Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Maersk Hansen

[#26352] myndighetsalder

Recommended Posts

Guest Lars Maersk Hansen

Jeg har set i Sollieds samlinger, i et uddrag af et skifte fra omkring 1700, at en person, Daniel Jansen Crometi, blev myndig ved 20 års alder. Gälder denne myndigheds alder også tidligere? f eks år 1600?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Landslovens 'lagalder' - myndighetsalder - var 20 år. Den gjaldt til 1619, da en forordning hevet myndighetsalderen for menn til 25. Denne bestod til lov 27. mars 1869 satte myndighetsalderen til 21.Umyndige ble delt i to grupper - 0-18 som måtte ha verge, mens 18-25 skulle ha kurator.Kongen kunne - etter søknad - gjøre enkeltpersoner myndige, på tross av manglende alder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Skålnes

Var myndighetsalderen 21 år heilt fram til 1969 eller 1970, då den vart 20?Oldefar min f. 1853 gifte seg i 1872. Oldemor var eit par år eldre. Kven måtte han då ha løyve frå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Unge brudgommer og bruder kunne søke dispensasjon hos amtmann/fylkesmann. Tillatelse fra foreldrene burde foreligge.Myndighetsalderen ble i 1969 satt til 20 år, og i 1979 til 18.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Tak skal du ha Yngve. Har du en kommentar til det fölgende:Citat fra Sollied skifteuddrag s 876-77. ”1694 8 mai. Sk e Ludevig Danielsen (Crometie, min anm) arv. 2 brödre 1 söster: 1 thomas Danielsen, 2 sl Jan Danielsen (död, sk 1693) 7 börn, Daniel, Tevis, Thomas, Junge Jan Michel, Gertrud, Johanne. 3 Emmiche Danielsd. död 1 dat Emmiche som Hendr Nielsen (hendes farbror min anm) er formynder for. 129b 1700 26/5. Beregning om sl Johan Danielsen börns arv efter bemelte sl fader, item farbroder sl Ludvig Danielsen saa og deres afdöde broder sl Junge Jan Johansen saaledis at den äldste broder Daniel nu 20 år og myndig tilkommer efter fader farbroder og broder tils 71-3-1 (samme tilhver broder og forh vis (dvs halve denne sum. Min anm) til söstrene. (för var Arris Tevesen (deres morbror, min anm) formynder for dem nu Daniel…” (mere tekst fölger)Jeg formoder at Daniel var blevet myndig efter beslut af kongen, nok på grund af at faderen var död.1706 blev Daniel også formynder for sine södskende (da han var 26). Moderen Grete Tevesd Schröder levede til 1736.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

1) Veit du sikkert at Daniel var skkurat 20 år? Det kunne vere ein skrivefeil.2) Eg meiner eg har lest - men finn ikkje att no - at gifte menn var myndige, uavhengig av alder. Var Daniel gift?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Daniel fik borgerskab 1705 som skipper, giftede sig 1707. I skiftet 1735 efter hans bror, Thomas nävnes at han var död för Thomas. Daniels börn var Thomas arvinger 24, 22, 18 og 14 år dvs den äldste födt ca 1711. Alt dette passer godt sammen med alderen 20 i 1700 og giftermål 1707. Desuden finder vi ikke Daniels Far i skattemandtallet 1775. Derimod i 1683 med 3 börn, Daniel Tevis og Giertrud hvoraf Daniel äldste sön og en amme, dvs den mindste nyfödt. Passer godt med födeår ca 1680.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

OK. Men veit du at giftarmålet i 1707 var det første?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Der er i hvert fald ikke noget mere i DA. Sollieds register og samlinger i SAB nävner heller ikke mere end et giftermål. Der er heller ikke nävnt nogen arvinger fra noget tidligere ägteskab i nävnte skifte efter Thomas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Det var litt knapt grunnlag for å slå fast at Daniel var ugift i 1700. Men det er noko underleg her: Du siterer '.... formynder for dem nu Daniel…' (i tilknyting til skiftet 1700), men så seier du at han vart formyndar for dei i 1706. Det stemmer med Chr. 5s lov (3-19-2): Bror skal vere verje for umyndige sysken. http://www.hf.uio.no/PNH/chr5web/chr5register.html Kan det vere at både det med formyndar og det at han er myndig høyrer til eit seinare tidspunkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Og ligeså knappt for at slå fast at han var det. Men du har ret i at der er noget galt. Tak for at du pegede på det. Citatet skal slutte efter ordet 'söstrene', resten af citatet er fejlskrivning. Jeg beklager. Fölgende kan måske klargöre:Af skifterne efter Johan Danielsen (1693)og Ludvig Danielsen (barnlös) 1694 fremgår at broderen Thomas Danielsen var formynder for Johans börn, dvs Daniel etc. Thomas döde 1699. Sandsynligvis var det kort efter som börnenes morbror Arris Tevesen Schröder blev formynder.Som Yngve peger på har der väret (ligesom i senere tider) to myndighedsaldere: en alder (18) hvor man blev personligt myndig for sine egne midler (men behövede kurator) og en höjere (25)hvor man blev fuldmyndig, og som medförte andre rettigheder og pligter.Der var to forskellige tilfälde. Daniel fik sin arvedel i 1700 efter sin far Johan, farbror Ludvig og bror Junge Jan. Det er måske broderens död (år ej i DA eller Sollied) eller Daniels behov (penge til uddannelse?) som har forårsaget 'skiftet', ikke hans alder. 'nu 20 og myndig' skal snarast forstås så at han allerede var myndig 1700, ikke att han blev det da).Morbroderen Arris Tevesen Schröder var formynder for de yngre södskende til 1706, da Daniel blev beskikket formynder (4/3). Jeg ser i DA at Arris Tevesen blev gravlagd 4/1 1706. Daniel, der var äldste bror og i mellemtiden var blevet fuldmyndig, og desuden borger var nu et naturligt valg.Vi behöver således ikke söge en anden årsag (f eks giftermål eller kgl beslutning) til 'nu 20 og myndig' end den aldersinddeling som Yngve allerede har vist. Vi ser også at man ikke automatisk blev formynder for sine södskende ved 25.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.