Jump to content
Arkivverket

[#27457] Ole Staal, hvor er han født, og hvem er hans forældre


Guest Birthe Jørgensen

Recommended Posts

Guest Birthe Jørgensen

Klejnsmed Ole Staal er født ca 1767 i Norge. Er der nogen der ved noget om ham og hans familie, det er min 3 X tipoldefar Ved folketællingen i 1801 er han smedesvend hos kleinsmedmester Andreas Rose, (Staden) Øster Kvarter (matr 100, 303) i København Ole Staal og Petronelle Aagreen er gift i Trinitatiskirken i København d. 31,8,1802. Børn: Niels Christian Staal, skal være døbt i Holt ? christianfeld 6,3,1803 Sophia Maria Staal døbt I Holts kirken ved Arendal 2,9,1804 Johan Frederik Staal døbt 20,05,1806, født i Øster Riiser i Norge Karl Peter Staal er døbt 02,02,1808 i Øster Riissøer, norge, hvorefter de flytter til Danmark De får 3 børn I Saltum og i 1817 flytter de til Aabybro, hvor de får yderligere 2 børn Ole dør d. 8,2,1837 i Aaby og Petronelle dør d. 14,1,1860 også i Aaby

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Dette er kanskje en slektning: LenkeJeg skal ellers prøve å sjekke de fødslene du nevner i Holt øg Øster-Risøer i kirkebøkene på Statsarkivet i Kristiansand så snart jeg får anledning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Birthe Jørgensen

Jeg vil blive glad hvis du vil se efter. De navne, du giver mig, er ikke nogle af dem, der går igen i efterslægten. Der er flest af: Nicoline, Caroline, Gustav og Adolf

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Ut fra opplysningene om barnas dåp og Ole Staals yrke, vil jeg gå ut fra at han har vært smed ved Næs jernverk (Holt) og/eller Egelands jernverk (ved Risør, som tidligere het Øster-Risøer). Jeg er slett ikke sikker på om han er født i Norge. Navnet Staal, samt enkelte av barnas navn (særlig Gustav og Adolf), peker mot Sverige. Svært mange av smedene ved de norske jernverk var svensker, men jeg skal som sagt se hva jeg kan finne ut.

Link to comment
Share on other sites

Guest Birthe Jørgensen

Oles kone Petronelle Aagreen har jeg heller ikke fundet født, men i en folketælling står der, at hun kommer fra Christiansstad, Skåne, så det er nok fra hende de svenske navne kommer.Datteren Nicoline er åbenbart også født i Øster Risøer i 1810.Jeg har fundet flere steder hvor der står at Ole er fra Norge eller indvandret fra Norge

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner 'Petronella Agren' i FamilySearch (VRI), født i Kristianstad (Sverige) 18. mai 1780, døpt 21. mai 1780. Foreldre: Hans Agren og Karna Nils (skal muligens være Nilsdotter). FS kan man jo ikke alltid stole på, men opplysningene i VRI skal være kirkebokavskrifter.Jeg ser det ellers fremdeles som sannsynlig at Ole Staal (eller muligens hans foreldre) også opprinnelig kom fra Sverige. Det forhindrer jo likevel ikke at han invandret til Danmark fra Norge.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har i dag vært på Statsarkivet i Kristiansand og søkt i kirkebøkene for Holt og Risør, men jeg har dessverre ikke kommet noe nærmere Ole Staals opphav. Han ser ikke ut til å være døpt i de to sognene i hvert fall. Jeg søkte også i nabosognet Gjerstad, uten resultat. Kan han faktisk opprinnelig ha vært dansk - men at han senere har vært omtalt som nordmann etter flere år her i landet? Gjennom noen raske søk på FamilySearch har jeg nemlig funnet flere 'Staal' i Danmark, bl.a. en Hans Baldtzer Staal, døpt 7. juni 1695 i Stege, Præstø. Hans far skal ha vært en Ole Staal. Mulige forfedre til 'din' Ole Staal? I hvilke kilder er det han omtales som nordmann?Jeg fant likevel noe i kirkebøkene: Dåpen til alle de barna du nevner i innlegg 1, og dåpsdatoen du har oppgitt, stemmer for samtlige - unntatt den yngste sønnen. Her er det jeg har funnet: NIELS - døpt 6. mars i Holt. Foreldre Ole Staal V[ær]k[et] og Petronelle. Faddere: Mad[ame] Kier, Inger Johnsd[atter], Hr. Aal, Hr. Møller og Mons Thomsen. SOPHIE MARIE - døpt i Holt 2. september 1804. Foreldre: Ole Staal V[ær]k[et] og Rebekka [!] Aagrensd[atter]. Faddere: Ole Hansens k[one] V[ær]k[et], Karen Pedersd[atter], Johane Aagrensd[atter], Bergmester Green, Muurmester Masdal, Samuel Madsen, Christian Holm. JOHAN FRIDRICH - døpt 20. mai 1806 i Risør (født 27. april). Foreldre: Smedemester Ole Staal og Petronelle Aagren ved Kranen. Faddere: Mad[ame] Fürst, J. D. Borthig, C. Møller, C. W. Simonsen, Jomfr Herlofsen, H. Carstensen. CHARL PETTER - døpt 20. september i Risør (født 12. august). Foreldre: Ole Staal og Pettronelle Aagren. Faddere: Mad[ame] Bøggild, Mad[ame] Rønne, Jomfr Tarjer Pedersen, Anders Tørjussen, Petter Dich, Niels Bøyesen.Det man kan rekonstruere ut fra disse opplysningene, er at Ole Staal har vært knyttet til Næs Jernverk fra ca. 1803 til ca. 1805/1806. Han har også bodd i en av jernverkets eiendommer, jf. adressen 'Værket'. Dessuten må han ha hatt en betrodd stilling (muligens hammersmedmester), siden mange av fadderne tilhører verkets stab av høyere funksjonærer. Også verkseieren, Jacob Aall, er nevnt som fadder. Så har familien rundt 1806 flyttet til Risør, der de har bodd i bydelen Kranen (Krana). Det er ikke så langt fra Egelands Jernverk, og jeg registrerer at verkseieren der, Henrik Carstensen, også er nevnt som fadder. Men dersom jernverket har vært Ole Staals arbeidsgiver, da burde han ha vært bosatt i Søndeled/Gjerstad - og ikke i selve byen. Henrik Carstensen var imidlertid også handelsborger av Risør (trelasthandler og skipsreder), og det er nok i den funksjonen han er fadder her. De fleste av de øvrige fadderne er nemlig kjente borgernavn og 'finere fruer' fra byen. Jeg legger også merke til at Ole Staal kalles 'Smedemester'. Hadde han vært smed ved verket, ville han nok hatt tittelen Hammer(smed)mester. Dermed antar jeg at han har etablert seg med egen smie i byen - altså som selvstendig næringsdrivende.Mvh Oddbjørn Johannessen

