Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jens Petter Nielsen

[#26032] Vik, Flatland og Aspestrand i Aremark

Recommended Posts

Gjest Jens Petter Nielsen

Den 18/2-1778 ble det sluttet et skifte på Vik i Aremark, etter avdøde Anne Gulliksdotter. Arvinger var enkemannen Anders Hansson og barna: Hans, Ole, Niels, Mari, Johanne, Else, Anne og Marthe. Boet eide jordegods i gårdene Vik, østre Aspestrand, samt søndre og nordre Flatland i Aremark.Før Anders Hansson kom til Vik, var det sognepresten Hans Iversson som brukte gården. Det er jo fristende å tro at han kunne være Anders Hanssons far, men dette blir tilbakevist i en artikkel av Sigurd Engelstad. Spørsmålet blir derfor: Er det noen som kjenner Anders Hanssons opphav?Anne Gulliksdotter ble begr. 18/6-1773 i Aremark, 60 år gammel. I matrikkelen for 1723 er Gullik Fosby, etter det jeg kan se, den eneste med dette fornavnet i Aremark. Er det for mye å håpe på, at han kunne være Anne Gulliksdotters far? Hvis ikke, er det noen som vet hvem som var hennes foreldre?Vennlig hilsen Jens Petter Nielsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei!Jeg har en kandidat ang.Gullich. (Gullich på Fosbye het Arvesen)-Amund Gullichsen eier av Ytterbøll i 1664,30 år. Hans sønn Gullich Amundsen bodde på Grislingaas.Navnet Gullich og Amund går igjen her.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Hei, vi 'møtes' visst på dette innlegget også!Takk for tipset!Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jo da, de samme møtes !!Gullik på Fosby er altså sønn av en Arve !! Men det er også en Arve på Grislingaas (f.ca.1720) som er sønn av en Gullik* !!*Gullik (Amundsen ??)Kan Rita eller Jens Petter antyde når Fosbyene (far/sønn) er født.Det kan jo tenkes det er en interessant kobling her, for heller ikke mannsnavnet Arve forekommer så ofte i Aremark/Øymark.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Hei, Iver! Ja, da var vi fulltallige!Nei, Arve-navnet kan vel ikke være så veldig vanlig i dette området.Alderen til Gullik Fosby kjenner jeg dessverre ikke. Matrikkelen for 1723, er foreløpig det eneste stedet jeg har funnet ham. Jeg får vel kikke litt i fogderegnskapene ved en senere anledning!Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei!I 1738 selger Anders Hansen Otej udi Ødemarch gift med Anne Gullichsdatter den del av Fosbye som han 1735 hadde kjøpt av sin svoger Peder Larsen Bergstrøm(Peder Larsen er gift med Annes søster, Lisbet Gullichsdatter.)til Niels,Joen og Luchas Nielssønner.Fosbye 1664 :Hans Stephensen 50 år og Hendrich Nielsen 40 år.Ang.Gullich Arvesen og Gullich Amundsen,så tror jeg de er i slekt.Gullich Arvesens sønn (?)Arwe Gullichsen ble konfirmert på Grislingaas 1747 og var da 17 år. Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Flott Rita, nå er vi et godt stykke på vei!Disse opplysningene forsterker vel bare teorien om, at Anne Gulliksdotter virkelig var en datter av Gullik Fosby! Det er lenge siden jeg har sett på denne grenen av slekten, men mener å huske at pantebøkene for dette området begynner i slutten av 1730-årene. I så fall er det vel umulig å finne skjøtet fra 1735?Otej er vel identisk med Otteid, som var en plass under Gunneng i Øymark (fikk senere gnr. 128,2).Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hvem av barna til Anders Hansen og Anne Gullichsdatter er det du forsker på ?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

