Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#26454] Niels Nielsen Boye(s) (fogd) sorenskriver i Inderøy.Død ca 165??

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Niels Nielsen Boye(s) hadde datteren Elsebe f ca 1640-45. Hun var gift 1.g.m. Godske Pedersen sorenskriver i Inderøy død 1676. Elsebe g.2.g.m.offiser Giert Holst Ottesen f. ca. 1643 død våren 1711. De var bosatt på gården Bragstad Inderøy.Er det noen som kjenner til Niels Nielsen Boye(s). Hvem var han gift med, og hadde han flere barn.Giert Holst Ottesen er det noen som kjenner til hans forfedre.MVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg hadde notert Giert Holst med patronymikon 'Olsen' (mangler kilde). Elsebe hadde søsteren Karen som ble g.m. fogd Søren Andersen Hierman (Hiermundtz) (skifte på Sundnes, Inderøy, 13 Jul 1691).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for opplysning. Jeg tror det riktige er Gjert Holst Ottesen. Han synes ikke å ha brukt slektsnavnet konsekvent. 1. generasjon Elsebe Nilsdtr. Boyes giftet seg første gang med Godske Pedersen død 1676 og fikk to sønner.Elsebe giftet seg 2 gang med fenrik Giert Ottesen. Han brukte av og til Holst som mellomnavn. Død 1711, skifte holdt. Barn2 generasjon 1. ekte. 1. Peder Godskesen, født 1673 oberst løyntnant, gift med Helle Vind. De får fem døtre. Fra dem stammer slekten Godske Brun.2. Niels Godskesen født 1676. 25 år i 1701 eller ukjent for meg. 2. ekte:3. Petter giertsen Holst, gift med Ane Gudmundsdatter, bosatt Verdalsøra.4. Katharina, gift med korporal Peder Olsen, de var først bosatt. I 1718 kalles han dragonserjant flytter omkring 1720 til gården Langås Sparbu hvor han er dragonserjant.5. Elsebe, født ca 1786 ikke kjent.3. Generasjon: Aage Pedersen Langaas, (sønn av Katharina Giertsdtr) gift 21.6. 1750 med Anne Halvorsdater gløshaugen. Ved ekteskapets inngåelse var han drgor, senere ble han vognmann (kjører i Trondhjem. Barn:2. Anne Marie døpt 11.5. 1750 i Lade kirke. I 1793 gifter Anne Marie seg i Kade kirke med jekteskipper Sr.Wilhelm Fredrik Fredriksen. Broren Johan Aage er forlover og bruker Godskesen som etternavn. I 1801 ble det holdt skifte etter Anne Marie, hun kalles da Anne Marie Aagesdtr Godske.2. Petter, døpt 6.1. 1753 i Bakke kirke. (min stamfar)3. Halvor, døpt 16.11. 1755 i Bakke kirke. Han gifter seg i trefoldighetskirken i 1778 med Lucie Pedersdtr. Aurnes. Har gården Bjørneboe.4. Johan, døpt 22.10. 1758 i bakke kirke. 10 september 1787 får Johan Aagesen borgerskap i Trondheim under navnet Johan Aage Godske. Han giftet seg 24.okt. 1787 med Ingeborg Olsdtr. Sandstad. 3.3.1796 begraves smedmester Johan Godske. I 1801 på folketellingen finner man smedenke Ingeborg Olsdtr. Godske.Kåre Hasselberg har undersøkt denne familien. Da oberst Peder Godskesen ikke etterlater mannlige etterkommere tar etterslekten til halvsøsteren Katharina slektsnavnet Godske. De skulle vel ha kalt seg Holst. Mye galt er skrevet om denne familien. Blant annet skal de ha det til at de nedstammer fra Hans Godske major fra Slesvig/Holstein. Dette er feil den riktige forbindelsen er halvsøster til obertst løyt Peder GodskesenMVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Det virker som om det er noe som ikke stemmer med opplysningene i innlegg nr. 1.I 1645 er Nils (Nilsen) bosatt på Bragstad med konen Siri Nilsdatter, og sønnene Hans, Nils og Christen. På nabogården Bragstad bor svigersønnen Hans (Lauritsen) og datteren Elsi (Elsebe Nilsdatter). Dette går fram av opplysninger om førstebygsel:1634/35: Steede och fest Hans Lauridtzen iij spannd wdj Bragstad paa Jnnderøehnn, som Niels Nielsen for hannem oplad huis datter hand will eghte, gaff Pennge xxxiv rdl 1659/60: Steed och fest till hl. Christen Jensen med thienner udj gudsord till Jnderøens gield, Trej Spand udj Bragstad som Hans Laursen fradøede och hans Epterlatt quinde Elsebe Niels daater till bem:te Hl. Christen for Penge och affuindelse haffuer oplat, och Eptersom gaarden er forfalden paa biugninger, och er ingen Tuner Shoug der till, da haffuer hand giffuet aff Spandet 12 Rixdr Penge 56 Rixdr.Det er Nils sønn Nils som overtar farsgården i 1652/53:Steed och fest Niels Nielsen thou spands leye i Bragstad gaff Pennge xxxij drI 1666 er Nils 36 år, og har sønnene Hans på 12, Jacob på 2 og Nils på 0 år.Alderen på Nils stemmer dårlig med at han skal ha fått en datter i 1645. Er du sikker på at Elsebe er født rundt 1645? Jeg har ikke funnet Godsche Pedersen nevnt i forbindelse med Bragstad, men finner hans enke i førstebygselen 1677:Elsebe Sl. Godshe Pedersens Bøxlet 2 Sp i Bragstad der fore udgaf 20-0-0.Elsebes andre mann er oppgitt som Giert Olsen på Bragstad en rekke ganger i tingprotokollene.