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

Navnet Staal og Staalesen finnes bl.a. i Bergens krk.bøker. En Ole Staalesen blir gift der med Berthe Rasmusdatter i 1781 KK. Han var smedsvenn.Ellers kan det set ut som om det navnet er gammelt i Norge. K: FS.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg er klar over at det finnes en slekt Staal i Bergen på 1600- og 1700-tallet. Det ser ut til å være en handelsborger-familie (flere medlemmer reg. i Bergen borgerrulle). Jeg har imidlertid ikke funnet noen Ole der, og heller ikke de andre navnene ser ut til å kunne linkes naturlig til den Ole Staal og hans etterslekt som diskuteres her. Det forhindrer selvsagt ikke at der kan være en sammenheng.Ellers går det an å finne en og annen Staal også andre steder i Norge (bl.a. jf. lenken i innlegg 2). Staalesen finnes det derimot svært mange av, men jeg tviler på om det aktuelle Staal-navnet er avledet av patronymet Staalesen. Det ser i hvert fall ut til at det i begynnelsen av 1800-tallet har etablert seg som et eget slektsnavn (også barna kaller seg Staal).Man kan tenke seg flere årsaker til navnet, f.eks. den enkle at det har hatt utgangspunkt i en bestemt yrkesutøvelse (les: smed-yrket). Ole Staal er smed. Det samme er den Jahn Jahnsen Staal som (fremdeles jf. lenken i innl. 2) bor i Herre 1801. Dessuten finnes det flere Staal-slekter (Ståhl/Ståhle) i Sverige - med et sterkt innslag av smeder.

Link to comment
Share on other sites

Guest Birthe Jørgensen

Til Oddbjørn Det er et flot stykke arbejde du har gjort for mig på Statsarkivet, mange tak!Ud over den Petronelle du har fundet i FS, er der en mere i 1780, hvor forældrene er Bengt Agren og Bengta Svensdr, men jeg tror ikke det er nogen af dem, hun dør nemlig i 1860 og i kirkebogen står der tydeligt, at hun er 88 år, altså skal hun være fra ca. 1772. I 1845 er hun 72, andre folketællinger, andre ft siger hun er fra 1777.Det er i kirkebøgerne, der står han er fra Norge, men der står selvfølgelig ikke han er født i Norge, så måske har du ret i, at han kan være fra Danmark. Når jeg ser i folketællingen 1787 for København så er der mange Staal’er, men der er ingen der har en Ole der passer på min.Jeg tror også at navnet har forbindelse med smedeerhvervet, Alle drengebørnene i Oles slægt, har Staal til sidst, altså efter diverse sen-navne

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest Birthe Jørgensen,

Ole, søn af Ole Olson og Astri Knudsdatter født d. 22. oktober 1767 i Arndahl, er der nogen der kender hans videre færd, Min Ole står nemlig også som Ole Olsen Staal

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.