk ansettelse som faktor i Morgenbladet. Statusen som faglært boktrykkersvenn var forutsetningen for å bli faktor (overtrykker). Da de nye trykkeriene ble etablert etter 1814 var det ikke mange faglærte å ta av. I 1801 var det kun én boktrykkermester og fem svenner i Christiania, hvorav Hans H. var den yngste. Mine skepsis går mer på at Aas underbygger påstanden om at Hans Heide skulle ha kommet fra Danmark via Kristiansand til Christiania med at det antagelig var han som søkte om norsk statsborgerskap i 1815. En ting er at selve referansen til biskop Pavels virker noe løs i fisken: ” omtaler i sine dagbøker en Heide”. En annen ting er at jeg vil tro at dansk-fødte bosatt i Norge før 1814 og som ønsket fortsatt opphold, automatisk ble regnet som naturaliserte nordmenn med tilhørende statsborgerlige rettigheter. I så fall skulle det derfor være unødvendig for boktrykker Hans Heide å søke ” om norsk statsborgerrett”. Selv om han skulle være danskfødt, var han bosatt i Norge i hvert fall i 1801. Hvis Pavels-referansen overhodet har noe for seg, tror jeg det må dreie seg om en annen Heide som var nyinnflyttet i 1815. Kan noen med kompetanse på formalia for dansker bosatt i Norge før 1814, kommentere dette? Selv om Pavel-referansen virker suspekt, er det likevel plausibelt nok at H.H. kan ha kommet fra Danmark hvor det var flere Heide-slekter. Enten han kom fra en av dem, eller fra en norsk Heide-slekt, må han høyst sannsynlig ha gått i boktrykkerlære i Danmark (eller Tyskland). Slik sett kan påstanden om at han kom fra Danmark via Christiansand uansett opphav være riktig. Digitalutgaven av den danske folketellingen 1787 er ikke helt fullstendig, men jeg finner ikke Hans i noen av de danske Heide-familiene. Jeg finner ham heller ikke i FS for hverken Norge eller Danmark, ikke i borgerrullene for Christiania og ikke som innflytter (Vigerust), men som Liv skriver: ”Disse Heideslektene er det vel utredet mer om siden denne boka ble skrevet.” Har Liv, eller andre, noe mer materiale om Hans Heide?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Henrik Heide:GjennomChristofer Hans Henrik Blikfeldt Heide født 13.10.1861, døpt i Trefoldighetskirken, Christiania 11.12.1861 – ektefødt sønn av typograf Henrik Heide Hansen og hustru Ingeborg Klevgaard, adressen Strand Gade 30 i Pipervigen.fant jegVielse i Vestre Aker menighet 07.04.1861 mellom ungkar og boktrykkersvend Henrik Heide Hansen (27 ½) og husjomfru Ingeborg Klevgaard (31 ½), men fedrene er oppgitt Hans Pedersen og Christen Syvertsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Tar med følgende:I Gløersen 'Dødsfall i Norge' finner jeg en Hans Heide, borger Kra., død der 4.11.1827, 54 år. Enke: Lene f. Smidt, 3 gjl. barn. Avertert i I 333Anne Oline (Olene) f. Smidt (Smith,Gløersens anm.), mad., død Kra.,19.5.1846 , 69 1/2 år, fl.gjl. barn. Avertert CA 126a, I 121, M 148.I = Christiania Intelligentssedler CA = Christiania Adressetidende M = Morgenbladet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Kan føye til at Hans Heide står i kirkeboken som 'Sæter i Weisenhusets Bogtrykkerie' ved sin død, 54 1/2 år gammel, bosatt i Grændsen No.4. Dødfsallsprotokollen til Skifteretten gir ingen nye opplysninger utover Liv's.I Christiania Adressetidende står det kun 'Mad. Anna Oline Heide født Smith 69 Aar' under dødsfall for mai måned. Kirkeboken gir ingen nye opplysninger, tvert imot er fornavnet endret og ganske uleselig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

