Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Roger Fossum

[#26383] Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 Bergen

Recommended Posts

Guest Roger Fossum

I Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 i Bergen finner jeg Torbjørn Knudsen, matros fra Skjold (5840). Om jeg har forstått dette rett så skal det finnes tilleggsopplysninger i hovedrullen etc. der man kan følge mannskapene fra år til år. Er det mulig å få vite betydelsen av og hva som står under henvisningene til Listemrk. (vide HR No 558), Ekstrasesjonens vedtegninger (HR i Fart, Rode 3 bogst J) og Rulleref. (HR-62).Jeg er meget interessert i å få vite hans fartstid, inkl. redere og skip, både føre og evt. etter at han ble fanget i Yarmouth 1 sep. 1807 ombord i skipet ”Welforenniet”. (fra databasen Prisonfanger 1807-1814, ID 3012 Turbean Kneutsen (Torbjørn Knutsen).)Er det forøvrig noen som har kjennskap til skipet Welforenniet ?Mvh Roger Fossum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg finn at den offisielle krigserklæringa mellom England og Danmark-Norge ikkje kom før enn 4. november 1807 så dette var svært tidleg å hamne i prisonen. Men handelsskip vart oppbrakte alt våren og sommaren 1807 og skip i engelske hamner vart pålagt embargo. Så Welforenniet må ha vore eit av desse skipa. Etter krigsærklæringa vart mannskapa krigsfangar. I boka 'Han sad i prisonen' av Berit Eide Johnsen, finn eg mykje om ein Torbjørn Knudsen Svineli, tidlegare Haugeven som vart omvend til kvekar under fangetida. Kan det vere han du er på jakt etter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Hei Harald, Takk for innlegget. Det er den rette personen du nevner. Sitter faktisk med boken 'Han sad i prisonen' samt Prisonen (Danske og Norske krigsfanger i England 1807 - 14) skrevet av Carl Roos fremfor meg.Jeg søker etter hvem som eide skipet Welforenniet for min egen del pga at min tipp tipp oldefar Tolleif Thomsen var om bord i det samme skipet og også for Keith Wheelers del jmf lenke i innlegg (3) (slektning av Torbjørn Knudsen) som jeg har kontakt med i USA. Jeg har funnet 3 personer som var ombord i dette skipet, de to ovennevnte samt Gullack (Gullik) Pedersen, 14 år i 1807, matros bosatt i Bergen. Søker også info om denne personen. I databasen ‘Prisonfanger 1807 - 1814’ Lenke har de ID 3004, 3012 samt 813.I en fortelling skrevet i 1934 av et barnebarn av min tipp tipp oldefar, nevnes at Tolleif Thomsen satt i prisonen i England og at han var ombord i et skip tilhørende haugianeren Hans Nilsen Hauge (Welforenniet ??) da han ble fanget. I samme fortelling nevnes også at :Etter å ha holdt dette livet ut i 2 ½ år ble det da England var i den ytterste nød for sjøfolk, gjort tilbud til en del norske fanger, at om de ville reise med engelske skip til Island etter fårekjøtt og ull, skulle de få friheten etter tilbakekomsten. De trodde ikke så meget på løftene, men det var en anledning til å komme ut av elendigheten for en tid. Hvor mange som blev med vites ikke. Men Tolleif og en gutt ved navn Hans Helland var blant dem.Island hørte jo til Norge og Danmark, men lå som et ubeskyttet land der ute i Nord-Atlanteren og ble ofte besøkt under krigen av engelske handelsskip. Etter å ha vært på Island og lastet, ble de på tilbaketuren til England drevet av en nordvestlig storm opp mot Norge. Nordmennene om bord som hadde gått og planlagt et kupp, passet på tilfellet og overmannet engelskmennene og stengte dem inne og satte kursen til Norge. Utenfor norskekysten blev de observert og forfulgt av et engelsk krigsskip. Men det lyktes dem å seile unna og smette inn mellom holmer og skjær. De ankom Bergen med skipet.Denne hendelsen ovenfor ble regnet som en krigsdåd og Tolleif som var skipper, fikk sin del av lasten (prisepenger). For pengene Tolleif fikk for lasten kjøpte han et kystfartøy, kildene sier det var en slupp som han benyttet til fiske, salting og fiskehandel på Østersjøen, og tok kornvarer og kolonialvarer tilbake