Jump to content
Arkivverket

[#27339] Sunndalspresten Audun Eriksen - hvem var faren?


Guest Torgeir Kvalvaag

Recommended Posts

Guest Odd Roar Aalborg

Takk for greit svar! Har ikke oppdaget det før nå (får jo mail kun om egne opprettede temaer). Bidrar gjerne til at Aalborg og evt. annen slekt i ditt register blir så oppdatert og riktig som mulig. Aalborg-miljøet er for øvrig omtalt og oppfrisket en del f.o.m. mitt innlegg (7) på DA 23713.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Til nr. 67: Jeg har notert, etter gårdshist. for Straumsnes, at Torstein Audensson, bror av bl.a. Erik på Kvalvåg, døde barnløs. Men jeg vet ikke hva som er kilde for den påstanden.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I og med at kilde ikke er oppgitt vedr. Torstein Audenssons evt. barnløshet, er det jo ikke sikkert at det stemmer. Noen som kan tenke seg hvor denne opplysningen (dvs. at han døde uten livsarvinger) evt. kan ha vært oppgitt?

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Tore Ulset

Ouden Oudenson Aspen ble nevnt, men det ser ut som det fortsatt eller igjen er noe tvil rundt hans eksistens. Jeg er selv usikker. Har noen kommet til bunns i dette, med rimelig sikre kilder? Fins kilder som tydelig omtaler Ouden Oudenson? Hva med hans datter og/eller søster Mille, var det to Mille, hhv. tante og niese, eller var dette samme kvinne?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Om Auden Audensen/Ouden Oudensen: I mange slektstavler har det vært operert med en viss Ouden Oudensen som far (?) til bl.a. Erik Audensen på Kvalvåg. (At Erik skal ha hatt en bror som het Auden, har jeg aldri hørt før.) Finn Oldervik ('Ouden Oudensen i Aspen - har han levd?'/NST 1988)skrev Ouden ut av soga så effektivt at dette seinere er lagt til grunn av langt mer seriøse folk enn meg. Tore H. Vigerust skriver i rapporten om Aspaseminaret at Oldervik nå med sikkerhet har 'avskaffet' navnekonstruksjonen Ouden Oudensen (s.7).Da finnes det én ikke-virtuell Auden Audensen igjen, sønnen av Auden Trondson i Boksaspa (nevnt i 1607 i skiftet etter faren Trond Jonson i Boksaspa.)Da behøver vel vi andre ikke bruke mer tid på en person som med dagens språk må kunne kalles virtuell.Til Per (69): De to Erik'ene dine er vel en og samme mann? Og han var gift med Marit Christensdatter. Men Riborg Eriksd. Rytter, hvor kommer hun fra ?Debatten under dette temaet har flere innleggg som indirekte berører Asparapporten. Randi Rostrups innlegg (46) om Tromsøpresten Ole Audensen går direkte på tavle 6 (s.17). Randi konkluderer etter en grundig gjennomgang at det påståtte slektsskapet mellom Ole og den antatte faren, Sunndalspresten Auden Eriksen, er 'temmelig usannsynlig.'Hvem Ole Audensen var sønn av, er derimot fortsatt ei nøtt å bryne seg på (unnskyld billedbruken...)Og fortsatt gjenstår mye arbeid med eterkommerne etter den (foreløpig) navnløse søsteren til Erik Audensen på Kvalvåg og gift med Sjurd Torkjellson i Veigen (Oldervik/Grøseth Myrvoll.) Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Har du lest mine innlegg (34) og (37 / 38) på 28092? Der prøver med et friskt innspill. Det er jo ikke sikkert at alt er helt galt...Jeg mener det er bedre å teste noen litt sannsynlige hypoteser fremfor å sitte tafatt og ikke få til noen ting i allverdens tid, som er det mest vanlige i denne 'bransjen'. Så får andre mene hva de vil om det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Rostrup

