Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Løkkebø

[#26890] Åsa Ulvsdatter

Recommended Posts

Guest Lars Løkkebø

Denne kvinnen og hennes forfedre har vært gjenstand for en bred debatt de siste årene. Både i dette fora og via artikler i fagblader. Mitt spørsmål er om man er kommet noe lenger.Atle Steinar Langekiehl viser til en publikasjon av Arne Lund. Og ut i fra denne publikasjonen og annen publikasjon henleder han oppmerksomheten til ridderen Ulv Sakseson. En tese som Lars Løberg ikke har mye tro på.Skal vi rett og slett bare konkludere med at Åsa Ulvsdatters opphav er ukjent og at det vil forbli ukjent?Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Vi befinner oss vel i et lite vacum akkurat nå. Men jeg vet at minst en meget kompetent middelaldergenealog (en av mine venner) fortsatt mener at Åsa Ulvsdotter var etterkommer til Sørum-ætten (rose). Vedkommende vil garantert publisere sitt (mot)innlegg. Men det kan nok drøye en tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Da får vi som er interessert i dette vente i spenninning og gjøre våre egne grublerier i mellomtiden. Det er vel kanskje flere enn meg som kanskje må ta en renselsesprosess etterhvert på harddisken.Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det blir avinstallering og deretter installering igjen. Jeg har ikke lyst til å navngi min venn som vil komme med motinnlegg i forhold til Lars Løberg (og Langekiehl), for da vil folk bare mase og mase i det uendelige på artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Jeg kan i alle fall høre om det er noe nytt.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Tore :)Tror du publiseringen ang. Åsa vil komme i løpet av 2005?Mvh hilsen og *Smil* fra Rigmor, som også venter i spenning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det vet jeg ikke. Lars Løbergs synspunkt er det siste lanserte, så dere får vel forholde dere til det inntil videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Ja, jeg får vel forholde meg til det inntil videre.Har lest både Langekihl og Løberg, men må med hånden på hjertet si at jeg er veldig spent på om den meget kompetente middelaldergenealogen du kjenner kan gi oss andre synspunkter på saken.regner meg selv som ganske tålmodig, så jeg venter jeg.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Ønsker å referere litt fra hva jeg fant i boka Hafslunds gods. Fra Otte Bildt til M.G. Rosenkrantz. Kan ikke se at denne boka er nevnt tidligere, og alt teller vel når det gjelder Åsa, håper jeg.Noen utdrag:....... Men kong Håkon hadde også en annen datter - utenfor ekteskap - og hun ble gift med en av hans mest trofaste tilhengere blandt stormennene, Haftor Jonsson fra Romerike.Under julefeiringen 1312 skjenket kongen svigersønnen Haftor Jonsson sitt storgods ved Borg, Borgargard, med kongsgård og festning.Derimot var Borgargardr, eller Borregård, et verdifullt gods, og Haftor Jonsson var mannen som visste å utnytte det og utvide det.I gavebrevet fra kong Håkon heter det at 'til takk for tro tjeneste som herre Haftor Jonsson alltid har vist oss, har vi til evig eiendom skjenket ham og hans lovlige arvinger efter ham vår tomt og eiendom i Sarpsborg med løkken og fossen `til midt ut i elven´, så bredt som løkken er bred til øverst oppe.Tomten og fossen skal han la forsyne med bygninger til bruk for seg og sine arvinger.'Mens Haftor Jonssons øvrige gods, og fremfor alt Borregård, gikk i arv til hans arvinger på mannsiden, ser det ut til at Hafslund har fulgt hans sønne-datters datter Åsa Ulfsdatter, og gjennom hennes datter er eiendommen senere kommet over til slekten Rosensverd; hennes sønnesønns sønn Tjostulf Bårdsen Rosensverd i det 16. århundre er den første eier av Hafslund som vi kjenner.Det står forøvrig en god del mer enn dette, om Haftor, Haftorsønnene, Rosensverd etc.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Mener du virkerlig at alt teller ? Og teller alt like mye?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Heisann :)Ja, jeg mener at alt som er nedskrevet i forbindelse med personer man søker må telle med.Det må være opp til hver enkelt å vurdere om informasjonenen som blir gitt, er noe å bygge videre på, eller om man skal forkaste det.Vi er da vel voksne, oppegående mennesker med egen vurderingevne de fleste av oss vil jeg tro.Skal man se negativt på alt, og møte alt med bare kritikk, når man holder på med dette, blir det veldig svart.Det bør være rom for nyanser.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Hvordan avslører man da en nyere påbygget og omskrevet videreføring av en tidligere påstand, som ble valgt som utgangpunkt for den nye?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Rigmor, boka du siterte opplyste at Hafslund gikk i arv fra Havtor Jonsson til hans sønnedatters datter Asa Ulvsdotter. Hva mener du at mellomleddene skulle ha hett ? (Siden du mener dette er noe å bygge på.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Tore :)Forfatteren av boka Mentz Schulerud nevner ikke mellomleddene ved navn.Han skriver: ' Mens Haftor Jonssons øvrige gods, og fremfor alt Borregård, gikk i arv til hans arvinger på mannsiden, ser det ut til at Hafslund har fulgt hans sønne-datters datter Åsa Ulfsdatter, og gjennom hennes datter er eiendommen senere kommet over til slekten Rosensverd; hennes sønnesønns sønn Tjostulf Bårdsen Rosensverd i det 16. århundre er den første eier av Hafslund som vi kjenner.'Jeg har ikke sagt/ment at dette er noe å bygge videre på.Jeg skrev ned et lite referat fra boka, hvor disse meget omtalte personene er nevnt, men som jeg skriver i innlegg 11,må det være opp til hver enkelt å vurdere om informasjonenen som blir gitt, er noe å bygge videre på, eller om man skal forkaste det.Forfatteren skriver: '..Bortsett fra kortere oversikter har vi manglet en samlet fremstilling av Hafslunds ELDRE historie.'(Forfatteren har forøvrig gitt M.G. Rosenkrantz og hans tid en bred plass i fremstillingen.)Kanskje ser forfatterens mellomledd slik ut?* Jon Haftorsen & Birgitte Knudsdtr. Lejon * Cecilie Jonsdtr. & Ulf N.N (Holmgeirsson?) * Åsa Ulfsdtr. & Olav TorsteinssonDet blir bare gjetninger, da mellomleddene som sagt, ikke er nevnt ved navn.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kai m kveum

