Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ketil Harbek

[#27442] Gammel bibel: Var assessor Jens Gram i slekt med sogneprest Ole Nielsen?

Recommended Posts

Guest Ketil Harbek

Ifølge innskrifter i en gammel bibel (utgave 1763) var første eier av den en Jens Gram, angivelig født 1755, assessor i stiftsoverretten (Christiania?) og død på Øvre Ulleren i Akers sogn i 1806.Som neste eier er skrevet inn Ole Nielsen (1806-1867). Han var sogneprest bl.a. i Eidanger (1847-67). Han hadde ingen barn.Ved FT 1801 Lenke bodde Ole Nielsens far, gårdbruker Søren Nielsen (34 år), på Øvre Ulleren. Det virker sannsynlig at Søren har sørget for at bibelen gikk videre til sønnen Ole, som ble født samme år som Jens Gram døde.Jeg har kartlagt bibelens eierskap gjennom 7 slektsledd/sidegrener til meg selv (involverer slektene Breder, Preus og Sommerschield). Men det gjenstår å finne ut om det er noen slektsforbindelse mellom Jens Gram og Søren Nielsen. Jeg har problemer med å finne riktig Jens Gram i nettkilder, bl.a. i FT 1801. – Noen som har innspill eller forslag til å løse dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kan bare svare med sikkerhet. Jens Gram, assessor og lagmann (Tønsberg og Fredrikstad), var døpt 06.02.1755 i vor Frelsers Kirke, Christiania (Oslo Domkirke Mini 4 1743-1786 4/16 p.281) som sønn av som sønn av Mathias Egidius Gram (født i Skien) og Anne Cathrine Bugge fra Christiania - disse ble viet i Rygge 08.01.1744. Av de søsken jeg kjenner til av M.E.Gram og A.C.Bugge og deres familier/etterkommere, kjenner jeg ingen tilknytning til noen Søren Nielsen.Men dette er ikke noen sikker avkreftelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Takk skal du ha, Geir. Da har jeg jo fått identifisert Jens Gram. Men hva som knytter ham til Øvre Ulleren i Aker står fortsatt ubesvart. Kanskje kan dine opplysninger om Tønsberg og Fredrikstad bidra til å finne mere om ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg mener å ha mer om ham hjemme, om ikke andre hjelper i mellomtiden, skal jeg se etter når jeg kommer dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Geir Kvamsvaag Berntsen: Jens Grams far har navnet Mathias Egidius Gram. Vet du om Egidius her er brukt som mannsnavn, eller er det slektsnavn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Herfra kan jeg ikke svare på dette. Såvidt jeg husker benyttet Finne-Grønn også Gram alene som slektsnavn om assessorens far, men her må du ta både hukommelsen og Finne-Grønn med en klype salt. Får heller komme tilbake om dette også når jeg er tilbake.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frederick Gram

Justisråd Mathias Egidius Gram kjøpte øvre Ullern gård i 1754. Han var overhofrettsproku-rator i Christiania 1744, måler og vraker 16 desember 1768, og han døde 7 april 1791. Hans sønn Jens Gram var født i Christiania 30/1-1755, han ble cand. jur. 1781, lagmann i Tønsberg og Fredrikstad lagdømme 30/5-1794 og overhofretts-assessor i 1797. Han var bosatt på øvre Ullern fra mai 1792, hvor han døde 12 januar 1806. Han var ugift, men hadde en sønn Jens Jensen Gram, født i København 12/2-1780, og som ble lyst i kull og kjønn i 1806. Han var neppe noen stor bonde, og det er vel rimelig at Søren Nielsen drev gården, og at da J.G. døde gikk bibelen videre til Ole Nielsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.