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Takk for svar. Elsebe Nilsdtr var gift med Godske Pedersen i 1675. Han søkte det året om fritak på gården for 3 år, han hadde da bodd 2 år på gården Bragstad. Han fikk fritak på gården, men døde allerede året etter. På folketallingen 1701 oppgies den eldste sønnen Peder Godskesen å være 28 år. Altså er han født 1673. Ut fra det kan vi regne aat Elsebe må våre født mellom 1645-55. Skiftet etter henne finner vi ikke. Det kan synes som at den gårdebrukerfamilien som bor på Bragstad ikke er den samme som Elsebes familie. Selv om navnet Elsebe forekommer. Hun kan umulig være datter av Niels på Bragstad som var 36 år i 1666. Hennes far kaller Dahl mer fler for Niels Nielsen Boye. I de militære ruller kalles Giert for Ottesen. Hva som er korrekt kjenner ikke jeg til. MVH Liv Birgit Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Det er jo en mulighet for at Nils den eldre har fått ytterligere en datter han kalte for Elsebe, men det høres nesten mer sannsynlig ut at Elsebe gift med Godske kommer utenfra, og at de var gift før de kom til Bragstad. Navnet Elsebe er jo ikke blant de mest vanlige, så familietilhørighet med folket på Bragstad kan det uansett ha vært.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Carin Bøyesen

Hei. Jeg vet ikke om dette har noe med saken å gjøre, men jeg har også en Godsk(e), som volder en god del bry. Jeg undrer meg på om det kan være noen samenheng her? Det er foreldrene til Johanna Kirstina Giermandsdatter Godsk f. 23 nov 1768 og Ane Birgithe, Giermand Godske. Han ble gift med Cathrine i 1766. Disse opplysningene har jeg funnet i Hornemanns notater, men så er det også stopp. Jeg har også snust en del på en mulig sammenheng med Godske Pedersen og hans etterslekt, men ikke funnet noen sammenheng foreløpig. Mvh Ann-Carin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei Ann-Carin!For det første beklager jeg alle trykkfeilene i mine innlagg. Blant annet drgor skal være dragon. Elsebe d.y. ble født i 1686, ikke 1786.Så til saken. Hva het foreldrene?MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Carin Bøyesen

Heisan. Ja, det er denne Giermand Godske da og hans kone. Deres datter Johanna er min tipptipptippoldemor. Som du ser vet jeg når hun er født, døpt 1 des 1768, men jeg vet ikke hvor. Hun ble gift i Trondheim 21 jun 1789 med parykkmakermester Peder Gaasche Andreassen Bøyesen og de hørte til samme menighet - Vår Frue. Har sjekket kirkeboka for vielsen, men der står det selvfølgelig ikke noe mer. Så de eneste fakta om henne er bare at hun bodde i Trondheim i 1789. Hennes søster vet jeg heller ingen ting om. Så det var da jeg så at du hadde kjennskap til en Godske at jeg tenkte at kanskje det var at håp om at du har en Giermand i din database. Det kan da ikke være flere familier Godske på 16- og 1700-tallet i Norge. Har også lagt ut søk i Danmark, men uten hell. Mvh Ann-Carin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Er redd jeg ikke kan være til stor hjelp, men Elsebe Nilsdtr. (Boye) søster Karen giftet seg med Søren Andersen Hiermann. Elsebes datter Katharina gift med dragonserjant Peder Olsen har bare en sønn som er kjent (skifte haes ikke) Aaage Pedersen. Kanskje hadde han flere søsken hvis etterslekt har gjort det samme som Aaages tatt slektsnavn som de indirekte hadde en viss tilknytning til. På 1700 tallet var de ikke så nøye på det I denne familien går kvinnenavnene Johanna og Katharina hyppig igjen.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Carin Bøyesen

Undrer meg på om min Giemand kan være en feilskriving av Hiermann? Ville det gi mening tro? Vi vet jo at feilskriving forekommer en gang i blant. Peder, Giermands svigersønn kom etter all sannsynlighet fra det øvrig skiktet i Trondheim. En av han halvsøstre var faktisk skrivekyndig som godt voksen dame i 1785, noe som skulle inndikere på dette. Vi vet også at man vanligvis ikke giftet seg over eller under sin stand. Merkelig at dette skal være så vanskelig å finne ut av!! Mvh Ann-Carin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Ja, Giermann kan godt være feilskriving for Hiermann. Kanskje hørte han på en eller annen måte hjemme i denne slekten.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Så til der jeg begynte Niels Nielsen Boye sorenskriver i Inderøy. Hvor bodde han hen og hvem var han gift med.