Kommentar til innlegg 66: Takk til Jonny Lyngstad for skikkelig avskrift og beklager at jeg ikke har svart før. Jeg har studert originalteksten på ny og konstaterer at jeg nok feilleste den første forekomsten av «dato» som «dale». Jeg får skylde på hastverk og at akkurat denne skriften ikke var av de enkleste....Til spørsmålet i innlegg 61 om noen har prøvd å sjekke den byfogddommen som det refereres til i tingboka, var det i 1677, såvidt jeg kan konstatere, byfogder kun i Bergen og Trondheim (om man tar med byfogder nord for Stavanger). Bytingsprotokoller fra Bergen er ikke bevart for denne tiden, men finnes for Trondheim i det aktuelle tidsrommet (film NT 692). Jeg har lest gjennom denne tingboka fra den tiden hr. Torstein Eriksen på Værøy siste gang er nevnt i live (januar 1676) og til rettssaken på Nordmøre fant sted i oktober 1677, men fant ingenting om denne saken. Det eneste som muligens kunne ligne på noe, var en gjeldssak i september 1676 der en Henrik Carstensen stevnet en Peder Torsteinssen kipper for en gjeld på 90 dlr. mot pant i sine eiendeler, og hvor denne ble dømt å betale innen 14 dager eller så ble det tatt vurdering av hans bo (prot 3, fol. 106b-107a, 107b ff.). Det ville imidlertid forutsette at Henrik Carstensen var identisk med Henrik Bøcker og at Peder Torsteinsson var en slektning av Torstein Eriksen, begge deler er vel heller usannsynlig. (Det som derimot fantes, var en sak over flere møter i 1677 der Audun Audunsen stevner rådmann i Trondheim Jacob Christensen, som var skifteforvalter på skiftet etter Auduns far Audun Ågesen den 28/1 1669, for at denne overlot hans farsarv til den nå avdøde Christian Ravn, som visstnok hadde skuslet bort arven. Saken går over flere møter og til opplysning for den som måtte være interessert, finnes den i Trh. bytingsprot. 4, fol. 14a-16a, 34b, 40a ff., 43b ff., og 46a ff. Dette hører vel heller til under tema 22158.)I koppskatten for Bergen 1675 finner jeg «Hendrich Bøschen» og «Hendrich Bødken». Det er kanskje en av disse som er nevnt i tingboka. En Hendrich Bødker fra Bremen, tok 23/7 1696 borgerskap som øltapper, men det er vel for seint til å være «vår» mann. Ellers finner jeg ingen borgere med dette navnet i Bergen, utover en Hendrich Carstensen fra Wismar som tar borgerskap 4/5 1658. Byfogdens protokoller fra Bergen er altså ikke bevart. Det mest nærliggende å undersøke da, er (som nevnt i innlegg 64) om enkens supplikk til amtmannen i Nordland kan finnes bevart i amtmannsarkivet, trolig på SA i Trondheim.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Per Nermo

