Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gunn Huglen

[#27311] Per ( Peder) Svendsen ( Sørensen) ? f. ca 1794 , d. 1832, Larvik.

Recommended Posts

Guest Gunn Huglen

Min ene tippoldemor Anna Elisabeth Pedersdatter var født i Stavern, 1819 , døpt 11 nov, av foreldre : Per Svenden og Elisabeth Larsdatter.Her er dåpen på F.S. LenkePer Svendsen er f. ca 1794, ved inngåelse av ekteskap i Larvik 6 april 1816, er brudgommens alder ført opp med 22 år. Bruden er 40 år.Per Svendsen er gravlagt 30 des. 1852 , Larvik kirkegård.Elisabeth Larsdatter d. 18 des 1824.Per Svendsen g. 2. gang m Maria Olsdatter fra Malmøya , Tjølling. f. 5 okt 1800, d.1852, Dreng Øvre Tjølling.Denne Per Svendsen opptrer med Peder som fornavn og Sørensen som etternavn i noen bygdebokkilder.Foreldre til Peder er muligens Søren Pedersen men dette er litt uvisst.Søren f. ca 1732 i Larvik skulle være sønn av en smed kalt Peder smed, tilknyttet Fritzøeverket. ca 1700.Ønsker opplysninger om hvem som egentlig er foreldre til Per( Peder) med etternavn Svendsen eller Sørensen.Hvis noen har mulighet for kirkebok oppslag for meg, ville det være flott.Ser på F. S. at Anne Elisabeth Pedersdatter også har en bror Knud Pedersen dpt. 1816 i Larvik.Mvh. Gunn Huglen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er det foreldreparet som muligens er rett, de døper en sønn på Langestrand 1794.LenkeHar ikke funnet noen Per Svendsen i passende alder , så langt.Han kan selvfølgelig være fra nærliggende områder, Tjølling, Hedrum, eller Telemark.Det er en Peder Sørensen som er f. 1795 på Varild Østre i Tjølling.Har ikke funnet noen som passer i Hedrum.Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Jeg har funnet en del navn skifter i under Larvik. Lurer på om Søfrensen kan ha blitt til Sørensen / Svendsen senere. Lenke Her er både en Peder og en Svend nevnt.Mulig dette kan være noen av forfedrene til Peder ( Per) Svendsen ( Sørensen)Gode råd i leting blir godt mottatt. Mvh. Gunn Huglen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er flere interessante skifter fra Larvik, med flere Søfrensen, og fornavn Peder.LenkeMvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Den eneste jeg finner med Per Svendsen som navn, i passende alder 1801 er følgende i Telemark.LenkeFinner flere med etternavn Sørensen og fornavn Peder i passende alder. En i Tjølling og et par i Telemark, men ingen som jeg med sikkerhet vet er rette mann.Mvh. Gunn.H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den Peder Sørensen som er nevnt i skiftet i innlegg 4, er med i arbeideroversikten for året 1730 i B. S. Bjørnstads hovedoppgave GREVSKAPET LAURVIGEN. ARBEIDERNE VED FRITSØ 1701-1745 (1977). Han er da hammersvenn ved Næs hammer. Sannsynligvis er det han som der også er nevnt som dagarbeider ved Fritzøe i 1715. I skiftet går det fram at han var dansk. Arbeideroversiktene i nevnte hovedoppgave viser at det var en del dansker ved Fritzøe-verkene i første del av 1700-tallet. I 1701 nevnes en Peder Jyde som hytteknekt i masovnen. Masmesteren heter da Morten Sørensen (han er i samme stilling i 1715, men i 1730 har en annen overtatt). Kanskje er dette slektninger av Peder Sørensen (skiftet viser jo i hvert fall at han hadde en bror som het Morten).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Apropos Suend Søffrensen Fischer, nevnt i skiftet det er lenke til i innlegg 3: Det er en Anders Fischer som er hammersvenn ved Fritzøe gamle hammer i 1715. Jeg ser også i arbeideroversikten at det samme år er en Søren Mortensen som er hytteknekt i masovnen (sannsynligvis sønn til masmesteren, Morten Sørensen).Jeg finner ellers ingen Peder smed i 1701-oversikten, men må da legge til at ved Fritzøe gamle hammer, Næs hammer og Hagenæs hammer er bare hammermestrene navngitt (henholdsvis Tore Sigfredsen, John Pedersen og Joest Schøller). Ved Lille hammer (Hagenæs?) er alle smedene nevnt. Den eneste Per Smed-kandidaten der er en ved navn Per Jacobsen. Han er vel kanskje sønn til en av de to mestrene, Jacob Bertilsen (den andre mesteren heter Søren Jensen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant Peder Svendsens 2. ekteskap i FS (VRI): Per Svendsen g. 20. november 1825 i Stavern m. Marthe Marie Olsdtr. Hans alder: 33 år. Hennes alder: 25 år.Svendsen er m.a.o. patronymet også her. Det vil vel da være rimelig å anta at bygdebok-forekomsten Sørensen er feil, og at farens navn har vært Svend?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Takk til deg igjen for disse opplysningene, Oddbjørn.Det er av interesse at flere av mine forfedre ser ut til å være knyttet til verkene på forskjellige tidspunkter.Den avhandlingen ser ut til å være svært nyttig.Vanskelig å følge disse familiene som flytter så ofte mellom jernvekene.Hvis foreldre til Peder Sørensen er det paret jeg har funnet, Søren Pedersen og Anne Cathrine Olsdatter, så har de fått mange barn på Langestrand i Larvik i tidsrommet, 1779- 1795.I 1801 tellingen finner jeg ingen av foreldrene på Langestrand eller i de nærmeste områdene. De kan være døde, men jeg finner ingen av dem i skifter som er lagt ut i Larvik på digitalarkivet.Muligens er det noen av de eldste døtrene som fortsatt bor og arbeider som hushjelper der.Jeg får nok fortsette med puslespillet for å få oversikt over disse anene.Flott at så mange er i sving med å kartlegge de gamle jernverks-slektene.Jo flere som arbeider med dette, dess flere muligheter har vi til å finne rett sammenheng i anerekkeneSpennede om vi finner hvilke land de forskjellige spesialistene egentlig kom fra.Mvh. Gunn.H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen.Hvis det rette navnet på min ane skal være Per/ Peder Svendsen, finner jeg en helt ny kandidat som er sønn av en Svend i Buskerud.ca. alder kan også passe på denne mannen.LenkeBygdebok forfattere har tatt feil før også, så jeg holder flere muligheter åpne.Får se hvor dette sporet fører hen?Mvh. Gunn. H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pettersen

