Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arvid Lillebergen

[#25999] Sara Andersdatter Valdal, sannsynligvis født i Valdal i Norddal, Møre og Romsdal

Recommended Posts

Guest Arvid Lillebergen

Sara Andersdatter Valdal kom til Lånke i Stjørdal og giftet seg med Bersvend Pedersen Sorte. De bosatte seg på Vestre Mælen i Lånke, og hun døde der 24.03.1842.Jeg er litt usikker på hennes fødsel, iflg. Stjørdalsboka 1771, men i folketellinga i 1801 står hun oppført som 26 år.Jeg antar at hun kom fra Valdal i Norddal i Møre og Romsdal. Er det noen som kjenner hennes opphav?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

I 1801 - tellingen heter hun Sara Andreæsdatter. Så til etternavnet Valdal / Valdøl, som finnes på Røros. På www.hognes.net (avskrift av kirkebøker for Røros) fant jeg en Sara, døpt 18/10 - 1772 med foreldre Andreas Valdøl og Gjertrud Olsdatter. En bror Ole ble døpt 13/8 - 1775. Han er på Røros i 1801.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Dette høres logisk ut. Tusen takk, Astrid! Jeg har etter hvert ant at Valdal på Møre var et blindspor, uten at jeg har funnet noe mer konkret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hun er jo en bra kandidat i hvert fall. Den eneste som hadde navnet Waldal på Røros i 1801, var Ole Andreasen Waldal 26 år og grubearbeider. Jeg kjenner egentlig ikke til denne slekten, men har sett navnet Waldal flere ganger. Det er mulig 'stamfaren' kom fra Møre. Slektsnavn som Romsdal og Nordfjord finnes også på Røros, navn som vitner om folks opprinnelse.Du finner sikkert mer i kirkebøkene for Røros her i DA og hos Hogne Holst. Jeg skal ikke ta fra deg gleden ved å finne ut ting selv -).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Jeg ser at Saras mor kalles Giertru Olsdatter Sælbyg i folketellingen fra 1801. Dette tyder på at hun kom fra Selbu, og det forklarer kanskje familiens forbindelser også til Lånke der Sara ble gift og levde sitt voksne liv.Jeg ser at Hogne Holst ikke har lagt ut kirkebøker over døde, så jeg greier ikke i denne omgang å finne dødsfallene til Giertru og Andreas. Hvis du sitter på mer info om disse, Astrid, så er jeg takknemlig for hjelp.Vet du om det finnes kirkebøker eller andre aktuelle kilder fra før 1687 for Røros?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Takket være god hjelp har jeg nå kommet noe lenger på denne linja. Etter å ha pløyd igjennom noen bind av Rørosboka finner jeg ut at Valdalingene kom fra Kvikne og tilknyttet seg gruvedriften på Røros i løpet av siste halvdel av 1600-tallet. Kirkebøkene fra Røros for 1727-1867, som finnes i Digitalarkivet, var til god hjelp.Det er feil Giertru jeg først var borti. Giertru Olsdatter som var mor til Sara var datter av Ole Olsen Smeltesøn og kom fra Røros.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det stemmer nok at Valdølene kom til Røros fra Kvikne. 'Stamfaren' på Røros har etternavnet Quichne i 1701 LenkeDet var skifte etter Berit Thomasdatter, kona til Nils Olsen i 1710 (se Erik Strøms nettside). Sønnen Niels Nielsen oppgis da å være 15 år, og han døde som Niels Nielsen Valdahl i 1741 45 år. Hans kone Ingeborg Andreasdatter døde noe år senere. Andreas må vel da være deres sønn? Jeg tror også Andreas var gift to ganger, første gang med en Sara ?? (har glemt farsnavnet!). Det forklarer jo da 'din' Saras fornavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei!Hvem er denne Andreas Nilsen på Valdalsvold i Røros 1801 LenkeKunne det være Nils Nilsen Quichnes sønn Andreas født 1730? Kona mangler i så fall sitt første fornavn og har fått feil farsnavn. Hennes etternavn Langen - jeg mener jeg så Gjertrud Kirstine konfirmert som Langen igår (se RHD).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Gjertrud Kirstine Olsdatter Langen ble konfirmert i 1759.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei igjen!Har drevet og lett litt i Rørosboka. Bind 3, side 430: Under Langen nordre er Ole Olsen Smeltersønn nevnt som bruker - det forklarer Gjertruds etternavn i 1801 og ved konfirmasjonen i 1759.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

