Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alv  Edvardsen

[#27338] Glømmen i Øyer / Haneval i Asker ?

Recommended Posts

Guest Alv Edvardsen

Ja takk, dette begynner jo å gi muligheter. -- Men jeg er fremdeles veldig interessert i om hvorvidt det fremkom noe nytt og avklarende ellers på dette seminaret. - Så jeg drister meg til å spørre igjen, om det er gjort, eler vil bli fremlagt noe fra dette ? --Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det kommer et referat i neste nummer av Gudbrand. Ellers så var AS kun en avslutning av foredraget - hoveddelen gjaldt aldre forhold, dels 1400- og 1500-tallet, dels de andre ovenfornevnte slektene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det var forøvrig intet seminar, men et entimes foredrag (og vel så det).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for avklaringen, Tore. Ser også frem til referatet i 'Gudbrand'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I DN IV nr. 372, dat. Oslo 21/10 1354, skulle Andres Sigurdsson eie 'fiughuræ' markebol i Haneval i Asker.I diplomer DN V nr. 662 (14/3 1437) og DN V nr. 701 (11/12 1440) nevnes en Cecilia Andresdotter som solgte hele gården nordre Haneval i Asker til Sigurd Bjørnssom kannik i Oslo og prest på Haug (Eiker), men som siden gjenkalte gaven, og ga sin frende Gudleik Jonsson fullmakt til å bygsle bort gården.Kan dette ha vært en datter av Andres Sigurdsson?I brevet av 1440 kalles hun 'velboren quinnæ'.I DN XI nr. 174 (20/8 1443) selger Rolf Sigurdsson i fullt ombud for sin værbror sira Gudleik Jonsson og Hustru Cecila Andresdotter til Aslak Åsmundsson 8 ørtugsbol i Medalgarden i Mykledal i Skjalberg sogn (Storedal i Ullerød sogn).Sluttelig nevnes Cecilia post mortem i DN V nr. 928 (21/3 1485). Det gjaldt noe strid om arven etter henne, der også biskopen i Hamar var involvert, så hun hadde kanskje eiendom lenger nord på Østlandet også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.