Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Birgit Løkken

[#27171] Christopher Christophersen von Dram, f. ca. 1722 Strømsø.

Recommended Posts

Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Christopher Christophersen von Dram, død 1773, 51 år i Bergen. Han kalles tidligere underoffiser da han giftet seg i Bergen 17.6.1750 med Anna Knudsdatter er ukjent opphav. 21.3.1754 tar han borgerskap i Bergen som maler (kontrafeier) og opplyser i den forbindelse at han er født i Strømsø. (Drammen) Ekteparet får flere barn og har en tallrik etterslekt. Det er nærliggende å tro at Christopher Christopher von Dram er sønn til kontrafeier Christopher Christophersen (von Dram) som nevnes på Strømsø allerede i 1717, og i et manntall av 23. mai 1722 finnes oppført blant malere. Han befattet seg ikke bare med malerier. I 1719 hadde han på Løveøyene i Jarlsberg grevskap funnet noe kobber og søkte derfor om finnerlønn.. Den 14 febr 1728 søkte han fra Bragernes kongen om å bli antatt til å søke etter kobber og sølv hvor han selv ønsket. Han og hans (andre?) hustru hadde 11. november 1727 datteren Cathrine Margrethe og 6. november 1730 sønnen Ezechield til dåpen på Bragernes. Datteren må være den Christopher Malers barn som ble begraves i Bragernes 27 sept 1731. Christopher von Dram døde 22 des. 1747, men skiftet etter ham som begynte dagen etter var fallitt. Boet eide et hus på Bragernes, verdsatt til 250 rdlr, og et ubetydelig innbo hele inntekten beløp seg til 278-2-8. Enken Anne Marie Storm nevnes med to sønner i skiftet. Johan Didrik 24 og Ezechield Dram 18. Enken flytter til Kongsberg med sine to sønner. Hun begraves på Kongsberg 72 år gammel 17 juni 1762. Christopher Christophersen von Dram (senere i Bergen) nevnes ikke i skiftet. Kirkebok for Strømsø finnes ikke på den tiden. Datteren som dør heter Cathrine Margrethe. Christopher von Drams barn i Bergen heter Christina, Christina Margrethe, Christian Lindegaard Dram, og Benedikta Maria. Mitt spørsmål er følgende: Kan han være utelatt i skiftet fordi det er fallitt, og er han fra et tidligere ekteskap? Eventuelt kunne den første konen til Christopher von Dram på Strømsø ha hett Cathrine/Christine Margrethe. Død ca 1722. Er det noen som har kjennskap til Strømsø familier?MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel litt på siden av tema, men du har vært innom denne familien i et tidligere tema LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Takk for svar.Ja, jeg har vært inom denne familien tidligere. Men da tok jeg opp Drams kone, Anne Knutsdatter.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Birgit Løkken

Hei!Kunstlekikonet skriver at Christopher Dram er nevnt allerede i 1702 da han stafferte han altertavlen i Holmestad kirke (senere forsvunnet)I 1709 var Dram tilstede på Strømsø. Da ble det reist en svær mur med tredobbelt portal rundt kirkegården. Over hovedporten hadde Nicolai Larsen borg skåret ut Frdrik den iV monogram med krove over. Ornamentet ble staffert av Dram (nå forsvunnet). Allerede i 1702 blir Dram betegnet som kontrafeier. I 1722 får han 6 rdlr. for å malerarbeider i kirken. Noe sikkert portrett fra hans hånd har ikke kunnet bevises. Det antaes at han malte dobbeltportrettet av tolleren Samuel Hansen Tralow og hans hustru Anne Galschiøth fra 1706 i Holmestad kirke. Tolleren ble i 1702 dømt til å betlae en mult på 30 rdlr. til kirken. Det var disse pengene altertavlen var malt for. Det er med andre ord en nær forbindelse mellom altertavlen som med sikkerhet er malt av Dram og portrettet. På altertavlen fantes også ekteparets navn. Jeg stiller spørsmålstegn ved hans tidligere arbeider, da jeg tror leksikonet blander sammen far og sønn. Norsk kunstleksikon skriver ar Christopher von Dram utvilsomt var sønn av Christopher skildrer som døde på Strømsø 1716 og at han høyst sannsynlig var utdannet ved sin fars verksted. Om Dram var hans egentlige familienavn er omdiskutert. Sogneprest D. Trap mener at slekten Dram hvor enkelte medlemmer tok navnet Deram har hentet sitt familienavn fra Drammen, da de eldste kirkebøker for Bragernes og Kongsberg skriver Dram, Dramen eller Drammen. E. A. Thomle mener derimot at det er et familienavn. Christopher von Dram død 1747 underskrev bestandig selv 'Christopher von Dram'. Han førte et slags våpen (som han sannsynligvis har laget selv). I sitt seil hadde han et hjerte, hvori en trearmet blomst på hjelmen en arm som holder en hakke eller berghammer, samt overfor bokstavene C.C.S.D. Det hadde vært av interesse å finne ut mer om Dram familien i Drammen. For noen år tilbake var jeg i kontakt med Knut Bryhn som fant en datter av Christopher von Dram d.e. inngiftet på Årdal verk. Denne familien vil jeg også vite mer om. Jeg håper at arkivene er såpass at litt mer kan finnes.MVHLiv Birgit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.