I Valldalen (Norddal kommune, Sunnmøre) er Valdal eit gardsnamn (og dermed brukt som etternamn). Dersom du ønskjer å avkrefte Møre-sport for godt, kan eg sjekke i Ættebok for Norddal (har den ikkje framfor meg for øyeblikket).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Den Niels Nielsen som er Valdølenes stamfar på Røros er Andreas sin farfar hvis jeg forstår Røosboka bd. 4 s. 326 rett. Andreas er født 24.12.1730. Hans far Niels Nielsen er født i 1696, døde i 1741 og ble som du nevner gift med Ingebor Anderdatter (har ingen opplysninger om henne). Niels Nielsen Quechne ble født i 1649 og døde på Røros i 1730. Han ble altså 80 år gammel, og er Niels Nielsen d.y’s far.Andreas’ hustru Gjertrud Kirstine Olsdatter er født 26.01.1743. Alder passer derfor godt for ekteparet som du henviser til i 1801-tellingen, selv om hun her ble kalt Larsdatter. Jeg har tidligere også oppdaget lignende unøyaktigheter i denne folketellinga.Jeg skal sjekke litt videre på om Nils Olsen kan være Niels Nielsen den eldres far. Det passer ganske bra i kronologien ihvertfall. Du har funnet en rekke gode spor for meg, Astrid. Tusen takk for det. Også opplysningen om Langen Nedre er interessant, og den hadde jeg heller ikke hadde fra før. Synd at ikke bibliotekene i Nord-Trøndelag ikke har alle bind av Rørosboka i hyllene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Hei, Erik. Jeg takker for tilbudet om å se etter i Ættebok for Norddal. Jeg begynner å få ganske gode spor til Røros og Kvikne, men det kunne være godt å få sjekka ut denne tråden slik at det ikke er tvil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det står ikke så veldig mye om Ole Olsen Smelter under Langen - gift med Dorthe Olsdatter (død 1779 73 år), videre at de hadde en sønn Lars Olsen som overtok gården etter faren.Jeg tror jeg vet hvem Ole Olsen Smelter var sønn av, henviser deg til et skifte etter Ole Christensen Smelter i 1721, enken var Lucia Larsdatter (av Riseslekten), og de hadde en rekke barn, bl. a. Ole Olsen som var 17 år ved skiftet. Jeg ser hans brødre Hans Olsen Smeltersønn og Søren Olsen Gylland som faddere, da Ole Olsens barn ble døpt.Dorte Olsdatter tror jeg er Ole Olsen Smelter(sønn)s andre kone, og i første ekteskap var han gift med Kirsten Pedersdatter (død 1744 43 år). Hun må da i så fall være Gjertrud Kirstines mor.Jeg samlet en del opplysninger om denne 'Smelterfamilien', da jeg en gang trodde jeg hadde aner der, men det viste seg å være feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Hei igjen! Jeg fant også ut at Dorthe var Ole Olsens andre kone. De ble gift i 1946, mens han hadde 4 barn som er født i årene 1736-1743. Jeg takker for opplysningene - fortsatt til stor nytte.Mvh Arvid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Ingeborg Andreas/Andersdatter knytter jeg til denne mannen i manntallet 1701 LenkeAnders Ingebrigtsen er å finne under Sollia østre, bind 3, side 151. Ingeborg er ikke nevnt der, men hun nevnes i skiftet etter faren i 1721 sammen med en søster Anniken som heller ikke nevnes i Rørosboka. Ellers er vel alle sønnene i 1701 nevnt. Enken etter Anders var Karen Saxesdatter.Hvofor jeg knytter Ingeborg til denne familien? Faddere (se Rhd) på barna til Niels Nielsen Kvikne (Valdøl) er bl. a. Saxe Solli og Anniken Andersdatter Solli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Du har kanskje funnet det samme som meg. Andreas Andreassen 16 år på Valdalsvold i 1801 (se innlegg 8) ble døpt 10/1 - 1785 med foreldre Andreas Waldal og Gjertru Olsdatter.Men så kommer det rare. Jeg finner rett og slett ikke Valdalsvold i Rørosbøkene. I FT 1865 er det en gård som heter Valdal, muligens den samme?. Jeg har lett og lett i det håp at gården kan stå under et annet navn (har opplevd det et par ganger før), men så langt uten resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Nå begynner jeg å få ganske mange knagger å henge informasjon på. Jeg har ikke all verdens erfaring enda til å finne fram, til alle kilder, men det skal bli morsomt å begynne å lete historier der disse personene er involvert.Jeg har ikke greid å finne Niels Nielsen Quechne (den eldste) sin hustru. Likeledes mangler jeg Kirsten Pedersens opphav. Det kunne også være interessant å finne ut hvem av Valdalingene som var de som flyttet til røros, og når de kom.Ellers - Astrid, jeg er virkelig imponert over dine kunnskaper om denne trønderske historiske perlen! Jeg er takknemlig for all den informasjon du har latt meg få innsyn i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei!Skifte 16/11 - 1710 Røros (Eirik Strøms nettside):Beritte Thomasdatter, Nils Quichnes hustru.Felles barn: Niels Nielsen 15, Gunnhild 20, Inger 18.Niels Nielsen bebor Valdahlvollen.Lønningslister Røros Verk 1687 (Bjørn Nyheims slektsside):Nils Nilsen Quichne arbeidet ved Storwarts. Ole Olsen, gift 1730 med Kirsten Pedersdatter.Barn:1731: Lucia (oppkalt etter hans mor) 1733: Peder (hennes far) 1736: Ole (hans far) 1737: Margarethe (hennes mor??) 1739: Ole 1741: Lars 1743: Gjertrud KristineEllers har jeg ingen klare forestillinger om hvem som kunne være Kirsten Pedersdatters foreldre, annet enn at det er en del faddere som tilhører Skanke/Kjelsberg - familiene. Har sett i Roger de Robelin (Skankeätten) uten å finne henne.Det var det for denne gang. Ha en god dag - i skitværet!Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Lillebergen

Jeg har vanskelig for å søke i Eirik Strøms nettsider. Sidene oppdaterer seg hele tiden, og jeg kommer ikke inn på selve skiftene. Vet du om det krever spesielle rettigheter for å bruke disse, eller om det er noe jeg ikke kan?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Du må trykke 'oppdater' når siden begynner å 'blinke' - hver gang det skjer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Døving

I Valldal på Sunnmøre er det som sagt ei stor grend med namnet Valdal. Valdal har vore brukt som namn med ulike skrivemåtar: Waldal, Waldahl... Så vidt eg veit alltid med ein L for grenda og to for bygda.Einaste aktuelle Sara under Valdal (grenda) er nr 286c Sara (f. 1767), dotter av Anne Saxedatter og Jakob Berli. Ho skreiv seg nok for Sara Valdal, men altså ikkje Andersdatter. Ætteboka har ikkje fleire opplysningar.Ingen Sara i FT 1801 for Nordahlen.Blindspor :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.