Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Karin Romstad

[#26905] Huseby i Brunla len (Vestfold) ca 1600

Recommended Posts

Guest Karin Romstad

Hvem er Nils Pedersen på Huseby i Brunla len, som i 1634 solgte adelsgods i Fattland, Sand Ryfylke, til presten Hr. Nils Pedersen i Setesdalen? I 1626 eide Claus Brockenhuus i samme gård. (Ref. Sand Gardar og folk, b. I v/ Ernst Berge Drange)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Står det i skjøtet 1634 av godset var adelsgods? kan du f eks gi et sitat fra skjøtet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Nils Pederssøn (Lem) bodde en tid på Yttersøen i Hedrum og siden på Huseby i Tjølling. Han fungerte i fra 1615 som fogd i Brunla len. Det er i bygdeboklitteraturen bl.a. hevdet at han var oldefar til Ludvig Holberg og at han var en sønn av Peder Lem i Bergen. Bygdebøker for Hedrum og Tjølling er utgitt og du finner referanser via BIBSYS.Når det gjelder mulig adelsgods, så er det kjent at Nils Pederssøn overtok mye jordegods fra Claus Brockenhuus. For et nærmere studie av dette anbefales doktoravhandlingen til Tor Weidling: 'Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660', Oslo 1996.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis godset som ble solgt 1634 kom fra Claus Brochenhuus, var ikke godset lenger adelsgods 1634. Så her er jeg spent på hva teksten i 1634 forteller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til nr. 2. Nei,jeg har dessverre ingen andre ref.enn nevnte bygdebok. Men kanskje noen fra Rogaland kan være behjelpelig.Lem, Peder Nilsen, kapellan ved Domkyrja i Bergen,eier i 1647: 1/2 Tokheim,Odda, og en part i Espeland,Jondal.jf. tema 16872 Eirik Eirik Orm fra Stavanger i perioden 1462-1494. Han eier dessuten i Ytre og Indre Oma i Strandebarm,Kjærland i Granvin, Opheim i Ulvik, Øystese og Botnen i Kvam, og 'Øffstegaard m(et) Huchaas i Norhordaland.Jeg lurer på om Nils Peterson Lem kan ha vært g. med en Mette Ivarsdatter, da han har en sønn ved navn Ivar.Til nr. 3 takk for opplysningene og referansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Mens jeg venter på doktoravhandlingen.Jeg ser nå at Nils Peterson Lem er omtalt under tema 21670 v/Kristian Fjeldsgård (kanskje noen kan lage en lenke for meg?). Her blir det sagt at han var gift med en uekte datter av Peter Ivarsen Fresje,Hudrum, som heter Mette. Peter Ivarsen Fresje hadde en sønn Ivar,en datter Emerenze var g. m. Claus Brockenhus. Dvs. utifra dette, må det være Peter Ivarsen Fresje eller hans ektefelle som har eid i Fatland, Suldal? Men hvem er isåfall mor til Mette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ihvertfall ingen datter av Peder Iverssen. Du er lurt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Det er jeg isåfall glad for, for jeg ønsker meg en Ivarsdatter, (øverst på ønskelisten en Ivar Dyres datter)Men hvorfor kaller du ham Peder Melsøn Lem på dine hjemmesider?(adelsprosjektet)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Karin!På side 246 – 247 i Tjølling Bygdebok finner du en god del opplysninger om Nils Pedersen Lem’s eiendommer og slekt.Hvis du legger ut postadresse eller e-post-adesse, skal jeg sende det til deg. XP-World dokument 650 kb.Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til nr. 9 På forhånd tusen takk;mammaromstad@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei Karin, navnet på min webside er feil, men jeg mangler p.t. programvare og oppkobling for å kunne rette opp feilen, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Karin, en gang til: Jeg finner ikke navnet Lem under Adelsprosjektet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til 12I tema 21670 er det en lenke til dine hjemmesider.Under tittelen; Opphavet til Mette Pedersdatter, som var gift med Nils Pedersen Meng; var hun en datter av Peder Iversen (Jernskjegg) dat. Oslo 13.10.2000Sitat; Opplysningene om at Mette Pedersdatter,gift med Nils Pedersen Lem og mor til Peder Melsøm Lem (1617-1676), skulle opprinnelig være gitt av C M Munthe i boka for Munthe-slekta. Sitat slutt. Du utelukker ikke farskapet, men finner ingen dok. på at så er tilfelle, da 'det ikke er gått gods fra ham i gave til Mette Pedersdatter eller hennes mann.