Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Bjernes

[#27114] Jeppe Jensen - hvor kom han fra?

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

På slutten av 1600-tallet bodde det en Jeppe Jensen på gården Myklebostad i Leiranger, nå Steigen kommune. Han skal ifølge manntallet 1701 være født ca. 1653, og døde etter 1701. Svein Fygle i Bygdebok for Steigen, Nordfoldbindet, sier at han var etter tiden svært velstående, og mener at han må ha vært en bror av Iver Jensen som bodde i Vik i Steigen (eide gården Vik) og en annen bror kan ha vært Anders Jensen som var bergensborger og bodde og var eier av gården Huseby i Kvæfjord. Jeg har tatt for meg Simon Ellefsens slektssider og funnet fram til familien Fierslev fra Danmark. Her er både Anders, f. 1666 og Iver, f. 1658 nevnt, men ingen Jeppe. Men ut fra det sjeldne fornavnet 'Jeppe' i den tids Salten tyder jo det på en ikke-norsk opprinnelse. Fødselsåret passer jo relativt bra i forhold til de antatte brødrenes. Er det noe syn på Jeppes herkomst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Jeg vet ikke hvor mye du allerede har notert om Jeppe Jensens ”privatliv”, men siden du har vært innom bygdeboka til Fygle, kjenner du vel alt dette fra før. Men i FS, som man ikke alltid skal stole på, finner jeg i allefall at Jeppe Jensen skal ha vært gift to ganger:1) Dorothea Pedersdatter, som ha ble gift med omkring 1686. De hadde døtrene Kirsten (Kiersten), døpt 21.08.1686 og Valborg (i FS skrevet Voldborre), døpt 1688 (må være ca.) 2) Maren Andersdatter, født ca. 1664, dato for vielse ikke kjent. Barn: Ingeborg, døpt 18.08.1689, Steigen Maren, døpt 05.04.1691 Jens, døpt 03.06.1694, død 21.04.1695 Maria, døpt 18.04.1696 Margrete, døpt 01.01.1699 Marit, døpt 25.04.1700 Johanna, døpt 14.08.1701, død 29.10.1701 Anders, døpt 27.08.1702Selv døde Jeppe Jensen iflg. FS 29.11.1710. Det er mulig du kan finne et skifte etter Jeppe Jensen som kan bekrefte om navnene på barn / arvinger stemmer.Her [url="http://www.troms-slekt.com/per.htm>http://www.troms-slekt.com/per.htm opplyses det at Jeppe Jensen kom fra Fierslev, Ålborg, Danmark.Og så er det vel dette på Ellefsens nettsider du mener http://www.nose.dk/Norge/fierslev.htmlEtter hva jeg kan se av disse nettsidene hadde Iver Jensen og Berette Laursdatter sønnen Jens Iversen, d. 1766, som igjen hadde datteren Karen Jensdatter som var gift to ganger: 1. gang med Edies Olsen og 2. gang med en Jeppe Jensen – men det er et par generasjoner etter den aktuelle Jeppe Jensen…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asbjørn Lind

Jeg tviler på at Jeppe Jensen Myklebostad og Iver Jensen Fierslev Vik var søsken. Jeppes antatte sønn Anders var lensmann og bodde på Nordfoldgård i Nordfold og giftet seg med Iver Jensens Fierslev`s datter Elen Kirstina i 4/7 1728 i Folda. De var i så fall søskenbarn. Spørsmålet er om det var mulig å få kongelig bevilling for giftemål når de hadde så nært skyldskap? Hva med slektsnavnet (gårdsnavnet) 'Hedegaard' som flere av Anders Jeppesens barn brukte? Ettersom moren hadde Fierslev til slektsnavn er det nærliggende å tenke seg at dette var gården hvor deres far (evnt. farfar) var født. Det høres unektelig dansk ut, men Hedegård er for alt jeg vet et vanlig gårdsnavn i Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei.I skiftet etter Walborg Jeppesdatters andre ektemann, Herdag Zachariasen (åpnet på Michlebostad 18.06.1746), er det oppgitt '1 skiee mrk: J:J:H M:A:D' som er Walborgs foreldre, Jeppe Jensen Hedegaard og Maren Andersdatter.MvhKnut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Seiring

