Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26671] Skifte Indre Sogn 1794

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Skifteprotokoll Indre Sogn 11a, pag. 92 inneheld eit skifte etter Knud Erichsen Quam, dagsett 13.12.1794.Mellom dei få ervingane hans finn me ei brordatter Agatha Pedersdatter. Ho var avlidi før 1794, men let etter seg ei dotter Anna, 10 år.I databasen for skifte i Indre Sogn vantar Anna eit farsnamn, og dei opplysningane som ligg føre har ikkje kunna bidra til å identifisera denne Anna. Agatha er ikkje gravlagd i Hafslo, og Anna er heller ikkje døypt her!So er spørsmålet om skiftet kan hjelpa med tilleggsopplysningar om Agatha og/eller Anna, som ikkje er medkomne i den registrerte databasen?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det synes ikke noe sted i skiftet å være antydet noe farsnavn eller bosted. Men hun skal være 10 år gammel, og fikk Ole Andersen Nyegaard som formynder. I Overformynderprotokollen står hun bare som 'Anna 10 Aar'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for svar. Då er dette framleis ei utfordring som krev meir gransking...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skifteretten gikk for øvrig til stor umake for å finne de andre arvingene i boet, og rykket inn annonser i avis i Lofoten og Vesterålen, for om mulig å finne Lars Johannessen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet etter Knud Erichsen nevner broren Peder Erichsen, død, med flere arvinger, Anders Erichsen, i live på skiftetidspunktet, og søsteren Martha Erichsdatter, som hadde bodd i Bergen, men som var død, og hadde etterlatt seg: 1) Lars Johannessen, omtrent 30 år, i Nordlandene, 2) Astrie Johannesdatter, omtrent 30 år, gift, 3) Johannes Johannessen, boende i Skudevigen, Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for den finaste julepresangen som eg kan tenkja meg, mykje betre enn julegraut og lutafisk! Dette var nyttige opplysningar som før har vore oversett!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.