Jump to content
Arkivverket

[#27702] Blixencrone/ Leganger


Guest Olav  Revheim  Martinussen

Recommended Posts

Guest Olav  Revheim  Martinussen

Anne Christine (Leganger) Blixencrone (1764) var gift med David Friderich Reusch ( 1761) Hvem var foreldre og besteforeldre til Anne Christine ??

Link to post
Share on other sites
Guest Peter Lunga

Store norske leksikon skriver: 'Blixencrone, Hans 1661–1730, født i Gildeskål, norsk embetsmann, het opprinnelig Blix, men tok navnet Blixencrone da han ble adlet 1712. Utnevnt til etatsråd 1711, medlem av Slottsloven på Akershus, deltok i utarbeidelsen av matrikkelen av 1724, fikk avskjed 1728, beskyldt for å ha mottatt bestikkelser.'http://vestraat.net virker som om de har mer orden på hustruene til Hans Hansen Blix og kobler slekta til Soop og Krabbe-slektene. De oppgir til og med kilde: 'Henning Sollied, NST III 1931 'Blix'erne av Jemtland. En nork-svensk storslegt.', s. 88.2'jeg vet ikke hvor pålitelig kilden er, men anbefaler deg å undersøke saken selv. nå har du ihvertfall fått litt å ta tak i.peter

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

I 1748 skrev sognepresten i Leikanger, Iver Iversøn Leganger, følgende:'Udj Legangers Præstegield findis ingen adelige Familier, uden der iblant regnis Madam Ane Christina Blixencron, som er Datter af sal. Etatsraad Blixencron, oc har tilforn været gifft med sal. Fogden Peder Iversøn Leganger. Af hendes Børn ere oc hiemme en Søn, Hans Leganger, oc en Datter, Sine Pedersdatter Leganger.'Gjengitt etter Personalhistorisk Tidsskrift 1. rekke, 1. bind s. 144.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Vi har vel ikke fått svar på det opprinnelige spørsmålet (1). Den Anne Christine (Leganger) Blixencrone (f.1764) som det spørres etter er f. ca. 80 år etter Anne Christine (Hansdatter) Blix(encrone) som ble g. 1705 m. fogd Peder I. Leganger. Disse siste fikk mange barn, bl.a. Iver, Maria, Hans, Anna, Hans, Karen, Margrete Alette, Cathrarina (og Sine ?) i perioden 1706-1724, og den etterspurte er vel barn eller barnebarn av en av disse ?

Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

Anne Christine Blixencrone Leganger, som ble gift 3-6-1798 med David Fredrik Orning Reusch (senere Kaptein ved Bergenhusiske Infanteriregiment og tilsist Extra-Overtoldbetjent i Bergen), var datter av:Hans Blixencrone Leganger, fogd over Ytre og Indre Sogn, og Dorthea Hansdatter Schultz.Fogden var sönn av:Anna Christine Blixencrone, 1687-1753, og Peder Leganger, (sønn av sogneprest til Vik, prost over Ytre Sogn, magister Iver Leganger og Anna Finde), fogd over Ytre og Indre Sogn.A.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Leif Kåe Solberg

Du finner mer om magister Iver Eriksen Leganger, f. 26. februar 1629, d. 17. april 1702 og Anna Finde i Tuxens slekstavle til Legangerfamilien (side 5 og 6). [url="http://www.tuxen.info/leganger.pdf>http://www.tuxen.info/leganger.pdf I følge ham var Iver sønn av Erik Iversen Nordal, f. 1591 og Karen Nielsdatter Werner, (datter av Peder Jørgensen Finde og Barbara Henriksdatter Nitter) d. 2. mars 1634. Erik var sogneprest til Leikanger fra 1816 og provst i Sogn fra 1637. (En kvalifisert gjetning er at ved denne geografiske tilknytningen, kom Leganger inn som familienavn for etterslekten.) Erik Iversen Nordals far var Ivar Eriksen, d. 1610. Fra 1586 var han kappelan i Norddalen. (Legg merke til at også han lar tjenestestedet danne grunnlag for slektsnavn i neste ledd – en skikk som tas opp igjen rundt 1900.) Moren het visstnok: Marte. Ivar Eriksen var angivelig sønn av borger i Trondheim Erik Iversen som var sønn av Ivar Johannesen Flak i Norddalen på Søndmør. (Tuxen henviser til Norske Slægter 1905) Selv er jeg på leting til anene og andre opplysninger for Elise Cathriene Leganger som i 1829 fikk Hans Christian Harboe Grøn(n) med offiseren Christian Grøn(n).

Link to post
Share on other sites
Guest Olav  Revheim Martinussen

Takk for svar Leif Kåre!Når det gjelder Elise Cathriene må jeg skuffe deg. Jeg 'har' mengder med Leganger'e - men ikke henne; Hvem var hum datter av ?

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

'Elisa Catharina' er født i Fredrikshald 01.06.1803, hjemmedøpt 08.06.1803 som stadfestes 15.07.1803, datter av Rasmus Abilgaard Leganger og Elisa Catharina Stang. (Halden Mini I 2 p.262)

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåe Solberg

Det er en del av mitt spørsmål også. Jeg vet ikke mer om henne enn Finne-Grønns knappe opplysning om at hun var Hans C. H. Grøns far. Så langt har jeg ikke funnet henne gjennomdigitale medier.Leif Kåre

Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Rasmus Abildgaard Leganger var en stor kjøpmann, reder og sagbrukseier i Fredrikshald. Han var byens ordfører 1837-40, og byens stortingsrepresentant i 1833. Foreldrene hans skal ha vært Jørgen Hjort Leganger og Elisabeth Rasmussen Abildgaard. Rasmus født 1775 i Egersund og død 1841 i Fredrikshald.Leganger har også en gate oppkalt etter seg i Halden. Han kjøpte bla Oreid gård i Tistedal ved Halden i 1805. Denne ble benyttet som sommersted, men han anla senere et familiegravsted der.Elisa Catharina Stang (1775-1854) var datter av Thomas Andersen Stang (1741-91) og Sylvia Leganger (1739-1812). Sylvia var datter av sogneprest i Aremark, Lauritz Leganger død 1772. Han kom fra Veøy hvor faren Erich Leganger var sogneprest.Det er mye skrevet om disse i Haldenhistorien.Kilder her er; ”800-Haldenprofiler” Edvin Haug, 'Gatenavn i Halden' Frank Kiel Jacobsen, NST XXI hefte 2 og 'Historiske hus i Halden' Erling Børke.

