Jump to content
Arkivverket
Guest Magne Nesvold

[#26346] Bille-slekt på Røros ca 1700

Recommended Posts

Guest Magne Nesvold

I Haltdalsboka Bind II skriver Jens J. Nygård at sønnen til kapellan Bersvend, Joen Bersvendsen Heksem f. ca 1688 fra Haltdalen trolig var gift med ei Berit Eriksdatter Bille fra Røros. Han skriver videre at 'Namnet Billefætta heng truleg saman med dette, kanskje og enkelte av Erik-namna på Heksem'. Jeg har en del aner på Røros, men jeg har aldri truffet på noen ved navn Bille. Finner heller ingen i manntallet 1701. Ved søk i kirkebøker på nettet for Røros har jeg dog truffet på en Anders Bille hvis datter ble døpt 1733, og ei Marit Eriksdatter Bille konfirmert i 1791.Er det noen som har støtt på denne slekta, og kan gi noen opplysninger om den, spesielt om den 'eventuelle' Erik Bille?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Erich Mogenssøn Bille (ca.1653-ca.1713) var Bergsknekt på Røros i 1701 (47 år), og det var skifte etter ham den 15 Mai 1713. han var g.m. Beritte Troensdatter (som overlevde ham) og de hadde barna Trond, (Berit ?), Jens og Anders (f. 1704, g. Marit Clausdatter Vaar). Sistnevnte kan vel ev. være far til jenta som ble døpt i 1733, og han hadde sønnen Erik Andersen Bille (f. 8 jan 1739, g. 1775 m. Eva Cristoffersdatter Vigen), som vel igjen må være far til Marit (konfirmert 1791, oppkalt etter farmor). Det skal visstnok finne en plass 'Billehaug' i Rørostraktene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Takk for raskt svar! Jeg glemte helt å sjekke skifteregisteret, og jeg ser her: http://home.online.no/~eistroe/oversikt.html at Erik Bille hadde ei datter Birritte som var 26 år ved skiftet. Dette må vel være den Berit som Jens J. Nygård mener. Men det står ikke nevnt om hun var gift og evt med hvem. Samtidig ser jeg at det senere (1742-1756) var skifte etter 'Berithe TronsDatter sal: Erich Mogensens [senere tilføyelse: [Dille].] Encke', men der er det bare henvist til en side i skifteprotokollen og ingen ytterligere info er nevnt. Det er interessant at det her står DILLE. Dette må vel være en skrivefeil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Dette er vel Erik i 1701: Lenke. Det viser at han i tillegg hadde sønnen Mogens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Finner stadig noe nytt! I 1705 er den eneste Erich Mogensen jeg kan finne Erich Mogensen Quichne. Er dette den samme personen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kvikne er jo ikke langt fra Røros ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei Magne. Nå ble jeg litt forvirret med hensyn til hvem Joen Bersvendsen Heksem var gift med. Jeg har hatt han ektet til Berit Johansdatter Talsnes fra Singsås, (hun var først gift med broren Jens), og jeg har Joen f. ca 1675, Jens f. 1655. Men jeg må innrømme at jeg ikke har sjekket noe dåpsattester her, har det fra mer 'upålitelige' kilder (Bygdebøker stort sett). Hvilke kilder har du på dette da? RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Hei Randi.Både du og jeg har rett! Du er vel den samme Randi som RandiE på DiS Sør Trøndelags sider? Der vil du se at jeg skrev om dette da jeg gjenga noe av innholdet i Per O. Røds artikkel om Bersvend Kapellan i Gauldalsminne. Der står det at Jon Bersvendsen Heksem var gift andre gang med Berit Johansdatter Talnes fra Singsås. Dette ekteskapet var barnløst, men han hadde flere barn i første ekteskap. Rød nevner ikke Jons første kone, men ifølge Marit Snilsberg skal Jens H. Nygård ha skrevet i Haldalsboka Bind II under rettinger og tillegg det jeg her skriver i innlegg 1. (Dette står dog ikke i den utgaven av Haltdalsboka jeg har tilgjengelig, sannsynligvis står det i en nyere utgave av boka). For evt. andre interesserte finnes debatten om Bersvend Kapellan her: LenkeJeg får vel sjekke skiftene etter Erik Mogensen Bille og hans kone for å prøve å få klarhet i dette, men dette blir ikke før etter jul.