Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eldar Gundersen

[#26772] Peter Andersen RODE (ROHDE) fra Danmark

Recommended Posts

Guest Eldar Gundersen

Peter Andersen Rode(Rohde) nevnes i Vefsn bygdebok. Kildene sier at han var tømmermann ombord i et dansk skip som forliste utafor Helgelandskysten 1715. Peter ble gift og boende i Vefsn. Han døde her 1749, og etterlot seg seks barn. Er det noen som kjenner til Peters opphav? Mh Eldar Gundersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Har du noen flere opplysninger om den aktuelle dansken? Når og med hvem giftet han seg? Hva het barna? Det kan jo tenkes at barnas navn kan være til hjelp mht Peter Andersens Rodes /Rohdes opphav. Jeg tenker her på ev. oppkalling av barn etter besteforeldre hjemme i Danmark...Grethe F.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

I flg 'Skifter fra Vefsn 1686/1780' av Svein Edvardsen er det ett skifte i Kulstad etter Peter Andersen Rode i 1749 hvor disse nevnes:Ektefelle: Kiersten Hansdatter Barn: Andreas døpt 21.01.1720 Anne Elisabeth døpt 21.01.1720 Maren Kierstine døpt 09.02.1738 Hans døpt 08.11.1739 Trine 05.02.1736 Elene KristinaDatoene er funnet i Familysearch. Jeg finner heller ikke andre giftermål mellom to med disse navnene, enn den som er i 1734. Så tvillingparet Andreas og Anne Elisabet må nok ha en annen mor.I Alstahaug Kanigjeld fra 1922 av Mikal Jakobsen:Anders Pedersen Rode er beskrevet som en merkelig person fra Danmark, som i sin ungdom var til sjøs i flere år som tømmermann med engelske 'orlogmænd'. I 1715 led han skipbrudd utenfor Vega hvor størsteparten av fregattens besetning omkom. Rode var en av de reddete. Han ble boende i landet og i 1720 flyttet han til Kulstadsjøen, og ernærte seg som snekker og tømmermann. Han døde i 1748 i Kulstadsjøen.Her er nok fornavn og etternavn byttet om da ingen med det navnet er nevnt i skiftene i Vefsn.Vefsn Bygdebok bind 1 side 213:Peter Andersen Rode var en dansk tømmermann som hadde havnet i Alstadhaug og deretter flyttet til Vefsn. Han var på synfaring av Dolstad-kirken når misjonskollegiet overtok kirken. Privat synfaring med Anders D?? ca. 1720. Peter var en av 'følge' til Anders D??. Peter skrev under protokollen.Vefsn Bygdebok bind 1 side 269:Han skulle gått mangen år som tømmermann på engelsk krigsskip. Så forliste den skuta han var på utenfor Vega i 1715. De fleste av mannskapet satte livet til, men Rode var en av de som ble reddet. Han ble værende i landet, og i 1720 slo han seg til i Kulstadsjøen og drev som snekker og tømmermann til han døde i 1748.Også her blir han nevnt som Anders Pedersen Rode. Antagelig er kilde for bygdeboken Alstahaug KanikgjeldForøvrig er Maren Kristina en av mine aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldar Gundersen

Grethe! Takk for svar. 1734 gifter Peter Andersen Rode og Kjersti Hansdt fra Vefsn seg. Da Peter dør, og det holdes skifte etter han 1749, er barna oppført slik: Andreas, Hans 9 år, Maren Kjestina, Anne Elisabeth, Elen Kjerstina, og Trine (feilskrevet for Katrine). Etter Peters død flytter barna Andreas, Hans og Anne Elisabeth tre steder i Tjelsund. Maren Kjerstina flytter til Ofoten, mens Elen og Katrine blir igjen i Vefsn. Da Andreas dør i Hol sogn i Lødingen, og på vårtinget i Vefsn 1783 ble det angitt et tingvitne som bl.a.inneholder at Andreas hadde hatt to halvsøstre på Helgeland, Elen Kjerstine (som nå er død) og Katrine. Dette tyder på at Peter Andersen Rode har vært gift to ganger, men hvem hans andre kone var, finner jeg ikke ut av. I tellingen i Vefsn oppgis datteren Elen å være 34 år (født 1735) og Katrine 36 år (født 1733). Dersom sønnen Andreas er født 1720 og dette årstallet er riktig, blir det noe forvirrende. Kanskje PAR var gift tre ganger? At Andreas var fra første, Elen og Katrine fra andre og Maren Kj, Hans og Anne E fra tredje ekteskap? Men bare to nevnes som halvsøstre etter Andreas. Så om årstallene for fødslene er ukorrekte, er Elen og Katrine halv- og de andre Andreas sine helsøsken????? Mvh Eldar Gundersen Ps Godt nytt slektsgranskningsår!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldar Gundersen