Torgeir (innlegg 80): 'Riborg Eriksdatter Rytter' (død 1662 på Tingvoll) skulle være d. av Erik Jacobsen Rytter (1562-1637) i Surnadal, sønn av Jacob 'småsvein' Rytter (1534-1617) og Sunniva Torsteinsdatter Aspa (ca. 1542-1610), d av Torstein Eriksson Aspa og Gudrun Jonsdatter.Og Riborg skulle altså være g. i Gjemnes (rundt 1605) med Erik Audensen på Veien (død 1655), som i 1632 deltok i prekestol-gaven til Tingvoll kirke.Er dette altså snakk om Erik Audensen på Kvalvåg (ca.1570-ca.1657), og er det 'bare tull' at han var g. med Riborg ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Per (84):Erik Audensen på Kvalvåg var gift med Maren Christensdatter og han ga, sammen med brødrene Anders og Erik Pedersen, prekstolen til Tingvollkirka (navnene står skrevet på stolen den dag i dag.)Erik og Auden hadde ei datter (blant flere) som het Riborg. Riborg Eriksdatter var gift med Jacob Hansen Buch som døde på Hoem (kapellangarden.)Jeg vet ingen andre som på den tida het Erik Audensen. Jeg tipper derfor det er snakk om en og samme mann. De holdt tross alt til på Veidholmen.For ordens skyld: Erik Audensen var sønn av Auden Torsteinson og hustru Lisbeth. (Auden Audensen er og blir en 'drømmeprins...')Hvem Riborg Rytter var gift med, vet jeg ikke, Jeg vet heller ikke hvem hun var, for den saks skyld. Den eldste Rytter jeg har, var Henrik Mogensen Rytter i Stangvika, den største jordeieren i 'futedømet' på den tid. Det var med andre ord ingen 'småsildfiskar' som 14. februar 1633 fikk kongeskjøte på Ytre Stangvikgarden. Henrik Mogensen var prestesønn fra Sveig i Sverige. (Kommentarer og info: Hans Hyldbakk.)I Henrik Mogensens tallrike barneflokk var det ingen Erik eller Riborg. Eldste sønnen het også Henrik. Familien Rytter satte etterhvert rike spor etter seg i den nordmørske populasjonen.Hvor har du fra at Jakob Småsvein var stamfar til en Rytterslekt? Det står ingenting om det i rapporten fra Aspaseminaret f.eks. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet ikke om annen kone til Erik Audensen på Kvalvåg enn Maren Christensdatter (av ukjent herkomst). Disse hadde imidlertid en datter Riborg Eriksdtr. g.m. Hr. Jacob Hansson Buch på Hoem, prest i Tingvoll, etter det jeg har notert. Dette siste etter 'Aspa-seminaret' 1996/97 (kane.benkestokk.teiste)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Bare hyggelig, Svein Arnolf. Enda godt vi var enige om resultatet. Opplysningen om Erik Audensen kom derimot ikke fra Aspaseminaret. Det var Klaus Johan Grønseth Myrvoll som etter seminaret kom opp med det navnet, om jeg ikke husker feil. Kjenner du til Riborg Rytter? Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Tusen takk til Torgeir og Svein A. for bistand til å få fjernet min 'drømmeprins' Auden Audensen én gang for alle. Jeg sitter riktignok igjen med spørsmål om hvem som ev. bodde på Moldegård i 1640. Og det var vel Ivar Audensom eide Aspa på denne tida ? Og hadde Aspa-slekta overhode noen eierinteresser i Åsskard på disse tider ?Og 'Riborg Eriksdatter (Rytter) f.ca.1587' virker også tvilsom. Hun skulle være sønnedatter av Sunniva Torsteinsdatter (ca.1542-1610), datter av Torstein Eriksson (ca.1480?-1554) i Aspa og Gudrun Jonsdotter. Torstein var farfar til Erik Audensen Kvalvåg. Finnes det noen kilder som fastslår hvem denne Sunniva Torsteinsdatter ev. var gift med, og hvilke etterslekt hun ev. hadde ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Iflg. Aspa-seminarheftet var Sunniva Torsteinsdatter n. 1577 gift med Jacob Småsvein n. 1563-77. Om de hadde etterslekt, så er det i hvert fall ikke oppgitt i tavle 6 (s. 17).

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Hva gjorde egentlig en 'småsvein'? Finnes det 'storsveiner'? Ellers er NST-artikkelen Svein Arnolf viser til, interessant også med tanke på at folk sørover på Vestlandet kunne ha eiendomsinteresser på Nordmøre. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

