Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Osvald Rydjord

[#27014] Er Ingeborg Estensd. Flyen? 1778-1886 i Folldal, fra Lille Elvdal Hedemark?

Recommended Posts

Guest Osvald Rydjord

Ingeborg Estensdatter Flyen?, f 1778 og død 12.9.1866 på Marken i Folldal, g 19.7.1800 m Eirik Haldosen Holen, f 1769.FT 1800 for Lille-Elvdal har nummer http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe i stedet for navn. Er det noen som kjenner til hvilke av gårdene som heter Flyen? Eller er det noen som har bygdebøker for området som kan slå opp på Flyen og se om Ingeborg Estensdatter er nevnt? Ft 1865 viser tre gårder med flyentilhørighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

I 1801 lå Flyen under Krogen i Øvre Folldal, Lesja prestegjeld, Oppland. Nedre Folldal lå under Tynset prestegjeld, Hedmark.Ingeborg Estensdatters opphav er nevnt slik i bygdeboka, under Marken: ”Ingeborg Estensd. Flyen (?)”. Så da har hun kanskje kun tjent der ?Hun passer ikke inn under bygdebokas familieoppsett for Flyen.Her ligger ei excelfil med oversettelse fra familienummere til gårdsnavn i Lilleelvedalen: http://home.no.net/jeaas/v1801reg.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Takk Jan Erik for info om Ingeborg, tydeligvis blir det stopp der. Jeg har sett flere anetre som har stoppet nettopp ved henne, så tydeligvis er hun ikke lett å spore.Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

På Fam.search er det et giftemål mellom Ingeborg Estensdtr. og Eric Haldogsen! 19-7-1800 i Lesja. Finner også ei Ingeborg Estensen f.21-5-1778 og døpt 28-6-1778 i Lesja med foreldre Esten Andersen og Ragnild Tostensdtr. Det er vel Ragnild som bor her hos sin sønn i 1801 LenkeKanskje et spor å følge?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Carsten, det var jo et kjempespor, alle opplysninger stemmer med dem jeg hadde fra Folldal bygdebok. Det kan ikke være andre enn hennes foreldre du har funnet. Som Jan Erik i (2) sier, det er i Lesja en skulle ha søkt, jeg har holdt meg i Hedemark. Kjempebra.Så spørs det om det mulig å komme videre, og det skulle vært interessant å vite om kirkeboken inneholder gårdsnavn. Jeg har bygdebok I for Lesja, skal se litt der, men de gårdene ligger vel for nær Romsdalen, og uten gårdsnavn blir det vanskelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Det kan ihvertfall ikke være snakk om Flyen Søndre (gnr. 87, bnr. 1, jf. bygdeboken (gml. utgave), s. 244-247). For her kommer ikke Esten-navnet inn før Lars Olsen Flyen (1823-1909) i 1850 giftet seg med Ingrid Estensdatter Trysilsplass). Flyen Nordre har jeg ikke god nok oversikt over.Bygdeboken nevner også gnr. 87, bn. 1 A kalt Lomsvollen eller Flyen (Lomsplassen).Dag T. Hoelsethhttp://www.geocities.com/dagtho/flyen.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

