Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Grasto

[#26365] Matrikkel 1723 Skjeberg; ville hustruer bli oppført?

Recommended Posts

Guest Magne Grasto

I matrikkelen av 1723 finnes jeg på husmannsplassen Grasto under Hafslund i Skjeberg dette under brukere: Marte og Jørgen Olsen. I og med at Hafslund Hovedgård hadde endel plasser under seg, er disse nummerert. På Grasto står det sannsynligvis to hus, da Grasto er nummerert '21...22'.Spørsmålet blir da: vil dette kunne tolkes som om Marte og Jørgen er brukere av hver sin plass kaldt Grasto, eller er det snakk om ektefolkene Marte og Jørgen? Jeg vil umiddelbart tolke det som om det er snakk om to plasser, og at Marte er bruker av det ene, og Jørgen Olsen den andre. Dette understøttes, mener jeg, av at i allefall inntil 1715 bodde en Alf på Grasto. Denne Alf var mest sannsynlig gift med en kvinne ved navn Marte. Etter 1715 er ikke Alf å finne, og det kunne da tenkes at Alf døde en gang mellom 1715 og 1723, og at Marte derfor er bruker av en av plassene.Jeg håper noen vil være med å lufte meninger og tanker rundt dette.Mvh,M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg kan ikke uttale meg om ditt tilfelle, men mi erfaring fra denne tida og tida før, er at man treffer ikke på ektepar i skattelister og matrikler, men at mannen representerer begge.I skattelistene blir en del kvinner nevnt, og da tydeligvis som enker fordi mannen nylig døde. Men det går ikke lang tid før hun forsvinner fra listene, enten fordi hun gifter seg på nytt eller en sønn eller svigersønn tar over bruket.Men problemet er selvfølgelig at det sikkert finnes unntak, men i utgangspunktet støtter jeg din tolkning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Takk for tibakemeldingen Arild. Noe av problemet, når det gjelder dette tilfellet, synes jeg er at måten det er skrevet på er tvetydig. Hadde det enda stått 'Marte (fars-/slektsnavn) og Jørgen Olsen' ville jeg være mer sikker på at det var snakk om to plasser med en bruker på hver.Om ikke annet så føler jeg at det er grunnlag for å slå fast at det rent faktisk var to plasser under samme husmannsplass i 1723. Om man forholder seg til det, vil jeg trekke en ukvalifisert slutning om at det var lite sannsynlig at samme ektepar sto som brukere for begge plassene. Jørgen skal ha fått to barn i årene rett før 1723, og det er da lite sannsynlig at hans familie var så stor at begge plassene var nødvendige for å huse hans folk. Ut over det ble det ifølge MINI døpt flere barn av Alf Grastoe i årene før 1723. Det skal dessuten være født en ca. 1723, men det siste er udokumentert. I 1725 døde en av Alfs sønner på Grasto, noe jeg tyder i retning av at han bodde kontinuerlig på Grasto siden familien flyttet dit i 1711 og inntil hans død.Flere meninger mottas med takk.Mvh,M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Denne tråden har blitt fortsatt på Slektsforum: LenkeM. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Jeg trekker denne opp igjen...Er det noen som har noen erfaring/mening om dette? Tråden er fortsatt på Slektsforum(se link over).Mvh,M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.