Jump to content
Arkivverket

[#26358] Oppslag i kirkebok: Vigde i Finnås 1786. Aseline Olsdtr Erland


Guest Toril Osther

Recommended Posts

Guest Toril Osther

Aseline Olsdatter fra Erland giftet seg med Jan Peder Andreasson Bryssel i 1786 Lenke Finnes det opplysninger i kirkeboken om hvem som var hennes far? Takknemlig for alle opplysninger om hennes bakgrunn.Mvh Toril Osther

Link to post
Share on other sites
Guest Marie Skålnes

Eg kan kika i Bygdebok for Bømlo i morgon om du ikkje får andre svar. Eg reknar med at det er brura som er herfrå, og at garden i dag heiter Ersland.Er det dei som bur i Kind pr.gjeld i 1801? Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Ser at det bak kirkesokn står 'Mo.' (under lenka til vigde, innlegg 1). Kan dette tyde på at det var i Moster sokn dei vart vigde? Eller står desse to bokstavane for?Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Finn ei Aseline Olsdatter på Family Search under fødde i Fjellberg som passer i alder:Aseline CathrineChristening: 27 Jun 1764 Place: Fjelberg, Hordaland, NorwayParents: Father: Ole BAARSENSource Information: Batch Number: C429041 Source Dates: 1739 - 1822 Film or Fiche Number: 124509 Collection Details: Fjelberg; Den Norske Kirke Lurer litt på kva som høyrde til Finnås og kva som høyrde til Fjellberg av det som i dag er Sveio Kommune.Går ein langt tilbake i tid var deler av sveio ei stund under Fjellberg, andre deler var under Stord og noko under Finnås.Kan td. denne Aseline vera fødd ein stad i Sveio som då i 1764 tilhøyrde Fjellberg, men som seinare ( i 1786 ?) kom inn under Finnås?Veit at det som i dag er Sveio var veldig oppdelt når ein går litt tilbake i tid, men eg har inga oversikt over kva som var kva på 17-1800 talet.Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Toril Osther

En annen Ole Baardsen gifter seg her: LenkeHer er det mange gode hjelpere. Ole Baarsen er absolutt en aktuell kandidat, men tilbake til mitt utgangspunkt: Er det noen som anledning til å sjekke vielsen i kirkeboken og se hva som ev. står der om brudens far?Toril Osther

Link to post
Share on other sites
Guest Toril Osther

Obs, ser at denne lenken ikke virker.Den viser til vielse på FS mellom Ole Baarsen og Maria Magdalena Sivertsdr 11 oct 1763 Finnas, Hordaland, NorwayToril Osther

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Har leita litt rundt i ulike Sunnhordlands kommunar etter gard som heiter Erland eller byrjar på 'Er...'. Finn ingen i kommunane rundt Finnås (Bømlo), Stord, Sveio, Fjellberg m.fl. men går eg til Rogaland får eg 2 treff på gardsnamn Erland i ft. 1800, nemleg i Skjold. Skjold låg (og ligg framleis) nært opp til Sveio. Kan denne familien ha komme nett over fylkes grensa frå Rogaland til Hordaland og busett seg i det som no er Sveio, men i den delen av Sveio som på 1700-talet tilhøyrte Fjellberg. Aseline kan deretter td. vore i teneste ein annan stad i Sveio (den delen som tilhøyrte Finnås) på det tidspunktet ho gifte seg. Dermed vart vigsla registrert under vigde i Finnås, og Moster kyrkje vart på den tida nytta av dei som budde i søre delen av Sveio (Valestrand mm). Dette er berre gjetningar, har ikkje tilgong på kyrkjeboka.Kanskje nokon med tilgong til Sveio bygdebøker kan sjå etter dette? Eg har berre ei av 3 Sveiobøker, men der finn eg dei ikkje. mvh Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Her er kanskje eit anna spor. I skiftesprotokoll for Sunnhordland finn eg ein Ole Baardsen Erland, Mosterhamn. LenkeEg bur sjølv på Moster, her er ingen gardar med namn Erland. Ersland, som nemnt i innlegg 2 er det næraste ein kjem om ein ser på heile det som no er Bømlo kommune. Eg skal likevel sjå i bygdeboka om det kan ha budd nokon me dette etternamnet på Moster.mvh Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Ser at den Ole Baardsen som gifter seg i Fjellberg i 1749 (innlegg 6) gifter seg med ei Asseline. Kan det vera at den Aseline i innlegg 1 er oppkalla etter mor si?Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Beklager alle omvegar og gjetninger. Hadde eg gått direkte og sett i Bygdeboka for Moster, så hadde dette vore unødvendig. Her er det eg finn der under Mosterhamn, Vestre (g. nr. 21 br.nr.1):'Ole Bårdsen Erland, d. 73 år gamal i 1793. Første kona heitte Asseline Gunnarsdatter Heggen. Ho døydde medan dei budde i Vikevik.Born: a) Ragnhild gift med Gaute H. Vikevikplasset, Ølen.Ole gift oppatt med 2. Maria Magdalene Sivertsdatter Efge, Mosterhamn Vestre f. 1743. Uvisst når ho døydde.Born: b) Peder f. 1766, til sjøs i 1793 c) Bård f. 1767 d) Asseline Cathrine gift med Jan Pettersen Bryssel, Sundfjord e) Anna Dorothea f.1772 f) Morten Jørgen f.1774, tente i Bergen i 1793 g) Ole f. 1776, tente på Herdla i 1793 h)Jan Sivert Winningsborg f.1779 i) Maria Magdalena f.1781 d.1785 j) Johannes f.184 k) Otto Jørgen f.1787 l) Jens Neumann f.1790.Ole var sersjant. Ole var gjestgjevar i Vikevik i Ølen til han gifte seg med Maria. Det står ein del til om Ole i bygdeboka, men dette er i alle høve rett person.mvh Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Toril Osther