Husm. Halvor Eriksen og Gunhild Torgersdatters sønn Erik var ikke far til noen Ole Theodore med slektsnavnet Heide, utifra det jeg vet om denne familien. I kirkeboka for Vinger 1826 - 1838 er denne barnedåpen ført inn: Ole Theodor Tommelstad Heide f. 12. april 1834 i Kongsvinger, døpt 24. mai s.å. i Vinger kirke. Dette er vel muligens den rette person. FS er en sekundærkilde, det er noe vi må ta med oss, med de feil og mangler som denne kilden har. Finn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Her tror jeg muligens slekten Langeland-linken ikke er helt etterrettlig. Bolette Christine Heide, gift med Patroclus von Hirsch, var da datter av Andreas Bendix Heide, ikke Andreas Jensen Heide. Andreas Bendix Heide var da gift med Anna Magdalena Langeland. Andreas Jensen Heide – sønn av sorenskriveren - var gift med Marthe Langeland som opplyst.Jeg har bare lest litt her og der om Langeland-slekten, som ellers virker solid nok. Men det er vel verdt å kikke nærmere på dette mht. anerekken som er satt opp.Ellers har jeg mange Heide i første halvdel av 1700 i Christiania som jeg ennå ikke har fått plassert i slekten ( men jeg har da heller ikke tatt 'snarveien' via slektsbøker ).Ellers deler jeg skepsisen mht. historien bak Hans Heides opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Tommelstad i Furnæs? Vel, Vang er vel mer riktig, fødsler med Tommelstad som bosted står i Vang kirkebok. Ingen fødsler der med Heide-navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

1835 er det rette årstallet for 'Ole Theodor Tommelstad Heide's fødsel og dåp. Faren står som 'Lieutenant Andreas Benjamin Frantsen Heide' og Olia Olsdatter på Kongsvinger. Jeg er ikke 100% sikker på Frantsen da filmen er dåtlig, men er relativt trygg på dette. (Ovenstad kjente tydeligvis ikke denne Heides opphav).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

” Andreas Bendix Heide” gir tilslag på Tom Tallaks hjemmeside [url="http://www.solbu.no/220704Anerapport.pdf>http://www.solbu.no/220704Anerapport.pdf. og Leif Stenderup Jensens danske hjemmeside http://home6.inet.tele.dk/lsj/ahnesmpl.htm. Så vidt jeg skjønner baserer begge seg på ”Slekten Heide i 350 år” som jeg ikke har tilgang på. Begge hjemmesidene gir oversikt over ulike deler av den ”eldste” norske Heide-slekten. På basis av dette og Geirs informasjon prøver jeg, i det minste for egen del å strukturere den eldste delen av ”den eldste” Heide-slekten. 1. Peder Johansen Heide (1580 - 1623) Rådmand, Oslo, g.m. Margrethe Christensdatter. Peder J. H. ble født i Heide, Holstein hvor han innvandret fra. (Slektstavle utgitt 1. gang av Ole Heide Aas, 1934, 2. gang av sønnen i 1973. (Einar K. Aas, Kapt. Hoffs Allè 7, Tønsberg. F. 1901, jfr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

To barn er kjent her i Kongsvinger etter løytnant Andreas Benjamin Franklin Heide. (Vinger kirkebok 1826-1838 og 1839-1847) Ellers er det i boka KONGSVINGER en historisk oversikt 1682-1854-1829 ved kand.filos Olaf Brynn, side 121 litt om Ole Theodor Heide. Er også et foto av ham på samme side. Postmester Tommelstad kom til Kongsvinger i mars 1834, en mulig kilde til Tommelstad som mellomnavn til Ole Theodor. Har ikke funnet Oluf Heide 1823,John Heide 1827 og Hans A. 1855 født/døpt her i sognet. Finn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

At Franklin ble til Frantsen, skyldes et god blanding sleiv, litt en dårlig film og en noe drøy selvtillit da jeg leste kirkeboken. Takk til Finn Sollien for rettelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

3 bygdebøker fra Vang gir ikke noe om Tommelstad, heller ikke den ene fra Furnes. Panteboka vil vel gi svar på om han har eid denne garden, Statsarkivet på Hamar har disse bøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Jeg må skaffe meg Olaf Brynn om Kongsvinger. Hittil har jeg manglet noe bilde av ham, håper Brynns bilde er reproduserbart. Hva skriver for øvrig Brynn om Ole Theodor? Flott at det nå er enighet om Franklin-navnet. Man kan undres - hvilke forbilder kan faren, løytnant Andreas Benjamin H., ha hatt da han ga ham dette navnet? Når det gjelder postmester Tommelstad, ser det ut til at han kom til Kongsvinger rett ETTER Ole Theodors dåp. I så fall er vi tilbake til eventuelt eierskap til gården Tommelstad. – Hvis noen likevel skulle ha et ærend til Statsarkivet på Hamar, hadde det vært kjempeflott om de kunne ta en titt på eierskapet til Tommelstad rundt 1833!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.