Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26725] Bernt Bøhmer, hattemakar i Bergen på 1760-talet - opphav og lagnad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Lisbeth Marie (Sørensdotter) Teiste, døypt i Hafslo i Sogn 10.11.1736, gifte seg (dato og stad ukjend) med ein Bernt Bøhmer, hattemakar i Bergen. Eg finn eitt barn etter dei:* Nikolai Berntson Bøhmer, døypt i Domkyrkja i Bergen 11.12.1765, vart gravlagd same staden 27.1.1766.Eg finn ikkje noko meir om denne huslyden i kyrkjebøkene i Bergen fram til 1800 og heller ikkje finn eg dei i FT1801. Kvar i all verdi kan dei ha gjort av seg?? Og kven var denne Bernt Bøhmer?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Har i allefall funnet følgende:Monsr. Bent Niclassen Bømmer og Demois. Lisbeth Maria Teiste ble gift i Lindås 3. januar 1765 LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Grethe; du er fantastisk! Eg har aldri tenkt på å leita etter denne vigsli i Lindås, sjølv om sokneprest Daae visstnok var formyndaren til Lisbeth...So fekk me samstundes farsnamnet til Bernt, Nicolaison, men eg greier likevel ikkje å kartleggja opphavet hans, og heller ikkje lagnaden deira...?! Ein merkeleg familie! Men eg lever framleis i voni!Nok ein gong ein stor takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørnar Iversen

Som et tips: det finnes flere Behmer i Krogstad fra 1736 og framover. Se i den nye databasen som er lagt ut 29.12.2004Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Det er mye som tyder på at Ben®nt Nicolaisen Bøhmer (Behmer) var sønn av klokker Nicolay Behmer i Kråkstad. Se tema nr 25393 for mer informasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Öyane

Hjarteleg takk til Björnar og Kjell for innlegg om denne ätti.Eg er samd i at her maa vera ein samanhang, som eg maa studera litt närare.Med venleg helsing,Lars E. Öyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Det har teke litt tid, men no har eg endeleg freista setja meg inn i problemstillingi(-ane) kring desse Bøhmerættene, mellom anna tekne opp under tema #25393, og oppsummert kjem eg til følgjande konklusjonar:Hattemakar Bernt Nicolaison Bøhmer må vera fødd i Kråkstad 4.2.1741 som son av hattemakar og klokkar Nicolai Nicolaison Bøhmer og kona Margretha Hansdotter, som båe hadde opphav på Bragernes (Drammen). Bernt gifte seg første gongen i Lindås 3.1.1765 med Lisbeth Marie Sørensdotter Teiste, døypt i Hafslo i Sogn 10.11.1736. Ho må vera avlidi etter kort tid, uvisst kvar, for Bernt gifte seg 14.9.1768 att i Kristiansund med Elen Marie Larsdotter, kven no enn ho var(?). Eg følgjer dei til Trondheim, men so vert dei borte, utan at eg finn noko om den seinare lagnaden deira. Tre born er kjende:* Nicolai Berntson Bøhmer, døypt i Bergen 11.12.1765, vart gravlagd i Bergen alt 27.1.1766.* Nicolai Berntson Bøhmer, fødd i Kristiansund 20.12.1768, lagnad ukjend - eller finst det prov for at han var far til Johan Christian Bøhmer, fødd i Gausdal 1797?* Berit Berntsdotter Bøhmer, døypt i Trondheim (Nidaros) 25.2.1771, lagnad ukjend.Kanskje høyrer også den Hans Berntson Bøhmer, som sidan dukker opp i Bergen, til i denne huslyden...?MEN, kvar i all verdi vart det av Bernt Nicolaison Bøhmer og andre kona Elen Marie Larsdotter etter 1771?Og kven var denne andre kona Elen Marie Larsdotter?Eg takkar på ny for alle gode tips i denne saki og vonar at einkvan kan hjelpa meg!?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I FS/IGI finner jeg Johan Christian Bøhmer, f. 9.11.1791 i Gausdal, sønn av Nicolai Böhmer og Caroline Knudsen. Caroline dukker opp i 1801 som ”inderste” på Gausdal prestegård sammen med sin mor, Ingeborg Knudsen, og sin yngre søster, Marie Knudsen, på 21 år. Caroline har to sønner, Johan Christian, som iflg. f.t. er 4 år, og Wilhelm Fridrik, 2 år, begge med etternavn Böhmer. Men folketellingen sier ingenting om Carolines sivilstand (gift, enke etc.) [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10522&gardpostnr=1&personpostnr=93&merk=93#ovre>Lenke.FS er jo en base med feil, men den kan ev. benyttes som grunnlag for videre søk: I FS/Pedigree Resource File finner følgende: Nicolai Hansen Böhmer, født des. 1755, Stange, gravlagt 4.12.1800, sønn av Hans Nicolaisen Böhmer og Malene Jacobsdatter Stub, gift med Caroline Knudsdatter. Submitter: Terje Røed-Hansen. Dette kan kanskje være Carolines yngste sønn, Fredrik, i f.t. 1865, Gausdal LenkeHer er det også noen opplysninger funnet på nettet om Böhmer / Stub: Malene Jacobsdatter Stub http://folk.uio.no/ingeba/family/3159.htm, Hans Nicolaisen Böhmer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe for interessant innlegg!Etter kva eg kan skjønna, er det vel overvegande sannsynleg at det var Nicolai HANSSON Bøhmer som var gift i Gausdal og som soleis vart far til Johan Christian Bøhmer? Men dette ligg forsovidt litt på sidan av problemet mitt, som i hovudsak dreier seg om å finna lagnaden til Bernt Nicolaison Bøhmer og andre kona hans...Ein eller annan stad må jo ogso dei ha vortne av...