Takk for imponerende innsats, Helga, nå er også jeg overbevist om at du har funnet far til Asseline. Jeg får låne bygdeboken fra biblioteket over jul og se hva mer den sier om Ole.Takk for hjelpen, alle sammen.Toril

Link to post
Share on other sites
Guest Marie Skålnes

Eg fann heller ikkje Aseline, men nå ser eg at du har fått vita det meste av andre. Eg ser at Ole var frå Vikevik, som ligg i Vikebygd i Ølen. Eg trur ikkje bind 4 av Ølenssoga som skal omhandla denne delen av Øken kommune, er ferdig ennå.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Bömlo IV, s. 477'Sivert Pedersson Efge, d. 82 år gl. i 1797. G.m. 1. Anna Dorothea Rochling, ekkja etter Jens Sørensen Heggelund, Røyksund, ytre (nr. 42), d. 70 år gl. i 1775. Born: a. Maria Magdalene, f. 1743, g. Mosterhamn, vestre (nr. 8). b. Judith Margrethe, f. 1746, g. Mosterhamn, vestre (nr. 9). c. Peter, f. 1749. I 1744 måtte Sivert bøta ekteskapsbot med 3 rdl. 2 mrk. 4 skill. I 1778 fekk han eit barn med Marta Holch, dotter til gjestgjevaren i Engesund, og måtte bøta 12 rdl. Han gifte seg oppatt med Ingeborg Marie Rue, men ekteskapet var barnlaust.Sivert var tollvisitør i Mosterhamn. Kona Anna Dorothea hadde kjøpt gjestgiveriet av føremannen i 1741, men fekk berre løyve å selja marketentervarer, eller daglegvarer til arbeidarane ved marmorverket. Løyvet til å handla med bygdefolket var lagd til Spøssøyhamn.I 1744 vart Sivert stemnd av Wallentin Wallentinsen i Spøssøyhamn for ulovleg handel med øl, brennevin og tobakk, men Sivert kontrastemnde Wallentin for å ha handla med marketentervarer (daglegvarer). Eit vitne fortalde at utanom arbeidarane hadde ogso bygdefolket kjøpt både øl og brennevin hjå Sivert, og at han og fleire med han hadde vore og drukke hjå Sivert, so mykje at vitnet vart nekta arbeid ved Verket i 2 mnd. Andre vitner kunne fortelja at Sivert kunne ikkje skaffa korkje smør, fisk, mjølk eller brød, og måtte få tilvising til å handla hjal Wallentinsen.I 1743 fekk Sivert bygselsetel på 2 plass i Mosterhamn. I 1771 fekk han tingsvitne på at han hadde rydja plassa frå nytt av, og meinte han skulle ha rydningsretten. Tingålmugen svara ja til dette. I 1774 søkte Sivert og versonen, Ole Bårdsen Erland, om løyve til å driva gjestgiveri i Mosterhamn. Det vart då sagt at det ville verta til fortrengsel for gjestgiveriet i Spøssøyno, og at det låg for nær kyrkja. Sivert var ofte i pengevanskar og vart stemnd for skuld fleire gonger. I 1789 vart husa i vestre Mosterhamn verdsette til 320 rdl.Ole Bårdsen Erland, d. 73 år gl. i 1793. Første kona heitte Asseline Gunnarsdtr. Heggen, Ølen. Ho døydde medan dei budde i Vikevik. Born: a. Ragnhild, g.m. Gaute H. Vikevikplasset, Ølen. Ole gift oppatt med 2. Maria Magdalene Sivertsdtr. Efge, Mosterhamn, vestre (nr. 7), f. 1743. Uvisst når ho døydde. Born: b. Peder, f. 1766, til sjøs i 1793. c. Bård, f. 1767. d. Asseline Cathrine, g.m. Jan Pettersen Bryssel i Sunnfjord. e. Anna Dorothea, f. 1772. f. Morten Jørgen, f. 1774, tente i Bergen i 1793. g. Ole, f. 1776, tente på Herdla i 1793. h. Jan Sivert Winningsborg, f. 1779. i. Maria Magdalene, f. 1781, d. 1785. j. Johannes,f. 1784. k. Ottojørgen,f. 1787. 1.jensNeumann, f. 1790. Olevarsersjant. Ole var gjestgjevar i Vikevik i Ølen til han gifte seg med Maria. I 1752 fekk Ole stiftsbefalingsmannen sin resolution på at ingen måtte fornerma han i hans strandsitjarnæring. Ole var ofte i pengevanskar og måtte ofte låna pengar. Han pantsette då ei jekt og alt lausøyre han åtte. I skiftet etter verfaren hadde kona fått utlagt husa i Mosterhamn på seg. I 1773 måtte han levera buet til skifteretten som konkursbu. Eiga var då 127 rdl., medan skulda var 469 rd. Han berga likevel husa, som er nemnde i skiftet etter han: I stort våningshus med kammers, kjøken og sal ovanpå, I tømra flor, løe, smalehus, eldhus med bakaromn, naust. Det er då sagt at han hadde drive ein liten handel. Elles var det i buet ei gamal våpenøks, ein seksæring og ei ku. Skulda var no og større enn eiga.'Det staar ikke noe mer om Ole Baardsen i Bömlo bygdebok fra Moster.B IV, s. 583 : 'Jens Sørensson Røyksund, ytre (nr. 3), f. før 1734. G.m. Anna Dorthea Rochling, Born: a. Otto Ludvig. b. Christianne. c. Cathrine Heggelund, f. 1731, g. Teigland (nr. 48). Anna g. oppatt med Sivert P. Effge, Mosterhamn, vestre (nr. 7). I 1741 kjøpte ho nokre hus i Mosterhamn av Jacob Johannesen.'Ellers staar det heller ikke noe mer om Anna Dorthea eller hennes andre mann, saa de kom nok begge fra andre kanter.I Meir enn Sirup' av Kristine Sele, staar det og litt om denne familien s. 194 : 'Sivert maa ha vore litt av ein sjarmör, for i tillegg til dei tre borna han fekk med kona, fekk han born med to andre kvinner. I 1774 maatte han böte ekteskapsbot med tre riksdalar, to mark og fire skilling. 34 aar seinare fekk han barn med datter til gjestgjevaren i Engesund og maatte ut med 12 riksdalar. Daa var kona död.'Side 195 staar det at 'Svigersonen Ole (Baardsen Erland) kom fraa Vikevik i Ölen, der han hadde vore gjestgjevar. I 1752 fekk han ein resolution fraa stiftsbefalingsmannen paa at ingen maatte fornaerma han i hans strandsitjarnaering, som var aa selje daglegvarer til arbeidarane ved marmorbrotet. Ole dreiv tungt og maatte ofte laana pengar. I 1773 gjekk han konkurs, men greidde aa berga husa paa eigedommen. Daa vert det nemd eit stort vaaningshus med kammers, kjöken og sal ovanpaa, ei tömra flor,löe, smalehus, eldhus med bakaromn og naust. Han aatte ogsaa ei gamal vaapenöks, ei ku og ein seksaering.'Haaper dette er til hjelp.Mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Ekteskapet til Anna Dorothea og Sivert Pedersen : [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100268222950&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>LenkeEllers ser jeg navnet Rochling i Preussen og i Alsace i Frankrike.I 1748 er det en Rochling som döper et barn i Eid, S & F : Anna Maria I 1778 er det en Rokling som döper en datter Anna Catherina i Ibestad i Troms.Her er förste ekteskapet til Anna Dorothea :

Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

Etter mine notater skal Asseline ha vært datter av Johanne Jensdtr. og Gunnar Trondsen på Vikeplasset (Seinere kalt Vikevik). Jeg har hverken klart å finne ut når Asseline ble født eller døde, men det ble holdt skifte etter henne i 1763. Hun ble døpt før kirkeboka starter i 1739. I begynnelsen av 1760-åra er det lite å finne i kirkeboka for Fjellberg. Faren var sønn av Trond Størksen og den første kona hans Åsa Gunnarsdtr. Trond var bygselmann på Vik, nedre hvor kona trolig kom fra, og seinere selveiende bonde på garden Vik, øvre i Vikebygd. Vikevik eller Vikplasset hørte den gang til Vik, øvre. Tond Var sønn av Marita Kristensdtr. og Størk Eriksen (ca 1624 - 1696) på Vik, øvre. Hans far var Erik Roaldsen på Vik, øvre. Han var sønn av Roald Torgilssen og Ragnhild Eriksdtr på Velle eller Velde i Vats. N. Dybdal-Holthe skriver i Vatsboka side 341 at Roald var død før 1617 og at det ble holdt skifte etter han i 1619. Han foteller videre at det ble en del bråk under dette skiftet. Skiftet etter Matrone Asselina Gunnarsdtr. ble holdt på gjestgiverstedet Vikevik den 27 januar 1763. Arven ble verdsatt til ca 579 daler da gjelden var trukket fra. Arvingene var enkemannen Ola Bårdsen og dattera Ragnhild som da var 9 år gammel.Arne D. Tveit

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.