Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#27191] Skifte i Langfjellet i Rana 1712

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

I 1712 er det skifte etter Anders Andersen i Langfjellet, og kona var Marithe Mogensdatter. Blant barna til Anders er nevnt Ane Andersdatter som var gift med Lars Istraelsen i Villen.Tilfeldigvis har jeg en ane som heter Ane Andersdatter Berg født ca 1699 med Anders Andersen som far. Dennes far Anders igjen var muligens fra Langfjellet. Min Ane Andersdatter ble gift med nettopp Lars Israelsen, og de bosatte seg i Villen, men de ble gift først i 1726. Jeg lurer rett og slett på om årstallet 1712 er riktig på det nevnte skiftet. Har noen mulighet for å sjekke bygdeboka for Rana?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

På Berg finner jeg Anders Anderssa, 42 i 1701, d.1736 som brukte Berg fra 1690 åra. Han har også en datter Ane f. 99 på Villen fra første ekteskap. Står ingenting her om hvem han var gift med. Derimot står det at hans andre kone het Kirsti Israelsdtr. og at de ble gifti 1709.På Villen finner jeg Lars Israelssa gift med Ane Andersdtr. i 1726. Det står i parentes at hun muligens kan være enke etter Jens som var Lars sin bror.Har ikke funnet noe mer sålangt, men det er mye å lese her på Villen.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for svaret. Da kan det jo ikke være Anes far være den som det var skifte etter på Langfjellet. Hvis han døde i 1732 så kunne jo 1-tallet og 3-tallet vært forvekslet, men det var jo i 1736. Trodde kanskje Anes far hadde flyttet til Langfjellet. Det er da et merkelig sammentreff at det også bor en Ane Andersdatter og Lars Israelsen i 1712 i Villen, og så flytter et par med de samme navn dit ca 14 år senere. Ane Andersdatter er jo et vanlig navn, men det kan vel ikke være så mange Lars Isralsen i Rana omtrent på samme tid? De er jo for unge i 1712 til å ha kunnet ha familie der da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Jeg er ikke lokalkjent i Rana, men Anders Frøholm sier i registeret at 'Langfjellet nedre' er det samme som Berg, gård nr. 48 i bygdeboka. Videre har jeg sammenlignet skiftet etter Anders Andersen Langfjeld, som i henhold til Svein Edvardsens samling ble holdt i 1712, med det som står om Anders Anderssa Berg på s. 163 hos Frøholm. Det er ingen tvil om at Anders Anderssa Berg (hos Frøholm) er identisk med Anders Andersen Langfjeld (hos Svein Edvardsen), for begge er gift tre ganger og navnene på alle barna stemmer. For å bekrefte dette 100 prosent kan du selvsagt gå til originalen i Statsarkivet (eller til mikrofilm av den), for å se hva datoen er. I henhold til Frøholm ble Anders Anderssa Bergs yngste barn, født i hans tredje ekteskap inngått med Marit Monsdatter i 1733, født i 1735. Skiftet opplyser ikke noe om alderen til de to barna fra dette ekteskapet.Frøholm sier videre at Anders Anderssa Bergs datter Ane er f. 1699 og at hun havnet i Villen. Skiftet som gjengitt av SE sier at Anne Andersdatter lever i første ekteskap med Lars Israelsen Vilden. I et skifte etter halvbroren Mogens Andersen Langfjeld i 1749 står det bare at hun er gift, men ikke hvor.På s. 111 sier Frøholm at 'Lars Israelsa Ner-Grøbben var br. omlag 1725-43; fekk visst bbr. 10/4 1724. Var visst husm. ikr. 1763; sjå husmenn. G. 1726 m. Ane Andersd. (enka etter Jens ?). Born: Jens f. 24 (Huske), Israel f. 25, Maren f. 29, Ane f. 31 (Litlvatnet), Elias f. 34 (Leiråmoen) og Johan f. 36 (Huske, Nesna).' Under husmenn sier Frøholm at den Lars Israelsa som var husmann ca. 1763 kan være den samme som han som tidligere var bruker. Husmannen LI er lam på ene hånd og både han og konen er eldgamle og fattige.Frøholms antagelse at Ane Andersd. er enke etter Jens er ikke grunngitt og står i strid med det som skiftet etter faren hennes sier, nemlig at hun lever i første ekteskap med Lars Israelsen.På s. 77 nevner Frøholm at Israel Eliassa Ner-Grøbben, som var 45 år