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Nicolai Hansson Bøhmer, gift på Vang med Caroline Knudsdatter, var far til både Johan Christian Bøhmer og Wilhelm Fredrik Bøhmer. Nicolai var sønn av Hans Nicolaisen Bøhmer, som bl.a. var gift med Malene Jacobsdatter Stub. Malenes far var sogneprest i Kråkstad, hvor faren til Hans, Nicolai Nicolaisen Bøhmer, var klokker. Hans var etter alt å dømme storebror til hattemaker Bernt Bøhmer. Det pussige er for øvrig at Johan Christian Bøhmer flyttet til Kristiansund, hvor han giftet seg og fikk flere etterkommere. Men det skjedde lenge etter at slektningen, Bernt Bøhmer, hadde forlatt byen og flyttet til Trondheim. Så du har helt rett, Lars. Johan Christian Bøhmer er et blindspor. Jeg har selv forsøkt å finne ut hva som skjedde med Bernt Nicolaisen Bøhmer etter dåpen i Kråkstad i 1741. Men jeg har ikke funnet ut hvor han f.eks. ble konfirmert. De fleste av søsknene hans ble boende i Kråkstad, men her har jeg ikke funnet flere spor etter ham i kirkebøkene. Bernt ble nok heller ikke med på flyttelasset til sin ca. 20 år eldre storebror, Hans Bøhmer, da denne flyttet til Stange omkring 1755. Jeg har iallfall ikke funnet ham blant konfirmerte i Stange kirkebok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Det hender man slumper over opplysninger når man leter etter annet. Den 3 februar 1777 fikk Bent Nicolai Bømer, 'barneføed ved Christiania', borgerskap som hattemaker i Trondheim.mvh Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Atle og Kjell for dei siste innleggi om ætti Bøhmer!Det var eit interessant funn frå borgarbøkene i Trondheim, som du Kjell har gjort! Då veit me altso at Bendt framleis levde i 1777 og at han ogso då budde i Trondheim. Det er vel ikkje so usannsynleg at han kan vera avliden i Trondheim ogso, men kyrkjebøkene derifrå er vel ikkje digitaliserte!?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg ønskjer i dag å blåsa lite vetta støv av dette temaet, som har lege i ''dvale'' i fleire år. Eg er nemleg framleis på leiting etter opplysningar om lagnaden til hattemakar Bent Nicolai Bøhmer og andre kona Elen Marie Larsdotter. Kanskje einkvan har sett noko til dette parfolket etter 1777 då Bent fekk borgarskap i Trondheim som hattemakar?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Du har sikkert dette fra før: Enkemann Bernt Nikolai Bøhmer giftet seg med Elen Marie Larsdatter i september 1768 i Kristiansund - se på høyre side av kirkeboka Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye interessante innlegg. Noko av dette var kjent stoff, medan andre delar var nye. M.a. var eg ikkje klar over at Bent Nikolai og andre kona Elen Marie hadde sonen Hans og at Hans flytte til Bergen. Eg kjende berre til Nikolai (Kristiansund 1768) og Berit (Trondheim 1771).MEN, det store problemet er å finna ut kvar det vart av Bent Nikolai og (Elen) Marie Larsdotter? Eg kan ikkje sjå at dei hamna i Bergen, so kan det vetra avlidne i Trondheim? Eller i Kristiansund? Eg ser elles ikkje noko til nokon av dei i 1801!Elles er det òg eit stort spørsmål kvar første kona Lisbeth Marie (Teiste) døydde? Ho må jo vera avlidi kring 1766/1767...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Hei.Kan dette være Bent som har flyttet tilbake til Bragernes og gifter seg for 3 gang? Vigsel 13 april 1798.Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Bragernes, Ministerialbok nr. I 6 (1782-1814), Ekteviede 1798, side 36-37.Permanent sidelenke: LenkeDet står jo ikke noe om alder, så det KAN jo være to med samme navn.mvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kirsti for nytt spennande innlegg. Dette kan jo sjå ut som ''vår'' mann med ei tredje kone, MEN han er kalla for hattemakarSVEIN, medan ''vår'' Bent då alt i mange år hadde borgarbrev som hattemakar, so eg trur at Bent Nikolai på Bragernes må vera ein seinare generasjon, anten ein son eller ein brorson av ''vår'' Bent...? Men eg kan sjølvsagt ta feil... Finn du noko meir om dette paret på Bragernes?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.