Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#26544] En vrien en: Anna Knudsdatter g.m. Christopher Dram 17.6.1750 Bergen.

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Et vrient problem. 17.6. 1750 på en Onsdag blir ungkar Christopher Dram tidligere underoffiser gift med Anna Knutsdatter. De hadde etter all sannsynlighet minst et barn før de ble gift. Han hadde vært underoffiser på Østlandet. 21.3. 1754 tar han borgerskap i Bergen som maler (contrafeier) han kaller seg da Christopher von Dram og opplyser at han er født i Strømsø. Dessverre mangler dåpslistene mellom 1751-57. 11.4. 1760 blir datteren Benedicta Maria døpt. Hennes faddere: Cancelliråd Mattiasen, byfogd Dass, Didrich Fasmer, fru bogbinder Tidemann og frøken Tidemann (Disse har sannsynligvis vært kunder av portrettmaleren). Etter Christopher von Drams død 1771? blir barna bortsatt til sogneprest Flye i Hadsel. 3 barn levde opp og fikk etterslekt.1. Christina Dram f. 17532. Christian Lindegård Dram.3. Stina Margrethe Dram.De var alle bosatt i Hadsel.Er det noen som kjenner Anne Knudsdatters opphav. Ekteparet hadde et barn før de giftet seg. Sannsynligvis kan Anne Knudsdatter høre hjemme på Strømså etter Kongsberg som mor til Christopher, Anne Marie Christensdatter Storm f 1692 flyttet til med sine to yngste sønner. Da hennes mann Christopher vom Dram døde 1747 på Strømsø Drammen.Lar det seg finne ut av denne nøttenMVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Har ikke funnet noen opplysninger om Anna Knudsdatters opphav, men tar inn følgende funn:Her er giftermålet i Bergen i 1750 (siden Christopher Dram tok borgerskap i Bergen, antok jeg at han giftet seg der) [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=2860&merk=2860#ovre>LenkeHer er datteren Benedicta Marias dåp i 1760 LenkeFinner at to av Christopher Drams barn dør hhv. i 1751 Lenke og 1765 LenkeChristopher Dram dør i Bergen i 1773, 51 år gammel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for opplysningene. Jeg har sett det før, men ført inn Christopher som død i 1771. Ellers tusen hjertlig takk.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Finner en Christopher von Dram nevnt på nettsidene til Tore H. Vigerust over innvandrere i Strømsø by med Tangen, Akershus stiftamt [url="http://www.vigerust.net/immigrant/stroemsoe_tangen.html>Lenke og over innvandrere i Bragernes by 1720-1729 http://www.vigerust.net/immigrant/bragernes.html. Videre finnes det manntall over Strømsø og dets distrikts innvånere som mener at de er borgere, 11. september 1720. Her er Christopher von Dram nevnt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Christopher von Dram som han kalles i Borgerboken er sønnen til Christopher von Dram i Drammen. I kunstleksikon står også faren til Christopher von Dram i Drammen. Kunstleksikon og familien Bonnevie sier de har tatt navnet von Dram fra Byen Drammen. Faren til Christopher den eldre omtales som Christopher skribler i kunstleksikonet. det står ingenting om Christopher von Dram i Bergen i kunstleksikonet, men hans to brødre som bor på Kongsberg står det mye om. Lurer på om det finnes arbeider etter Christopher von Dram i Bergen. Hans slekt har malt mange portretter, og dekorert mange kirker. MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei igjen! Har følelsen av at jeg har kjørt tema ditt litt ut i et sidespor, fordi det i utgangspunktet var Anna Knutsdatters opphav du spurte om, og ikke Christopher Dram. Du nevner i din 'intro' til temaet at Anna og Christopher etter all sannsynlighet hadde minst ett barn før de blir gift - hvor har du hentet de opplysningene fra? Forstår jeg deg rett, når du antyder at Anna kan være fra Strømsø-/Kongsbergområdet? I så fall har hun vel blitt med Christopher til Bergen eller kommet etter og så har de giftet seg der? Har du for øvrig opplysninger om hvem som var forlovere da Christopher og Anna giftet seg i Bergen i 1750? Dette framgår - så vidt jeg kan se - ikke i registreringen på DA.Jeg har dessverre ikke tilgang til kunstnerleksikonet her og nå, og egentlig er dette også helt på siden av tema...Men hva het brødrene til Christopher og hvem var de gift med?Mvh Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel Christiana Dram, 48 år (f. ca. 1753), enke, bosatt på Raften i Hadsel i 1801, med sønnen Ole Pedersen, 22 år [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11866.wc2&gardpostnr=82&personpostnr=1264&merk=1264#ovre>Lenke. Og dette er vel Christian Dram, 35 år (f. ca. 1766), gift for 2. gang, fisker og jordmann, bosatt på Holdøen i Hadsel Lenke.Ser for øvrig at det er en bødker Christian Dram, 40 år, som er bosatt i Kristiansand i 1801. Kan det være sønn til én av Christopher Drams brødre? Christian er gift for 2. gang og den ene datteren heter Ane – oppkalling etter Anna Storm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Når og hvor døde Anna Knutsdatter? I Bergen? Var det etter hennes død barna ble satt bort i Hadsel?Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei! Jeg vet ikke når barna kom til Hadsel, men de kalles fosterbarn til Christian Flye. Man kan spørre seg hvorfor?. De tre som levde opp ble alle konfirmert i Bergen. Christina Margrethe 1768, Christine Margrethe i 1773, og Christian i 1775. De har altså kommet til Hadsel som vokene. Hvem Anne Knudsdatter er har vi til nå ikke funnet ut. Kåre Haselberg og jeg lurte en tid på om hun var en Flye, uten at vi har funnet belegg for det, Grunnen til at vi vet at ekteparet hadde minst et barn før de giftet seg et det faktum at de giftet seg på en Onsdag. Når det gjelder barnas ekteskap i Hadsel har jeg full oversikt. Christian Dram i Kristiansand kjenner jeg ikke til. Har ikke oversikten over hele familien. Brødrene het Johan Didrik, født ca 1723 og Ezechiel, født ca 1729. Disse var bosatt på Kongsberg. Johan Didrik var gift med Kirsten Bosse Lund stor etterslekt. Broren Ezechiel Christophersen von Dram ble begravet på Kongsberg i Juni 1782 51 år gammel. I kirkeboken heter det ved hans begravelse: at han “ ved en 20 år siden skal være trolovet udi Slougen Sogn ved Tønsberg med den gjenlevende Anna Maria Friderichdatter Lipstein fra Moss, men ei siden ble ektevie, og udi mange år, som de her i menigheten har oppholdt seg ei søkt herrens bord. Også dette paret fikk etterslekt.Når Anne Knudsdatter døde vet jeg ikke riktig, hvis det ikke er Anne Knudsdatter 61 enke adr. 11-116 som begraves 25 feb 1782 i Bergen. Jeg vet ikke.MVH Liv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.