Hei Gunn! Hammer Smed Mester Søren Pedersen dør 4 desember 1798 begravd 15. Dødsårsak er sottesyge. 66 år gammel. Søren Pedersens enke Anne Cathrine gravlagt 28 februar 1801. Død 23 feb. 45 år gammel. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Takk skal du ha Terje! Da er det ikke rart jeg ikke kunne finne dem i 1801 folketellingen.Barna er nok utplassert hos andre. Skiftet fant jeg ikke etter noen av dem, men nå skal jeg lete bedre.Ellers fant jeg den Peder Svendsen fra Eiker, i kirkebøker for Krokstadelva, Eker.Her er faren Svend kalt Alfsen og Andersen om hverandre i dåp på forskjellige barn. LenkeIkke så enkelt å finne dem ved søking da.Takk for all hjelp.Nå skal jeg tilbake til skiftene, hvis det da har vært noe å skifte etter dem?Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Har du sett denne familien, Gunn? Lenke. Kan den Anne Cathrine som er nevnt her, være enken etter hammersmedmester Søren Pedersen? Her er det i hvert fall en Peder i passende alder. Anne Cathrines alder må opplagt være feilført/feil avskrevet. Sannsynligvis er hun 43 år (ikke 73), jf. aldersopplysningen da hun døde i 1801.Kan det tenkes at Peder, som var mindreårig da han ble foreldreløs, er blitt adoptert av en Svend - og at han derfor skiftevis kalles Sørensen og Svendsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Dette var flott, Oddbjørn!Jeg vet jeg har vært innom denne familien før, men droppet pga. morens alder, og at jeg ikke fant noen far nevnt.Det er kan hende ikke merkelig i og med at Søren Pedersen er død på det tidspunktet i følge opplysninger her i debatten.Moren Anna Cathrines alder er tydelig feil oppgitt i folketellingene. Hun kunne umulig være mor til disse barna som er nevnt, 15år gamle og nedover.Jeg har funnet at paret Søren Pedersen og hustru Anne Cathrine Olsdatter hadde en datter Ollea dpt 9 juni 1790, og en Anne Severina dpt. 2 des 1789. Den eldste datteren her har jeg ikke funnet nevnt på F.S.Det var også en datter Anna Maria f. 1779, og 2 Ellen dpt 2 sep 1781, og den 23 des 1793. Den siste med mellomnavn Catharine.Det var flere sønner også en Ole og en Ole Petter, samt en Eilert, dpt 16 nov. 1780.Litt av en tragedie om faren døde av sott som nevnt før 1801 og moren i 1801. Da tydligvis senere på året enn folketelling.Her er mange unøyaktigheter både i navn og alder, og det virker litt rart at den siste damen med Hansen til etternavn , skulle være husbondens moder.Skal se om jeg finner en Svend Hansen som kan ha gitt barna sitt navn, enten ved ekteskap, eller ved en adopsjon eller som verge for barna?Jeg har ikke funnet noe skifte etter Søren eller Anne Catrine, på det som er ført opp digitalt under Larvk.Dettte ble sannelig en spennende jakt.Takk for din gode hjelp igjen!Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg oppfatter opplysningen i folketellingen slik at Mette Hansdatter er Anne Cathrines mor. Det er nemlig Anne Cathrine som blir kalt 'husbond' her, og Mette H. er 'husbondens moder'. Det burde vel være mulig å finne ut om det finnes en Anne Cathrine Olsdatter med Ole (...sen) som far og Mette Hansdatter som mor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er hun vel i FS (IGI): Anne Catharina Olsen. Født i Larvik 'about 1754'. Foreldre: Ole Hansen og Mette Hachsen.Jeg greier av en eller annen grunn ikke å lage lenker til FS. Hver gang jeg prøver, får jeg bare et tomt skjema.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Hvis Jan Sigbjørn Larsens opplysninger i innlegg 6 i denne debatten Lenke er riktige (han oppgir egentlig ingen kilde), da er du langt på vei mot en løsning av problemet ditt. Altså forutsatt at Peder Svendsen = Peder Sørensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pettersen

