Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#26142] Fløytisten Axel Andersen

Recommended Posts

Guest knut fasting

Jeg har fått i hende en fløyte, en Buffet Crampon fra 1884, med inngravert: Axel Andersen 1917.Er det noen som kjenner Axel Andersens, hans aner og etterkommere ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Andersen, Aksel (1864—1943), fløytist i NTO, gift med Dagny A.LenkeJan P

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Kan noen hjelpe med Dagny og Aksels etterkommere ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Betegnende er Griegs skildring av Halvorsens elegante løsning på det «problemet» som oppstod da orkesterets harpist, Dagny Andersen, hadde fødselspermisjon : Den lille tykke Harpenistinde har til det intet anende Orkesters Forbauselse ladet et Barn falde og der står man 1 Måned uden Harpe. Halvorsen morer mig om Kvælden. Han dirigerer med den højre og spiller Harpe på Pianoet med den venstre Hånd (EG til TA 31/3 1904).; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Ved Aksel Andersens 75-årsdag 22/5 1939 hadde Aftenposten en omtale av jubilanten der det bl.a. står:Av Andersens brødre var det 5 fremragende musikere.Hvem kan disse brødrene være ? De må jo ha satt spor etter seg i byens musikkliv.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

En datter heter altså Dagrid og er født i 1891, se lenken i 3.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Under krigen hoerte jeg en virtuos floytist som het Waldo Andersen. Det kunne jo vaere en forbindelse ?Hans spesialitet var ekvilibrisme paa blokkfloeyte eller endog '5-oeres metallfloyte'. Litt av et sirkusnummer. (Undskyld mine ae, oe, aa.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Til 7: Datteren heter naturligvis Dagfrid !; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Vi finner Aksel og Dagny her: Lenke; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Søpler

Hører fløytisten Alf Andersen (1928-1962) inn her?mvh Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sjur Høgberg

Ja det synes jeg - flere og flere later nå til å mene at også musikere er folk...Sjur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Alf er neppe i samme familien. Dagny er kanskje her: Lenke; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aksel A. var født i Kristiania 21/5 1864.Han var altså musiker og lærer på konservatoriet i mer enn 25 år, jfr. en artikkel av Peter Lindeman i Musikbladet nr 35, Kristiania 30. august 1911.5 av hans brødre var også musikere.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aksel A. var født i Kristiania 21/5 1864.Han var altså musiker og lærer på konservatoriet i mer enn 25 år, jfr. en artikkel av Peter Lindeman i Musikbladet nr 35, Kristiania 30. august 1911.5 av hans brødre var også musikere.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Andersen ble hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull i 1930-årene en gang.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Til 16:Det opptrer en Axel bare 1 gang, men flere med samme etternavn. Det er vel for usikkert om disse kan være Axels brødre.Men hvis vi gjetter på at Axel, Anna og Alfrida er i familie, kanskje søsken, hvor finner vi da de to damene i ft-ene? Man skulle da tro at Alfrida ville finnes som barn i 1875-tellingen ?Men de kan jo like gjerne være f.eks. svigerinner....eller noe annet.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aksel Andersen utga i 1925 en fløyteskole i 2 bind, anbefalt og benyttet av Musik - Konservatoriet i Oslo. På side 2 er det et bilde av Andersen, og i forordet står bl.a. følgende:-------Jeg er de herrer Kapelmester Johan Halvorsen og Direktör Peter Lindeman med flere meget takk skyldig for deres store elskværdighet ved aa stille sine arbeider til min disposisjon.Det vilde være mig en glæde og tilfredsstilelse om dette lille arbeide kunde gjöre sin nytte, og bli mottatt med velvilje.'Knausen' Bestum, i april 1925. Aksel Andersen.------I Aftenpostens omtale ved Andersens 75-årsdag:------- ..i den anledning avla vi ham en liten visitt på hans vakre eiendom ved Ullern.-------Er det noen lokalkjente som kan plassere Andersens bosted Knausen og kanskje mulige etterkommere ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Fra Slottet har jeg fått følgende: Vårt svar:Fløytist Aksel Andersen ble den 1. juli 1924 tildelt Kongens fortjenstmedalje i Gull.Arkivaliene fra denne tiden er for lengst overført til Riksarkivet. En henvendelse dit vil kunne gi svar på hvilken begrunnelse som ble gitt.Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aksel Andersen dør jo i 1943, men datoen er vanskelig å finne. Nasjonalbibl. har den aktuelle årgangen av f.eks Aftenposten. Antakelig finnes både dødsannonse og nekrolog.Han kan være begravet fra Ullern kirke i 1943, jeg har tilskrevet dem og avventer svar.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aksel og Dagny synes ikke å være begravet fra Ullern kirke eller på Vestre Gravlund. Hva kan alternativet da være ?; o} knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Ikke videre vellykket !Da lager jeg en utskrift.NATIONALTHEATRETKristiania 22.5 1924.Til Kongen.Undertegnede tillader sig herved at ansøke om at fløitist Aksel Andersen må bli belønnet med H.M. Kongens guldmedalje.Aksel Andersen fylder idag 60 år og kan med stolthed se tilbake på et liv i utrættelig trofast arbeide i den musikalske kunsts tjeneste. En sjelden forening av fremragende dygtighed og bestandig pligttroskap har gjort ham til en fundamental kraft i byens første orkestre. Når treblåsgruppen altid har været fremhævet som førsterangs, skyldes dt ikke mindst at man i fløitist Andersen har havt en primofløite av bedste kvalitet - både i musikalsk og teknisk henseende.I ærbødighedBjørn Bjørnson - Johan HalvorsenBevilget 24/5 1924H. R.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.