I Ivar Sæters bok om Folldal finner jeg under kirkebokavskrift for døde 1792 en Esten Andersen Indsæt. Siden FT 1801 ikke har med Ragnhild Tostensdatters mann, kan dette være mannen hennes som dør i 1792 i Øvre Folldal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Og under Indsæt i Streiliens reviderte utgave for Folldal I s 450 dukker Ingeborg opp, f 21.5.1778, datter av Østen Andersen Indsæt og Ragnhild Torsteinsdatter Dalen. De bor på Brevan (Brevøstenplassen) etter Østen som var postbærer. Hans aner står ikke, men Ragnild har henvisning. Her er det temmelig klart at det er den rette Ingeborg, og mange kan forlenge sitt anetre.Takk for alle innspill, skal bli moro å se om en kommer lenger!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei! Har lett med lys og lykte i Folldal bb (ny, bind 1 s.450) og har bare funnet denne Ingeborg Østensdt født i 1778 (21.5.) under garden Brevan. Foreldre: Østen Anderson Indsæt 1728-1792 og Ragnhild Torsteinsdt Dalen f.1742, og det er jo den samme som nevnt før. Bygdeboka har ingen flere data på henne, og garden Dalen ligger nok i det bindet av bb jeg ikke har for hånden.Prøvde meg på diverse oppkalling for om mulig å koble denne Ingeborg til 'din', og fant at en av sønnene hennes het Anders/Andreas (f. 1821) som farfaren (og broren) til den mulige Ingeborg, - om jeg ikke har blingset helt. Videre, men denne er mer søkt:1865-telling for 2012 Altens Distriknr Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Gardsnavn 295 7 Kaafjords Kaafjords Kapel Altens Kaafjord Pnr Nytt hushold Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested 1735 1 1 Inger Estensen hm Understøttet af Værket e 60 k Tønset 1736 2 Thorsten Estensen Hendes Søn ug 14 m Kaafjord Lenke'Forklaring': Én annen av din Ingeborgs sønner het Esten f. 1805/6 gm Ingrid Estensdt Holen f.1808. Disse flyttet, stadig iflg. bygdeboka, til Alta, og noen av barna født i Folldal kan gjenfinnes der i 1865. At disse også har en sønn Thorsten, oppkalt etter en tipp er jo mulig...Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Hei Marie, ja du finner henne s 138 bind II i den reviderte utgaven. En av sønnene, Lars, har en sønn Edvard før han gifter seg, se tema 7027 http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe , det er ikke med i boken. I bind I detter anene til Ragnhild Tostensdatter på plass til tidlig på 1600-tallet! Men faren til Ingeborg, Esten (Østen), er det verre med, der trengs gode forslag.Altaetterkommerne som du er inne på har jeg ikke fått sett på ennå, men Ingeborg og Eirik har de fleste av barna der oppe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei! Kanskje et skudd i blinde, men dette KAN være en kandidat til Østen Andersen Indsæt:Døpte Alvdal: 1725 13. jan.Far: Anders Olsøn FoldalenBarnets navn: EstenFaddere: Ole Erichsøn stor Steigen, Joen lil Steigen, Lars Olsøn Bakken, min daatter Lisbet, Avle lil Steigens kone, Kari Olsd. Foldalen LenkeMarie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Esten Andersen, nevnt i innlegg 11, kan det ikke være. Han kom til 48-8 Moskaret og 52-1 Ryen, begge steder liggende i Nedre Folldal.Jeg så på fadderne ved dåpen til de tre eldste barna, tilhørende Erik H. og Ingeborg E. Blant fadderne var Anders Estensen Flyen (Ingeborgs broder ?) i 1802, Peder Olsen Fløtten (Ingeborgs svoger) i 1806 og Jøda Estensd. Fløtten (Ingeborgs søster) 1809.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Beklager at jeg ikke har svart, men det ser ut som Telenor har solgt for mange bredbåndpakker i Sandefjord,i hvert fall har jeg til tider store problemer å komme på nettet, det er tredje gangen jeg forsøker å legge inn dette.Det stemmer som jan Erik skriver, Østen som døpes i Alvdal i 1725 kommer til Ryen. Det stemmer også med fadrene som han nevner.Jeg har sett på navnebruken på Ingeborgs søsken og ut fra det har jeg funnet.Eldste datter til Østen (Esten) og Ragnhild heter Beret, f 1761. Mor til Østen har trolig hett Berit.Nest eldste het Gjøda, f 14.1.1764 oppkalt etter Ragnhilds mor.Eldste sønn het Anders, f 19.6.1769. (også en Anders f 4.1.1771, den første trolig død), oppkalt etter Østens far.Neste sønn er Torstein, f 5.4.1781, oppkalt etter Ragnhilds far.Vi leter derfor etter Østen Andersens foreldre født rundt 1700 med navn Anders og Beret. Det er på denne tid at mange av gårdene i Folldalen ryddes, så de kan være fra nabobygdene - eller fra de første plassene/gårdene som ble brutt opp. Brevan er vel ikke blant de første brukene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Brevan står nok i Folldal Bygdebok oppført med bruksnummer under Husom.mvh Reidar Oddløkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Brevan står som eget G.nr 102 b.nr 1 blant Plassan - Liagardane.Anders Olsen (11) som døper en sønn Esten 13.1. 