i 1701, hadde en sønn ved navn Lars. Israel døde i 1726, men jeg har ikke funnet noe skifte etter ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Jeg bør kanskje presisere at sitatet fra s. 111 hos Frøholm er fra avsnittet hans om gården Villen. Etter Frøholm kom Lars Israelsa fra gården Ner-Grøbben og bosatte seg i Villen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Det ser nok ut for meg som om Jan Sjåvik er inne på noe her. Bygdebøker og evt. slektsbøker skal en aldri stole helt på. Riktignok gir de en pekepinn og fører deg ofte et stykke videre, men jeg vil nok stole mer på opplysninger som støttes av kirkebøker og skifter som i dette tilfellet. Du har nok funnet den rette linken Anne Lise.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnar Johansen

Hei.Iflg. notater som er forfattet i 1946 av en av Ranas mest kjente slektsforforskere, Per Hellervik, oppgis det at Anders Andersen antagelig var fra Villen, men flyttet til Berg i Plurdalen og bodde der til sin død. Han var født omkring 1665 og var gift tre ganger. Han hadde ialt 20 barn, 8 i første ekteskap, 10 i andre og 2 i tredje ekteskap. Hva hans første hustru het vites ikke, men hun må være død omkring 1708. Iflg. Hellerviks notater var Ane Andersdatter barn to i første ekteskap, født ca 1692. Det er videre opplyst at hun var gift i Villen, men det er ikke opplyst om navn på ektefellen. Ektefelle to til Anders er oppgitt å hete Kirsten Iversdatter. Hun ble jordsatt 26/4-1733, oppgitt å være 45 år. Ektefelle nr tre er oppgitt å hete Marit Monsdatter fra Storrøvatne, født 1696. Anders Andersen Berg ble jordsatt 20/5-1736, oppgitt å være 71 år. Enka Marit Monsdatter Berg ble senere gift med ungkar Johannes Augustinussen fra Holmslett i Korgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Nå er jeg virkelig imponert her over hvor flink folk er til å hjelpe. Nå har jeg virkelig fått noe å tenke. Nå visste jeg en del om det som er skrevet om Lars Isralsen fra Ner-Grøbben, men slett ikke alt som står her. Jeg skal videre på 2 av Lars Israelsens og Ane Andersdatters barn. Det er Ane Larsdatter(døpt 4.p.trinit. eller 17.06.1731) og gift med Erik Jensen Lillevannet og Elias Larsen gift med Karen Hansdatter Ødegard. Håper å finne Elias som døpt i kirkeboka i morgen.Men hvis Ane Andersdatter og Lars Israelsen var gift allerede i 1712, så må de jo være en del eldre enn bygdeboka oppgir. Jeg får prøve å sjekke giftermål i morgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Hei Anne Lise. Skal bli interessant å høre hvordan problemet med skiftet til Anders Andersen fra 1712 skal løses. Men iallefall hadde han vel trolig datteren Anne, g.m. Lars Israelsen som bodde på Villen. Har du en oversikt over barna deres, fødsels- og evt. dødsår, hvem de var gift med og hvor de bodde? Er hun den 'enken Ane' som var gift med Lars' forgjenger på bruket, Jens Karlsen? I så fall hadde de, etter Rana Bygdebok, 2 bar sammen, Amund og Anders. Har du 'noe' på Anders? Mvh Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnar Johansen

Hei.Iflg. Per Hellerviks notater hadde Anders Andersen Berg følgende barn:Med ektefelle 1.1. Dordie Andersdtr. født ca 1690 gift på Sund i Sør Rana. 2. Ane Andersdtr. født ca 1692 gift i Villen. 3. Abelone Andersdtr. født ca 1694, gift i Nergruben. 4. Ole Andersen, døpt 1696, gårdbruker i Stenbekkhaug. 5. Anders Andersen, født 1697, rydningsmann i Tapperskar. 6. Marith Andersdtr. født 1700, gift i Rørapel. 7. Zakarias Andersen, døpt 21.03.1704, Rydningsmann på Bjurbekkmo. 8. Guri Andersdtr. døpt 02.04.1707, gift på Sletten med Gabriel Eliassen.Med ektefelle 2 Kirsten Iversdtr.1. Christen Andersen, døpt 24.05.1710, gårdbruker i Rørapel. 2. Beret Andersdtr. døpt 20.05.1713,død som barn. 3. Hans Andersen, døpt 20.07.1715, gårdbruker i Bjurbekkmo. 4. Beret Andersdtr. døpt.07.06 1718, ? 5. Erich Andersen, døpt 29.09.1720 ? 6. Elias Andersen, døpt 27.09.1722, rydningsmann på Sandhei. 