På Wiig 1741 dør det en Anne Arwesdatter 57 år.- 1744 konf. Arwe Nielsen 19 år.Jeg har ikke funnet ut hvem Gullich Arwesen på Fosbye er.Tenkte meg muligheten for at han var gift med noen derfra?! (Jeg holder en 'liten knapp'på Gullich Amundsen,viss du ikke har noen Arwer i din videre slekt)At det er en forbindelse til Fosbye er helt klart,jeg har sett at 'mine' Fosbyer er faddere til Anders Hansen og Anne Gullichsdatter barn.Jeg har aner fra Fosbye: Anders Nielsen Fosbye f.ca 1700(bror til de 3 brødrene som er nevt i 1738 (6)),gift med Pernille Olsdatter f.1709,datter av Ole Brynildsen Aslachstrøm og Olaug Gullichsdatter 1671-1759.Mulig i slekt med 'din' Gullich. Hun ble etter Oles død gift med Ingebret Aslachsen Buer.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei igjen !Tror at Gullich Arwesen er rett mann!Død 1754 Gullich Grislingaas 70 år.-Dette er den første innførelsen med ny prest som ikke førte inn etternavnet.Fant i panteboken 1754 (s.792)En Gullich Arwesen mort.obl.13 Juli 1745 osv... Anders Wiig på hans afg.svigerfader Gullich Grislingaas...Ang.Bergstrøm (6)så står det om 1735 sammen med 1738 på s.41.Anders Hansen Otej/Wiig kaller Peder Larsen,svoger.Jeg har sett litt på dette.Fant en datter, Anne f. 1740 på Bergstrøm, men da heter moren Lispet NIELSDATTER? En sønn, Niels f.1742 da heter også moren Lispet NIELSDATTER?(Arwe Grilingaas er blandt fadderene)I 1746 En datter Anne,da heter moren Lispet GULILICHSDATTER.I 1751 en datter,Ingerborg og moren Lispet GULLICHSDATTER. - Fant ingen Lispet Nielsdatter som død og ingen Lispet Gullichsdatter som gift i dette tidsrommet.Så i Aremark/Øymark.Kan presten skrevet feil etternavn??Anders Hansen Otej/Wiig har jeg ikke funnet hvor kommer i fra.Han blir kalt Dannemand og har en del 'aksjer' i Bergstrøm, Wiig, Flatland og Grislingaas. (Jeg skriver navnene som det står der jeg finner dem)Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Hei igjen, Rita!Ja, det må jeg si! Dette var virkelig interessante opplysninger!Du har nå funnet bevis for, at Gullik Arvesson Grislingås var Anders Viks svigerfar. Dette må vel igjen bety, at Gullik Arvesson Grislingås og Gullik Arvesson Fosby var en og samme person?Når det gjelder Lisbet Nielsdotter og Lisbet Gulliksdotter, er det nok presten som 'surrer'. Det finnes adskillige eksempler på slikt! Jeg har imidlertid også sett, at forskjellige etternavn kan ha blitt brukt hvis vedkommende har vokst opp hos sin stefar; dvs., at presten kan ha variert mellom faren og stefarens navn!Når du skriver, at Anders Hansson hadde en del 'aksjer' i Bergstrøm, Vik, Flatland og Grislingås: Mener du, at han var medeier i disse gårdene?Selv kommer jeg inn på Anders Hansson og Anne Gulliksdotters sønn, Niels Andersson.Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Hei Rita!Ja, det er visst litt tidlig på morgenen ennå!Jeg har jo selv nevnt, at Anders Hansson eide jordegods i Vik og Flatland. Det jeg mente å spørre om var: Har du funnet opplysninger, som tilsier at Anders Hansson var medeier i disse gårdene, samt Bergstrøm og Grislingås, allerede i 1730/1740-årene? I forbindelse med Flatland har jeg en gammel henvisning til panteboken, fol. 534b (1749)! Det er kanskje den du har sett også?Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg hiver meg innpå med noe som kan karakteriseres som et lite sidesprang:Jeg vil bare forvisse meg om at Gullik Fosby og Gullik Grislingaas er identiske, og at vi kan anvende patronymet ARVESEN.Men jeg ser et lite problem som kan muligens kan løses ved at vi får klarhet hvorvidt Gulliks sønn, Arve (konf. i 1747) hadde et utenomekteskaplig farskap i 1753. Arve Gulliksen står oppført som far da Abel Hermandsdatter (Halvorsrud) får sønnen Anders i 1753. (Abel hadde giftet seg året i forveien med en annen, så enten var hun utro, eller så var hun blitt enke og inngått et nytt ekteskap med barnefaren)Dersom denne Arve Gulliksen her IKKE hadde en utenomektskaplig historie her, men tvert imot var gift med Abel,(kanskje lite sannsynlig) - så må det finnes TO personer som heter Arve Gulliksen. - Dermed to også Gulliker, som er født +/-10 år omkring 1690.Abel levde i beste velgående da Arve Gulliksen Grislingaas visselig inngikk ekteskap i 1761, og noen form for skilsmisse og gjengifte har jeg til gode å vite noe om i Øymark/Aremark på denne tiden.PS: Abel Henriksdatter er ellers ei problematisk dame. Hun inngår ekteskap i 1752 med Anders Mickelsen (som hun allerede hadde barn med) og gifter seg på ny i 1767 med Ingemor Pedersen. I tillegg står hun oppført som mor til ei datter (Martha) som hun får sammen med Jørgen Svendsen (!) i 1757.