I boken: Nachkommen Gorms des alten av S. Otto Brenner s.45 fremkommer det at Ulf Holmgersson (Lejonbalk) var gift 2 ganger. Første gang med N.N. og andre gang med Cecilia Jonsdotter (Roos/Suderheims-ætten) Barn fra ubestemt ekteskap: Åsa Ulfsdotter og Karl Ulfsson. Ulf giftet seg 2 gang i 1368.Når er Åsa født? Broren Karl Ulfsson har etter sigende sønnen Ulf Karlson som etter sigende har sønnen.... Her åpnes det for mange muligheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Selvsagt mente Schulerud at mellomleddene fra Havtor Jonsson var sønnen Jon, dattra Cecilie og deretter Åsa. Det er denne slektsrekken som var utgangspunktet for hele diskusjonen om Rosensverd, slik det har pågått i 125 år. Denne slektsrekka ble utformet av tidligere riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas og første gang publisert i Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. bind I (eller II) (1882).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Kai :)En Karl Ulvsson påtreffes i Skjeberg fra 1412. DN VI nr. 483 og DN I nr. 634 - NST XXXIX s. 320.Åsa og Karl skulle man kanskje tro ville være født omkr.1370/80 ?*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hva mener du med det, Rigmor, at Åsa var født ca 1370/80 ? Hva bygger det på ? For du tror vel ikke fortsatt på Huitfeldt-Kaas' teori ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Einar Benjaminsen

Her virker det jo slik at om ønsker man noe så er det bare å tro på det...:)1370/80 er rengjetning av folk som ikke vet hva de snakker om, men ønsker at Åsa skal være født i 2 ekteskap.En må jo snart begynne å skjønne at en i dag må vise til primærkilder og ikke komme med ulike teorier lansert i bøker og tidsskrifter uten noen som helst henvisning til primærkilder.MvhEinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Hvordan avslører man her for godt en direkte nyere påbygget og omskrevet videreføring av en tidligere påstand, som ble valgt som utgangpunkt for den nye?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Heisann :)Ja, her var det reaksjoner.Hva jeg stoler på ? ..Hm... Meg selv.Den eneste som er ansvarlig for mine egne handlinger, og meninger er meg selv.Så vidt jeg vet er vel `meninger´ det det eneste som foreløbig er uten skatt og moms i dette landet.Jeg refererer fra NST XXXIX Lars Løbergs artikkel:' Det synes som om Åsas barn er født i perioden 1390-1410, og at hun følgelig er født rundt 1370 - gi eller ta noen år'.Kai M. Kveum i innlegg 16, viser til Nachkommen Gorms des alten av S. Otto Brenner s.45, hvor det fremkommer at Ulf Holmgersson (Lejonbalk) var gift 2 ganger, og at 2 hustru er Åsa.Skal det som fremkommer i Nachkommen Gorms des alten av S. Otto Brenner, forkastes?'Primærkilden'... Her må nok du Einar, som i motsetning til meg 'vet hva du prater om,' fortelle hvem som er ansvarlig for primærkilden til Åsas opphav. Hvem står for opplysningene?Jeg har ikke foretatt gjetninger. Jeg har referert fra det som sto skrevet i boka `Hafslunds Gods´. (Noe jeg i mitt enfoldige sinn trodde burde høre med under tema).Det er tydeligvis jeg som skal 'Peppres' p.g.a det, men det hadde jo vært bedre med konkrete motargumenter, samt en forklaring på hvorfor det som står skrevet/ Nachkommen Gorms des alten heller ikke kan være å stole på.Så håper jeg Tore, at din venn som skulle komme med motinnlegg mot Løberg og Langekiehl, vil være på banen snart.* Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Knut :)Jeg har tygd på uttallelsen din:Hvordan avslører man her for godt en direkte nyere påbygget og omskrevet videreføring av en tidligere påstand, som ble valgt som utgangpunkt for den nye?Her kommer enfoldigheten min til syne igjen. Jeg forstår ikke hva du mener med det du skriver, men jeg er nesten overbevist om at du er imot meg du også.Blir visst paranoid av dette.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Einar Benjaminsen

Har lest noe om denne familien og antatte slektsforbindelser før, men aldri begitt meg noe mer innpå disse.Men Rigmor, selvfølgelig kan du referer til en bok som i dette tilfellet. Men ikke bruke den som 'din sannhet' slik det virker på meg som du gjør. Om Åsas barn er født fra 1390-1410, kan det jo like godt hende at hun er født i 1365, og altså er av første ekteskap til Ulf Holmgersson. Du og alle andre må altså holde alle muligheter åpne..... dette er vi sikkert enige om, men det er det med måten en forteller det på!Einar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Deltagelse her med åpen og frimodig fremsettelse av et tre uten fastgrodde røtter som også er en skikkelig godbit å kunne blade opp i - og straks er 'ulvene' der og vil spise det opp. Her blir slikt sugd rett inn i det sorte hull (rotrenskeranordningen). Eneste måten å unnslippe på med treet i behold er å bevare troen - da blir man ikke forfulgt.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.