Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Langer

[#27001] Michel von Norden i 1663-1665

Recommended Posts

Guest Tom Langer

Heijeg jobber med Larvikslekt og kikket på manntallet fra 1663-1665. I den sammenheng støtte jeg på Michel von Norden - med flere registreringer (6-7 ganger). To spørsmål i den sammenheng:1. Hvordan forstå de mange registreringene? Disponerer han (hvis samme person) deler av flere gårder? 2. Et sted skrives navnet ut i en lang tekst. Det er: Michel von Norder de vett langers (de Welt langes bøxell). Hvor stopper navnet og hvordan forstå resten?Kan noen hjelpe bidra til å klargjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kan sikkert hjelpe, hvis du først oppgir hvor du fant kilden du nevner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Her er det i Manntall 166..LenkeDet ser ut til at Michel von Norden bodde i Larvik by og eide deler i gårdene: Rimstad og Frostvedt i Hedrum og Hasle i Tjølling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

For det første må du være klar over at her er to manntall for ulike årstall (1665 og 1666) slått sammen i en database. Dermed forekommer det meste to ganger.Dernest bærer hele databasen preg av forskyvninger mellom kolonnene, og at ekstra bokstaver og tegn har sneket seg inn her og der. Materialet er ikke korrekturlest.To av innførslene betegner ham som innbygger i Larvik, og det var nok der han bodde. Han ser ut til å ha hatt bruksrett til hele Frostvet, halve Rimstad og en tredjedel av Hasle. Kanskje eide han parter der også, men det sier kilden strengt tatt ikke noe om - han er oppført som 'bruger'.Frostvet lå nær byen (i dag en del av bybebyggelsen), og kan ha vært drevet av ham personlig. Hasle og spesielt Rimstad lå lenger unna, og jeg synes det virker mest sannsynlig at han har hatt folk til å drive disse partene for seg.Fotokopier av manntallene finnes på lesesalen på Riksarkivet. Jeg anbefaler en kikk på disse dersom du trenger å vite sikkert hva som står i kilden. Nå er Riksarkivet stengt, men det er neppe noe problem å få bestilt disse kopiene ned til Byarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, det der var en merkelig tekst. KILDETEKST er det ihvertfall ikke.Michel von Norder de vett langers (de Welt langes bøxell), BETYR: Michel von Norder [Norden] bruker, de velbyrdige Langer råder bygselen.De velb. Langer = de adelige av slekten Lange, som eide Fritzøe (Fresje).At slike gale tekster er lagt ut i Digitalarkivet, sier dessverre sitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Jeg har notert litt om Michel von Norden fra Hedrum bygdebok og Digitalarkivet. (Er helt helt klar over at dette ikke er primærkilder, Tore!)Enkelte steder har det vært antydet at Michel von Norden var far til Helvig Michelsdatter som var gift med Peder Tøgersen Green i Larvik, men det kan ikke stemme hvis man ser på skiftekortet nedenfor. Heller ikke kronologisk kan dette stemme. Helvigs datter Barbara var født ca 1623, Michel var født ca 1605.Hedrum bygdebok II s. 30 (Frostvet): Langene lot sin fogde for jordegodset, og senere tolder Michel von Norden bruke gården omkr. 1660- ca. 1675. Han bodde i Larvik og hadde vel husmann her.Hedrum bygdebok III s. 633 (Farmen):Langene hadde gårdparten til 1667, da deres fogd, Mikkel von Norden, overtok den som pantegods for et lån på 140 rdl. Grev Gyldenløve benyttet sin rett til å innløse pantet i Farmen 1672, - - -Hedrum bygdebok III s. 658 (Rimstad):Denne delen av Rimstad og Rimstadmoen - - - - - - - - -fulgte så Langene til 1667, da Mikkel von Norden overtok den. Grev Gyldenløve løste den inn 1672.Hedrum bygdebok III s. 924 (Odberg Nordre): - - - - -og fra 1623 under Langene. Parten var på vel 3 huder, senere regnet for 4 bpd. 15 mrk. smør. Langes fogde, Mikkel von Norden fikk utlagt parten, og eide den til 1672 da grev Gyldenløve løste den inn. Digitalarkivet: Skifteregister for Larvik 1672-1812. [1925/1925]Rettar til dataene: Digitalarkivet Post 15 av 1721/11555 totalt i databasenForretning Dato År Protokollref Side Forretning merknad15 15 17.11.1676 1673-1690 1 71b Registreringen påbegynt 1675, skiftet sluttet 24.04.1682Rolle. Relasjon Førenamn Farsnamn Bustad Stilling Merknad96 arvelater Michel Von Norden Laurwigen borger og toller død 1675; hadde ingen livsarvinger eller andre arvinger herudj Rigerne, etter det man kjente til97 arving ektefelle Maren Boesdtr hun levde Jntill den 27. Marty nerVerede Aar 1682, da hun om Natten Ved døden hensofnet; hennes bo ble registrert 28.03.1682, og ble således en del av denne skifteforhandlingen98 arving konas sønn Christian Therkelsen Laurwigen borger død; hadde vært g.m. Anne Jochumsdtr; etterlot seg barn, men de er ikke nevnt ved navn; nevnt som arving siden moren døde under stefarens skifteforhandling99 andre konas svigerdatter Anne Jochumsdtr enke etter Christian Therkelsen100 andre Christen Hansen Tønsberg byskriver og rådstueskriver Anne Jochumsdtrs svogerHilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk, Laila, har kom det frem rett mye materiale som plasserer Michel i sin samtid. Det er detogså blitt forklart hvorfor han opptrer så mange ganger i manntallene. Jeg er enig i at det ikke ser ut til at Helvig var hans datter; de som vil hevde dette i fortsettelsen, må legge frem kilder med klare utsagn om familieforholdet, ikke bare ren synsing.Norden var muligens et stedsnavn (tysk eller nederlandsk).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Langer

Heijeg er takknemlig for de mange interessante og spennende innspill. Jeg må samtidig si at jeg også er imponert over den aktive kunnskap som finnes på slike spørsmål.Det blir nok etterhvert sene nattetimer for meg også - på dette og andre tema. Spennende.Tusen takk! Tom Langer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.