Hei. Jeg har ikke vært inne i denne debatten tidligere, men vil prøve å hjelpe til med det jeg vet. Jeppe Jensen og Iver Jensen Fierslev var ikke brødre. Det er riktig som Asbjørn sier, at Jeppe hadde familienavnet Hedegaard/Heegaard. I et arveoppgjør seinere i slekta finnes et sølvbeger med navnet Jep Jensen Heegaard. Hvor han kom fra er ukjent for meg, men han giftet seg vel til gården på Myklebostad. At han var dansk må være ganske klart, og på spørsmål angående navnet Hedegaard/Heegaard fikk jeg en gang det svar at det var mange slekter med dette navn i Danmark,- fordi navnet betyr gården på heden(heia). Iver Jensen Fierslev har sitt navn etter byen Fjerritslev i nord Jylland, hvor faren Jens Andersen antakelig var født. Men Jens må ha flyttet til byen Thisted i vest Jylland, fordi alle barna er født der. Denne Jens må antakelig ha stått seg bra. Hans sønn Anders havnet i Kvæfjord i Troms hvor han ble både jekteier og gjestgiver- og i tillegg gift med datteren til presten. Iver forliste utenfor Vik i Steigen, men havnet hos lagmannen som tjener/fullmektig, og ble i tjenesten hele yrkeslivet. Jeg tror at han faktisk var på veg til denne tjenesten da skipet (Anna af Lybeck) forliste, og at forliset i seg sjøl ikke hadde noe med hans ferd nordover å gjøre. Både Jens og Iver har ei stor etterslekt,- den førstes sønn og en andres datter ble jo gift med hverandre.Ettersom jeg hører til denne slekta er jeg sjølsagt veldig interessert i å få rede på hvor Jeppe hadde sitt opphav.Mvh Torbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heisøkte på Hedegård Ålborg og da dukket dette kartet opp.Lenkedet er og et stort Dansk firma med base i Ålborg, som heter det Hedegård. Dette tyder på at Hedegård er et sjeldent navn og at den i Ålborg stift er den aktuelle.Fierslev er jo som allerede kjent i nærheten av Ålborg.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Takk for interessante innlegg, Torbjørn og Steinar. Litt av en oppgave å finne herkomsten til Jeppe Jensen, men jeg er vel ganske overbevist om at Jeppe og Iver Jensen Fierslev ikke har noe med hverandre å gjøre slektsmessig sett. Torbjørn, du sier helt sist i ditt innlegg at 'Både Jens og Iver har ei stor etterslekt - den førstes sønn og den andres datter ble jo gift med hverandre'. Det er vel ganske klart at du mener å si at 'Både Jeppe og Iver har ei stor etterslekt - osv'. Du tenker selvsagt på ekteskapet mellom Jeppes sønn Anders som 25.10.1733 ble gift med Ivers datter Elen Kirstina.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Seiring

Hei Geir. Ja, jeg tenkte på Anders og Ellen Kirstina. Der er mange ætlinger etter dem! Steinar- hallo forresten! På min henvendelse til Danmark for lenge siden ang. Hedegaard/Heegaar fikk jeg altså til svar at dette navnet var svært alminnelig i Danmark, kort og godt fordi det betyr gården på heia eller heden. Og heder er det jo som kjent mange av i broderlandet i sør.- I tillegg er jo både Jeppe og Jensen meget alminnelige navn i Danmark så å finne den rette blir litt av ei nøtt.Men ett er sikkert: Enten var Jeppe en velstående kar da han kom til Myklebostad eller så var damen han giftet seg med, Maren, velholden. Det går jo fram av det vesle vi vet om dem. Og - Jeppe og Iver Jensen Fierslev var så avgjort ikke søsken,- men de kunne jo være i slekt om ikke så nært. Men Geir, du må stå på og prøve å finne ut av dette. Kanskje har du mer hell enn jeg! Mvh Torbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.