Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gisle Hersvik

[#27687] Mass Andreas Ananiassen (f. Bergen, d. Solund, S&F)

Recommended Posts

Guest Gisle Hersvik

Mass Andreas Ananiassen var brukar på br.nr. 3 på Hersvik, Solund, S&F frå 1827. Ifølge Bygdebok for Solund vart han konf. 1813 på Hersvik (noko som kanskje skulle tyde på at familien har hatt noko ”kjentfolk” der frå før), han var innflytta frå Bergen og gift i 1827 m. Anne Olsdtr. Andersen Skår i Vik pr.gjeld (ho dø i 1836 og er då skreven 50 år, d.v.s. f. 1786). Dei hadde truleg 3 born (berre dei to første er nemnd i Bygdebok for Solund):a) Martine Helene, f. 1827b) Rasmus, f. 1831c) Ananias Olai, f. 1831, d. 1831(dei to siste tvillingar)). Han vart gift andre gong i 1844, men ingen born. Han dø i 1864, 72 år (d.v.s. f. ca. 1793).Dette er dermed truleg den rette familien i 1801 (i 21. Rode): [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11301&gardpostnr=1883&personpostnr=13723&merk=13723#ovre>LenkeD.v.s. at Mads/Mass skal vere f. ca. 1794. Og vi finn ein kandidat – Madz Andreas - her (f. okt 1794) m. foreldre Andreas Madzsen og Massie Mortensdtr. (i merknadsfeltet står det at ”hans navn er Annanias”): LenkeFinn ingen fleire born for dette paret fødde i Bergen.Finn følgande blant gifte i Bergen i 1796 (DK) som kan vere det rette paret (no skrevne Ananias Martinsen og Massie Mortensd.): Lenke. Men det stemmer ikke heilt med som tidlegare er oppgitt som brudens farsnamn…..Om dette er rette paret er sonen Mads f. 1794 f. utanfor ekteskap. *** Far til Mass Andreas ***Undersøkelseskommisjonen 1804 - 1805 Bergen: Lenke & Lenke (kvifor to oppføringer?). Fødestad er her nemnd ”Stadts Skibrede No 6.” I den første av desse lenkene er fam.namn sagt å vere ”yttre Drage” (Drage Yttre i Selje ved FT1801: Lenke, gir ingen spor for å finne opphavet til Annanias).(Jegte Matros) Annanias Madsen skal ifølge FT1801 vere f. ca. 1758. Eg finn (rett nok) ingen passande kandidater blant fødde i Bergen, men kan det vere han som dør her?: Lenke (d.v.s. f. ca. 1750).Eller er det heller denne, som gir eit fødselsår som stemmer betre med opplysningane i FT1801? Lenke (d.v.s. f. ca. 1759). *** Mor til Mass Andreas ***Madsie Martensdtr. skal ifølge FT1801 vere f. ca. 1754. Eg finn ingen passande kandidater blant fødde i Bergen, men kan det vere Massie som dør her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Den Mads du har f. 1794 og som kanskje er den samme som er 7 år i 1801 kan vel også være denne i Ft 1825 i Bergen Lenke I så fall er det vel ikke han som er havnet i Hersvik i Solund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Terje, den Mads Annaniassen du har funne i FT 1815 i Bergen er nok for gamal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Kom på at det ifølge opplysningar i Solund Bygdebok (under garden Hersvik), som skal vere basert på skiftet etter Karsten Madsen, [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=skifysog&gardpostnr=9931&merk=9931#ovre>Lenke busatt der så er Mass Andreas Ananiasson brorson til Karsten Madsen (f. ca. 1762) og Thomas Madsen (f. ca. 1752) som båe også budde på Hersvik (ref. FT1801:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Petter Hoddevik

Hei Har sett igjennom stoffet, men trur Ananias må berre ha hatt eit mellombels opphald på Stad (Drage). Har ikkje funne noko som tilseier at han er fødd her eller hadde familie her. Jan Petter Hoddevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Hei!Takk for at du har sett på saka, det skal vel ikkje vere heilt enkelt å finne ut noko om desse 3 brørne (Ananias, Karsten og Thomas) sitt opphav.Får håpe at det dukkar opp noko etter kvart.Ha ein fin 17. mai!M.v.h. Gisle Hersvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Berentsen