Hei! Kikket raskt igjennom dåpsinnførslene i Langestrand. Anne Cathrine Olsdatter står oppført med Sem som eternavn i tillegg til Olsdatter. Ved en dåp er det en fadder som kaller seg Ole Sem. Fant også en Hans Olsen Sem som døper et barn. Skal se om jeg får litt tid senere idag for å gå mernøyaktig gjennom faddere. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Her ble det nok mye for meg på en gang.Jeg tøyset litt med hensyn til en mulig Svend som far/ stefar?Ble litt forvirret av dette med Anne Chatrines etternavn Olsen/Hansen.Jeg har nå lett gjennom skifter igjen og funnet denne Mette Hanchen som før er henvit til.Det ser lovende ut det jeg har fått opplyst i lenken før.Ellers har jeg hatt samme plunder som deg med lenker til fam.S.Har fått en oppskrift på hvorden jeg lager det:Sitat: Du må ikke åpne den aktuelle personen med vanlig klikk. I stedet må du høyreklikke på lenken for personen. Velg KOPIER SNARVEIEN/ Copy shortcut, så kan du lime den inn i et innlegg.Dette fungerer som oftest for meg.Nå skal jeg ta utskrifter av alle opplysninger fra både denne debatten og forrige.Tror at det må være blitt en navnforandring fra Svendsen til Sørensen underveis et sted.Skal sammenholde disse opplysninger med skiftene, så håper jeg det er den rette løsningen.Takk til alle gode hjelpere i 'debatt'.Mvh. Gunn. H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg glemte å legge inn den manglende lenke til Per Svendsens andre ekteskap F.S.LenkeHer skulle den være hvis oppskriften virket. Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Peder Svendsen/Sørensen må vel være konfirmert rundt 1810, antakelig i Larvik. Kirkeboken bør inneholde informasjon i den anledning som kan bidra til å løse patronym-floken. Foreldrene er jo døde, og dermed blir det svært interessant å se på hvem som er oppført som foresatte. Kanskje en Svend? Jeg vet ikke om det finnes noen offisielle adopsjonsregistre fra tidlig 1800-tall, men så er det jo heller ikke sikkert at det har skjedd noen formell adopsjon. Sannsynligvis er det slektninger eller nære bekjente som har tatt seg av lille Peder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pettersen

Hei! Kirkebøkene for Langestrand oppgir ikke opplysninger annet enn navnet på den som er konfirmert til et stykke ut på 1800 tallet. En Peder Svendsen er nevnt blant de konfirmerte i 1808. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Stor takk til både Terje og Oddbjørn!Nå fikk jeg i e-post fra Terje alle barnas dåp med faddere.Meget interessant også med hensyn til verks-tilknytning.Leser om igjen alle opplysningene i Bygdebøkene for Tjølling.Dette var en flott hjelp å få!Håper jeg kan hjelpe dere igjen med oppslag i mine kilder. Mest bygdebøker fra Vestfold, men også fra Hedmark/ Stange og fra Skåre/ Haugesunds-området. Jeg har også avskjedigelsesmantallet for Gruvene i Kongsberg 1805.Hvis dette er av interesse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.