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, det var det dokumentet på min webside der det er skrivefeil i personnavna, som jeg ennå ikke får rettet opp pga problemer med programvare, men dette dokumentet ligger altså ikke under Adelsprosjektet.Et slektskap ved tiden omkring 1600 skal jo ogsp bevises, ikke motbevises. Hvis noen sitter på gode bevis for at Mette er etterkommer til Peder Iversen eller andre i hans slekt (som førte et muslingskall i våpnet), så kom frem med det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Nils Pedersson Lem d. ca. 1638, fogd i Brunla len 1615-1617. Betraktet Huseby i Tjølling som sin hovedgård. G. Mette Pedersdatter. Barn;a)Ivar, forvalter ved Utstein kloster(d.1664),g. Anna Hansdatter, n.bl.a.i Stav.27.10.1653 sm.m. Christen Trane på deres kjære hustruers vegne. b)Peder f. 1617 d. 1663, sogneprest i Fana. (g. Abel Ludvigsdtr. Munthe.) c)Kristoffer.Er det noen som kjenner våpenet/seglet til Nils Petersen Lem, hans ektefelle,eller hans sønner?Vedk. navnet Lem, skrives også Lamb.Det må være denne Mette Pedersdatter som er en stor jordeier på Voss, Hordaland. Enkelte eierforhold i Hordaland/Rogaland tyder på en forbindelse til Orm på Tokheim og Torbjørn på Sandvin, g.m. hhv. Anna og Christina Petersdøtre, n. bl.a i 1575-6 i forb. med avståelse av jord til Mr. Robert Cheyne of Vaila of lands in Shetland.Andrew Lamb of Southtyre,indweller in the town of Leith, er nevnt i et dok. dat. Edinburgh 29.juni 1566,hvor sitat; has become caution for Ola Sinclaire of Avera that mr. Robert Cheyne and his servants and kinsmen shall be unharmed and skaithless of the said Ola and all others he may prevent, without fraud or guile, exept by order of law, according to the form an tenor of the queen's letters directed thereupon and under the paints contained therein. Sitat slutt. Åpenbart en rik herre, siden han hadde betalt £ 1,000 for 'his ship which brak at Scheitland as his acquittance'Ref.Shetland documents 1195-1579, nr. 221, 152,266) I 1521 er det reg. en skotte på Tokheim i Odda, dessverre uten navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Spørsmål om Feda, Lista Nils Pedersson, fut i Brunla, (alt tyder på at vi skal til Voss, og at han kan være sønn av en Peter Alfsson). Gunnar Lange pantsetter gården Vika i Skånevik til Nils Pedersson. Nils Pederson har en sønn Ivar, som er gift med Anna Hansdatter. Hun er datter av Hans Jensson Feda på Lista og Susanna Danielsdatter. Er det noen som vet noe mer om Annas foreldre. Ivar Nilson og Anna Hansdatter har bl.a en sønn Nils, f.ca 1645, trolig i Egersund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Sitat fra store norske:''Lem - norsk slekt som stammer fra byskriver i Bergen Peder Lem (død ca. 1610). Han var far til fogd i Brunla len Niels Pederssøn Lem (død ca. 1640), som kjøpte opp store eiendommer på Vestlandet og i Nord-Norge, og til slutt eide mer enn 300 gårder. Hans sønner Christoffer Nilssøn Lem og lector theologiae i Bergen, sogneprest i Fana, magister Peder Nilssøn Lem (1617–63) delte farens godser......''Peder Nielssøn Lem var far til Karen Lem, som igjen var gift med Christian Nielsen Holberg. Disse to var igjen foreldre til bla Ludvig Holberg og Frederik Christian Holberg(min 6. tippoldefar).Mvh Siv....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Ang innlegg nr 15 og 16, hvilke kilder har du brukt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til 17 Ref. til innlegg 15 Fikk tilsendt utdrag fra bygdebok vedk. Huseby, jf. innlegg 9.Det framgår der bl.a i jordeboken for 1626 'Nils Pederssen er i Nordlandene og ingen vil svare på hans vegne hva han eier av odels-kjøpe eller pantegods'. I 1632 eide han gårdparter, fiskeretter, grunnleier og andre herligheter som innbrakte ham i landskyld 540 bpd smør.Ref. til innlegg 16. Bygdebøker for Karmøy og Skånevik.Ellers finnes det mange saker i tingbøkene både for Hordaland og i Rogaland vedk Peter Nilsson Lem. (og sikkert i Nord Norge og hele kysten forøvrig ) Han er f.eks formynder for Volchord Brodersens børn( Sunhordland tingbok 8, 1662, fol. 17b)Gjelder Flataker. Min interesse skyldes tema om Eirik Eirik Orm og Mågeætta. I så henseende er Lemmen, Gjerde og Gjerdeskvål på Voss relevant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.