Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26107] Lampe og andre prestebiografiar

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Eg er sv'rt oppglødd og glad for at Digitalarkivet har lagt ut Lampe sin biografi over geistlege i Bergen stift. Dette er ei verdifull kjelde som er vanskeleg tilgjengeleg for dei som ikkje har høve til å oppsøka Statsarkivet eller eventuelle bibliotek som måtte ha desse gamle bøkene...So har eg eit par spørsmål: Ligg det føre planar om liknande publisering av Erlandsen sin biografi om geistlege nordafjells? Tidlegare arkivar ved Riksarkivet, Sigurd Engelstad, har gjennom mange år samla verdifulle opplysningar om geistlege austafjells. Er det von om at dette materialet ogso kan verta tilgjengeleg gjennom Digitalarkivet?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hvem vet hva som dukker opp i Julekalenderen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Som den årvåkne leser vil ha oppdaget, er Erlandsens biografi for Trondhjem stift nå på plass. Vi håper den kan glede flere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg takkar og bukkar for Erlandsen! Eg er overtydd om at eg ikkje er åleine om å vera interessert i denne boki!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Warberg

Publisering av biografisk materiale for geistligheten i Norge har hatt og har mange sider. En bør være oppmerksom på at Norsk Slektshistorisk Forening har et prosjekt i gang; se LenkeMikrofilmkortene som NST nevner her (i alt 751 stk.)er deponert i Riksarkivet, og evt. kopier (mikrofilmkort) fra dette kan vi evt.levere med samtykke fra NST.En kort innholdsoversikt over NSTs samlinger på mikrofilmkort:Presterekker før 1800, alfabetisk 1-14 Prestegjeldskartotek, alfabetisk 15-75 Prestekartotek før 1700, alfabetisk fornavn 76-216 Prestekartotek 1700-1900, alfabetisk etternavn 217-555A-4-DOKUMENTASJONPrestegjeldskartotek, alfabetisk 556-585 Fornavn-serie før 1700, alfabetisk 586-635 Etternavn-serie 1700-1900, alfabetisk 636-701DIVERSE SAMLINGERDagfinn Mannsåkers samling, alfabetisk etternavn 702-709 S. H. Finne-Grønns samling, alfabetisk fornavn 710-721 Utdrag fra Oslo Domkapitels protokoller 1617-1698 722-726 Utdrag fra Bergen Domkapitels protokoller 1675-1685 727-728 Utdrag fra geistlige skifteprotokoller, topografisk 729-731 Lorentz U. Pedersens samling, kortregister, topografisk ordnet 732-739 Lorentz U. Pedersens samling, A-4 dokumenter, topografisk ordnet 740-743 Registre til geistlige skifteprotokoller i alle statsarkiv, topografisk ordnet 744-751(Tallene er kort nr. fra-til)Engelstads samlinger er ikke filmet, evt. planer for dette kan muligens NST svare for.Eller har Riksarkivet på mikrofilmkort originalmanuskriptene tilBastian Svendsens 'Efterretninger om Geistligheten' (Statsarkivet i Oslo, andre samlinger). Kort innholdsoversikt:1. del (1840) Efterretninger om biskopene over Akershus stift fra kristendommens innførelse i Norge til våre tider samt over de i Vår Frelsers kirke innviede biskoper. 5 kort2. del (1841) Efterretninger om geistligheten i det nåværende Christiania stiftsprosti samt over kirkene og deres ornamenter. 13 kort3. del (1842) Efterretninger om geistligheten i Bragernes, Kongsberg, Jarlsberg, Laurvig og Bamble prostier, samt om kirkene og deres ornamenter. 18 kort4. del Biskoper i Hamar, Toten, Valdres, Hadeland, Ringerike, Hallingdal, Hedemarken, Gudbrandsdalen, Østerdalen, Øvre Romerike, Solør, Odalen, Nedre Romerike og Borgarsyssels fire prostier. 20 kortogF. Schiørns 'Den norske Kirkes embeter og prester 1700-1900' (Riksarkivet, manuskriptsamlingen, fol. 111) Kort innholdsoversikt:I Embeter 6 kort II Prester A-K 6 kort III Prester L-Ø 9 kort

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg har kasta meg over 'Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift (Andreas Erlandsen) og komme til side 114.Det er gjort nokre rettingar med penn. Etter boka var Johan Daniel Fürstenberg gift med Birgitta Catharine Løg, dette er retta til Birgitta Christine Leugh.Veit de noko om kven som har gjort rettingane? Eg vil tru namnet Leugh skal uttalast Løg el. Løk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Rettingene er trolig gjort av Einar Jansen, statsarkivar i Bergen, og mangeårig medarbeider/redaktør i Biografisk Leksikon. Han brukte statsarkivets bibliotek som oppslags- og referanselitteratur for arbeidet med leksikonet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.