og tjente visst godt på sine reiser. Medfangen Hans Helland fikk borgerskap i Bergen og ble kjøpmann.NB! Det er trolig snakk om Amund Helland som fikk borgerskap i Bergen i 1815 og som senere også var fadder til Tolleif’s første barn.Jeg har dog ikke funnet hverken Hans eller Amund Helland i databasen ‘Prisonfanger 1807 - 1814’ men ID 563 ble overført til samme skip som Tolleif, med det ironiske navnet ‘Bedre Tider’. Er også på jakt etter opplysninger om dette skip.Dette ble et langt innlegg……Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Han står under 3 Rode J til han i 1805 ble overført til Ekstrarullen Rode 3 R. Han fikk 30. april 1805 tillatelse fra Sjøinnrulleringssjefen til å reise til Sunnfjord på sommerarbeid. Han fikk ny tillatelse tilå reise til Sunnfjord 22. oktober 1805, og meldte seg tilbake 13.. februar 1806. Men da hadde han alt 2. februar 1806 mønstret på for en reise til Drammen (reise 47). han vendte hjem 10. juni 1806. Han reiste på ny ut 10. juli 1806 (reise 144).13. mai 1807 fikk han permisjon for en reise til Osterfjorden med jekten Anna Helena. Og 14. august 1807 er han registrert som påmønstret for en reise til Holland (reise 220). Det er det siste rullen forteller om ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Takk for svaret Yngve,Hva menes med bokstavene J og R etter Rode ??Ettersom reisene er nummerert, finnes det flere opplysninger et annet sted ??Forøvrig må reise (220) være ombord i Welforenniet ettersom de ble fanget i Yarmouth den 1 september 1807.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Mannskapene er ordnet etter den roden de (opprinnelig) bodde i. Førstemann får A, nestemann B osv. til alfabetet var oppbrukt. Da fortsatte man med små bokstaver a,b, osv. Deretter fikk man A1, B1, så a1, b1, deretter A2, B2 osv. Denne koden beholdt man inntil man ble flyttet til en annen rulle, f. eks. fra Ungdomsrullen til Hovedrullen, og fra Hovedrullen til Ekstrarullen.Tallene viser til mannskapslister, levert inn til innrulleringssjefen. Disse listene er bevart for perioder, og forteller hvem som var ombord på den aktuelle reisen, hvor mye de hadde i hyre etc. Der ligger det også brev fra skipperne for å forklare hva som var skjedd med fartøyet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Tusen takk for opplysningen.Mvh Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg har sjekket mannskapslistene fra 1807. Det viser seg at liste 220 ikke ligger der. Det er heller ikke noe brev fra skipperen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Tusen takk iallefall. Har du noe forslag på andre steder som jeg evt. kan finne ut hvem som eide skipet Welforenniet ? Det må jo være reise 220 som handler om dette skipet ettersom de som tidligere nevnt ble arrestert i Yarmouth 1 sep. 1807.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei.Går det an å være så frekk og hive seg på her?Jeg har også etter tips her på DA havnet i papirene til denne kommisjonen:Nemlig:Nr 313, Knud Jacobsen, f. Rogsund i Davig skibrede 71 år, har 'avskjedspas fra Holmen i København af 1768'ogNr. 314, Jacob Knudsen, f. København, 36 år, Kiøbsvend hos H. Kroghn og borger i Bergen (anm. Borgerskap 1797)Har vært på arkivalieronline.dk og sjekket KB for Holmen for det aktuelle tidsrommet. Har der funnet fødsel og kone(tror jeg). Er i ferd med å grave meg videre ned der etter møstringsruller etc.Ut fra det jeg har lest foran, så er mitt spørsmål:Finnes det flere opplysninger enn det som ligger ute på DA, om disse to personene?mvhPaul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I databasen fra Undersøkelseskommisjonens rulle som ligger ute inneholder all informasjonen fra originalen, MEN ofte peker informasjonen videre til andre ruller, og de vil inneholde mer informasjon.I de to konkrete eksemplene her er det nok lite å hente der. Den eldste er uaktuell p.g.a. høy alder, den andre fordi han hadde borgerskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.