Atle Jan Westrheim Maren Kjerstina er også 'min'. Faddere under dåpen i Dolstad kirke er Jacob klokker, Svend Olsen, Maren Larsdt, Anne Jacobsdt og Karen Jacobsdt. Faderen er Peter Ands, snedker fra Kulstadsjøen. Etter farens død, ser det ut til at også hun flyttet fra Vefsn til Tjeldsund. Der var hun fram til 1760, da hun flyttet til Virak i Ofoten og mest sannsynlig havnet i tjeneste hos Axel Mogensen. 1764 dør Axels kone Margrethe Knudtdt Aas, og Axel sitter igjen med barna Axel (1759), Karen (1760) og Anne (1762). 1765 gifter Axel og Maren Kjerstina seg o de får barna Margrethe (oppkalt etter Axels første kone) 1766 og Petter (1769). 1771 dør Axel, 50 år gammel. I skifte er Axels bror nevnt som formynder for alle barna. 1772 gifter Maren Kjerstina seg med den 14 år yngre henrik Henriksen Meyer fra Liland. 1801 bor de på Virak, og 1803 dør Henrik, og året etter Maren Kjerstina. Mh Eldar G

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

Trine er vel neppe feilskrevet da hun i Familysearch er nevnt som Thrine under dåpen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

Vet du noe mer om Peter sin kone Kierstin Hansdatter ? Maren Kristina sin sønn Petter er veien til mitt opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

Har du dødsdatoen til Maren i 1804 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldar Gundersen

Hei igen- Har ikke dødsdatoen på Maren Kjerstine i 1804. Hennes mor, Kjersti Hansdt, var fra en av Mo-gårdene her i Mosjøen/Vefsn, men jeg har ennå ikke fått identifisert henne. Kjersti Hansdt var nok Peter Andersen Rodes andre hustru ettersom det i kirkeboka for Vefsn i forbindelse med giftemålet er bl.a. å lese 'at det ikke er holdt skifte med hans avdøde salige hustrus arvinger, som nå er langt fraværende.......' Når det gjelder Trine/Katrine, er hun skrevet som Katrina i tingvitnets innhold her i 1783, mens hennes navn i tellingen her 1769 er Trine. Jeg burde vel ha skrevet at Trine kanskje var en feilskriving av Katrine. Vel. Petter Axelsen er også 'min'. Hans og Bereth Abrahamsdt`s datter Kirsten Margrethe,f. 8.feb. 1799, ble min tippoldemor. Mh Eldar G.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

Håpet vil jo være at det finnes ett register over forliste skip utenfor Vega, og at forliset av det engelske krigsskipet i 1715 skulle være nevnt der. Men det å finne ut hvor en danske, som i flere år hadde vært tømmermann ombord i fregatten, har sitt opphav i fra, er vel umulig å få dokumentert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

På nettsidene til Arkivverket (Riksarkivet + de 8 statsarkivene) har de en egen 'spalte' kalt Spørsmål og svar. Her står det følgende om skipsforlis:'Hva kan jeg finne ut om skipsforlis?Er du ute etter skip som har sunket langs norskekysten, kan du finne informasjon i Magistratens arkiver i statsarkivene. Rådstueattestene inneholder attester med bl.a. informasjon om havari, forlis eller kapring. Disse attestene er bygget på notarialforklaring eller et sjørettsforhør, som kan finnes i notarial- eller ekstraretts-(sjøretts-)protokollene.Sank skipet i utenlandsk farvann kan du finne skipsmappen med sjøforklaring i Handelsdepartementets Sjøfartskontor. Statistisk Sentralbyrå har i sin 'Diverseserie' noen protokoller med informasjon om skip som sank i perioden 1876-1893. Ble skipet senket i forbindelse med for eksempel 1. verdenskrig, kan biblioteket finne 'Sjøforklaringer over Norske skibes Krigsforlis 1914-1918' utgitt ved Sjøfartskontoret. Sank skipet under 2. verdenskrig har man to kilder: For forlis i norsk farvann finnes skipsmappen i Statens krigskaskoforsikrings arkiver. Skjedde forliset i utenlandsk farvann har Nortraship en egen serie med skipsforlis.Norsk Sjøfartsmuseum har gitt ut sjøforklaringene fra 2. verdenskrig i bokform. De finnes i tillegg som søkbar database på Norsk Sjøfartsmuseums web.'Jeg vet ikke hvor langt tilbake i tid materiale i statsarkivene går, men kunne du kunne jo forsøke å sende en forespørsel per mail... Aktuelt statsarkiv for deg ville vel da være Statsarkivet i Trondheim som har statlige, regionale arkiver fra Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland.Mvh Grethe F.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldar Gundersen

Grethe F. Takk for ditt engasjement. Jeg skal ta kontakt med de kildene du anbefaler. Mvh Eldar G.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Jan Westrheim

Hei igjen Eldar. Har du klart å nøste opp noe mer angående denne familien ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hei Eldar. Har du funnet ut noe mer om hvor Peter Andersen Rode kom ifra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.