Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Bjernes

[#27409] Barn av Boel Andersdtr Helkand og Niels Pedersen

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

Svein Tore Dahl nevner i sin 'Embetsmenn i Midt-Norge' navn på barna til Boel Andersdtr Helkand, datter av borgermester i Trondheim Anders Helkand, og Niels Pedersen, fogd i Stjørdal: 1. Anders. 2. Peder. 3. Karen, g.m. Kristian Rasbeck, fogd på Møre. 4. Kirsten, g.m. Karsten Dreyer på Ydsti. 5. Elen, g.m. klokker Knud Lo. 6. Riborg. 7.Boel, g.m. sogneprest Hans Hagerup på Kvernes. Finnes det noen opplysninger om barn nr. 1, 2 og 6? Hvor er Ydsti og hvem var Karsten Dreyer? Hvor bodde klokker Knud Lo?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. 10, står nevnt borgermester Anders Helkand og hans kone Karen Hansdatter, deres svigersønn Nils Pedersøn, som først var Fredrik Urnes sekretær og siden fogd over Stjørdals len og som i 1650 ble gift med Boel Andersdatter Helkand.I NST bind 16, s. 289-328 har byrettsdommer Kjeld Bugge skrevet en artikkel Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller. Her er det bl.a. følgende opplysninger om Boel Andersdatters mor, Karen Hansdatter, 14.11.1679:”(…)Karen Hansd. (død hos eldste datter Anna), fordum Borgerm. Sl. Anders Hellekandis. B.: Hr. Hans til Herøe på Søndmøre (gav 17/9 fuldm. til mag. Simon Hof), Anne, Sl. Her Peder Bredals, Boel, Niels Pedersens forrige foged i Stjørdal, avdøde Peder, hvis b. var Karen, Henrich, Anders, Hans. 1874 - 1240, derav ¼ brøstfeldig sjøbrygge m. boder, to løkker, to bytomter, reperbane, Selsbakk gård med 13 kuer m.v. og Hellekandseter med fire karussdammer solgt ved forkjøpsrett til Henr. Hornemann, gårdparter, portretter (ikke navngitt), intet sølv.”Flere henvisninger til NST finnes her: http://www.genealogi.no/nst_reg/H/h5.htmI 1801-tellingen finner jeg gården Ydstie i Stjørdal, Nord-Trøndelag. I FS/IGI finner jeg en Carsten Henrichsen Drejer som gifter seg 12.09.1720 i Stjørdal med Kirsten Nilsdatter. Men spørsmålet er om dette er riktig personer, for hvis Kirsten skal være datter av Boel Andersdatter, gift 1650, blir vel aldersspranget litt stort… Uansett bør dette sjekkes!Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Og så en litt på siden: Anders Helkands legeråd Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.