Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Vidar Holum

[#26563] Hvor kan jeg få kurs i bruk av det nye søke grensesnittet?

Recommended Posts

Guest Vidar Holum

Jeg er nok teit, skulle prøve å hjelpe en på Slektsforum med å finne en utvandring fra Setskog. LenkeMen jeg ga opp, jeg har pusset opp hus i høst så jeg har ikke fullt utviklingen og opplæringen her på nært hold. Så jeg ble helt satt ut og roper om hjelp. Jan dette trenger jeg med teskjer tenker jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

For t.d. emigrantprotokollar er det nesten ingen forandringar i det heile. Alt føregår som før. Det er tre forskjellar:Forskjell 1: Øvst finn du hurtigsøk. Der kan du skriva inn førenamn, etternamn og t.d. alder i ein eingong og systemet søkjer på alle samstundes. M.a.o., du slepp gjera tre søk for å elita etter ein person du veit namnet på og alder/fødselsår. Men hurtigsøket treng du ikkje bruka, og kan i og for seg oversjå det. Denne forandringa representerer størrefleksibilitet og brukar ein den, ei vesentleg forenkling.Om du ikkje vil bruka hurtig finn du vanlege tre boksane under; for å bestamma kva variabel du vilsøka å, korleis du vil søka og kva du vil søka etter.Forskjell 2: Etter at du har søkt vil dei vala du har fått koma opp saman med boksar der du kan skriva inn dei nye. Det gjorde dei ikkje før, då fekk du berre dei nye. Fordelen er at du lett kan forandra på utgangssøket ditt etter at du har søkt etter fleire variablar. Men om du vil gjera som før, er det berre å bruka søkeboksane på siste linja og oversjå dei andre. Denne forandringa representerer størrefleksibilitet.Forskjell 3:Når du har søkt vil du alltid få resultetet under søkeboksane. Ber du om å få sjå termane for å vleja mellom dei, vil lista koma opp under søkeboksane og ikkje på ei eiga side. Det same gjeld resultatet av søket. Det er rett nok som før. Men i tillegg er det slik at når du har funne emigrantar så er det ei lenke på (som før). Trykkjer du på denne lenka vil personen koma samn med naboane i emigrantprotokollen under lista over dei som er funne. dermed kan du klikka deg frå person til person utan å måtta gå attende slik du måtte før. Det blir litt meir informasjon på skjermen, men er vel i realiteten mykje enklare enn det gamle. Denne forandringa representerer ei forenkling.Og så var det folketeljingar: her er ein ny forskjell. Her er søkevariablane delte i to; gards/hus-vaiablar og personvariablar. Dermed slepp du bla langt ned på lista for å finna t.d. førenamn i 1900-teljinga. Bortsett frå det er det ingen forandringar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Holum

Takk skal du ha Jan, jeg skal følge dette og gjøre et nytt forsøk.Ellers sitter jeg å leser Skytilen nr 4 medlemsblad for Romerike Historielag med din artikkel om 'gamla'. Det var fornøyelig lesing om tilblivelsen. Takk og God JulHilsen Vidar Holum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.