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei Magne.Takk skal du ha. Ja, vi må prøve å få klarhet i dette. Ikke kjekt å henge seg opp i de gale 'stam-mødrene' nei. Hvis hun var barnløs, må det da være en annen som er mor til min 5.tippoldemor: Anne Johnsdatter Heksem gift med Lars Olsen Grøt.Fra bygdebøker har jeg oppført disse barn på Joen Bersvendsen og Berit Johansdatter Talsnes:Bersvend, Anne, Anders, Jon, Berith. Jeg har ingen Erich, slik det stod i Gauldalsminne??? RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Magne og Randi!Det er en Berit Erichsdatter , gift med Hans Olsen Røraas, som døde på Røros i 1739 53 år, noen som stemmer godt alderen til Berit Erichsdatter i det omtalte skiftet i 1713 (26 år). Det gjelder altså å sjekke ut denne damen. Jeg har sett litt på det. Hun er ikke fadder på barna til Anders Eriksen Bille, heller ikke på barna til Trond Eriksen (gift 1730 med Anne Laurisdatter). Hans Olsen Røraas og hans kone har ingen barn født etter 1727, men de har barn som giftet seg i perioden hvor kirkebøkene ligger på nettet.Til Per Nermo:Anders Eriksen (Bille) ble i 1732 gift med Marit Clausdatter Sommer, datter av Claus (Clausen) Sommer (sønn av Claus Sommer og Eva Kock)og Anne Olsdatter Kurås (datter av Ole Jonsen Kurås, min ane).Deres første barn Anne (far Anders Bille) ble født i 1733. Faddere ved dåpen: Hennes søsken David Sommer og Eva Clausdatter Sommer, samt hans bror Trond Eriksen.De hadde også flere barn (far: Anders Erichsen): Beritte (1734), Erich (1739), Eva (1742).Mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har ikke noe konkret å tilføye om personene ovenfor, men jeg har noen notater om slekten Bille som kanskje kan være nyttig. På 1600-tallet innvandret en vallonerslekt til Sverige under navnet Bailli. Valloner-innvandringen er dominert av smeder som fikk arbeid ved svenske jernverk og andre bergverk. Navnet Bailli ble forsvensket til Bai, Bille og Billet. Smeder med disse navnene finnes ved svenske verk. Denne valloner-familien kan evt. være opphavet til Bille-familien på Røros, men det finnes sikkert andre muligheter også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Astrid: Det var jo en snedig feil, dette, med Vår (Vaar) ist.for Sommer ! (Riktignok kan årstidene lett forveksles i vårt land, men likevel !). Jeg vet dessverre ikke hva som er min (feil)kilde til navnet Vaar.Kjenner du Claus Sommer og kona Eva Kock sine ev. tilknytninger til andre samtidige personer med slike navn, som f.eks. Hans Morten(sen?) Sommer f.ca. 1670, hospitalsforstander i Trondheim, Cort Sommer f.ca. 1640, g.m. Anne Mortensdatter (Aasen) og stiger på Røros, Hans Kock f. ca.1648, død 1734 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Om Eva Koch og Hans Koch og andre Koch på Røros finner du noe i tema 20543.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Et sidesprang, jeg er ikke så inne i slektene på Røros. Ser Astrid Ryen nevner:'Hans Olsen Røraas, som døde på Røros i 1739 53 år'. Var Røraas etter navnet en vanlig betegnelse der på den tiden? Jeg har en ane fra omtrent samme tid som også kalte seg Røraas: Zacharias Olsen Røraas (ca 1698-1762), han var smelter og bodde i Flanderborg hus nr.120 (og 121)RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei Randi.Det er nok noen som kaller seg Røraas, og ikke alle er i slekt med hverandre. Røraas var jo opprinnelig et gårdsnavn som ga navnet til Bergstaden, men jeg har likevel ofte undret meg litt over etternavnet. Når folk heter Kvikne, er det snakk om opprinnelse, men når det gjelder Røraas, vet jeg ikke. Se forresten tema 17652: etterkommere etter Erich Halvorsen Røraas i manntallet, kaller seg også Lien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har stilt et spørsmål til Leiv Skjerve i debatt 20543 vedr. Kirsten/Kristine Jørgensdatter Brandt, kona til Adam Koch (1658-1742) fra Røros.