Link to post
Share on other sites
Guest Erling Tjærandsen

I boken 'Den Fredrikshaldske Slekt Stang' utgitt av Thomas og Ulrich Stang i 1959 står det følgende om Elisa Catharina Stang på side 57:Elisa Catharina Stang, født på Fredrikshald 26. januar (ikke 28.) 1775, død på gården Urød (Ourød) i Id 5. januar 1855. - Gift på Fredrikshald 7. november 1800 med Rasmus Abildgaard Leganger, født i Ekersund 20. december 1775, død på Fredrikshald 12. mai 1841. (Fotnote: Begravet i familiegravstedet på Urød i Id. På støtten på hans grav står året 1842 angitt som hans dødsår. Dette er feilaktig. Kirkeboken viser, at han døde den 12. mai 1841, hvilket bekreftes av det av enken undertegnede avertissement i 'Morgenbladet' for 23. mai 1841.) Han var sønn av skipper og handelsborger i Ekersund Jørgen Hjort Leganger (1744-1823) og hustru Elisabeth, f. Abildgaard (1749-1788). Denne Jørgen Hjort Leganger var en fætter av Anna Sylvia Leganger, som var gift med Thomas Andersen Stang på ThorsøI sit ekteskap med Rasmus Leganger hadde Elisa Catharina Stang 7 barn, fem døtre og to sønner. Av barnene kan merkes det næst yngste, datteren Christiane Augusta Leganger (1813-1868), som i 1838 vblev gift med sin fætter, distriktslæge i Stavanger, Christian August Stang (1810-1893), sønn av sagbrukseier Anders Stang.Der er ytterligere et kort avsnitt med en beskrivelse av Rasmus Abildgaard Legangers karriere i boken.M.v.h. Erling

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåe Solberg

Jeg har gjort et forsøk på å spore anene gjennom i øyeblikket tilgjengelige kilder, i hovedsak FS.1) Kiøbmand og saugbruger Rasmus Abildgaard Leganger og Elisa Cathrine Stang Huusbonde, 26 år og ennå ¨barnløse, finner vi igjen i FT 01, bosatt i Søndre Friderichshald, gård no. 220. Rasmus Abildgaard Leganger f. 20. desember 1775 i Egersund, død 12. mai 1841, gift 7. november 1800 i Halden med Elice Cathrine Stang. Ivar Bjørndal [url="http://www.idd.no/oreid.htm>http://www.idd.no/oreid.htm supplerer Liv og Erlings opplysninger. I følge ham var Rasmus Leganger han en av Halden største trelasthandlere – og det sier ikke lite blant datidens plankeadel i Halden. I 1805 kjøpte han gården Urød/Orød/Oreid) i Idd. 2) Rasmus’ foreldre: Skipper og handelsborger Jørgen Hjorth Leganger i Egersund, f. 1744 i Egersund, d. 27. april 1823 i Egersund, gift 7. november 1800 i Egersund med Elisabeth Rasmussen Abildgaard.3) Jørgens foreldre: Henrik Leganger, yrke p.t. ukjent, f. 6. desember 1705 i Egersund, død 5. november 1779, gift 27. desember 1734 i Egersund med Karen Sophie Hjorth. 4) Henriks foreldre: Sogneprest (FS/Pedigree) Erik Pedersen Leganger, f. 1679 i Sogn og Fjordane (IGI, en annen IGI-record angir Egersund og en tredje (Pedigree) angir Haa på Jæren som fødested med foreldre, men jeg antar at dette kan være en overilt slutning fra kunnskap om farenes stilling på Hå), død 27. juni 1740 i Veøy. Gift 27. november 1703 i Egersund med Anna Sylvia Henriksen Eeg. 5) Eriks foreldre: Sogneprest i Haa på Jæren Peder (Iversen) Eriksen Leganger, f. 14. september 1638, død 11. juni 1706. Gift med Karen Larsdatter Lind. 6) Peders foreldre: Erik Iversen Nordal og Malene Splidsen. Om dette er riktig var han dermed halvbror til magister Iver Eriksen Leganger, f. 26. februar 1629, jfr. (9). Se også Lenke Søkningen i FS på de eldste slektsleddene visse både det verste og det beste ved FS. Dataene er til dels upålitelige, men de er søkbare, og flere personer fra flere kilder har lagt inn til dels motstridende data. Det gjør det til en viss grad mulig å vurdere kildene mot hverandre. Men for all del, ovenstående data bør så absolutt verifiseres mot kirkebøkene. Når det gjelder moren, Elisa Catharina Stang (1775-1854), er jeg så absolutt interessert i å få utredet slektsforholdne fremover mot Emil Stang som Hans Grøn testamenterte sin betydelige formue til. I det hele tatt er det flere forhold i Hans Grøns levnetsløp som tyde på nær tilknytning til Stang-familien. For ikke å belaste dette temaet om Leganger-familien forslår jeg imidlertid at en videre avklaring av Stang-grenen tas i det som er hovedtemaet for meg.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.