Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#25893] Lars Karlsen, f. i Botne 1878, bosatt i Oslo 1900. Etterslekt?

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Lars Karlsen, f. 10.01.1878 på Hillestad i Botne, Vestfold, bor ved FT 1900 i Kristiania på adressen Verks Gade 32. Han er da 'Dagarbeider Løsarb.' Han har en kone Magdalena, født 1871 i Fredrikstad (egentlig Onsøy), men ingen barn. Vielsen hadde funnet sted 10.02.1900 i Petrus menighet. Da var han bryggeriarbeider. Hans kones pikenavn var Jensen og hennes foreldre var Jens Johan Johansen Kelpin fra Tønsberg og Elise Marie Mathisdatter fra Buerstad på Nøtterøy.Har ikke funnet at paret døpte noen barn i samme menighet ved gjennomgang av kirkeboken for de nærmeste år etter 1900. Paret kan jo ha flyttet, eller de har rett og slett ikke fått noen barn i disse første årene av sitt ekteskap.Kan det være en mulighet for å finne denne familien i senere folketellinger for Oslo, f.eks.på Oslo Byarkiv?Dersom de har flyttet, er det kanskje ikke usannsynlig at de har flyttet til Tønsberg, Nøtterøy eller der omkring?Jeg har forgjeves etterlyst disse folka i dette forum tidligere, i håp om å finne ut hvorvidt de fikk noen etterslekt, men tar saken fram igjen i håp om at det kan være nye brukere av forumet som kan dra kjensel på dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre   Larsen

Verks Gade til nr 40 tilhørte Paulus menighet, du må søke i Adressebøkene, de kom ut årlig, søk på adressa og du finner alle familiemedlemmer,hopp 5 år av gangen til de forsvinner,søk så på navn for å finne evt. ny adresse. Det året du ikke finner familien i Oslo , søker du på utflyttede, og ser hvor de flytter. Adressebøkene finnes på statsarkivene, Deichmann og i Oslo Byarkiv. Utflyttede finner du i Byarkivet.Folketellinger ble foretatt årlig i Oslo fra 1900 til 1954, med unntak av de årene det var statlige tellinger og krigsårene, dette er løsbladsystem og ordnet etter adresser. Lykke til! Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Kåre, Tusen takk for god hjelp! Skal ta en tur på Byarkivet i Oslo så snart jeg kan få det til.Du skriver at 'adressebøkene finnes på statsarkivene'. Er det slik å forstå at adressebøkene for Oslo (Christiania) også finnes på Statsarkivet i Kongsberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre   Larsen

Ja de finnes på Kongsberg, og det fine er at der er de i originale papirutgaver, i motsetning til i byarkivet hvor de er avfotografert. Det er mye lettere å bli kjent med systemet når du kan bla i noen eksemplarer. Kåre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

I den tro at det fortsatt er noen som har en viss interesse for dette problemet mitt med Lars Karlsen, vil jeg oppsummere hva jeg så langt vet, hva jeg ikke vet og hva jeg gjetter på, i håp om at andre kan ha andre ideer eller innspill:Jeg var på Statsarkivet i Kongsberg sist fredag og kikket på adressebøker for Kristiania. De hadde ikke disse bøkene for årene 1901-1904, men i boken for 1905 kunne jeg raskt konstatere at Lars Karlsen da ikke lenger bodde i Kristiania. Jeg så etter både på hans tidligere adresse, Verks Gade 32, og på det alfabetiske register over personer. Jeg så for sikkerhets skyld etter både under Karlsen, Lars, og Carlsen, Lars.Dermed er min mistanke om at Lars og hans kone kan ha flyttet ut av Kristiania, styrket. (Har de ikke flyttet eller emigrert, må de begge være døde mellom 1900 og 1905, og det er unektelig mindre sannsynlig).Siden jeg fortsatt ikke har klart å finne dem blant emigrerte, gjenstår som mest sannsynlig at de har flyttet innenlands. I så fall synes jeg fortsatt det er et rimelig utgangspunkt å gjette på at de har flyttet til områdene de kom fra.Lars var, som tidligere sagt, født i Botne, og de kan jo ha flyttet dit. Imidlertid har jeg tidligere funnet at han en gang i 1890-åra flyttet fra Botne til Bamble for å arbeide på Bamble Cellulosefabrikk på Herre, og derfra flyttet han til Brevik, muligens fortsatt med samme arbeidsplass. Så må han altså ha flyttet til Kristiania henimot slutten av 1890-åra en gang. Kanskje var det der han traff sin Magdalena. Som nevnt var hun fra Tønsberg-distriktet, så der kan det vel også være en ide å lete etter dem.Det enkleste ville selvsagt nå vært om man kunne finne dette paret registrert som utflyttet fra menigheten i Kristiania. Jeg har tidligere notert at menigheten het Petrus, men i innlegg 2 ovenfor sies at den het Paulus, så nå er jeg noe i tvil på dette punkt. Er det noen som vet om denne menigheten (hva den nå het) har registrert utflyttede i sin kirkebok?Lars Karlsen er jo et svært alminnelig navn. Magdalena er heller ikke uvanlig, men trolig langt mindre vanlig enn Lars. Dersom de ikke er registrert utflyttet, gjenstår vel bare et håp om at de fikk barn og at en skulle være så heldig å finne dåpen et eller annet sted, f. eks. i Tønsberg eller et av nabosognene. De første årene etter 1900 er mest aktuelle, siden Lars og Magdalena giftet seg i 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Har tidligere glemt å fortelle at Lars Karlsens kone, Magdalena Jensen, og hennes familie var metodister. Kan det ha betydning for hvor og hvordan man bør lete etter henne og Lars??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre   Larsen