7. Israel Andersen, døpt 06.01.1725 ? 8. Ole Andersen, døpt 08.06.1727 ? 9. Steffen Andersen, døpt 28.05.1732, døde ung. 10. Maren Andersdtr, døpt 03.09.1733, død samme år.Med ektefelle 3 Marit Monsdtr.1. Mons Andersen, døpt 15.06.1734, død 1749. 2. Lars Andersen, døpt 27.11.1735, gårdbruker på Berg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for alle svarene. Jeg hadde jo barna til Anders, men har kun rukket å finne Maren som døpt i 1733. Jeg finner ikke noe giftermål på Lars Israelsen og Ane Andersdatter i 1726 i kirkeboka, men skal se nærmere på årene før 1726 angående dette.I tillegg til egne aner forsker jeg også for en venninnes mor i Rana, så det er ganske mye som skal sees etter når jeg først låner mikrofilmene. Så nå er jeg helt 'tappet' for krefter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Simon Ellefsen: Det er et par ting jeg lurer på i forbindelse med noen av skiftene:I 1749 er Ane Andersdatter nevnt som halvsøster av Mogens Andersen(noe hun også er i Svein i boka til Svein Edvardsen). Vil det da si at det som står i bygdeboka for Rana ikke stemmer, og at Lars Israelsen som Ane var gift med ikke levde og var gammel i 1762 siden Ane var ugift i 1749?Så nevner du et skifte på Dønna i 1762 etter Dorthe Andersdatter. Der er en Ane Andersdatter Vullen nevnt som datter. Kan det hende at det egentlig skulle stått søster?I samme skiftet i 1762 er halvbror Ole Andersen nevnt i Tiong i Rødøy. Kan dette være far til min ane Hans Olsen Tiong som ble født i ca 1730? Han ble senere gift med Berit Joensdatter fra Reppen i Rødøy, og de fikk blant annet sønnen Svend døpt 04.03.1761 som er min ane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Ad. forrige indlæg.Jeg kan kun referrere fra Edvardsens skifteregister og ved halvbroren Mogens Andersens skifte år 1749 er Anne nævnt som ugift halvsøster. Dette ville jeg tolke som at Annes mand Lars Israelsen er død (mere end 2? år) før 1749.Vedrørende skiftet år 1762 efter Dorthe Andersdatter på Sund i Dønna har jeg nedskrevet skiftet, http://www.nose.dk/Norge/faderlinie.html#5 , som det er registreret af Edvardsen, men som du måske vil observere har jeg efter betegnelsen datter skrevet [søster]. Der er i mine øjne ingen tvivl om at det rette skal være søster. Det er jo klart nok at de efterfølgende kvinder nævnt som døtre, Marith, Abelone og Guru alle er søstre til afdøde.Og halvbroren Ole Andersen nævnt 1762 på Tjong i Rødøy er ikke far til din ane, Hans Olsen f. o. 1730 - dette baseret på at Ole Andersen er 6 år gammel med morens skifte år 1733.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk skal du ha Simon, og når jeg ser på skiftet i Rana etter Ole Andersens mor ser jeg jo at han var bare 6 år i 1733. Jeg har vel sett på det nevnte skiftet på Dønna tidligere, men ikke riktig våget å satse på at det var min Ane Andersdatt som var i Villen. Skal se om ejg greier å finne dødsfallet på Lars Israelsen i kirkeboka mellom 1736 og 1749(det siste barnet kom i 1736).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg tar opp dette emnet igjen, fordi jeg har noen nye opplysninger. Ane Andersdatter Berg og Lars Israelsen Dom 9.p.trinit. 1724 i Moe kirke, men det er ikke det viktigste.Jeg har i dag gått inn på fadderne til barna til Anders Andersen Berg, og har merket meg spesielt noen faddere med tilknytning til etterslekten til Greis Ørjansen(født ca 1650) og dennes kone Ane Andersdatter(ca 1662-1727). Hun var 65 år da hun ble gravlagt 12.p.trinit. 