Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Stig Mortensen

[#26532] Innsamling av stoff til slektsbok - fra nålevende slektninger

Recommended Posts

Guest Stig Mortensen

Hei. Jeg driver på med innsamling av stoff til en slektsbok. Tar utgangspunkt/senter i mine oldeforeldre. Første del av boken vil omhandle mine oldeforeldre og deres barn, barnebarn, oldebarn osv. Andre del vil omhandle min oldeforeldres aner. Så det blir etter en timeglassmodell. Hvert barn av mine oldeforeldre får sitt eget kapittel om seg selv og sin etterslekt.Jeg har sendt ut brev til alle nålevende og bedt dem skrive om seg selv. (Jeg ønsker en fyldig omtale av hver person, derfor er det best de skriver selv.)Jeg har fått inn en del informasjon, men størsteparten gjenstår. Derfor vil jeg i min julehilsen til slektningene, samtidig gi råd for hvordan de skal komme igang med skrivingen.Er det noen i den sammenheng som har en 'smørbrødliste', som kan være til hjelp for de som skal skrive om seg selv? Jeg sendte selv et forslag når jeg sendte ut de første brevene, men det var mest sannsynlig ikke motiverende nok :-).Setter pris på snarlig tilbakemelding.Med vennlig hilsen Stig MortensenPS: Om noen har et worddokument, setter jeg pris på om det kan sendes til stig@mortensen.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Hei, eg har laga mange slike bøker, men utan biografiske opplysningar. Sjølv då er det vanskeleg å få tilbakemelding pr brev anna enn frå dei mest interesserte, så den metoden la eg fort på hylla. Sidan har eg vore ein god kunde hos Telenor, med godt resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Hei, og takk for innspill Aase. Jeg har tenkt tanken, men mener allikevel at det blir mest rettferdig om de får skrive selv. Men, - jeg frykter at det du skriver er riktig. Ikke alle er interessert.I et par tilfeller har jeg sendt med et eksempel fra en onkel som gjorde en god jobb, og dèt trigget noen til å skrive.Jeg kan bare se på min nærmeste slekt. Min mor føler at hun ikke har mye å skrive. Hjemmerværende og halvtidsjobb senere, så jeg skjønner at noen ikke føler at de 'når opp' til de som har fått utdannelse og opplevd noe.Men, jeg ser det som en utfordring allikevel.Jeg regner med at du, Aase - har brukt et spørreskjema når du ringte rundt. Har du mulighet for å dele det med meg?Uansett, takk for innspill. En riktig god jul til deg og dinMvh Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Når jeg skriver dette, så har 90 stykker vært innom og lest mitt innlegg. Kun Aase har besvart. Derfor legger jeg inn det som jeg har har tenkt å skrive, så kan dere kanskje hjelpe meg med det.'Det kan kanskje være vanskelig å komme i gang med skrivingen, så jeg sender med noen tips, som du kan bruke som utangspunkt.Husk at dette kun er ment som en starthjelp. Skriv slik du vil. Skriv gjerne alt for mye, heller enn alt for lite. 1. Når og hvor ble du født? Vet du hvor og når du ble døpt og hvem som var faddere, ta det gjerne med. 2. Noen spesielle barndomsminner? 3. Hvilken barne- og ungdomsskole gikk du på? 4. Noen spesielle ungdomsminner? 5. Hva gjorde du etter obligatorisk skolegang? Videre skolegang, yrke etc. 6. Hvilke jobber har du hatt? 7. Er du gift, når traff du din kjære? Når og hvor giftet du deg? 8. Har du barn? Når ble de født, døpt. Noen spesielle minner (husk at det du skriver, ikke skal handle om barna dine, de får eget ark). 9. Har du gjort noe spesielt som du vil dele med andre? 10. Levde du under krigen? Evt spesielle minner? 11. Har du noen hobbyer? 12. Hva liker du best å gjør nå? 13. Sist, men ikke minst; BILDER!!! Send gjerne så mange som mulig! Alle vil bli returnert. Bilder fortelller masse!Når det gjelder de små i familien, så skriv alle opplysninger om når og hvor de ble født. Hvem ligner de på? Skjedde det noe spesielt under fødeselen? Hvordan er de, hva liker de å gjøre etc. Send med masse bilder!!! Som jeg har nevnt tidligere; kommer dette i bokform, den blir helt sikkert tatt vare på. Om noen år leser kanskje dine tippoldebarn det du skriver, så skriv slik du vil bli husket og om hvordan det var å vokse opp når du gjorde dèt.Jeg har ikke lyst til å sette en tidsfrist, men for å si det slik - håper på bidrag snarest mulig..'Jeg tar mer enn gjerne imot kommentarer, såvel negative som positive.Mvh Stig Mortensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Det finnes jo mye stoff om dette i en rekke bøker eller hefter som omhandler dette tema. En link finner du til Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Hei, Otto. Jeg har det heftet, men jeg kan ikke se at det står noe om spørsmål å stille til bidragsytere der.. Har jeg hoppet over noen sider :-)Mvh Stig Mortensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Nei, Stig, eg brukte ikkje noko spesielt spørjeskjema, men som du ser av innlegget mitt hadde eg heller ikkje med biografiske opplysningar. Grunnen til at eg gjorde det slik, var nettopp at det ville bli så stor skilnad på folk. Mine bøker startar dessutan lenger bak og inneheld mellom 300 og 3000 personar i 7 til 9 generasjonar, så det ville dessutan bli nesten uoverkomeleg å lage dei med biografi, men uansett: Du treng ikkje ha så veldig stor slekt før du kjem til dei som har hamna på skuggesida i livet, og kva skal du så skrive om dei? 'Sonar på 10. året for drap' - 'død av overdose' - eller?No skal eg ikkje prøve å forandre på planane dine på nokon måte, men eg håpar du har tenkt gjennom denne problemstillinga óg..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

