Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kristian Hunskaar

[#26008] Sebjørn Olsen, Kongsberg, død før 1710

Recommended Posts

Guest Kristian Hunskaar

Søker opplysninger om Sebjørn Olsen, som bodde på Kongsberg og var død senest 1710. Ifølge skiftet etter hans bror, Torger Olsen på Fekja i Stokke (Vestfold), hadde Sebjørn etterlatt barn, men navn og antall nevnes ikke.Sebjørns fødselsår er uvisst, men jeg kan antyde 1645 +/- 10 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Navnet Sebjørn er såpass sjelden på Kongsberg at det flg. kanskje burde være av interesse. I et manntall over ansatte ved Kongsberg Sølvverk fra 1711 finner vi bl.a. disse:- 1. Torger Sebjørnsen, 50 år, født i Eiker, 1 sønn. Har arbeidet ved sølvverket i 12 år.- 2. Hans Sebjørnsen, 45 år, født i Eiker. Har arbeidet ved sølvverket i 17 år.- 3. Søren Sebjørnsen, 40 år, født i Eiker, 1 sønn. Har arbeidet ved sølvverket i 13 år.I tillegg til disse brødrene finner vi denne karen:- 4. Hans Sebjørnsen, 10 år, født på Kongsberg. Har arbeidet ved sølvverket i 1 år.Sistnevnte oppgir at han bor hos sin mor. Det betyr vel at hun er enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Takk; her var det jo en del sammenfallende navn (Sebjørn hadde også en bror med det rett nok vanlige navnet Hans) som det går an å kikke nærmere på.Kirkeboksitusjonen gjør det mulig å sjekke foreldrene til den siste Hans, i det minste. Skiftene for Kongsberg starter visst ikke før 1739, og det blir i seneste laget, selv om det vel er mulig å finne noen av disse som er født på Eiker der. Problemet blir vel å knytte dem til Sebjørn Olsen fra Stokke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Hvis vi antar at 1, 2 og 3 er brødre, og at deres alder er korrekt oppgitt, må deres far Sebjørn ha bodd på Eiker på 1660-tallet. Jeg har søkt i hele Bragernes prosti 1664-66, og bortsett fra et par i Sigdal og en i Lier, finner jeg bare to Sebjørn'er, begge på Eiker:Sebjørn på Spæren 1665: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bd08MT60&gardpostnr=872&personpostnr=2590&merk=2590#ovre>LenkeSebjørn på Spæren 1666: LenkeSebjørn på Stablum 1665: LenkeSebjørn på Stablum 1666:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg kan bare som snarest tilføye at manntallet fra 1732 viser at i alle fall den eldste Hans Sebjørnsen ovenfor, var i live og i arbeid. I 1732 var han smelter og enkemann. Alderen oppgis til 66 år og han hadde 5 barn. Jeg vil også legge til at det ble borte et spørsmålstegn i mitt forrige innlegg. Jeg vet selvsagt ikke at nr. 1, 2 og 3 er brødre. Det var bare ment å være en antakelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Jeg finner ikke Hans Sebjørnsen døpt rundt 1700 på Kongsberg i kirkebokavskriften på IGI (batch nr. c428591).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er ikke alltid at oppgitt fødested stemmer i manntallene. Jeg lette selv i årevis etter en mann som angivelig var født på Kongsberg, og som til og med oppga fødselsdato og år, men det viste seg etter hvert at han var født på Toten - temmelig langt fra Kongsberg, det. I slike tilfeller betyr det vel helst at foreldrene har kommet til Kongsberg da barna var så små at de siden ikke husket annet enn at de hadde vært der hele livet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Såvidt jeg husker i farten er Sebjørn Spæren på Eiker og hans barn nevnt i en artikkel i Norsk Slektshistorisk tidsskrift for få år siden. Jeg mener opplysningene i artikkelen utelukker Sebjørn Spæren fra å være en relevant kandidat i denne debatten. Jeg tror det var en artikkel skrevet av Jan Fredrik Engedahl og Jens Petter Nielsen. Muligens var det i NST XXXVI - hefte 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Du har rett, Jon, Sebjørn på Nordre Spæren er omtalt på s. 46 i bind 36 - i artikkelen om Lo-ætta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Jeg leter også etter en Sebjørn. Hvorvidt det er Olsen vites ikke. Men en Sidsel Sebjørnsdatter født ca. 1681 forlover seg i Snarum kirke 6.3.1715 med Gulbrand Jørgensen fra Asbjørnhuseiet. De rakk aldri å gifte seg , da Gulbrand døde og ble begravet 1 1/2 måned senere; 23.4.1715.Men det ble resultat av det, en datter Maren ble født allerede i juni 1715. Dessverre var det ingen med Sebjørnnavnet som var faddere. Det tyder da på at hun kom fra et annet sted.Hun giftet seg senere med Hoovel Gulbrandsen og fikk flere barn med han.Der kommer jeg inn i bildet.Hun døde 17.11.1746 , 65 år gammel, og hun ble begravet ved Snarum kirke.Mulig bror; Peder Sebjørnsen som var bosatt på Bergan ved Snarum, døde og ble begravet 25.5.1732 , 70 år gammel.Ellers er det kjent at det var en Helge Sebjørnsen som bodde på Byeiet i Sigdal tidlig på 1700 tallet. Han giftet seg med en datter av Wilhelm Gunnersen Finnerud i Sigdal. Helge og kona fikk ett par barn , men flyttet ut fra bygda senere, jeg antar at de flyttet til Modum.Min ane som først var gift med Sidsel Sebørnsdatter bosatte seg på en plass som etterhvert ble kalt Håvardsrud. han het jo Håvard og ryddet en plass , derav navnet. Den plassen var kun noen hundrede meter fra gården Finnerud, der hvor Helge Sebjørnsen fant sin kone. Det er fristet til å tro at det kan være noen slektsbånd , men bevis har jeg ikke.Det var en Sebjørn på Natvedt på Modum, og det var en Guro Sebjørnsdatter som var født i 1685 på Aasterud også på Modum.Noen som har noen andre spor??mvhTormod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Sebjørn Pedersen på Stablum gift med Ingeborg Torgersdatter fra Krekling. Hadde sønnene Hans Sebjørnsen og Torger Sebjørnsen som bodde på Kongsberg. I tilleg hadde han sønnen Søren Sebjørnsen som jeg ikke hvet hvor bodde. Hvis han da ikke er identisk med den Søren Sebjørnsen Stablum som døde på Kongsberg i 1752, 84 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Takk til Jan for avklaringen om Eiker. Det ser dermed ut til at jeg kan glemme Sebjørn'ene på Eiker, og i tillegg tre av de fire Sebjørnsønnene på Kongsberg fra innlegg 2.Jeg er dermed nesten tilbake til utgangspunket, idet det fremdeles er en mulighet for at Hans Sebjørnsen, 10 år i 1711 (se innlegg 2), har noe med Sebjørn Olsen å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.