1727. Jeg gjetter nå på at denne Ane Andersdatter kan være en søster av Anders Andersen Berg som var født ca 1659. Kan noen bekrefte dette? Er det noen som har noen synspunkter på dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Andre kandidater, jvf. Lenke , som søstre af Anders Andersen Berg/Langfjell (o.1659-1736) er:Karen Andersdatter, gift med Jon Olsen Schiøtt (o.1647-1710) på Hemnes gård i Hemnes. Karen og Jon fik ingen børn sammen. Skifte efter Jon findes, men ikke efter Karen (med mindre hun er fraflyttet Hemnes). Karen optræder som fadder for Anders Andersens datter Guru døbt 20. feb. 1707 i Hemnes.Berit(te) Andersdatter (o.1660-1728) gift med Ole Ørgensen (o.1665 - skifte 1740) på Langfjell. Ole Ørgesen er nævnt i manntallet år 1701 på samme gård/bruk som Anders Andersen (o.1659-1736). Ved dåben til Berittes yngste sønn Ørjan den 14. juni 1704 i Hemnes er nævnt 'Maritte Langfjell' som fadder - men det er måske kun et tegn på at Anders Andersen og Ole Ørgesen er 'gode' naboer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for disse opplysningene. Når jeg kommer meg på biblioteket igjen på tirsdag skal jeg se om jeg finner noe om Karen Andersdatter påg gården Hemnes i bygdeboka for Hemnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Jeg kan fortælle allerede nu at du ikke vil finde noget i Hemnes Bygdebok, s. I:378. Nordli har kun navnet på Jon Olsen Schiøtts hustru, Karen Andersdatter, og det har han sikkert fra skiftet år 1710 efter Jon. Ingen andre data om Karen er nævnt her.Det er muligt at Karen har været en datter af Anders Christensen, bruker og lagrettesmann på Hemnes i Hemnes. Ved manntallet år 1666 var han 54 år gl. med sønnene: Nils, 25 år; Christen, 12 år og Per/Peder, 9 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ane Andersdatter Berg ble jo gift med Lars Israelsen i 1724, men i bygdeboka er det antydet at hun kanskje var gift med Jens Karlsen født ca 1685 som var bruker i Villen. Han døde før 1724, og han fikk iallefall disse barna med en som het Ane:-Amund Jensen født ca 1717-Anders Jensen født ca 1720Det vil jo si at hvis min Ane her ble gift med Jens så har det kanskje skjedd i 1717 eller tidligere. Er det min Ane som ble gift med Jens Karlsen? I såfall når skjedde dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Har prøvd å finne ekteskapet, men så langt har jeg ikke funnet det. Men jeg fant dåpen til Amund i 1717: Første Søndag efter trin. Jens Carlsøn Ildgrubens b. nafngivet Amund faddere; Jens Davidsøn, Thomas (Pruglheid?),Peder Skonseng, Ragnell (Rød????), Barbro (Prugelheid?) Samme dag er Judith Ildgruben innledt, vet ikke om hun er mor til Amund?????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Ved nærmere etteryn døpes også Jens Ildgrubens datter Barbro samme dag, om dette er en tvillingsøster eller om det er to forskjellige Jens Ildgruben på samme dag vet jeg ikke, men det er to fra Ildgruben som er innledt også, det er Judith Idgruben og Ane Ildgruben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for innsatsen Øystein. Han som fikk datteren Barbro døpt i 1717 ser jeg i gårdshistorien het Jens Jensen Ildgruben, så det er iallefall ikke den samme som senere var i Villen. Den andre Jens i Ildgruben finner jeg ikke i bygdeboka

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Til innlegg nr. 17; Jeg anser det som meget sannsynlig at Berit Andersdatter er søster av Anders Andersen Berg. Faddere til barna til barna til Anders Andersen og Berit er sammenfallende med at de er søsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg merker meg også at Anders Andersen Berg faktisk har 2 døtre som ble døpt Berethe, men den ene døde som liten. Den første Berethe ble døpt 20.05.1713, og den andre ble døpt 3.pinsedag(07.06.1718). Ellers er det vel alle andre enn Berethe fra Jamtlia som er fadder på Anders sine barn, men nå mangler jeg noen få faddere fordi jeg ikke forsto hva som sto i kirkeboka.Ellers merker jeg meg også nå Hans Andersen Grubben som fadder til Hans Andersen Berg født 20.07.1715.Til Simon: Har du ikke blandet forskjellige Berit Andersdatter her, for den Berit Andersdatter som det var skifte på i 1740 var gift Haagen Joensen. Dette er mine aner på en annen gren gjennom sønnen Haagen Haagensen, og selv må jeg streve veldig for ikke å blande de to familiene her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.