til innlegget uder 5, så har jeg heller ikke det heftet. Det finnes også en bok til som jeg vet om 'slekstgransking med dataveiledning' av Liv Marit Haakenstad. Ellers så har en jo litt på sidene til DIS-Norge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Takk for innspill, alle sammen. Dessverre fikk jeg ikke den hjelpen jeg trengte. Men slik er det noen ganger, de aller fleste andre gangene jeg har vært her inne, har jeg fått masse hjelp. Men, igjen takk for innspill.Jeg har dessverre sett alt for mange kjedelige slektsbøker, som er vanskelige - og alt for kjedelige å lese i. Forståelig dèt, når man tenker på at de er skrevet før datamaskinenens tid og før de andre hjelpemidlene vi har tilgjengelige idag. Da var det nok å skrive 'skolebestyrer xxxx, født og gift da og da, antall barn, død etc'.Dèt opplever jeg også når jeg går tilbake i tid,i min slekt og finner kun tørre opplysninger.Men nå har jeg muligheten til å starte på noe, som de levende kan bidra med - og som helt sikkert vil bli interessant å lese for dere barnebarn eller oldebarn etc.Otto, jeg har sett gjennom Liv Marit Haakenstads bok og flere andre, men jeg finner ingenting som gir råd/veiledning om hvordan man stiller de riktige spørsmål for å samle inn informasjon. 'Bruk gjerne lydopptaker' etc står det, men ingenting som råder oss til HVILKE spørsmål vi bør stille - og det er dèt jeg ville høre om andre hadde noe å bidra med. Beklager om jeg formulerte meg galt.Igjen, takk for innspill og en riktig god jul til dere alle.Mvh Stig Mortensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

I mange sammenheng hvor jeg har vært tilstede, har jeg i grunnen ofte latt personen fortelle fritt om alt mulig og heller stilt enkle spørsmål (at etter situasjonen). De tørre dataene finner en som oftes allikevel men historien finner man ikke noe sted og oftes kommer det i slike fortellende situasjoner frem mye du ellers ikke ville fått informasjon om.Er du også så heldig at det er gjerne flere slektninger som er samlet og det ikke er så ofte disse er sammen, f.eks. hvis det er skjeldne besøk, da er det bare å sette seg ned i en krok og la de fortelle seg i mellom om gamle dager.Uansett, min erfaring har vært at man må opparbeide et 'tillitsforhold' til de aktuelle personene. Stort sett har jeg aldri spurt så veldig mye om tørre data, som født eller død, men heller spørsmål om hvordan man klarte seg, når ungene ble sjuke, hva med stell av dyra sommer og vinter og kommer en inn på ting som kan sted- og tidfestes, prøve med innlegg som gir mer opplysninger. I grunnen må en være med i samtalen og følge tråden til den som forteller og slik prøve å nøste opp informasjonen.Besøk de samme personene gjerne flere ganger. La deg virkelig bli 'en god venn av familien'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

