Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ove Gunnar Jacobsen

[#26919] Skrev Stokkepresten feil i 1739 ?

Recommended Posts

Guest Ove Gunnar Jacobsen

04.02.1739 vies Anders Evenssøn og Anne Andersdatter, Gjersø. Stokke kirkebok nr.2 fol.135.Lorens Berg hevder i Stokke bygdebok, side 539, at Anne, født 1707 blir gift med Even Anderssøn Gryteeie.03.08.1739 døpes(?) navnløst barn av Even Anderssøn og Anne Andersdatter, Kverne. Sibilla Andersdatter er en av fadderene. Stokke kirkebok. Anne og Sibilla er i henhold til bygdeboka søstre fra Gjersø.Even hadde i henhold til nye Stokke bygdebok bind III side 348 sønnen Hans Evenssøn. Hans Evenssøn Gryte konfirmeres 12.04.1761 17 år gammel. Stokke kirkebok nr.2 fol.74. Hans dåp har jeg ikke funnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Björn Johnsson

Ove. I mina notater har jag Even född 1713 och Anne 1717. Hans är döpt 1742-06-24.(Stokke Kyrkobok) Mvh Björn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

I følge Stokke kirkebok, får Anders Evensen og Anne Andersdatter følgende barn: Hans, født på Buer under Fossnes, døpt 24. juni 1742 (faddere Hans Madss., Ivar Anderss., Karen Andersd., Maren Andersd. Gryde)Even Andersen og Anne Andersdatter får følgende barn: NN, født på Søndre Kverne, døpt 3. august 1739 (faddere Lars Qverne, Eric Qverne, Anders Anderss., Berthe Jacobsd. Qverne, Sibilla Andersd.) Ingebor, født på Buer, døpt 27. mai 1745 (faddere: Søren Arnesøn Dyresrød, Iver Anderssøn, Gryte, Anne Guttormsdaatter Dyresrød, Gunnil Taralsdaatter Buer) Gunnil, født på Berg under Gryte, døpt 4. juni 1748 (faddere: Anders Emundsøn SKaaum, Ellev Anderssøn Skaaum, Pernille Andersdttr. Skaaum, Maren Olsdaatter SKougen)En Anders Evenssøn Berg konfirmeres i 1756, 16 år gammel. Dette er sannsynligvis barnet som ikke er navngitt ved dåpen.Det er vel lite tvil om at presten har skrevet feil to ganger (Anders Evensen for Even Andersen), både ved vielsen i 1739 og dåpen til Hans i 1742. Hans kalles Hans Evenssøn ved konfirmasjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Takk for svar!Jeg regnet med at jeg kunne stole på deg Ketil. Gjør du en anmerkning om dette på dine Vestfoldslektsider ?Med vennlig hilsen Ove Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Even er ifølge Lorens Berg, Stokke side 429, sønn av Anders Evenssøn ( hans opprinnelse ukjent ).Så slik sett er vel Anders det riktige navnet på førstefødte (NN) sønn ifølge oppkallingstradisjon.Neste barn er Ingebor. Men Ingebor Gundersdatter som gifter seg med Anders Evenssøn 27.12.1727 (Stokke kirkebok på Vestfoldslekt) kan vel umulig være hennes farmor. 'Trolig ikke vår' står det på mitt gamle notat. Det kan eventuelt være at Anders gifter seg på nytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

