Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Moira Bue

[#26601] Date of folketellinger

Recommended Posts

Guest Moira Bue

Jeg prøver å finne dato til folketellinger så jeg kan bruke den å kalkulere alderen til mennesker. Jeg tror det er des. 31, men jeg er ikke sikkert om det. Takk for hjelpen, moira bue

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

[url="http://digitalarkivet.no/1900/om1900.htm>http://digitalarkivet.no/1900/om1900.htm1865: Kgl. res. 11. oktober 1865 bestemte at det natten mellom 31. desember 1865 og 1. januar 1866 skulle holdes 'almindelig Folketælling' i Norge.1801: Folketeljinga skulle syna stoda den 1. februar 1801, men da det altså var grunn til å tru at arbeidet ikkje kunne sluttførast denne dagen, måtte teljarane få ytterlegare instruksjonar. Det heiter i reskriptet at dei skal la vera å telja born som er fødde etter den 1. februar, men ta med i listene dei som levde denne dagen og var døde seinare. Det er derimot ikkje sagt noko tilsvarande om korleis flyttarar skulle handterast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Denne utregningsmåten kan også brukes i 1801-tellingen. Hvis f.eks. alderen er oppgitt til 5 år, menes det at han var i sitt femte år (altså hadde fylt 4 år).En helt annen sak er at den oppgitte alder ofte ikke er til å stole på. På litt avsides steder tror jeg neppe telleren vasset fram i djupsnøen, men brukte nok annenhåndsopplysninger. Likeså har jeg hørt at endel tellere kun spurte bonden, og at denne igjen opplyste om husmannsfamieliene.Dette bidrar nok til at flere har fått både feil navn og alder i tellingene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.