Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#26730] Folldal bygdebok - Hjelp til oppslag?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Halsten Olson og kona Anna Olsdotter, busette på Kroken/Krokhaugen i Øvre Folldal, fekk fire born som vart døypte i Lesja prestegjeld:* Marit Halstensdotter, fødd 1780* Petter Halstenson, fødd 1783* Ole Halstenson, fødd 1786* Johanna Halstensdotter, fødd 1789Kva kan bygdeboki for Folldal fortelja om denne huslyden? Eg er særleg interessert i lagnaden til sonen Ole Halstenson.På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Under 104-1 Grøtlien står denne familien nevnt. Familien er nevnt med de samme fire barna som er nevnt i innlegg 1. Faderen Halsten O. døde 1792, ellers står det at disse ikke fantes i 1801-tellinga for Folldal. Olas skjebne er ikke nevnt, men hans søster, Marit m/familie, dro, i 1839, til Kvernesgruva på Nordmøre. Hun ble gift 28/10 1806 med Simen Pedersson Plassen (Strålsjøhaugen), står det i boka. Strålsjøhaugen som i dag ligger i Alvdal, lå i Tynset hovedsogn, er feil, skulle ha stått Jensplass i Alvdal. Barn som er nevnt, tilhørende dette paret er: Halstein P. f. 20.12.1807 og Anne P. f. 23.02.1810.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Oversikt over verksarbeidere i Dyrsetgruva i Averøy bygdebok IV viser at Ole Halstensen ikke er blant de mange østerdøler som kom til Dyrsetgruva. Men av alle treff - sønn til søsteren Marit Halsteinsdatter Brandsnes og Simen Pedersen Folden fra Jensplassen, Strålsjøplassen (nevnt i 2), Peder Simensen Folden blir gift med min oldemor Andrianna Dyrset. Er ikke i slekt med ham, men likevel takk for tilfeldigheten som gjorde at jeg kom på sporet av ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jan Erik, kan du gi meg et sidetall i Folldalboka, jeg kan ikke finne familien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jan Erik og Osvald for intereessante innlegg.Etter det eg kan sjå, er denne Ole Halstenson framleis ein svært aktuell ''kandidat'' til den Ole Halstenson som eg etterlyser under tema #7454, men kan desse folki ha vore HAUGIANARAR? Kanskje du Osvald kan svara på det siste spørsmålet!Nok ein gong ein stor takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg har lett etter denne Ole Halstensen i Raumadalsfolket uten å finne ham. Men der står langt fra alle slekter/gårder nevnt. Men for Grytten finnes ingen andre bygde/slektsbøker.Om de er haugianere kjenner jeg ikke til. Peder Simensen, som jeg nevner ovenfor, gifter seg med min tippoldemor, ikke oldemor som jeg feilaktig skrev i (3). Hun hadde tidligere en sønn Edvard med en annen folldøl, Lars Eriksen (Marken/Holen)en gruvearbeider som reiste mellom flere kobbergruver og siste spor etter ham er i 1876, men vet ikke hvor han døde (Tema 7027).Andrianna og Peder bor på Kalvøya, Nekkstad (Averøya) forstår jeg bygdebok for Averøy s 367 rett. Om det var haugianermiljø der ute kjenner jeg ikke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Innlegg 4: Familien er nevnt på side 453, under 104-1 Grøtlien, bind I, i folldalsboka fra år 2000.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Og jeg har 1974utgaven som ikke er oppdatert, det forklarer at jeg ikke finner Halstein.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.