I den omtalte NST-artikkelen 'DEN GAMLE SLEKTEN PÅ HAFSTAD I FØRDE' (http://digitalarkivet.uib.no/sab/hafstad.htm) sies det at 'Nils Nilsen Hafstad var sønnesønn til Eline Christiansdatter, som i sin tur var et oldebarn av Arne Trondsen til Husby, en (eldre?) bror av erkebiskopen Oluf Trondsen og Iver Trondsen på Aspa'. Det står også at 'Elines slekt er utførlig behandlet av Oddvar Grønli i NST XIII, s. 209ff'.Er det noen som kan være behjelpelig med å angi de to 'manglende' leddene mellom Arne Trondson på Husby (f.ca.1405?) og Eline Christiansdatter, f.ca.1485 ?I artikkelen nevnes at Kristin Toraldsdatte (datter av riksråden Torald Sigurdson), enke etter væpneren Herlog (Herlaug) Peterson, iflg. et diplom 19. september 1460 solgte (deler av ?) Aspa-godset til Arne Trondson's bror, erkebisp i Nidaros, Olav Trondsson (1405-1474) (hennes brorsønn).Kan noen være behjelpelig med å angi ev. slektskap mellom væpner Herlog Petersen (som da kanskje er f. rundt 1400?) og a) navnebroren Herlog Pedersen (far til Peder Herlogsen Calips 1494-1564) og b) Herlog Hallvardsen Hudfat (1463-1508) (sønn av Ingeborg Trygvesdotter Aspa ?), g.m. Eline Torsteinsdotter Kusse (datterdatter av ovennevnte Arne Trondson på Husby) ?Hva er egentlig opphavet til navnet Kusse ?Hvordan er forresten ev. forbindelse mellom nevnte Ingeborg Trygvesdotter Aspa og den kjente slekta på Aspa i Tingvoll ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Per (94): Ifølge Asparapporten hadde Arne Trondson på Husby i Todalen disse barna: Øystein, Beritte, Jorann, Karen og Anngerd.Anngerd Arnesdatter på Torget var gift med Torstein Kusse (n. ca. 1500.) De hadde døtrene Anngerd, Sigrid og Karen og sønnene Arne og Lauris. Anngerd, Arne og Lauris nevnt 1521.Her er det altså ingen Eline Torsteinsdatter.Sigrid Torsteinsdatter var gift med en Christiern. De hadde datteren Elen Christiernsdatter, gift med Jens Hallandsfar. Det er vel her Hafstad-greina kommer inn.Opprinnelsen til Kusse-navnet kjenner jeg ikke. Ser at navnet skrives på ulikt vis: Kuse (Grønli), Kus/Kuus (Vigerust.) Selv blir jeg ikke klokere av det.Jeg vet ikke om den Torstein Kusse på Hvalby som Vigerust omtaler her Lenke er samme mann som omtales hos Grønli og i Vigerusts egen Asparapport (Torstein Kusse på Torget.)Siden Asparapporten ikke sier noe om noen Elin Torsteinsdatter, lurer jeg på hvor du har henne fra. For ikke å snakke om Ingeborg Trygvesdatter. Noen Trygve kan jeg heller ikke se - tidlig en søndag morgen... Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Takk for svaret, Torgeir. Jeg blir nok svar skyldig mht. Elin Torsteinsdatter (Kusse?), som altså skulle være g.m. storbonden på Ringnes i Stange, Herlog Hallvardsen (Hudfat), som i 1508 ble drept i Oslo av ham som senere ble kong Christian II. Er Herlog's kone kjent overhodet ?Far til Sunnive Ivarsdotter Aspa (mor til Torstein Eriksson Aspa, skifte 1577), var Ivar Trondsson (bror av Arne på Husby og erkebisp Olav). Hvem var Ivar Trondsson gift med ? (Jeg har sett noen antyde 'Hudfat' her !).Og ev. bånd mellom navnebrødrene 'Herlog Pedersen' skulle jeg altså gjerne sett ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Om Ivar Trondsons hustru har Grønli (NSTxiii) ikke noe forslag enn si teori. I Aspa-rapporten kommer Vigerust inn på det forhold at noen av Ivar Trondsons etterkommere brukte Teiste-navnet. Vigerust skriver (s. 11) at én sannsynlig forklaring er at Ivar Trondsons hustru var av Teiste-ætta, og at sønnene Trond og Alv hadde arvet det av henne.Ikke så mye Hudfat her, med andre ord.Herlog Pedersen vet jeg ingenting om, hverken den ene eller den andre. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

For oss om ikke har NSTxiii for hånden, kunne du antyde hva som var Grønli's om Ivar Trondsons hustru ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Grønli oppgir ikke noe navn på Ivar Trondsons hustru, hverken i artikkelen eller i tavlene han har laget på grunnlag av teksten. Beklager uklar formulering.Jeg kjøpte i sin tid dette heftet (xiii) på et antikvariat som igjen hadde kjøpt det i et dødsbo. Den tidligere eieren av heftet har med kulepenn skrevet to navn på plassen der Ivars hustru ville stått. Navnene er Ingeborg? og ..Jonsdtr. Teiste?Som vi ser, var han også sterkt i tvil. Men Teiste-navnet går jo igjen hos Vigerust. Og Ingeborg går igjen hos Ivars datter Ingeborg Ivarsdotter på Leira, gift med Erlend. Så hvem vet. Annet enn at navnet på Ivars hustru foreløpig er ukjent. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.