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei!Gullich ,jaa.- Jeg har også forfulgt en Gullich på Aspestrand som var altergjest i noen år,men har ikke funnet ut hans etternavn.Jeg savner en Gullich Amundsen.Arwe Gullichsen har et uækte barn til! 1751 MARI, moderen Maria Larsdatter fra Ottei utlagt til barnefader Soldaten Arwe Gullichsen W.Grislingaas.Trolovet 1761 Arwe Gullichsen og Kari Andersdatter. cau:Peder Ottey og Amund Grislingaas.13 aug.1761 MARI. Arwe og Kari Grislingaas Faddere: Anna Grislingaas, Berthe Labraaten, Ole Dammyren, Christen Buraas, Joen Biørnholtet.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Det later til, at vi må inn i fogderegnskapene eller matriklene for å komme videre her. Hvem var f. eks. bruker på Grislingås i 1723, da Gullik Fosby er nevnt?Siden pantebøkene begynner relativt sent i dette området, har vel kanskje tingbøkene gått tapt også?Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei!Jeg har ikke fått sett i panteboken.Prøver å 'ringe' familien inn med å se hvem barna til Anders Hansen og Anne Gullichsdatter giftet seg med.MARI Andersdatter f. ca 1737 Ottej(?) gift ? med Ahl Larsen Korsæt i Berg (død 1775 51år)7 barn,gift 2 gang med Ole Gundersen ? Berg.De bor 1801 på Korsæt Søndre.Mari død 1804 67 år.HANS Andersen f. 1740 på Wiig, gift 21 jan 1764 i Aremark med Kirsten(Bindrup)Hansdatter, datter av Captein Hans Andersen Fange og Maren Wulf.De bodde på Holt/WiigOLE Andersen f. 1743 på Wiig, gift 1770 i Berg : Ungkarl Ole Andersen og enken Ellen Helgesdatter cau:Peder Korset og Ahl Larsen Korset. Ellen viet 1 gang i Aremark:Enkemand Ole Bøe(Berg) og Ellen Teyen cau:Aslach Buer og Peder Grasholt. Ole og Ellen bodde på Flatland.NIELS Andersen f.17?? på Wiig gift 1776 :Soldat og ungkarl Niels Andersen Wiig og pigen Kari Biørnsdatter cau: Mikkel Olsen Røser og Ole Andersen Flatland.- Jens Petter, når er Niels født og hvor kommer Kari ifra ? (Har glemt ham jeg!)JOHANNE Andersdatter f. 1752 på Wiig, gift 1768 :Peder Olsen Korset(Berg)og Johanne Andersdatter Wiig Cau:Jens Due og Anon Fosbye. De bodde på Korset(?) i Berg.ELSE Andersdatter f.1753 på Wiig, gift 1776:Ungkarl Mikkel Olsen Røser og pigen Else Andersdatter Wiig. cau:Brynild Jensen Næs og Niels Knudtsen Enger.Mikkel var sønn av Ole Nielsen og Anne Mikkelsdatter Røser (?)De bodde på Røser.ANNE Andersdatter f.1756 Wiig,gift 1774:Ungkarl og Granader Brynild Jensen Tolfsby med pigen Anne Anndersdatter Wiig. cau: Captain Fangø og Anders Wiig.De bodde på Næs. Brynild var sønn av Jens Andersen Tolsby og Dorthe Andersdatter Fange.MARTHE Andersdatter f. 1760 på Wiig ,gift 1777:Ungkarl Hans Johannesen Kollerød med pigen Marthe Andersdatter Wiig. cau:Lendsmand Jens Due og Anders Hansen Wiig.Hans var sønn av Johannes Hansen Kollerød og Johanne Pedersdatter.Dette sier vel litt om 'kretsen' som det kan være aktuelt å lete i ,kanskje ?Ang.bruken av svigerfar,så har jeg et eksempel her.Ole Andersen kone Ellen, hadde en datter Olianne med Ole Bø før hun giftet seg.Oliannes mann kaller Ole Andersen for svigerfar.Ole Andersen er Oliannes stefar! -Det jeg mener er at det er ikke helt sikkert at Gullick Arwesen er Anne Gullicksdatters virkelige far? Jeg har ikke sett navnet Arwe hos noen av barna,eller? Dette var bare en tanke!Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Nielsen

Hei, Rita!Joda, jeg er enig i at svigerfar/værfar hadde et noe videre begrep før i tiden enn i dag. Vi bør vel derfor ta et lite forbehold!Når det gjelder Niels Anderssons dåp: Han er faktisk den eneste av Anders Hansson og Anne Gulliksdotters barn født etter 1739, som jeg ikke har noen dåpsdato på. Ved folketellingen 1801 var han imidlertid 56 år gammel, og skulle vel således være født ca. 1745.Når det gjelder Niels Anderssons kone, Kari Bjørnsdotter (1801, 55 år gammel): Jeg regner med, at det er hun som ble døpt 28/4-1746 i Aremark; datter av Bjørn Pedersson og Boel Nielsdotter på Enger ødegård.Jens Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.