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Takk for alle gode innspill!Til Randi (innlegg 9): Jeg ser at det er flere forskjeller mellom Haltdalsboka og artikkelen i Gauldalsminne. Bl.a. står det at Jon Bersvendsen hadde barna Jon og Berit i Haltdalsboka, men disse er utelatt i Per O. Røds artikkel. Per O. Rød oppgir bl.a. diverse manntall, samt kirkebøker og skifteprotokoller som kilder. Hvilke kilder Jens Nygård brukte vet jeg ikke. Så det er ikke godt å si hva man skal tro på.Du har kanskje funnet Zacharias Olsen i 1701: Lenke. I manntallet 1705 er faren Oluf Zachariassen oppgitt å ha 3 sønner, 'samt hans gl. mor at forsørge'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Takker også for respons. Til Magne: Jeg har oppført tre sønner på Ole Zachariassen (Oluf), men også en datter,Karen, jeg har ikke noe eksakt fødselsår på dem, men det ser ut til å være rundt 1700. RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Glemte å si til denne:'Dette er vel Erik i 1701: Lenke. Det viser at han i tillegg hadde sønnen Mogens.' fra Magne: her er det rart at denne Berit ikke er oppført i det mantallet 1701, hun må jo være ca 14år da, hvis alderen ved det skiftet er rett oppgitt. Men det er jo mulig hun har flyttet hjemmefra og har tjeneste et sted. RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Randi: I 1701-manntalet ble ikke jentene/kvinnene tatt med. Derfor står ikke Berit nevnt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Takk igjen, Magne, det var da så å si en lettelse...hi,hi. RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Innl. 17: Var Joen Bersvendsen's barn født i hans 1. el. 2. ekteskap ? (Innlegg 8 og 9 ser ut til å motsi hverandre på dette. (8) sier at Berit Talsnes IKKE hadde barn m. Joen). Jeg har nå sett nevnt 'Bersvend, Anne, Anders, ev. + Jon, Berith' (i 2. ekteskap) og 'Erik, Anders, Anne, Bersvend' (i 1. ekteskap). Hva er rett her (1. el. 2.) og i hvilken rekkelfølge, mon tro ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Per: Grunnen til at det her hersker forvirring er at det er to forskjellige kilder som er brukt. Den ene er 'Haltdalen og Haltdalingen Bind II' s. 138 av Jens Halstein Nygård. Der står barna som nevnes i innlegg 9. Fødslsår er her ikke oppgitt. Her står det at 'det er rimeleg at han hadde iallfall desse borna.' Barnas mor er derimot ikke nevnt, så jeg er litt usikker på hvor Randi har funnet at Berit Talsnes er oppgitt som mor? Det er for øvrig Jens H. Nygård som har lansert Berit Eriksdatter Bille som Jon Bersvendsens 1. kone, under rettinger og tillegg i Bind II. Dette kan vel ikke være tatt ut av løse lufta?Den andre kilden er en artikkel skrevet av Per O. Rød i Gauldalsminne 1985-89. Artikkelen sier ingenting om hvem moren er, bare at Jons ekteskap med Berit Talsnes visstnok var barnløst. Jeg hensviser ellers til lenken oppgitt i innlegg 8.Så det er ikke rart man blir forvirret!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Jeg ser at innlegg 23 kanskje ble litt uklart. Kort og greit:Per O. Rød mener følgende: Disse barna ble født i Jon Bersvendsens 1. ekteskap med ukjent mor: 1. Erik f. ca 1714 d. 1788 2. Anders død 1773 3. Anne f. ca 1720 d. 1803 4. BersvendIngen barn i 2. ekteskap med Berit Johansdatter Talsnes.Jens H. Nygård mener følgende: Bare ett ekteskap nevnt (så vidt jeg kan se), nemlig med Berit Eriksdatter Bille. Alle barn tydeligvis født i dette ekteskapet: 1. Bersvend 2. Jon 3. Anders 4. Anne 5. Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei Magne og Per Kanskje vi kommer til bunns i dette etter litt famling: Nå har jeg satt opp Joen med første kone...Bille, og de barna du nevner Nygård har med: (Bersvend, Anne,Anders, Jon, Berith), noen Erik har jeg ikke (?) I andre ekteskap har jeg kone Berit Talsnes uten barn. Skulle det dukke opp flere koner, eller barn, må jeg ta dette opp til vurdering igjen (Hi,HI). Men når det gjelder faren,Bersvend Kapellan, er begge konene fortsatt ukjente, og også noe uklart hvilke barn i hvilket ekteskap. Men nå er vi såpass mange som famler med dette, at det blir vel en avklaring etter hvert. RandiE PS. Jeg har brukt Haltdalsbøkene av Nygård ja, men man vet jo at bygdebøkene ikke er primærkildene, så man plukker med seg mye feil fra dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.