Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eirin Høiby

[#26903] Hanna Steen, Hans Henrik Bugge, Karlsøy

Recommended Posts

Guest Eirin Høiby

Prøver atter en gang å finne hennes foreldre, og lurer på om det kan være noen sammenheng mellom henne og Prost Steen? Han var fadder til hennes barn men det var kanskje vanlig? Her er hennes datters dåp.Lenke Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Villy Ovesen

Har vel vært av den oppfatning at Hanna sannsynligvis var søster til prost Steen, men etter å ha sett nærmere på dette, så er det ingenting som underbygger denne oppfatningen. Etter det jeg har funnet ut, så er prost Steen identisk med Marcus Fredrik Steen, sønn av prost og sogneprest i Trondenes, Esten Olsen Steen og kone Marthe Louise Irgens.Har funnet følgende barn av Esten Steen og kone Marthe:Christiane Bang f. 1784 Steigen NordlandMarcus Fredrik f. 1787 Steigen NordlandKaren f. 1793 Trondenes TromsOle Irgens f. 1795 Trondenes TromsJohn Svaboe f. 1798 Trondenes TromsMarthe Louise Irgens døde i 1799, Esten Olsen Steen døde 1803. Med andre ord så ble barna foreldreløse i ganske ung alder. Ved FT1801 finner du Esten som enkemann sammen med fire av barna her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11914&gardpostnr=37&personpostnr=879&merk=879#ovre>LenkeMarcus Fredrik bor hos en onkel i Bergen, se lenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Aasmoe