1725 kommer fra Grimsbu (55-6).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Jeg beklager, du har helt rett, jeg blandet i farten Brevan sammen med et annet bruk, jeg sjekket boka etter innlegget jeg la inn, men Brevan svarte 1 rd. til Husom til å begynne med. Det gikk litt for fort i svingene.mvh Reidar Oddløkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Mulig Østen Andersens brødre ???????Disse to bodde på Røros:Bergsknekt Hans Andersen Indset (skifte 26/8 1752) g.m/Sophie Hansd. TrønesRøstvender Peder Andersen Indseth (skifte 26/10 1748) g.m/Ingeborg Evensd. Biørgum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Veldig sannsynlig. Jeg har lett gjennom begge Folldalbøkene uten å finne noen Anders i pase alder. Plassen blir jo også kalt Indset! Jeg har ikke Rørosbøkene. Er Anders nevnt der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Så kan ihvertfall mitt skudd i blinde elimineres...Jeg har Rørosbøkene, men de er så vanskelige å lete i for den som ikke er lommekjent. Derfor anbefales å opprette et nytt tema på Esten Andersen Indset med bl.a. Røros som stikkord (og lenke hit) - i håp om få noen Røroseksperter på banen.Når det er snakk om mulige brødre til Østen Andersen er det kanskje en her også? (Faste Andersen Indset f. 1681 gm Maria M.) http://home.no.net/setter/roros.htmMarie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Tema 24503 sier flg. om linken jeg fant: 'Websiden skriver at Anders Fastesens foreldre, Faste Andersen/Maria Mattiasdatter opprinnelig kom fra Indset. Dette er nok feil. Foreldrene til Faste er Anders Kieldsen/Anne Fastesdtr., Røros. Maria var datter av Mathias Dybsjølien/Elisabeth (Bock?), Røros. Indset-navnet kom inn i denne slekten med ovennevnte Lucie Pedersdatter Indset'.Stemmer dette, kan nok Faste Andersen avskrives som mulig bror, - og han er vel strengt tatt litt i eldste laget...Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Henviser også til tema 22106. Der nevnes Peder Andersen Indsets opphav - uten at jeg ser noen umiddelbar forbindelse. Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Hei Marie! Da har jeg opprettet nytt tema om Østen Andersen Lenke så får vi se om det er lokalkjente som kjenner Anders Innset. Jeg er usikker på hvor Innset ligger, men går ut fra at det er i Røros. Østen er vel også et Alvdalnavn, men har ikke funnet ham der så langt.Jeg har også en annen link til Håkon Henrikssen Egga, 1694- . Kona hans er Kari Larsdatter, fra Neby, 1706-67. Er Neby en forkortelse av Nestebygårdene i Alvdal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Frister å blande meg inn litt i dag også, jeg tror at Neby er Tynset-navn og ikke har noe med Nesteby i Alvdal å gjøre. mvh Reidar Oddløkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Her er det åpent - og plass for alle. Det stemmer, Reidar, Neby er ei lita 'grend' ikke så langt fra sentrum på Tynset.Innset ligger mellom Kvikne og Rennebu, i gamle Kvikne kommune, tror jeg. Kvikne er nå slått sammen med/innlemmet i Tynset kommune.Også på/i nærheten av Innset har det vært gruvedrift, og gruvefolk forflyttet seg endel gruvene i mellom. Derfor er det ikke usannsynlig at folk fra Innset havnet på Røros.Østen/Esten var nok ganske vanlig i N.Ø. Både i Tolga og Os finnes det ihvertfall.Så håper jeg på stor respons på ditt nye tema, Osvald!Mvh Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Denne tråden er blitt svært lang, med mange interessante innlegg. Men jeg har fortsatt ikke fått klart for meg hvorfor hun i det opprinnelige innlegget og i bygdeboken (Marken) knyttes til Flyen. Noen som vet?DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.