Den Annanias som døde i 1810 er vel han som var født 1750 på gården Leknes i Askvoll, og ved folketellingen i 1801 bodde i 21. rode, nr. 114 i Bergen . Mvh. F.B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Hei!Eg er ikkje heilt sikker på det. Kona til den nemnde Ananias i 21-114 dø i 1813: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bedo1668&gardpostnr=69942&merk=69942#ovre>Lenke (men då som 'Afg. Skolapper Ananias Hansen Enke')Og då skulle vel dette vere mannen hennar som dø nokre veker tidlegare: Lenke-- Kvar kjem dette Hansen-namnet inn?Paret i 21-114 (Lenke) er nok det same paret som fekk ein son Mads i 1782 u. Leknes (ref. Bygdebok for Askvoll (Folket III)) og seinare flytte til Bergen der dei får 3 born: Lenke, Lenke & LenkeFor info, FT1815, 21-114:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei Gisle..jeg vet ikke om disse er de rette, men muligheten er jo der..Ananias? Ananias Madsen f:23.3.1761 Kråkeneset, Naustdal PGMassi? Malene Sofie Markvardsd. f:17.11.1753 Buaneset, Naustdal PGdet ble mer arbeid til deg enn det jeg hadde tenkt. jeg prøvde å linke til sidene, men linken funka ikke, sorry..jeg håper likevell disse gir deg noe..de er funnet på søk her: http://www.sffarkiv.no/ MvhKnut Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Takk for nye gode forslag om opphavet til Ananias og kona Massie. Her er litt ”rask info”:Det ser ikkje ut til at det er rette Ananias, om det er rett at dei to brørne Karsten og Thomas som budde på Hersvik også skal vere bror av Ananias.Ser av www.sffarkiv.no at Ananias har fleire søsken, men ingen Karsten og Thomas. Men skal prøve å få svar frå SAB om det står noko i skiftet etter Mads Larsen Kråkenes ([url="http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbskifte&page=1&sql=low%5Fgard+like+%27kr%E5%25%27++AND+low%5Ffornamn+like+%27ma%25%27++&appinfogard=&appinfostol=&appinfourl=&id=0>Lenke).Søsken til Ananias:Namn År Foreldre Gard/bustadAnanias Madss. 1761 Mads , KråkenesetJohannes Madss. 1759 Mads , KråkenesetKari Madsd. 1780 Mads Larss., Marte Johannesd. KråkenesetLydia Madsd. 1772 Mads Larss., Marte Johannesd. KråkenesetMads Madss. 1776 Mads Larss., Marte Johannesd. KråkenesetRasmus Madss. 1767 Mads Larss., Marte Johannesd. KråkenesetMassie:Kandidaten du har funne kan sjølvsagt vere rett, eit skifte etter Markvard Eriksen Buenes (Lenke) kan evt gi et svar på dette. Skal sende ein forespørsel til SAB.Søsken til Massie (?):Namn År Foreldre Gard/bustadAnne Markvardd. 1734 Markvard , BuanesetAnne Johanne Markvardd. 1736 Markvard , BuanesetBirte Malene Markvardd. 1753 Markvard , BuanesetErik Markvards. 1750 Markvard , BuanesetMalene Sofie Markvardd. 1753 Markvard , BuanesetMarte Markvardd. 1766 Markvard Eriks., Ane Toraldd. BuanesetOle Markvards. 1739 Markvard , BuanesetSyneve Markvardd. 1740 Markvard , BuanesetSkifte etter Erik:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Det ser ut til at den Ananias Madsen f. Kråkeneset kan ekskluderast.Noko meir usikker er eg når det gjeld den mulige Massie frå Buenes. Ho har i 1763 familiemedlem i Bergen.Sjå opplysningar frå SAB: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'ophold. Herzvig'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Takk! Så det var ikkje værre enn som så :-)MVH Gisle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.