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Når mener du at Niels Nielsen Boye var sorenskriver i Inderøy? Jeg kan ikke finne ham blant sorenskrivere på 1600-tallet.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Han står oppført som embetsmann i Dahl embetsmenn i midt-Norge. Mulig var han fogd et eller annet sted, kanskje det ikke var i Inderøy. I alle fall er jeg sikker på at han står der oppført med to døtre. Baklager jeg finner ikke papirene mine nå. Har det ikke lagt inn på data.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den Elsebe Nielsdatter (d. av Niels Nielsen på Bragstad) som planlegger å gifte seg ca. 1635 med Hans Lauridtzen som bodde på Bragstad i 1645 må vel være f. rundt 1615 og kan derfor være d. av den Niels Nielsen (Boye?) som døde ca. 1652 (og som i 1645 hadde sønnene Hans, Niels og Christen). Den Elsebe (f.ca. 1645?) som ble g. Godske P.s, og Gjert Holst (søster av Karen) kan jo være d. av ovenn. Niels (bror av Hans og Christen), som altså overtok Bragstad ca. 1652/53. Da stemmer kronologien, og ekteskapene bedre ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Takk for opplysningene, men Nils Nilsen er 36 år i 1666, og det får jeg ikke til å stemme. Hvem er den Niels Nielsen Boye som Dal skriver om. MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg lurer på om ikke du har notert feil kilde? Jeg har gått gjennom samtlige av Dahls fogder og sorenskrivere i Midt-Norge 1536 - 1700, og finner ingen ved navn Nils Nilsen Boye.Men det er en Nils Nilsen som er fogd i Inderøy 1614 - 1619. Han bodde på Sundnes, og var fadder for Hr. Laurits Holgiersens barn i 1615. Nils Nilsen er ikke oppgitt med barn hos Dahl, men det kan muligens være ham vi finner på Bragstad i 1645.Dahl har også en Nils Nilsen som er sorenskriver i Fosen 1659 - 1644 og 1661 - 1667. Han var 67 år i 1701, og bodde på Valsøy i Åfjord. Hans er oppført med 2 barn - Nils f. 1670 og Christen født 1674.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for svar. Kan utmerket være feil kilde. Jeg fikk et oppdrag for noen år siden av en dame i Bergen som nedstammet fra Godske familien (egentlig Holst). Det var en masse rart der stamfaren en høyere militær skulle ha kommet fra Slesvig/Holstein. Etter en tid oppdaget jeg at jeg faktisk var i slekt med damen. Jeg gjorde noe, resten tok Kåre Hesselberg seg av. I et brev til meg sier hun at Elsebe Nielsdatter har etternavnet Boye og hennes far er Niels Boye. Forsto det slik at kilden var Dahl.Når det gjelder Niels Nielsen 36 år 1666 kan han være far til Elsebe. To muligheter foreligger. 1. Manntallet er feil ofte er det bare sånn ca han er eldre enn angitt. 2. Han har fått Elsebe svært ung, han overtok jo gården i 1652-53 og skulle da være 22 år og umyndig. Kanskje var han ungt gift og fikk Elsebe ca 1655. Da var hun 18 år da hun fikk sin førstefødte. Det er ungt, men ikke umulig. MVH Liv Birgit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det ser altså for meg ut til å kune være TO stk. Elsebe Nielsdatter, den ene brordatter av den andre. Den eldste ('Elsi' f.ca. 1615?) g. ca.1635 m. Hans Lauritsen, og den yngste (f.ca.1650/55?) g. ca.1673 m. Godske Pedersen og sen. m. Gjert Holst.Det kunne mao. være fristende og tro at den Niels Nilsen som var fogd i Inderøy 1614-19 var far til den Elsebe som ble g. Hans Lauritsen, og videre passer det bra om denne Hans (f.ca.1610?) faktisk var sønn av Hr. Laurits Holgersen (Arctander), s.pr. i Aukra (1622) og res.kap. til Vor Frue i Trondhjem, til hvis barn Nils Nielsen var fadder i 1615 (hvilket barn var det, tro ? Jeg har Sophie f. 1613, Elisabeth f.1621 og Anna et sted imellom).Og det må altså være den yngste av disse Elsebe som har søsteren Karen g. Hiermann, og dessuten altså brødrene Hans, Jacob og Niels (f.ca.1666). Om disses far (Niels) var sorenskriveren i Fosen eller ei har jeg ingen formening om. Han hadde altså muligens brødrene Hans og Christen (f. rundt 1630 ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Den tanken har jeg også gjort meg. Elsebe navnet er ikke mye brukt. Bare av den grunn kan man tro at det er samme familie. Det er svært mye som er sammenfallende. Gården var jo den beste i sognet. Klart det har vært kondisjonerte som har bodd der.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Else/Elsebe er jo bare 'short' for Elisabeth (Lisabeth), og det er jo ikke egentlig noe sjeldent navn, i alle fall ikke blandt 'de kondisjonerte'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.