Jeg ser at det er forvirring med de forskjellige menigheters inndelinger.I 1880 ble Paulus menighet delt i to, den gamle Paulus kirke fikk navnet Petrus Kirke, fra 1962 Sofienberg.Delingen ble foretatt fordi Aker ble slått sammen med byen.Den nye Paulus kirke ligger ved Birkelunden.I 1899 ved Samlagsavstemningen fulgte denne menighetsgrensene, her går skillet ved Værksgaten 40, lavere husnummer tilhører Paulus, høyere Petrus. Siden dette er midt i det aktuelle tidspunktet for det du søker er Paulus rette stedet å leite. Det er meget mulig du må søke i Metodistenes protokoller, en engasjert far ville neppe tillate dattera å forlate menigheten, da er det nok mer sansynlig at svigersønnen måtte krype til korset. Jeg mener det finnes register over Metodister i Byarkivet.Du kan også sjekke folketellingene for 1899 og 1901 i Byarkivet, der står det mye mer enn i den statlige 1900 tellingen. Den har følgende rubrikker; I hvilken etasje af huset, Personernes navn, Fødselsår, Fødested,( prestegjeld,by eller land), næringsvei og borgerlig stilling,samt ekteskapelig status. I 1904 tellingen spørres det også når man er flyttet til byen. Kåre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Tusen takk, Kåre. Byarkivet blir nå neste stopp for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

For dem som enda måtte være interessert i mitt strev med dette problemet:Har idag vært en tur på Oslo Byarkiv. Der var de helt bestemte på at Verks Gate 32 tilhørte Petrus menighet omkring 1900. Uansett: Lars og Magdalene døpte intet barn hverken i Paulus eller Petrus menighet i årene 1900-1901. Og adresseboken for Kristiania for 1901 viste at hele familien, både det unge paret og Magdalenas foreldre, da ikke lenger bodde der i byen. Det ser derfor ut til at alle fire har flyttet ut i løpet av 1901.Fikk også anledning til å studere metodistenes magistratinnberetninger for årene 1899, 1900 og 1901 over innmeldte, utmeldte, fødte, viede og døde i menigheten, men dessverre uten å finne noe som helst om denne familien.Kirkebøkene for såvel Paulus som Petrus menigheter opplyser dessverre intet om familiens flytting. Jeg har jo gjettet på at Tønsberg eller Nøtterøy kunne være en mulighet, og har derfor lett etter eventuelle barnefødsler i begge steders kirkebøker, men med negativt resultat. Så hvor de dro hen er fortsatt helt uvisst.Det ser nå ut til at jeg må håpe på at ekteparet Lars og Magdalena Karlsen skal dukke opp rent tilfeldig i en eller annen sammenheng. (Det er visst noe som kalles 'strays'?).Tross alt: en god jul ønsker jeg alle gode hjelpere!MVH Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Vær klar over at metodistene hadde 5 menigheter i Kristiania ved forrige århundreskifte og at 'dissenterregnskapene' i Oslo Byarkiv er svært mangelfulle mht. metodistene.Leif C/Karlsen er forøvrig ikke oppført i adresseboken 1903.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Geir: Takk for ditt innspill. Det var ganske riktig 5 separate innberetninger fra metodistenes 5 menigheter, og jeg gransket dem alle, siden jeg ikke visste hvilken av dem det kunne være tale om. Forøvrig ga personalet ved byarkivet utrykk for at metodistene var de beste blant dissentermenighetene til å rapportere. Likevel kan det naturligvis tenkes at rapportene var mangelfulle.For ordens skyld: Det er ikke Leif, men Lars Karlsen jeg søker. Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Husker ikke om jeg så etter Leif eller dette var en trykk-Leif. Skal kikke en gang til imorgen.Om Byarkivet hadde innberetningene for alle 5 metodistmenighetene disse årene, så er det min hukommelse som har sviktet. Disse er gode nok til din kontroll.Men om hun var metodist, skulle man tro du ville finne henne i det minste blandt innmeldte ('overført fra annen metodistmenighet', senere overført til annen menighet) i en av de 5 menighetene mens hun bodde i Kristiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Da Magdalena og Lars gifter seg, står det noe om Magdalena i rubrikken der datoen for Lars's konfirmasjon er gitt, som tyder på at hun har foretatt seg ett eller annet (altergang, kanskje) både i metodistmenigheten 13.05. og i Petri kirke den 19.11. i året 1899. Kan dette bety at hun har meldt overgang fra metodistene til statskirken? Kan det da tenkes at metodistmenigheten ikke har rapportert dette før senere, f.eks. i 1902? Jeg sjekket ikke rapportene for dette året, men det burde jeg kanskje gjort? Og kan det tenkes, om hun fortsatte som metodist etter sitt giftermål, at hennes og ektemannens og endog hennes foreldres flytting ut av Kristiania i 1901 først ble registrert et senere år?Jeg knytter et visst, men, akk så ørlite , håp til at Lars og Magdalena ikke bare har flyttet fra Kristiania samme år som hennes foreldre(1901), som nå synes sikkert nok, men at de alle 4 har flyttet til samme sted også. Det finns jo nemlig noen som kjenner ganske godt til Kelpin-slekten, så nå håper jeg at vedkommende skal kunne fortelle meg hvor Magdalenas foreldre bodde etter 1900.God natt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.