Nøyaktighet i oppgitt alder ved konfirmasjon kan nok variere, men jeg har sett på skiftet etter Esten Steen, og det er de barna du har nevnt. Skiftet er for øvrig et at de mest omfattende jeg har sett, mener det var på 160-170 sider; boksamlingen alene tok 14-15 sider.Marcus var prest i Karlsøy i perioden 1813-1835. Har bladd litt i kirkeboken, og det hendte at han var fadder, særlig de første årene, så jeg vet ikke hvor mye man bør legge i det. Men slektskap er absolutt en mulighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Takk begge to. Får bare håpe at noen andre som forsker på Falch/ Bugge slekta klarer å finne ut av dette mysteriet...... Ha en fin helg! Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Forsøker å flytte denne opp igjen. Kanskje noen andre har kommet noen vei med Hanna Steen?Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Jeg gir ikke opp denne-selv om det finnes utallige kilder om Bugge-ne har jeg ikke klart å løse dette mysteriet. Hun har jo eksistert, men kan hun hett noe annet?Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Siden innlegget taes opp igjen, vil jeg bare komme med en beriktigelse. Tidligere i innlegget er det sagt at Marcus Fredrik Steen var Prost i Karlsøy. Karlsøy var aldri et prosti. I eldre tider var det et kapellani under Tromsø, men ble senere et eget sogneprestembete. I dag hører Karlsøy til Lyngen Prosti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Har noen i.f.m. dette innlegget som bl.a. behandler BUGGE naermere informasjon om eventuelle sösken til Marthe Louise IRGENS STEEN som döde i 1799?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Mange takk Eirin, - formoder at du har de nödvendige data hva angår Hans Henrik C:sön (FALCH) BUGGE f. 1783, som först var gift HEGGELUND?!MvhThomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Problemet Hanna Steen (Hanna) burde vært en enkel sak, men er det ikke. Jeg skal gi litt utfyllende stoff som viser hva vi vet i dag, selv om det kanskje er velkjente saker for noen.Først litt om Marcus Fredrich Steen (Marcus). Da han var ferdig utdannet i København, skal han en tid ha virket som lærer ved den 'jødiske skolen' (hva det nå måtte være) i København. Men han ville nordover og gav seg i vei. Turen nordover ble visst strabasiøs (det var den vel oftest) m.a. med skipsforlis i Nærøysundet (Rørvik). I Bodø fikk han vite at sogneprest Kaurin i Karlsøy var død i 1812. Marcus søkte da stillingen og fikk den. Han tiltrådte stillingen i 1813. Han var da ennå ungkar. Han fikk en årelang og til dels bitter strid med enken Madam Kaurin som ikke ville gi avkall på presteboligen. Det endte med at Marcus måtte bygge ny bolig, og det var vel den som ble prestebolig på Karlsøy like opp til vår tid. Madam Kaurin ble boende på Karlsøy også etter at Marcus ble forflyttet til Bodø. I 1815 giftet Marcus seg i Tromsø med Hanna Andrea Schieldrup (Marcus skrev Schjeldrup!). Hanna var født i 1792 i Tromsø og var datter av prosten der Rasmus Schieldrup Johanna Margrethe Gieever (Gjæver). Alle barna til Marcus og Hanna ble født på Karlsøy. De fikk ni barn, men tre døde små (før Kirkedåp?): August Ludvig 1818, Marcelia Andrea Fredrica 1820, Johanna Margrethe 1823, Martha Lovise 1824, Rasmine Schjeldrup 1827 og Conrada Juditha 1829.Så om Hanna. Hun ble konfirmert 19 år gammel fra Jægervannet i 1814. Skulle hun være av en såkalt kondisjonert familie, var det en noe høy konfirmasjonsalder. Da hun ble konfirmert, burde hun alt ha oppholdt seg en tid på Jægervannet. Ble hun konfirmert fra sine foreldre eller fra en husbonde hvor hun var i tjeneste? Jeg har undersøkt Folketellingen i 1801 på landsbasis, og søkt alle Hanna (Hanne) født i årene 1792 - 1798. Men jeg finner ingen i 1801 med mellomnavn eller etternavn på Steen (Sten). Men tellinga i 1801 varierer betydelig fra sted til sted. Mange steder er ikke mellomnavn/-navnene tatt med. Det er ingen koppe-/vaksinasjonslister eller lysningslister for Karlsøy i aktuelle periode.I 1816 giftet Hanna seg med enkemann Hans Henrich (Christensen)Bugge. Begge oppholdt seg da på Jægervannet.Hans Henrich var født i 1782 i Finnkroken (Troms). Hans foreldre var Christen Arild og Karen (også Maren) Adriansdatter. Disse hadde giftet seg i 1770. Karen var da enke etter Johannes Nilsen. Litt mer om Karen og Johannes kan leses i nr. 49041 mitt innlegg (49). Karen og Christen hadde m.a. også døtrene Else Marie 1772 og Elen Marie 1777. Hans Henrich giftet seg i 1811 med Ane Heggelund fra Berg, som ligger straks innenfor Jagervannet. Ane var født i 1791, og hennes foreldre var Hans Mortensen Heggelund og Ane Cathrine Garbow (Garbou - her et nytt problem!). Men Ane døde alt i 1812. Hans Henrich har så flyttet til Jagervannet, hvor m.a. hans søster Else Marie var gift med Robert Christian Heggelund (gården Selnes).Hans Henrich satt som inderst/husmann på plassen Bakken som ligger straks innenfor Jægervasselva. De hadde disse barna: Karen Andrea Falch 1816, konf. 1834, Knud Gamst Hage 1823, konf. 1843, Johan Nikolai 1828, konf. 1847 og Eilert Jørgen 1836, konf. 1854,døde 1856.Hanna brukte kun etternavnet Steen (Sten). Det er ved konfirmasjonen, vielsen, da barna ble født og konfirmert, og når hun var fadder. Og endelig til slutt da hun døde som husmannskone i 1863. Hans Henrich døde i 1864 som Hans 'Henriksen'. Da datteren Karen Andrea ble døpt i 1816, var sognepresten Marcus fadder. Da Marccus døpte sin datter Martha Lovise i 1824, nevnes som faddere blant kvinnene: H. Steen og Kristiane Steen (her et nytt problem som man heller ikke finner løsningen på i tellingen av 1801). Men bortsett fra disse nevnte tilfellene finner man ingen andre familieforbindelser.De tre barna til Hanna og Hans Henrich ble alle gifte og bodde på Jægervannet, og alle har en stor etterslekt. Karen Andrea ble forresten gift med sin fetter Abraham Lochert Robertsen. Hun ble enke alt i 1855, og muligens gift igjen senere. Vi skal merke oss at ingen i etterslekten etter Hanna og Hans Henrich brukte Steen-navnet. Ingen i etterslektene etter de tre barna har hittil kunnet gi noen opplysninger om Hanna Steen. Det eneste er at en kunne fortelle at hun ble brukt som jordmor i distriktet, og visstnok skulle være fra Gudbrandsdalen. Videre skulle Hans Henrich være en flink fiolinspiller. Men noe nytt kan ennå dukke opp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Hei.Jeg må bare rette litt opp i det Alvin skriver i siste setning i innlegg 7, det om at Karlsøy ligger under Lyngen Prosti. Det er feil.Karlsøy sogn ligger i dag under Tromsø Domprosti sammen med kirkene i Tromsø og kirken på Svalbard.Se ellers her: LenkeRemi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Tusen takk for innspill, Alvin her var det spennemde opplysninger. Skjønner at du sitter inne med masse opplysninger om disse. Denne Kristiane kan vel kanskje være en slektning? Og jordmor og Gudbrandsdalen er helt nytt for meg. Kanskje det er her vi finner noe?Forøvrig var Abraham og Karen mine tipptippoldeforeldre. Deres sønn August var min tippoldefar.Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

På hvilken måte var Karen Andrea Falch (Henrichsdatter) Bugge f.1816 søskenbarn av sin ektemann Abraham Lochert Robertsen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Hennes far- Hans H.C. Bugge (også kalt Arild) og hans mor Else Maria C. Arild var søsken. Deres foreldre Christen Arild Henriksen Bugge og Karen Adriansdatter Falch.Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Kan Christiane Steen (innl. 13) være Chrstiane Bang Steen, altså søster til Marcus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eirin Høiby

Som den evige optimist jeg er tar jeg opp denne igjen. Har ikke hatt så mye tid til å engasjere meg i forumet i det siste, men håper at noen av dere flinke debattanter har kommet lengre enn jeg har. Har prøvd å lett etter Hanna I Trondenes- men uten hell. Ingen steder finner jeg flere barn på Esten og Martha heller. Kanskje Gudbrandsdalen (11)som Alvin nevner er et stad å lete? Mvh Eirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.