Hallo StigJeg kjenner også til at DIS har eksempel på skjemaer som kan brukes.Jeg lagde en oversikt av etterslekten til mine besteforeldre. I den anledning oppsøkte jeg de eldste i hver gren og spurte de om hjelp til å registrere etterkommmerne sine. Jeg fikk da datoene for født, gift, ev. skilt, død. I tillegg fikk jeg noen datoer på døpt og konfirmert.Jeg presiserte at det var ønskelig å få med alle ektefeller og samboere med barn. slik at alle etterkommerne sto med riktige foreldre. I et tilfelle så fikk jeg ikke oppgitt riktig far (navnet var utelatt). Jeg kjenner navnet, men av respekt for de som hjalp meg med listen så tok jeg det heller ikke med.Det er som Åse også nevner at ikke all informasjon trenger å tas med. Jeg skriver ikke noe som er feil eller galt, men utelater å 'henge ut' eller offentliggjøre informasjon som kan såre noen.Det er så mye positiv informasjon som kan komme frem.Lykke til mvh Roald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Tusen takk for bidrag, alle sammen. Jeg skal nå postlegge mine julehilsener med 13 tips på baksiden til å komme igang.Så får jeg heller informere dere etterhvert om hvordan det går :-)Riktig god jul til dere alle.Mvh Stig Mortensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei Stig.Jeg holder på med min avsluttende del av min slektsbok. På anene bakover i tiden har jeg funnet mye selv, men også fått god og stor hjelp av andre, som jeg er meget takknemlig for. Jeg har samlet alt om min slekt om mine besteforeldre på morsiden , min mors søsken og deres barn og barnebarn. Jeg har tatt med fødsel, død, dåp , konfirmasjon og hvilke kirker, alle barn i hvert ekteskap,alle giftermål osv. Jeg har bilder av alle nålevende og mange på avdøde i slekten. Jeg har skrevet litt om ting fra gamle dager og funnet gamle bilder som omhandler det jeg skrev om. Lofotfisket, konfirmasjon, bryllup, gravferd, soldatlivet,litt om omgangskolen,amerikafarerne osv. Jeg har også tatt med kart fra steder hvor slekten kom fra, har også tatt med kirkebilder fra de forskjellige steder, og tatt med stedsbilder\fra gårder o.l hvor slekten kom fra.Jeg skrev også om stedene i boka hvor personene kom fra, fortalte litt om hvert sted og hvor de er. Jeg tok også med ord forklaringer , og forklaringer på å finne frem ved hjelp av nr på personer.Jeg tok også med gamle håndskrevene kontrakter eks fra min oldemors hånd. Jeg har skrevet fortellinger om avdøde personer. Jeg ringte rundt til kjente og ukjente og spurte om familiene, og fikk tilsendt nye og gamle foto og pers.oppl. Det hele ble en bok på ca 250 sider,men den ble kortet ned en del,og jeg skal legge ved en cd. Min familie er veldig intr. av dette arbeidet.Det er hyggelig at så mange viste intr. av boka mi. Så dette er en kjempeartig jobb. Jeg sendte ut skjemaer hvor man skulle fylle ut oppl. ikke alle svarte. Derfor ringte jeg til alle i steden. Det kostet det, men pytt pytt man lager vel bare slektsbok en gang.Så jeg ønsker deg lykke til med ditt prosjekt, gled deg når du er ferdig og hygg deg med resultatet.Jeg Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.Mvh Ørjan Larsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Hei Stig!Jeg har ikke tenkt så langt at jeg skal skrive en slektsbok foreløbig,men har samlet inn så mye muntlig og skriftlig informasjon fra slekten som mulig-i fall jeg skriver noe en gang!Jeg kan gjerne gi deg et tips i forhold til opptak. Jeg har flotte samtaler av min bestemor,og jeg fikk henne til å fortelle om de daglige ting f.eks: hva gjorde de på gården,når stod de opp,hva var arb.oppgavene,fortelle om hva de gjorde til de forskjellige årstider, hvordan oppbevarte/lagde de maten, hvordan feiret de jul/nyttår/st,hans osv. Hvordan var klærne de hadde,hvem lagde de o.l. Husker de hvordan bestemor/far osv. var som person. Dette synes jeg bidro til at de menneskene jeg hadde skrevet opp ikke bare ble et navn,men også en person med 'liv'.Du har sikkert tenkt igjennom dette,men jeg synes at jeg kunne fortelle litt om mine egne erfaringer! Ønsker deg lykke til med arbeidet ditt!Mvh Karina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Mortensen

Igjen, tusen hjertelig takk for innspill og tips til innhold. Nå får jeg bare vente på det nye året og håpe at bidragene kommer inn :-)Mvh Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.