ANDERS EVENSEN, f. ca. 1677. Nevnt som husmann på Østre Valberg under Fossnes ca. 1717-31. Kom siden til Gryte.Gift 1. gang med INGEBORG JONSDATTER fra Gryte, f. ca. 1688, d. 1727 på Valberg. Barn: 1. Even, 22 år i 1731. 2. Karen, 18 år i 1731. 3. Iver, 12 år i 1731. 4. Maren, 8 år i 1731. 5. Marte, 6 år i 1731.Gift 2. gang 27. desember 1727 i Stokke med INGEBORG GUNDERSDATTER.Ingeborg Jonsdatter var datter av JON HANSEN, d. 1731 på Gryte, 83 år gml., og MARTE ARNESDATTER, d. 1723 på Gryte, 80 år gml.(Kilder: Skiftet etter Jon Hansen i 1731, legdsrulle datert ca. 1717, samt kirkebøkene.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Jeg har registrert navnene Anders Evensen og Ingeborg Jonsdatter i min base. her har jeg i tillegg til L.Berg, Stokke s.429 også kilden Sigurd H.Unneberg, Våle Bygdebok, Gårds og slekthistorie, B. I del 2 s.1390. Basert på dette har jeg registrert at Anders Evensen ble gift med Marte Hansdatter i 1749. De var bosatt på Holt, Undrumsdal, Våle. Marte Hansdatter var enke etter Svend Larsen Holt, Undrumsdal, Våle som var bruker på Østre Bjune i Ramnes fra ca 1713 til 1726 og på Nedre Holt fra 1726-48. Jeg har også registret referanse Sigurd H.Unneberg, Ramnes Bygdebok, Gårds og slekthist., B. II del 1 s.101. Jeg har ikke bøkene hjemme så jeg kan ikke finne mer ut av dette. Om dette er samme person er jeg derfor usikker på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Hei og takk Kristian for nye navn.Hvis den JON HANSEN, som Kristian nevner i innlegg nr.6 og den JON, som nevnes i Lorens Bergs Stokke bygdebok under Gryte på side 427 er samme person, så må JONs medbruker AMUND i tiden 1699-1717 også ha farsnavnet HANSEN.Det får meg til å tro at de eiere/brukere på Gryte fra 1733, som Lorens Berg nevner, er sønner av JON og AMUND og begge med fornavnet HANS.HANS AMUNDSEN er et av de tidligste navn i min samlig. Hans første kone MAREN SØRENSDATTER, som Lorens Berg ikke nevner ved navn, ble begravet 17.01.1748 (Stokke Kirkebok nr.2 fol.211).LIVE HANSDATTER er født ca. 1720, og er derved datter av HANS og MAREN. Lorens Berg antyder at LIVE er datter av HANS og hans andre kone BERTE OLSDATTER.HANS JONSEN var gift med MARTE SØRENSDATTER. Er kanskje MAREN og MARTE søstre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Takk igjen Kristian!Men du behøvde jo ikke sitte opp hele natta. -(Jeg sitter slik selv, om jeg har en trå å følge).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Fortsatte presten å skrive feil?Jeg har søkt i kirkebøkene for Stokke etter døds/begravelsesdato for blandt andre Even Anderssøn,født ca 1709. Har ikke funnet ham fram til 1776.Hustruen Anne Andersdatter, Berg på Gryteeie ble begravet 16.08.1772, 65 år 4 mnd. 3 uker og 3 dager gammel.Ketil Firing Hansen la nettopp ut 'Døde og begravede 1719-1770' på Vestfold-slekt.Der finner jeg en Even Hanssøn, Berg under Gryte, begravet 21.04.1765 55 år gammel. Hvem er han? Har ikke funnet ham noe annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

I innlegg nr.3 konkluderer Ketil Firing Hansen med at presten skrev feil to ganger, henholdsvis i 1739 og i 1742.(presten var Michael Augustiniussøn Skielderup, 1733-43).I innlegg nr.11 spør jeg om eventuell feilskrift i 1765.(presten var da Gerhard Johan Winge, 1752-73).I tema 28213 innlegg nr.6 antar Ketil at nok en prest i Stokke skrev feil, i 1794. (presten var James Rødder, 1773-1801).Kanskje ikke rart at noen er vanskelig å finne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Spesielt Skielderup hadde mye rart for seg, særlig i sine siste år. Ser du på dåpsinnførslene mangler snart foreldrene, snart navnet på barnet, og ofte fadderne. Et og samme barn er påviselig innført som døpt samme dato to påfølgende år.Sannsynligvis drev han og noterte på lapper og førte disse inn i kirkeboka med ujevne mellomrom. Noen lapper forsvant kanskje, og dermed var presten overlatt til sin mer eller mindre gode hukommelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

Jeg tror det ble feil for presten i 1765 også.Finner ikke Even Anderssøn begravd i Stokke på Vestfold-slekt eller i kirkebøkene fra 1770 til 1815.Den Even Hanssøn som begraves fra Berg under Gryte har i tillegg til passende fornavn også passende alder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jan Sigbjørn (innlegg 7): Dine notater er helt sikkert korrekte mht Anders Evensen. Våle bygdebok skriver at han var fra Gryte, og støtter seg sikkert til at det ved vielsen mellom han og Marte Hansdatter Holt i 1749 er oppgitt at han var enkemann fra Gryte i Skjee. Det skal også være et skifte etter ham der barna er nevnt, og da vil barneflokken sammenfalle med med de barna som er kjent gjennom skiftet etter Anders' første svigerfar, Jon Hansen Gryte, i 1731.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ove Gunnar Jacobsen

I henhold til Lorens Berg Stokke, en bygdebok, side 429 om Anders Evensen: 'Hvor han var fra og om hans slekt savner vi oplysninger. I 1749 solgte han til sin søn Iver ....'.... og giftet seg altså i Våle i en alder av ca. 72 år. Var han kanskje fra Våle?Skiftet etter Jon Hansen Gryte finnes nederst på side 25 her Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er ikke særlig med holdepunkter når det gjelder hans opphav - jeg har ham som husmann på Fossnes, sannsynligvis på Østre Valberg (nevnt der 1731), senest ca. 1717.Sannsynligvis var han ikke fullt så gammel da han giftet seg siste gang. Våle bygdebok angir 62 år ved begravelsen (dvs f. ca. 1687) og jeg har et belegg for at han var 42 år i 1723 (dvs f. ca. 1681). Ca. 1717 oppgis 40 år (dvs f. ca. 1677).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.